Če želimo kar najhitreje finančno odrasti, moramo poskrbeti, da bomo imeli najboljši sistem za upravljanje z denarjem. In najboljši sistem je prav sistem treh vreč denarja ali krajše 3-VD, ki nas uči, da svoje finančno premoženje ustrezno razporedimo v tri vreče denarja in z njimi vzpostavimo povratne povezave. 

Pa si najprej na kratko poglejmo kaj pomeni posamezna vreča:

TRANSAKCIJSKA VREČA

… ali denarnica je običajno najmanjša in jo uporabljamo za financiranje sprotnih izdatkov. Torej za življenje. Na začetku vsakega meseca jo napolnimo in dan za dnem počasi praznimo. 

LIKVIDNOSTNA VREČA

… je rezerva ali vedno večja od transakcijske in manjša od naložbene vreče. Ne pomeni le črnega fonda, rezerve za hude čase ali zlate rezerve, temveč ima pomembno vlogo pri upravljanju denarja. Iz nje si namreč vsak začetek meseca nakažemo »plačo«. Je torej tista, ki jo uporabljamo za upravljanje denarnih tokov in kot rezervo za financiranje nepričakovanih izdatkov. Poleg tega vanjo shranimo tudi sredstva namenjena za financiranje kratkoročnih ciljev. 

NALOŽBENA VREČA 

… vsebuje vsa naša varčevanja in investicije, je največja in najpomembnejša vreča. V tej vreči so naši cilji, pogosto tudi želje in sanje. To je vreča, ki nas motivira, ko raste in nam daje upanje. Naložbeno vrečo uporabljamo za varčevanje dela prihodkov in investiranje presežnih sredstev. 

KAKO DELUJE SISTEM 3-VD?

Vse tri vreče polnimo po vrsti in med sabo jih moramo povratno povezati. Najkasneje zadnji dan preteklega meseca si določimo budget za naslednji mesec. S tem mislimo na znesek, ki ga potrebujemo za življenje v naslednjem mesecu. Prvega v mesecu nato znesek prenesemo iz likvidnostne v transakcijsko vrečo. Kaj to pomeni? Denar, ki ga imamo na varčevalnem računu, prenesemo na transakcijski račun. Ko dobimo plačo, pa jo nemudoma prenesemo v likvidnostno vrečo (torej nazaj na varčevalni račun), saj denar za življenje v tekočem mesecu že imamo v transakcijski vreči (na transakcijskem računu). Vse presežke iz transakcijske vreče najprej preusmerimo v likvidnostno. Ko ta sčasoma postane preveč polna moramo presežke z enkratnimi pologi nakazati v naložbeno vrečo. 

Naložbeno vrečo polnimo bodisi s t.i. avtopilotom, torej z rednimi mesečnimi nakazili iz transakcijske vreče ali/in pa s presežki iz likvidnostne vreče. To se zgodi, ko porabimo manj, kot smo načrtovali in nam del mesečnega budgeta ostane, ali ko zaslužimo več, kot smo načrtovali, dobimo nagrado, bonus ipd. 

KDAJ (NE) POSEŽEMO V NALOŽBENO VREČO?

V življenju se včasih zgodi tudi kaj nepredvidljivega, nenačrtovanega, kot so izguba službe, okvara avtomobila, bolezen in podobno. V takšnem primeru sredstva v transakcijski vreči ne zadoščajo, zato moramo poseči v likvidnostno vrečo. Likvidnostno, ne naložbeno, kar je ena največjih in najpogostejših napak pri upravljanju denarja. Zato so vreče povezane tudi »povratno«, in sicer lahko sredstva iz likvidnostne prenašamo v transakcijsko ter iz naložbene v likvidnostno, če se ta izprazni. 

 

Podrobno predstavitev sistema 3-VD najdete v knjigi ADIJO, FINANČNI STRES, ki sta jo na pobudo Mladinske knjige napisala Ana in Mitja Vezovišek.