Zakaj finančni wellness v podjetjih postaja nuja?

Če do vas prihajajo predlogi o uvedbi programa finančnega wellness za zaposlene, bodisi od zaposlenih bodisi od ponudnikov tovrstnih programov, je morda vaš prvi odziv namrščena obrv, skepsa, sigurno pa hitro zamahnete z roko: “Nimamo časa ali sredstev za to …”

Misli se hitro usmerijo k morebitnim stroškom, dodatnemu delu, in vprašanjem, kot so: “Ali bo to dejansko koristilo mojim zaposlenim?” “Je to samo še ena administrativna obveznost?” Morda se celo sprašujete, ali bodo koristi delodajalcu dovolj velike, da bodo upravičile vse potencialne nevšečnosti.

Zaposleni smo vsi.
Tudi delodajalci.

Na prvi pogled se zdi uvedba programa finančne varnosti za zaposlene kot dodatna postavka na že tako dolgem seznamu nalog vaše kadrovske službe. A dovolite nam, da vam osvetlimo zadevo iz druge perspektive. Verjeli ali ne, koristi so lahko izjemno velike – in to ne samo za vaše zaposlene, ampak tudi za vas, kot delodajalca.

Osnova finančne varnosti zaposlenih je pravična plača

Raziskave, ki jih je izvedla družba Aon, razkrivajo, da bi si veliko zaposlenih želelo več podpore pri upravljanju svojih financ. A preden se poglobimo v to, kako lahko delodajalci konkretno prispevajo k finančnemu zdravju svojih ekip, se moramo vrniti k osnovam: zagotavljanju pravične plače. To je temelj, brez katerega vsi nadaljnji napori ne morejo zares obroditi sadov.

Izkaže pa se, da tudi zaposleni s pravičnimi plačami niso imuni za finančne stiske in doživljajo veliko finančnega stresa.

Kaj v resnici zaposlenim ustvarja finančni stres?

Za mnoge izmed nas je plača nekaj samoumevnega. Posledično pa se doživlja za zadosten (in edini možen) vir zagotavljanja finančne varnosti le finančna stimulacija ali povišica. Vendar je v resnici prispevek delodajalca k finančnemu dobremu počutju zaposlenih mnogo več kot le povišica ali bonus. Finančno dobro počutje obsega širok spekter dejavnikov, ki vplivajo na osebno finančno stanje posameznika.

Ali je program finančne varnosti zaposlenih prava investicija za vaše podjetje?

Raziskave poudarjajo, da so finančne skrbi zaposlenih najbolj pogosto posledica pomanjkanja zavedanja o lastnih financah in nezmožnosti upravljanja proračuna ter načrtovanja za sedanjost in prihodnost, kar pa so dejansko ključni faktorji za finančno zadovoljstvo.

Razlog za finančne stiske torej ni v “prenizki plači.”

Tudi če bi, preobremenjeni s finančnim stresom, radi vidli razlog zgolj tam.

Je povišica res največ, kar lahko delodajalec pokloni zaposlenemu?

Postaja jasno, da je potrebno pristopiti k izboljšanju finančnega zdravja zaposlenih z drugačne perspektive, ne zgolj skozi prizmo (nenehnega) višanja plač. Povedano preprosto: višja plača ne bo odpravila izvora finančnih stisk zaposlenih. Če želimo finančne težave nasloviti pri korenu in doseči dolgotrajen učinek, bo pri zaposlenih potrebno dvigniti nivo finančne pismenosti ter jih opremiti z orodji in znanji za vodenje proračuna ter učinkovitega finančnega načrtovanja.

Višja plača ne bo odpravila izvora finančnih stisk zaposlenih.

Kako naj podjetje razvije strategijo za finančno varstvo zaposlenih?

Osnova seveda ostaja pravična plača. Sedaj smo si le razčistili, da dodatna povišica ni odgovor za razbremenitev zaposlenih finančnih skrbi, ki dokazano povzročajo največ preglavic osebnem in poklicnem življenju. Šele ko je ta osnova postavljena, pa se pojavi pravo vprašanje – kako lahko delodajalec dejansko prispeva k finančnemu varstvu svojih zaposlenih? Kje so meje takšne podpore in kako jo najbolje prilagoditi posameznikovim potrebam? Kako lahko delodajalci realno nudijo finančno podporo, da bo ta dolgoročno najbolj učinkovita?

Je vaše podjetje primerno za uvedbo programa finančne varnosti zaposlenih?

Spoznajte program MojSkrbnik za zaposlene - program za zagotavljanje finančne varnosti zaposlenih, ki vas uvrsti med premium delodajalce.

Analiza obstoječega finančnega zdravja zaposlenih

Za gradnjo trdne podlage, ki bo zaposlenim zagotavljala podporo na njihovi finančni poti – od trenutnih potreb do dolgoročnih ciljev – morajo podjetja najprej zbrati in analizirati ključne informacije o trenutnem stanju finančnega zdravja svojih zaposlenih. Ta prvi korak vključuje pregled obstoječih programov za finančno podporo, analizo stroškov, identifikacijo ranljivih skupin zaposlenih in zbiranje podatkov, kot so obremenitve na plače ali obstoječa posojila, krediti in ostale terjatve. Poleg tega je pomembno pridobiti neposredne povratne informacije zaposlenih preko anket in diagnostičnih orodij, ki merijo dobro počutje zaposlenih.

S tem, ko krepimo svojo ekipo,
krepimo tudi svoje podjetje.

Strategija finančne podpore

Na podlagi zbranih podatkov lahko podjetje oblikuje celovito strategijo, ki bo naslovila kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne finančne potrebe zaposlenih. Strategija naj vključuje jasno opredeljene taktične ukrepe in akcijski načrt za njihovo implementacijo, pri čemer je ključnega pomena poudariti komunikacijo, preglednost in angažiranost na vseh nivojih podjetja. Prav tako je bistveno, da vodstvo pridobi potrebno usposabljanje za podporo zaposlenim in da se jasno opredelijo ter redno merijo cilji, s čimer se zagotovi uspešnost in trajnostni učinek strategije finančne varnosti zaposlenih.

Zavedati se je treba, da so razmere za vsakega zaposlenega drugačne - odvisno od njegovega poklica, starosti, zakonskega stanu itd.

Program Finančne varnosti zaposlenih kot cilj vsakega zdravega podjetja

Finančno dobro počutje ni le koristno, ampak ključno za celovito finančno varnost zaposlenih, saj prinaša duševni mir in veča notranjo umirjenost ter splošno zadovoljstvo posameznika. Zaposleni, osvobojeni bremen finančnih skrbi, delujejo v manj stresnem okolju, so bolj zdravi, srečni in zavzeti, kar naravno pelje do višje kakovosti njihovega življenja in dela. To je trajnostna paradigma uspeha, kjer blaginja zaposlenih rojeva blaginjo podjetja.

Dober program finančnega zdravja zaposlenih ...

Finančni wellness v podjetjih je več kot trend

Finančni wellness ni zgolj še ena “modna muha” upravljanja človeških virov; postaja ključna komponenta vsakega podjetja, ki teži k trajnostni rasti. Ne gre zgolj za investicijo v zadovoljstvo zaposlenih, temveč za strateški pristop, ki zagotavlja, da se vsak član ekipe počuti cenjenega in finančno varnega ter opolnomočenega, da svojo finančno zdravje še dodatno krepi.

"Svojim zaposlenim zagotovite prave temelje s finančnimi gradniki, ki jih potrebujejo. Naj se vsak član vaše ekipe počuti cenjenega in finančno varnega ter opolnomočenega, da svojo finančno zdravje še dodatno krepi."

S tem ne samo izboljšamo zgolj delovno okolje, ampak tudi kreiramo kulturo, ki spodbuja zaposlene h gradnji in vzdrževanju lastne finančne stabilnosti. Vlaganje v finančno dobro počutje zaposlenih je tako postalo nujno za podjetja, ki si prizadevajo za dolgoročno uspešnost in odličnost na vseh ravneh.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp