Ljudje nas pogosto vprašajo, kako uspešno privarčevati za pokojnino. Seveda je to odvisno od veliko dejavnikov, zagotovo je eden ključnih naša starost, kdaj torej pričnemo z varčevanjem. Ne glede na čas, pa je za uspešno varčevanje za pokojnino ključnega pomena načrtovanje, pravi Mitja Vezovišek, osebni finančni svetovalec.

Kaj to pomeni v praksi? “To pomeni, da moramo izdelati pokojninski načrt, ki ni le izračun pokojninske vrzeli, temveč vsebuje analizo obstoječih in produktov, ki so na voljo, izračun pokojnine z zdravstveno oskrbo, ki nam pokaže, kaj moramo storiti danes, da se izognemo bistvenemu znižanju življenjskega standarda ob upokojitvi ter smernice za optimizacijo.”

people-791441_640

A preden se lotimo načrtovanja moramo odstraniti ovire v naših glavah, ki nam preprečujejo, da bi imeli super pokojnino. Oviram pravimo tudi miti. Trije najbolj pogosti mite o pokojninah so:
– začel bom varčevati kasneje, saj imam še dovolj časa,
– varčevati moram v varnih naložbah, saj si tveganja ne morem privoščiti,
– delodajalec nima vpliva, za vse moram poskrbeti sam.

Vključiti moramo “avtomatskega pilota”

Na vprašanje, kakšen način varčevanja predlaga, Mitja Vezovišek odgovarja: “Pri varčevanju za pokojnino je najbolje vključiti “avtomatskega pilota”. Kaj to pomeni? Ko izdelamo pokojninski načrt, izberemo tudi za nas najbolj primerne produkte in izračunamo potreben mesečni znesek za varčevanje. Nato pa je najbolje, da vsak mesec vplačujemo isti znesek v isto kombinacijo izbranih produktov. S tem se izognemo ugibanju, kdaj je pravi čas za vplačilo in izkoriščamo metodo povprečnega stroška, ki nam na koncu vedno prinese najboljši rezultat. Ko so trgi visoko in so npr. delnice drage, kupimo malo enot, ko so cene nizke pa veliko enot.”  

Pri izbiri produktov imamo na voljo različne sklade, od pokojninskih, vzajemnih in kotirajočih (ETF) skladov, kot dodaja osebni finančni svetovalec, naj bodo ti glavna sestavina. “Odvisno od mesečnega zneska, časa do upokojitve, znanja in izkušenj, ki jih imamo, pa lahko dodajamo še rentna varčevanja in varčevanja v alternativnih naložbah, kot so npr. plemenite kovine, skladi zasebnega kapitala in podobno. Naložbenim zavarovanjem se, razen izjem, izogibajmo, saj so običajno obremenjena z visokimi stroški in ne dovolj fleksibilna.”

Brez obrestno obrestnega učinka ne gre

Seveda pa obstajajo tudi številne slabe prakse, takšne, ki jih tudi Mitja Vezovišek odsvetuje. “Poleg omenjenih naložbenih zavarovanj in vseh “novih” in “vročih” zgodb na produktni strani, odsvetujem varčevanje za pokojnino ad hoc, torej po načelu, ko se bo nekaj nabralo bom takrat vložil na trge. Ta pristop se skoraj vedno izkaže kot slabša alternativa rednemu mesečnemu varčevanju z vključenim “avtomatskim pilotom”.”

Star pregovor pravi, da mora kapital ohranjati vrednost. “To drži, a pri varčevanju za pokojnino se moramo zavedati, da brez obrestno obrestnega učinka ne bomo uspeli privarčevati dovolj. In ker je varčevanje za pokojnino izrazito dolgoročno, je največja napaka ta, da varčujemo v varnih naložbah (npr. varčevanje na banki, v skladih z zajamčenim donosom ipd.). Varnost in donos namreč ne gresta skupaj, kar pomeni, da se s tem odpovedujemo donosom in si tako zmanjšujemo pokojnino,” še dodaja osebni finančni svetovalec.  

Če je bila še do nedavnega pokojnina samoumevna, marsikomu je še danes, pa generacije, ki jih ta šele čaka, niso na varni strani. Pokojnina kmalu ne bo več tako samoumevna, vsaj višina le-te ne. Odvisna bo od več dejavnikov in če boste svojo prihodnost prepustili “državi” in drugim dejavnikom, vas čaka vse prej kot mirna starost.

Finančno načrtovanje je danes obvezno. Če želimo ostati na varni strani, mirno spati, moramo imeti urejene osebne finance. Pa ne le na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni, poskrbeti moramo tudi za dolgoročno načrtovanje – našo pokojnino. Mlajši, ko smo danes, boljše je naše izhodišče.

Katere nevarnosti med drugim vplivajo na našo redno pokojnino?

babi vnukinjaMonetarna politika

Desetletje nizkih donosov je močno vplivalo na varnost vaše pokojnine, kažejo mednarodne raziskave. Negativen vpliv na višino pokojnine imajo tudi nizke obrestne mere, zato je pomembno, da se pametno odločimo za ustrezno varčevalno politiko in jo času in trendom primerno prilagajamo.

Javni dolg

Če nekdo nima, ne more dati. In če država nima dovolj denarja za pokojnine, vam le-teh ne more izplačevati oziroma jih zmanjšuje. V boju za sredstva, ki bi bila lahko namenjena pokojninam niso samo upokojenci, pač pa tudi izobraževalni sistem, infrastruktura in številna druga področja. Povečuje se dolg, zmanjšujejo pa se socialne storitve in seveda pokojnina.

Demografija

Matematika je preprosta – število delovno aktivnega prebivalstva, ki plačuje v pokojninski sistem, mora biti dovolj veliko, da podpira ljudi, ki prejemajo izplačila iz te iste vreče. Študije ugotavljajo, da se je v preteklih desetletjih to razmerje precej obrnilo, seveda ne v prid upokojencem in posledično pokojninam.

Seveda vsega tega sami ne morete aktivno spremljati, vzelo bi vam preveč časa, potrebno pa je tudi dobro poznavanje vseh teh področij. Obstajajo pa ljudje, ki to opravljajo po svoji poklicni dolžnosti. To so osebni finančni svetovalci, ki ne le, da skupaj z vami pripravijo osebni finančni načrt, pač pa tudi skrbijo za revizijo le-tega, glede na spremembe, ki se dogajajo na trgu.

Že imate osebnega finančnega svetovalca? Pa pokojninski načrt? 

Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo – med njih zagotovo sodijo osnove upravljanja osebnih financ. Pogosto vas opozarjamo na njih, zakaj in kako se jih držati. Zakaj? Ker želimo, da urejene osebne finance ne predstavljajo problema, ampak nekaj, kar vam olajša življenje.

Naredite načrt

Načrt je lahko vaš vodnik skozi finančno potovanje in čeprav lahko svetovni in manjši gospodarski in drugi dejavniki vplivajo na gibanje vaših naložb, vam bo načrt pomagal priti nazaj na pravo pot. Na makro ravni načrtovanje vpliva na vse vidike osebnih financ; zmanjšate lahko izgube, izboljšate dobičke ali se izognete bolečini in paniki, do katere lahko pride ob finančni ali življenjski krizi. Načrtujte vaše želje in potrebe in temu primerno razporedite denar. Izračunajte vašo trenutno vrednost in opredelite cilje za katere boste v prihodnje potrebovali denar. Vsak cilj ustrezno ovrednotite.  

plan-1725510_640Zavarujte osebne in družinske finance

Osebne finance niso nekaj, kar bi prepustili naključju. Večina ljudi si prizadeva, da bi investirala sredstva, a hkrati pozabijo na zavarovanje morebitnega tveganja. Ključnega pomena je, da zagotovite sebi in svojih družini ustrezen portfelj, ne le naložbeni, pač pa tudi zavarovalni. Seveda pa je zelo pomembno, da ne mešate zavarovanj in investicij. Osnova vaše zavarovalne piramide mora vsebovati jasno opredeljen načrt vaše zaščite, ki zajema tako tveganje smrti, zdravstvene težave in nesreče. Količina zaščite pa je seveda odvisna od vašega zdravja, načina življenja, starosti in dohodka.

Nikdar ne ignorirajte davkov!

Dve stvari sta v življenju zagotovi: davki in smrt. In kot se ne moremo izogniti smrti, se tudi davkom zelo težko. Čeprav se pravila davčne zakonodaje od časa do časa spreminjajo, se obdavčenje ne bo – plačati je treba. To pa, če se ustrezno ne zavarujete in poskrbite za to, lahko vpliva na vaše poslovne in osebne finance, na vaše prihodke in odhodke. Seveda tudi na investicije. Torej – ne zatiskajte si oči, poskrbite za ustrezno davčno obravnavo svojega celotnega premoženja – tudi tistega, ki ga šele načrtujete.

Spremljajte svoje investicije!

Ustvariti načrt in zgraditi portfelj lahko sčasoma izvodeni, če ne boste periodično spremljali svojih investicij. Redno pregledovanje in revizija vašega osebnega finančnega načrta je zelo pomembna, če želimo iti naprej proti ciljem. Tako kot je pomemben zdravniški pregled za vaše zdravje, je pomemben tudi pregled osebnega finančnega svetovalca nas stanjem vaših financ. Te lahko spremljate v več korakih – dolgoročno ali kratkoročno, odvisno od vašega portfelja. Prodajati kot je nekaj na vrhu in kupovati na dnu je del te zgodbe, a če ne spremljate oziroma nimate osebe, ki to dela za vas, boste težko vedeli kdaj je vrh in kdaj dno.   

Časi, ko smo samo hodili v službo in je naša pokojnina prišla sama od sebe v obliki, ki nam je še naprej omogočala solidno življenje so mimo. Danes moramo veliko več narediti sami, da bomo prišli do spodobnega življenja v čas, ko bo naše delovne aktivnosti konec. Za našo pokojnino smo preprosto odgovorni sami.

“Za svojo prihodnost lahko varčuješ v prvem, drugem ali tretjem stebru. Res je, da se do zdaj o tem sploh nismo pogovarjali. Naši starši in stari starši so iz prvega stebra prejemali dovolj visoke pokojnine. Zato se danes večina mladih še ne zaveda sprememb in posledic, ki jih čakajo,” opozarja osebna finančna svetovalka Nataša Kozlevčar.

In kaj predstavljajo posamezni stebri, ter kdo v resnici plačuje za našo pokojnino?

Prvi steber

Ta predstavlja prispevke, ki jih delodajalci, pa tudi delojemalci plačujemo v pokojninsko blagajno. Vidni so tudi na plačilnem izpisku. “Upravičenec do teh sredstev je tisti, za kogar se prispevki plačujejo. V kolikor oseba premine, pa partner lahko zaprosi za vdovsko pokojnino, ki se odmeri v višini 70 % osnove, če so izpolnjeni nekateri pogoji. V nasprotnem primeru sredstva ostanejo v pokojninski blagajni in ne pripadajo dedičem,” opozarja Nataša Kozlevčar.

Drugi steber

Drugi steber pomeni dodatno pokojninsko varčevanje, v katero lahko vplačuje vaš delodajalec ali pa sami. “Ne glede na to, kdo plačuje, so vplačila vedno last zavarovanca, davčno olajšavo pa koristi tisti, ki vplačuje. Posebnost je, da država spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo v višini 5,844 odstotka letne bruto plače (24 odstotkov vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). To preprosto pomeni, da namesto da plačaš državi, lahko do nekega zneska plačaš sebi.”

Tretji steber

Ne, dva stebra res nista več dovolj, potreben je še tretji steber. Ta predstavlja vse druge načine varčevanja, kot je varčevanje v vzajemnih skladih, plemenitih kovinah, delnicah, nepremičnina in tudi skladih zasebnega kapitala ali drugih oblikah alternativnih naložb. “Ključna razlika v primerjavi s prvima dvema stebroma pa je, da so ta sredstva običajno likvidna in nimajo zveze z odločbo ZPIZ-a glede tvoje upokojitve, lahko pa so seveda namenjena varčevanju za pokojnino,” dodaja Nataša Kozlevčar.

Več o tem, kaj kateri od stebrov predstavlja, si lahko preberete tudi v knjigi Neodvisna ženska z bičem, ki jo lahko naročite TUKAJ