Če ste predčasno poplačali kredit, vam mora banka vrniti del stroškov. Nekaterim celo do nekaj tisočakov!

Predčasno poplačilo kredita je ena od pravic kreditojemalca in v zadnjih letih, ko so bile obrestne mere resnično ugodne, se je tega poslužilo kar nekaj Slovencev in Slovenk. Ob tem pa večina ni vedela, da jim pripada sorazmeren del povrnjenih stroškov, ki so nastali z odobritvijo. Ker bankam tega še ni treba vrniti samodejno, jih mora vsak na to opozoriti sam, v nasprotnem primeru tega denarja ne bo …

Že v letu 2010 je bil namreč sprejet zakon, ki kreditojemalcem to omogoča, vendar pa je dobro vedeti, da to velja samo v primeru, da ste kredit poplačali predčasno in ne pred več kot petimi leti. To velja tudi v primeru, da ste najeli nov kredit za poplačilo starega.

Kaj to pomeni v praksi?

Kreditojemalec lahko kadarkoli predčasno poplača kredit, pa najsi gre delno ali v celoti, brez da bi moral navesti razlog za to. Banka mu je ob tem, kot navedeno zgoraj, dolžna vrniti del skupnih stroškov kredita, ki jih je zaračunala ob odobritvi. Povračilo lahko zahtevate ne glede na to, ali gre za limit na osebnem plačilnem računu, potrošniško ali stanovanjsko posojilo – če boste svoj dolg odplačali hitreje, kot je določeno s kreditno pogodbo.

Za katere stroške lahko zahtevate vračilo preplačila?

Gre za vse stroške, ki ste jih plačali ob odobritvi (stroški odobritve kredita, strošek ocene rizika), razen notarskih stroškov, nekaterih zavarovanj in stroškov, ki so povezani z vpisom v zemljiško knjigo. Izločeni so tudi nekateri stroški, ki so jih zaračunale tretje osebe za že opravljene storitve.

Še posebej pa bodite pozorni tisti, ki ste z enim kreditom poplačevali drugega ali celo več njih: V kolikor ste z novim kreditom poplačevali npr. potrošniški kredit v višini 20.000 evrov na dobo 84 mesecev (7 let), za katerega ste poleg stroškov odobritve v višini cca. 200 evrov, plačali tudi stroške zavarovanja (ocena rizika) v višini cca. 900 evrov, je to izhodišče od katerega vam mora banka vrniti sorazmerni del.

Kako predčasno iz dolgov?

Še lepše pa je, če dolgov sploh nimamo.

Si predstavljate, da bi lahko dolgove predčasno odplačali (brez najemanja novega kredita in dodatnega zadolževanja)? Ali pa, da bi dobo odplačevanja lahko razpolovili? Ana Vezovišek v novem videu predstavlja metodo, s pomočjo katere vam to gotovo uspe in to samo s petimi osnovnimi koraki. Ogledate si ga lahko TUKAJ >>