Novo leto prinaša spremembe tudi na področju davkov tako za posameznike (pri teh sicer nekoliko manj), kot tudi za podjetnike. Čeprav se v letošnjem letu velik del sprememb še pričakuje, pa je s 1. 1. 2019 že stopilo v veljavo nekaj novosti.

Pa začnimo z dobrimi novicami. Ne samo, da so se v novem letu povišale plače v javnem sektorju, s 1. 1. 2019 se je povišala tudi minimalna plača iz sedanjih 638 evrov na 667 evrov, v letu 2020 pa bo minimalna plača znašala 700 evrov. Takrat bodo iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter težje razmere dela).

Višje starševsko nadomestilo

Z letošnjim letom pa se sproščajo tudi varčevalni ukrepi pri Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Materinsko nadomestilo je tako neomejeno, starševsko nadomestilo pa je omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače (doslej je bil dvakratnik). Prav tako se iz 90 % na 100 % povečuje očetovsko in starševsko nadomestilo, dodatek za velike družine pa bodo odslej prejele vse velike družine, ne glede na dohodkovni položaj. Omeniti velja, da bodo do državnih štipendij upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto na družinskega člana.

Omeniti velja še, da bomo za starostno upokojitev v letu 2019 morali moški in ženske dopolniti 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Tako kot v preteklem letu, se tudi letos za izračun pokojninske osnove upoštevaj osnove iz najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje. 

Vsi tisti, ki oddajate premoženje v najem – nepremičnine, je z novim letom v uporabi nov obrazec za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. A brez skrbi, to je za zdaj tudi vse, kar se je spremenilo na področju nepremičnin, novi zakon o davku na nepremičnine naj bi se sprejel v letošnjem letu, v veljavo pa stopil leta 2020. A letos vseeno ne bo tako »nedolžno«, pričakujete lahko večji nadzor na področju NUSZ, saj občine in FURS bolj preverjajo evidence, kot so jih v preteklosti.

Obetajo se višji prispevki za samozaposlene

V letu 2019 se obeta sprememba višine minimalnih prispevkov, ti se bodo za samostojne podjetnike zaradi rasti povprečne plače v Sloveniji povečali. Prispevki so v letu 2018 za najvišjo davčno osnovo za podjetnike znašali 373 evrov na mesec (najnižji brez olajšave za začetnike). Ti izhajajo iz davčne osnove 60 odstotkov povprečne plače v višini 976 evrov.

Podatki za leto 2019 sicer še niso dokončni, a glede na to, da so plače zrasle, bi se minimalni prispevki lahko povečali za približno 7 evrov na mesec, po novem naj bi znašali okoli 380 evrov. Rast pa se tudi po letošnjem letu ne bo ustavila, saj se bodo v prihodnjem letu ti lahko povišali celo na 399 evrov. Razlog? Dvig plač v gospodarstvu, javnem sektorju in dvig minimalne plače. 

Podjetje in fizična oseba imata običajno ločen bančni račun. Takšna je bila dolgoletna praksa, vse do leta 2016. A danes to ni več potrebno. Če ste recimo fizična oseba z dejavnostjo oziroma samostojni podjetnik ali pa imate kmetijsko dejavnost, se lahko odločite za le en račun.

Ne glede na to, da je pametno ločevati osebne in poslovne finance, kot pogosto opozarja specialistka za financiranje in osebni proračun Ana Vezovišek, pa to lahko naredite brez, da bi plačevali dvojne stroške za bančni račun. Sploh v primerih, ko je število vaših poslov manjše in ste “sami svoj gospodar”.

Obvezna prijava

Če smo na začetku zapisali, da to velja od leta 2016, pa je z letošnjim 1. julijem ponovno prišlo do spremembe, saj je v veljavo vstopilo 11. poglavje zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, bankam zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti.

Kaj to pomeni v praksi? Da morajo samostojni podjetniki omogočiti javen in brezplačen dostop do podatkov, novi podjetniki to sporočijo preden bodo začeli transakcijski račun uporabljati za opravljanje dejavnosti, tisti, ki že poslujejo, pa bi morali te podatke sporočiti do 1. julija letos. Če tega še niste naredili, nikar ne odlašajte. Kazen, ki vam jo izda kar FURS v primeru neprijave, znaša od 500 do 5.000 evrov.

Konec zasebnosti

A pozor, s tem, ko se odločite za en račun, bodo podatki vašega poslovnega in hkrati osebnega računa javno objavljeni v AJPES-u, vaše osebne transakcije pa bodo dostopne tako računovodji in Finančni upravi Republike Slovenije.

Ne glede na to, da zakonodaja omogoča, da imate en račun za zasebno in poslovno uporabo, pa vse banke še vedno ne pristajajo na to. Nekatere zahtevajo obvezno ločevanje računov.