Naslednje predavanje

Finančno nepremičninske zadeve ob prehodu v pokoj

Ana in Mitja Vezovišek že vrsto let sodelujeta z MORS, kjer vsako leto z nasveti pomagata številnim njihovim zaposlenim na poti do mirnega odhoda v pokoj.

Več