Nova osrednja tema na finančnih trgih ponovno recesija

Akterji na finančnih trgih, s tem mislimo analitike, upravljavce premoženja in vlagatelje, vedno potrebujejo neko osrednjo temo in izziv, okoli katere gradijo svoje analize, napovedi in ugibanja v povezavi s trenutnimi dogajanji v svetu in možnimi posledicami za finančne trge. Tako oblikujejo in svetujejo tudi strategijo in taktiko vlaganja, ki se jim zdi v tistem trenutku najbolj uspešna in primerna.

Če pogledamo nekoliko nazaj v bližnjo zgodovino od začetka pandemije dalje, je bila glavna tema vseh napovedi in ugibanj najprej koronakriza in njene možne posledice za svetovno gospodarstvo, potem je bila to vojna v Ukrajini in energetska kriza, v zadnjem obdobju pa seveda visoka inflacija in posledično dvigovanje obrestnih mer centralnih bank. Analitiki večinoma kar tekmujejo, katera napoved bo imela bolj apokaliptične posledice za finančne trge.

Ne prepustite se čustvom

To seveda psihološko vpliva na čustva vlagateljev, namesto zdrave pameti in trezne presoje prevladajo čustva, predvsem strah in pohlep. V skladu s tem se gibajo tudi tečaji na finančnih trgih in lahko pride do velikih in neupravičenih padcev ali pa rasti. Te teme so sicer v danem trenutku zares aktualne in močno vplivajo na dogajanja na finančnih trgih, dolgoročno pa praktično nimajo nobenega vpliva, nas uči zgodovina.

Zato vedno poudarjamo, da se poučen vlagatelj ob pravi strokovni podpori, ne sme prepustiti čustvom. Potrebno se je držati svoje naložbene strategije, kar dolgoročno vedno prinaša uspeh. Analitiki bodo vedno našli nekaj, kar nas bo strašilo ali pa obljubljajo izjemne priložnosti, to so pač pravila igre. Na nas vlagateljih pa je, da ohranimo mirno kri in ne reagiramo panično, ker to kasneje večinoma obžalujemo. Ekonomija je sestavljena iz ciklov in stvari se vedno obrnejo. To je tudi osrednje sporočilo tega prispevka.

Katera pa bo nova osrednja tema na finančnih trgih?

Trenutno kaže na to, da tudi obrestna politika centralnih bank, ki je v zadnjem obdobju najbolj zaposlovala analitike, počasi, pa vendar zanesljivo izginja iz naslovov člankov in ni več osrednja tema analiz in napovedi. Kot da so se trgi pomirili s situacijo, da je ameriška centralna banka FED, ki ima največji vpliv na finančne trge, z dvigovanjem obresti dosegla svoj vrh. Zadnji dvig v začetku maju letos je bil za 0.25 %, zdaj nas naj bi čakalo nekoliko mirnejše obdobje. Evropska centralna banka ECB sicer načrtuje še nekaj dvigov, ki pa naj ne bi imeli tako dramatičnih posledic za finančne trge.

Analitiki torej potrebujejo neko novo temo, ki jih bo zaposlovala v njihovih analizah in napovedih.

Trenutno kaže, da bi bila ta tema lahko upadanje globalne gospodarske rasti in možnost recesije. Globalna gospodarska rast je po siloviti rasti po koncu koronakrize v upadanju, o tem ni dvoma. Tudi napovedi za naslednje mesece niso optimistične.

IMF znižal napovedi

Tako je Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) precej znižal svoje napovedi gospodarske rasti za letošnje leto. Za ZDA je tako napovedal zgolj 0.7 %, za EU področje pa 1 %. Globalna gospodarska rast pa predvsem po zaslugi trgov v razvoju nekoliko bolje, trenutne napovedi se gibljejo okoli 2.8 %.

Tudi verjetnost recesije se viša. Po zadnjih podatkih je največje evropsko gospodarstvo Nemčija že zašlo v tehnično recesijo, za ZDA pa se verjetnost bliža 80 %.

Potrebno pa je razlikovati med ‘tehnično recesijo’, ki večjega vpliva na ekonomijo in življenje ljudi nima in ‘pravo recesijo’, ki prinaša tudi tako neljube posledice kot so upadanje potrošnje prebivalstva, upadanje industrijske proizvodnje, upad poslovnih investicij, posledično poslabšanje rezultatov poslovanja podjetij in racionalizacija poslovanja. To seveda vodi v odpuščanje delavcev in porast stopnje brezposelnosti. Ti dejavniki so zaenkrat še pozitivni in (še) ne povzročajo ekonomskega pesimizma med ljudmi.

Tehnična recesija sicer pomeni upad gospodarske aktivnosti in BDP-ja v dveh zaporednih kvartalih in je lahko zgolj statistične narave. Do nje lahko pride iz različnih vzrokov, ki so lahko tudi sezonski. Enega takih smo doživeli nedavno v ZDA, ko je industrijska proizvodnja začasno upadla zaradi polnih skladišč. Podjetja so želela najprej izprazniti zaloge in so zato pač manj naročala nove proizvode.

Inflacija v ZDA nekoliko upadla

Tako bodo analitiki najverjetneje v svojih člankih do neskončnosti ugibali, kakšen bo upad gospodarske rasti in ocenjevali možnost recesije, na to se moramo kar pripraviti. V skladu s tem pa se bodo seveda gibali tudi tečaji na finančnih trgih.

Ekonomski podatki pa kažejo, da je stopnja letne inflacije v ZDA, objavljena v mesecu maju, sicer glede na prejšnji mesec zopet nekoliko upadla, vendar tokrat samo za 0.1 % in znaša trenutno 5.9 %, kar kaže na upočasnitev upadanja. V EU je bil upad inflacijske stopnje znatno višji, trenutna letna stopnja inflacije je 6.1 %, prejšnji mesec pa je bila 6.9 %.

V takih razmerah je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu maju zrasel za 2.6 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje pretekli mesec japonske delnice, primerjalni indeks MSCI Japan je poskočil 5.5 % (EUR). Tudi ameriške delnice odlično, MSCI USA je porasel za 4.2 % (EUR). Tokrat trgi v razvoju v zelenem, MSCI Azija je pridobil 1.7 % (EUR).

Tu je treba omeniti tudi silovito rast delnic ameriškega proizvajalca chipov Nvidia, ki je predstavil odlične poslovne rezultate in je za sabo potegnil celoten sektor informacijske tehnologije. To podjetje je namreč glavni dobavitelj procesorjev, ki se uporabljajo za umetno inteligenco (artificial intelligence AI), katere uporaba je očitno močno v porastu in tudi napovedi za prihodnje kvartale so odlične. Uporabljajo jih vsa vodilna podjetja s področja AI kot so Microsoft, Google, Apple itd. Delnice tega podjetja so zrasle v zadnjem mesecu za več kot 40 %.

Vrednost ameriškega dolarja USD pa se je v maju zopet zvišala, napram EUR je zrasel cca. 3.6 % in s tem izdatno pomagal pri donosu evropskim vlagateljem v ameriške naložbe.

Vir: JP Morgan Review of markets over May 2023

Kriptovalute v maju negativno

Po siloviti rasti v letošnjem letu so kriptovalute v mesecu maju nekoliko upadle. Tako je Bitcoin v maju izgubil skoraj 6 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa. Lahko pa rečemo, da korelacije med tehnološkimi delnicami, ki so v maju močno zrasle, in kriptovalutami praktično ni več.

BITCOIN (BTC). Vir: Yahoo

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja zopet upadle

Vrednost delnic podjetij globalnega nepremičninskega sektorja je v maju zopet izgubila tla pod nogami. Tako je eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu maju izgubil več kot 4 %, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Trenutno so analitiki mnenja, da bi lahko do opaznejšega poslabšanja gospodarskih razmer prišlo v drugi polovici letošnjega leta. Obdobje povišanih obrestnih mer naj bi tako končno imelo vpliv na manjšo potrošnjo prebivalstva in upad poslovnih investicij. To bi lahko bil uvod v ekonomski pesimizem in recesijo.

Manjša potrošnja prebivalstva in upad poslovnih investicij podjetij pa pomeni nižjo prodajo in slabše poslovne rezultate. Tu podjetja večinoma hitro reagirajo in uvedejo racionalizacijo oz. krčenje stroškov, med njimi tudi delovne sile, kar pomeni odpuščanja in rast stopnje brezposelnosti.

Za finančne trge to seveda ne pomeni nič dobrega. V recesiji tečaji delnic večinoma upadejo, vrednost obveznic in ameriškega dolarja pa zraste. Temu smo bili tudi priča v prejšnjih recesijah.

Seveda pa ni nujno, da se bo to tudi zares zgodilo. Ne bi bilo nobenega presenečenja, če bi se analitiki tudi tokrat ušteli in pretiravali v svojih napovedih. Saj veste, osrednja tema, napovedi in ugibanja so njihovo delo. Vse je odvisno od ekonomskih podatkov v prihodnjih mesecih. Ti bodo vplivali na globalnega potrošnika in njegove nakupne navade (consumer spending in consumer sentiment indeks). Bo še pripravljen trošiti ali pa bo zaklenil svojo denarnico?

Kot smo že ugotovili, pa se ne smemo prepustiti čustvom. To kar se dogaja trenutno na dolgi rok nima nobenega vpliva na vrednost naših portfeljev. Držati se je treba načrta in izbrane strategije ter vztrajati, kar se dolgoročno vedno obnese. Pa tudi strokovna podpora izkušenih svetovalcev ni nikoli odveč.