Skrbnik portfeljev

Skrbnik portfeljev

Sami se s svojimi osebnimi financami zelo težko neodvisno ukvarjamo, zato je pomembno, da imamo na voljo pravega, neodvisnega osebnega finančnega svetovalca, ki nam pomaga do želenih ciljev.

Prijazno osebje, dobra kavica in pa seveda najpomembnejše – svetovanje, mi je dalo veliko za misliti in kako narobe sem si nekatere stvari razlagala, predvsem pri varčevanju.

Erika
Grosuplje

Odlično svetovanje, veliko uporabnih nasvetov in napotkov, povratne informacije in odzivnost.

Lili
Ljubljana

Prijaznost, občutek domačnosti ter poljudno predstavljena “znanstvena fantastika” financ.

Grega
Horjul

Srečanje je bilo  zelo poučno z veliko informacijami o osnovah finančne pismenosti, pristop profesionalen, vzdušje sproščeno in zelo domače.

Milan
Kranj

Veliko mi pomeni, da si moj osebni svetovalec vzame čas zame, da mi zna prisluhniti, svetovati in mi biti na voljo, ko se mi odpirajo nova vprašanja, predvsem za investicije. Vse to dobim pri mojem osebnem finančnem svetovalcu in za to sem mu hvaležen.

Andrej
Ljubljana

Že kot otrok sem se hitro odločil za varčevanje. Ker sem bil priden učenec, sem dobival denar tako od staršev, starih staršev in ostalega sorodstva. A denarja nisem zapravljal, ampak sem varčeval. Tako sem si pri osemnajstih letih iz privarčevanega denarja kupil prvi avto. Spomnim se, ko sem šel na trg rabljenih vozil, takoj po tem, ko sem dopolnil 18 let. Domov sem se pripeljal s svojim avtomobilom. To mi je bilo takrat res pomembno in je popolnoma drugače kot danes, ko se zdi skoraj nemogoče, saj otroci razmišljajo drugače.

To, da sem v varčevanje verjel že kot otrok, mi je ostalo tudi naprej, v mladosti. Denar sem služil od trenutka, ko je bilo mogoče, tudi z raznašanjem časopisov in sodelovanje na športnih prireditvah. Po prvem avtomobilu sem si pri šestindvajsetih letih tako kupil tudi prvo, trisobno stanovanje z atrijem. Ja, zgodaj sem dojel pomen varčevanja in to ohranjal tudi naprej. Pri tridesetih sem imel svojo hišo. Vse to zaradi učinkovitega ravnanja z denarjem.

Že od leta 2002 imam lasten naložbeni portfelj, ta mi je prinesel dragocene izkušnje. Pravijo, da je najtežje upravljati svoje osebne finance, strinjam se, a meni je to predstavljalo tudi pomembne izkušnje. Na finančnih trgih sem se znašel v vseh obdobjih, od kriz, do vzponov.

Od tod sem razvil tudi željo po tem, da vrednote in sistem varčevanja, ki sem ga ustvaril, delim z drugimi. Vse moje izkušnje, dobre in slabe, želim deliti z drugimi z namenom, da jim ne bo treba ponavljati nepotrebnih napak.

Seveda pa sem vse te dobre navade prenesel tudi na svoja otroka. Hitro sta se jih priučila, videla sta, da sam verjamem v to, zato sta k varčevanju pristopila zgodaj. In to je pomembna popotnica, ki jo lahko starš da otroku za življenje.

Strankam pomaga na podlagi dolgoletnih izkušenj tako na področju varčevanja, kot investiranja.

Matjaž se je po končani gimnaziji Poljane vpisal na Fakulteto za elektrotehniko, ki jo je končal pri triindvajsetih letih. Že v gimnaziji je bil odličnjak, izobraževanje pa mu je pomenilo pridobivanje dodatnih znanj, ki jih je podkrepil z delovnimi izkušnjami. Po gimnaziji se je odpravil čez mejo, v Angliji je končal MBA (Master of Business Administration) na Henley Management College. Ključna znanja, ki jih je pridobil na študiju v tujini so predvsem dobra analiza podjetij, pozicioniranje na trgu, vse korporativne funkcije podjetij, od financ, marketinga, informacijske tehnologije, do praktičnega spoznavanja vseh teh in drugih funkcij. Vse to je Matjažu odprlo široko polje delovanja, kar s pridom uporablja tudi pri svojem delu. Široko znanje mu namreč prinaša sposobnost komuniciranja z različnimi skupinami na vseh ravneh.

Najdlje je svoje delovne izkušnje nabiral v mednarodnem podjetju IBM, kjer je deloval več kot 25 let. Deloval je na področju vodenja največjih IT projektov. A srce ga je ves čas klicalo v finance, kjer se je znašel kmalu po zaključku kariere na področju informacijske tehnologije in sodobnih trendov. Čas je bil za prave trende v svetu osebnih financ.

Tukaj se je začela njegova pot svetovanja strankam, še posebej se je usmeril na področje investiranja, kjer na stranke lahko prenaša bogate izkušnje, ki jih je pridobil s svojim lastnim naložbenim portfeljem. Stranke so mu za to hvaležne, saj jih popelje mimo marsikatere pasti, v katero bi se sami zlahka ujeli. Njegov poudarek je poleg investicij tudi varčevanje, tisto, s čimer je odraščal, zelo pomembno pa se mu zdi tudi, da lahko s stranko pripravi njej prilagojen investicijski načrt.

Glede na njegove izkušnje, je eden starejših v ekipi Vezovišek in Partnerji, je tudi pokojnina področje, o kateri zagotovo veliko ve. Redno spremlja trende in spremembe, ki se dogajajo na tem področju, zakonodajne okvire in druge ovire, ki od nas zahtevajo prilagajanje našega pokojninskega načrta. Vse to mu je v pomoč pri delu in vsa novo pridobljena znanja z veseljem prenaša na stranke. To, kar predaja danes njim, je v najboljši možni meri naredil tudi zase.

Sicer pa pri svojem delu zagovarja timski pristop, pomembna mu je dobra komunikacija s strankami z željo, da jim lahko pomaga do njihovih želenih ciljev in dolgoročne finančne stabilnosti.

»Sami se s svojimi osebnimi financami zelo težko neodvisno ukvarjamo, zato je pomembno, da imamo na voljo pravega, neodvisnega osebnega finančnega svetovalca, ki nam, skupaj s skrbnikom portfeljev, pomaga do želenih ciljev,« dodaja Matjaž Drobnič.