POLITIKA ZASEBNOSTI

UVODNO

Namen Politike zasebnosti in uporabe piškotkov (»Politika«) je seznanitev naročnikov, uporabnikov, kupcev ter drugih oseb (v nadaljevanju tudi: »posameznik«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja VEZOVIŠEK & Partnerji d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (»upravljavec«) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Ta Politika velja za naslednja spletna mesta: ​www.vezovisek.si,​ www.finplac.si, www.anini.financnirecepti.si,​www.anavezovisek.si, ​​www.mojskrbnik.si, www.mojskrbnik.com in ​www.mojkredit.eu, katerih upravljavec je VEZOVIŠEK & Partnerji d.o.o.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), zajete naslednje informacije:

1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je prebral, sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike. Politika  se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Upravljavec (ter ponudnik) spletnih strani je: ​VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 1532421000, davčna številka: SI 74086928, telefonska številka: 051 224 301, e-mail: info@vezovisek.si.

Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi moral izpolniti to obveznost. Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, se lahko na nas vedno obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na telefonsko številko ali preko e-maila, ki je naveden zgoraj.

​Družba se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami, saj je varovanje zasebnosti uporabnikov za nas zelo pomembno.

PRAVNA PODLAGA

V družbi VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim ZVOP-2, Splošno uredbo o varstvu podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v družbi VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.vezovisek.si, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi a​ktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov ​na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice.

Ponudnik o uporabnikih naših spletnih strani zbira naslednje podatke:

 • Naročilo na e-novice: ime in e- naslov;
 • Spletna trgovina – nakup knjige: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon, e-naslov, naziv podjetja (v kolikor želite račun na podjetje), zgodovina nakupov;
 • Obrazci za vprašanja / povpraševanje: ime, priimek, telefon, e-naslov;
 • Aplikacije mojportfolio, mojkredit, mojbudget: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon (mobilni / stacionarni), e-naslov, geslo v kodirani obliki, datum in čas registracije;
 • Morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje družbi.

Stranka oz. uporabnik spletnega mesta s klikom na gumb »Strinjam se s pogoji poslovanja« in s klikom na gumb »Strinjam se s politiko zasebnosti« potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka (obseg in namen obdelave osebnih podatkov je prav tako naveden ob posameznem spletnem obrazcu na naših spletnih straneh) ter tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter politike zasebnosti pridobiva v času, ko stranka opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se nanašajo predvsem na naslednje okoliščine:

 • tipi nakupov (vrsta knjige, spletnega programa);
 • jezik, ki ga stranka uporablja,
 • lokacija stranke,
 • ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik ter operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do spletne strani.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.

Zbrane podatke bo družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je stranka oz. uporabnik predhodno jasno seznanjena oz. poučena.

V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

Družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga / storitev oz. sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pošiljanje računov ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
 • vodenje evidence strank;
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah družbe VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana;
 • občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z vsebino, povezano s spletnim mestom ter akcijskimi ponudbami, obvestili, članki, aktualnimi dogodki in ugodnostmi, ki jih ponuja družba VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o.;
 • da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke/informacije;
 • statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, in sicer z namenom izboljšanja ponudbe ter storitev ponudnika;

Posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
 • podatkov v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja ponudnik in posledično dostave – prenos vaših določenih podatkov se bo na podlagi vašega soglasja izvršil z zahtevami prevoznika – POŠTA SLOVENIJE d.d. in se bo nanašal na podatke nujne za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo drugim tretjim osebam ali v tretje države brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA (v okviru ponudnika storitev spletne analitike in e-mail obveščanja), pri čemer z vsemi pogodbeni obdelovalci v ZDA sklenemo ustrezne pogodbe.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni ZVOP-2) in Splošno Uredbo o varstvu podatkov.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik svoje podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika v aplikacijah ponudnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo imate pravico:

 • kadarkoli preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov (preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica). Če želite zgolj posodobiti osebne podatke, lahko to storite npr. v vašem računu na spletnem mestu,
 • do seznanitve: pridobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • dobiti dostop do vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas ter kopijo teh informacij, dobiti informacije o namenih obdelave, vrstah osebnih podatkov, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ipd.,
 • da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas ter pravico, da osebne podatke dopolnite,
 • do izbrisa (pravica do pozabe): lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas v določenih primerih, kadar obdelava ni več potrebna za namene, za katere so bili zbrani osebni podatki ali kako drugače obdelani, ali kadar smo zbrali osebne podatke na podlagi privolitve in prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov ipd.,
 • omejitve obdelave v določenih primerih, kot na primer kadar oporekate točnosti podatkov ipd.,
 • prenosljivosti podatkov: pravico imate pridobiti osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico posredovati osebne podatke drugemu upravljavcu v določenih primerih,
 • kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami na podlagi našega zakonitega interesa, pravico ugovarjati neposrednemu trženju ter profiliranju, če je povezano z neposrednim trženjem,
 • izjaviti, da ima odločitev, ki temelji samo na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, pravne učinke, ki se navezujejo na vas ali bistveno vpliva na vas na podoben način ali pa za vas ne velja. Če je odločitev (1) nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in nami ali (2) utemeljena z vašo izrecno, bomo izvedli ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter vaših zakonitih interesov in zagotovili vsaj pravico do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, neodvisno od prej naštetih pravic, če ste prepričani, da obdelava vaših osebnih podatkov pomeni kršitev GDPR. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-mail: ip@ip-rs.si, telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Glede vseh navedenih pravic nas lahko kadarkoli kontaktirate:

Zagotovili bomo, da bo zahtevi ugodeno nemudoma, vendar najkasneje v enem (1) mesecu. Zahtevane osebne podatke boste pridobili v strukturirani, strojno berljivi in splošno uporabni obliki. Prva kopija vaših osebnih podatkov v elektronski ali fizični obliki je brezplačna, vsako dodatno kopijo pa vam lahko zaračunamo, da pokrijemo stroške priprave kopije.

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice po e-pošti na naslov info@vezovisek.si ali pisno na naslov VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o..

 1. Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna mesta lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ta spletna mesta imajo svoje politike zasebnosti, s katerimi se morate seznaniti sami, saj ne prevzemamo nikakršne odgovornosti zanje.

 • Povezave na socialna omrežja

Naše spletno mesto vsebuje povezave do socialnih omrežij (vtičniki socialnih omrežij), pri tem imamo integrirano povezavo na Facebook in Instagram, ki ob kliku na njuno ikono preusmeri na omenjeni socialni omrežji. Obdelava osebnih podatkov, ki jih socialna omrežja pridobijo s tem, ko kliknete vtičnik socialnega omrežja in vas preusmeri na socialno omrežje, poteka s strani navedenih socialnih omrežij in v skladu z njihovimi politikami zasebnosti, ki so dostopne na:

 • Facebook: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na https://www.facebook.com/policy.php.
 • Instagram: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://help.instagram.com/155833707900388.
 • Twitter: obdelava osebnih podatkov poteka s strani Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://twitter.com/en/privacy.
 • Linkedin: obdelava osebnih podatkov poteka s strani LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA; izjava o varstvu osebnih podatkov je dostopna na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri povpraševanju / prijavi na e-novice ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

Upravljavec spletnega mesta www.vezovisek.si vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to Politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

PIŠKOTKI

Naša spletna stran www.vezovisek.si uporablja piškotke, na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O).

Kaj so piškotki?

Upravljavec »piškotkov« in spletnega mesta je družba ​VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana.

Naše spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletno mesto shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov se omogočajo prijave v sistem, nudi podpora vtičnikom družabnih omrežij in druge funkcije.

Piškotki omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalca spletnega mesta. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletnega mesta, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojega spletnega mesta.

Privoljenje v nameščanje piškotkov ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletnega mesta. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne.

Vrste piškotkov in uporaba na naši spletni strani

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko odprete brskalnik, pa do trenutka, ko zaključite sejo in zaprete brskalnik. Odstranjeni so iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi po zaključku seje, v računalniku pa ostanejo cca. 6 mesecev. Spletna stran jih uporablja npr. za analiziranje obiskov na našem spletnem mestu, da lahko našo ponudbo še bolj izboljšamo.

Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb (ang. Targeting Cookies): Ti piškotki se uporabljajo za ponujanje vsebin, ki so interesante za vas glede na vaše interese. Ciljni piškotki so pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija (od tod tudi ime piškotki tretjih oseb) in so na spletno stran nameščeni z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Uporabljajo se za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje (npr. zapomnijo si, da vaš obisk spletne strani in informacijo posredujejo ostalim organizacijam, običajno oglaševalskim organizacijam ali socialnim omrežjem preko vaših akcij kot so klik na gumb “Všeč mi je” (“Like”) ali “Objavi na Facebooku” (AddThis to Facebook) in podobno). Ciljni piškotki omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Uporabljamo naslednje piškotke:

Lastni piškotki
VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o.

Ime piškotka Trajanje Namen
PHPSESSID Ob zaprtju brskalnika Skrbi za pravilno delovanje spletne strani


Google Analytics

Ime piškotka Trajanje Namen
__utma 2 leti Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; Google Inc.
__utmb 30 min Uporablja se za določitev seje; Google Inc.
__utmc Ob zaprtju brskalnika Uporablja se za določitev seje; Google Inc
__utmz 6 mesecev Uporablja se za ugotavljanje vira Obiskovalcev; Google Inc.
_mauuid 10 let Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; Net-Results
__atuvc 3 leta Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; AddThis

Analitični piškotki

GOOGLE ANALYTICS

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics. Google Analytics je storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (”Google”). Subjekt, odgovoren za uporabnike v EU / EGP in Švici, je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irska, 1600. Google Analytics uporablja t.i. “piškotke” za analizo vaše uporabe spletne strani. Več Informacij o tem je na voljo na:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google vse te podatke uporablja v imenu upravljavca za oceno vaše uporabe spletne strani, sestavljanje poročil o dejavnostih na spletni strani in zagotavljanje dodatnih storitev, povezanih z vašo uporabo spletne strani in interneta. IP naslov, ki ga vaš brskalnik pošlje kot del storitve Google Analytics, se ne združuje z drugimi Googlovimi podatki.

Obdelava podatkov s strani Google Analytics se izvaja na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR, če privolite v uporabo Google Analytics.

Podjetje VEZOVIŠEK & PARTNERJI d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana bo z vsemi podatki zbranimi na spletni strani razpolagalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), vaših osebnih podatkov pa ne bo prodajalo ali dajalo v najem tretjim osebam.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se lahko sami odločate. Piškotke lahko vedno v celoti / delno sprejmete ali zavrnete, odstranite oz. jih onemogočite. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate tukaj (povezava: chrome://settings/content/cookies), sledenju Google Analytics pa lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Za pomoč pri upravljanju piškotkov se lahko obrnete tudi na »pomoč uporabnikom« v vašem brskalniku.

Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na naših spletnih straneh in začne veljati s 6. 4. 2023.