Veste kakšne vrste investitor ste?

Ljudje se z različnimi razlogi in predvsem na različne načine odločamo za investiranja. Naše investicije oziroma naložbe se gibljejo od dinamičnih do konservativnih, če povzamemo na hitro. Ko se poglobimo, pa ugotovimo, da je situacija precej drugačna … “Poznamo štiri glavne naložbene profile, ki se razlikujejo glede na stopnjo naložbenega tveganja, dinamiko sprememb vrednosti naložb (volatilnost) in pričakovano donosnost,” pravi upravljavec osebnega premoženja Mitja Vezovišek v knjigi Osebni finančni načrt. Pa poglejmo kaj predstavlja posamezen profil.

Konservativni naložbeni profil

Za takšne profile je značilno, da dajo prednost naložbam brez naložbenega tveganja oziroma z zelo malo tveganja. Njihov portfelj predstavlja manj tvegane naložbe, ki dolgoročno omogočajo od 4 do 6 % povprečne letne donose. Pri tem portfelj ne sme zanihati več kot nekaj % v eno ali drugo smer, to pa pomeni, da ima nizko volatilnost. Kdo se običajno odloča za takšen profil? Starejši, ki nimajo izkušenj s kapitalskimi trgi, pa tudi tisti, pri katerih je finančna pismenost nižja, pravi Mitja Vezovišek.

Umirjeni naložbeni profil

Posamezniki tega profila imajo značilnost, da dajo prednost naložbam z malo naložbenega tveganja. V njihovem portfelju prevladujejo manj tvegane naložbe, ki so povezane z delom bolj tveganih in omogočajo od 6 do 9 % povprečne letne donose. Nihanja so lahko tudi do 12,5 % v eno ali drugo smer, to pa predstavlja srednje visoko volatilnost. Kdo se odloča za takšne investicije? Večji del prebivalstva, predvsem v starosti nad 40 let in premožnejši ljudje, ki nimajo potrebe po prevzemanju višjega naložbenega tveganja.

Dinamični naložbeni profil

V tem segmentu pa že lahko govorimo o posameznikih, ki dajo prednost naložbam z visokim tveganjem, ki dolgoročno omogočajo doseganje od 9 do 12 % povprečnih letnih donosov. “Njihov portfelj naj bo sestavljen iz kombinacije nižje in visoko tveganih naložb, ob čemer je treba razumeti, da le-te lahko zanihajo tudi do 20 % v eno ali drugo smer,” pravi Vezovišek. Takšen naložbeni profil je skupaj z umirjenim sicer najpogostejši.

Drzni naložbeni profil

Pri ljudeh, ki se odločajo za tovrstno naložbenje, je značilno, da dajejo prednost špekulativnim naložbam z visoko povprečno letno donosnostjo, torej več kot 12 %. Njihov portfelj naj bo sestavljen iz visoko tveganih naložb, pri čemer se morajo zavedati velike nihajnosti portfelja, saj se le-ta lahko močno zaniha v eno ali drugo smer, kar predstavlja visoko volatilnost, opozarja upravljavec osebnega premoženja. Drznih naložbenikov je le peščica.

“Praksa kaže, da v času borznega bika, ki predstavlja rast vrednosti delnic, veliko vlagateljev preceni svoj odnos do tveganja in izberejo bolj tvegane naložbe. Po drugi strani pa v času borznega medveda, ko se vrednosti delnic znižujejo, doživljamo nasproten učinek. Posledično vlagatelj ni zadovoljen z razvojem vrednosti in nihanji svojega naložbenega portfelja, kar pripelje tudi do stresa,” opozarja Mitja Vezovišek.

Dobro je torej, da vemo, kakšen je naš naložbeni profil in se temu primerno tudi obnašamo. A kako priti do prave ocene? Preprosto, v knjigi Osebni finančni načrt se nahaja vzorec vprašalnika s pomočjo katerega lahko preverite kateri profil bi vam najbolj ustrezal. Še bolj pravilen pa bo rezultat, če boste za pomoč povprašali izkušenega osebnega finančnega svetovalca, ki vam bo pomagal do prave strategije za plemenitenje vaših osebnih financ.