Ste skeptični do novodobnih izrazov, ki prihajajo iz ‘dežele sanj’? Ni vse “Made in USA” vredno posnemanja, a včasih se splača prevetriti predsodke. Med dobre prakse, ki bi jih bilo vsekakor vredno posvojiti, uvrščamo koncept ‘finančnega wellnessa’.

‘Finančni wellness’ lahko štejemo med ključne prioritete delodajalcev, ki razumejo, da je dobro počutje zaposlenih temelj uspeha podjetja. Naprednejši delodajalci se zavedajo, da so zaposleni največji kapital vsake organizacije.

“Financial Wellness” v ZDA

V ZDA so vložili veliko v raziskovanje vzrokov nezadovoljstva na delovnem mestu in uvajanju rešitev za izboljšanje počutja zaposlenih. Koncept ‘finančnega wellnessa’ je tam že trdno uveljavljen in velja za znak družbeno odgovornih podjetij, ki celovito skrbijo za dobrobit svojih zaposlenih. Čeprav se zdi, da je ta pristop izhajal iz empatije, je verjetno osnova te usmeritve kapitalistična logika – naložba v finančno dobro počutje zaposlenih se enostavno izplača.

Kaj je finančni wellness?

Finančni wellness (ang. “Financial Wellness”) je koncept, ki se nanaša na splošno finančno zdravje posameznika, njegovo razumevanje finančnih konceptov in zmožnost upravljanja osebnih financ. V kontekstu delovnega mesta to pomeni paket storitev ali programov, ki jih delodajalci nudijo svojim zaposlenim, z namenom izboljšanja njihove finančne pismenosti in spodbujanja zdravih finančnih navad.

Ti programi vključujejo:

 • svetovanje o upravljanju dolgov,
 • pomoč pri načrtovanju za upokojitev,
 • izobraževanja o vlaganju,
 • upravljanje proračuna …

Glavni cilj je pomoč zaposlenim pri doseganju finančne stabilnosti in zmanjšanje stresa, povezanega s financami, kar pozitivno vpliva na njihovo splošno dobrobit in produktivnost na delovnem mestu.

1 $ vložka v finančni wellness
prinese 3-6 $ dobička.

Učinki finančnega wellnessa

Raziskave dosledno potrjujejo: investicija v finančni wellness zaposlenih prinaša oprijemljive rezultate. Zanemarjanje finančnega počutja zaposlenih pa ne prinaša le izgub, ampak lahko vodi tudi do resnih posledic. Stres – ta veliki sovražnik produktivnosti, kreativnosti, zdravja in dobrega počutja – v konkurenčnem poslovnem svetu preprosto nima mesta. 

Finančni stres, ki pogosto izhaja ne le iz podplačanosti, ampak tudi iz finančne nepismenosti in nezmožnosti upravljanja s financami, predstavlja glavni vzrok za tovrstne skrbi.

Nova služba, višja plača – rešitev, ki ne deluje

Pri reševanju finančnih težav se zaposleni največkrat poslužijo iskanja nove, bolje plačane zaposlitve, kar za podjetje zagotovo ni dobra rešitev. Podjetja so spoznala, da je za dobrobit zaposlenih potrebno poskrbeti – in to na etičen, sočuten in koristen način. Tako se je razvil koncept ‘finančnega wellnessa’.

Raziskave kažejo, da so zaposleni z vzpostavljenim finančnim wellnessom veliko bolj sproščeni, brezskrbni in svoj delovni čas posvečajo  delu. Prav tako imajo veliko manj bolniških odsotnosti in prehodov med službami.

Jedro finančnega wellnessa

‘Finančni wellness’, ali finančno blagostanje, se osredotoča na ‘učinkovito upravljanje finančnega aspekta posameznikovega življenja’.

 • Ohranjanje potrošnje v okviru svojih zmožnosti: Skrbno ravnanje z osebnimi financami v izogib nepotrebnim dolgovom.
 • Finančna pripravljenost na nujne primere: Ustvarjanje varčevalnega rezervnega sklada za nepredvidene izdatke.
 • Dostop do informacij in orodij za sprejemanje dobrih finančnih odločitev: Zagotavljanje znanja in virov, potrebnih za informirano upravljanje financ.
 • Imeti načrt za prihodnost: Razvoj dolgoročnih finančnih strategij, ki podpirajo osebne in poklicne cilje.

Finančni wellness
je edini protistrup za finančni stres.

Ključni cilj finančnega wellnessa je zagotavljanje finančne varnosti

Finančna varnost je med najpomembnejšimi cilji zaposlenih. Kljub temu mnogi zaposleni nimajo dostopa do finančnih storitev in ugodnosti, ki bi jim najbolj koristile. Zato je potrebno razviti bolj celovit pristop k finančnemu blagostanju, ki bo zaposlene finančno opolnomočil in jim omogočal graditi trajno finančno stabilnost. Takšen pristop prispeva k večji trdnosti in uspešnosti celotnega podjetja ali organizacije.

Programi finančnega wellnessa tako ponujajo zaposlenim celostno podporo in strokovna finančna svetovanja, da lahko zaposleni zadovoljijo svoje kratkoročne potrebe, medtem ko si hkrati prizadevajo za doseganje dolgoročnih ciljev.

Kako uvesti Finančni Wellness?

Vsak zaposleni ima drugačne finančne prioritete in obveznosti, zato so za uspešen program dobrega počutja potrebne rešitve, prilagojene edinstvenim okoliščinam zaposlenega.

1. KORAK: ANALIZA STANJA

To se začne z digitalnim sodelovanjem, razgovori ter pregledom evidenc o plačah in prejemkih zaposlenih, da bi dobili popolno sliko o njihovih financah. Cilj je razumeti cilje zaposlenih pri plačevanju davkov, nakupu stanovanja, vzpostavitvi in ohranjanju dobrega kredita, zdravstvenem varstvu, pripravljenosti na izredne razmere, stroških izobraževanja, odplačevanju dolga, varčevanju za pokojnino in drugih delih njihovega finančnega življenja.

2. KORAK: ORODJA & ZNANJA

Naslednji korak vključuje izobraževanje zaposlenih o ključnih konceptih finančnega zdravja ter zagotavljanje orodij, ki jim omogočajo, da to znanje uporabijo v praksi. To ne pomeni le nudenja izobraževanja, ampak tudi zagotavljanje možnosti za praktično uporabo pridobljenih informacij.

3. KORAK: podpora

Za nekatere zaposlene to lahko pomeni uporabo programske opreme za sledenje finančnim ciljem, za druge pa individualno svetovanje s finančnim trenerjem ali svetovalcem, ki lahko pregleda njihove osebne finance in ponudi prilagojene nasvete za dosego finančnih ciljev.

Prednosti finančnega wellnessa ima delodajalec in zaposleni

Učinkovita rešitev finančnega wellnessa ima pomemben vpliv na celotno organizacijo, od zaposlenih do vodstvenih krogov. Vpliv finančnega zdravja zaposlenih imajo torej vsi.

Zaposleni, ki se soočajo s finančnim stresom, pogosto niso tako produktivni in imajo večjo verjetnost, da bodo zapustili svoje delovno mesto. Statistike kažejo, da približno četrtina zaposlenih zaradi finančnih težav izostane vsaj en dan z dela, 15 % zaposlenih pa porabi do 20 ur mesečno za reševanje osebnih finančnih zadev med delovnim časom. Prav tako se je izkazalo, da finančni stres prisili približno 20 % zaposlenih k odhodu iz podjetja.

Leta 2022 je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo v Sloveniji izgubljenih skupaj 17,2 milijona delovnih dni.

Vsak dan odsotnosti zaposlenega lahko podjetje stane približno 300 € zaradi izgube produktivnosti. Zato ima zagotavljanje finančne stabilnosti zaposlenih neposreden pozitiven vpliv na dobičkonosnost podjetja, saj zmanjšuje odsotnost z dela in povečuje zadržanje zaposlenih.

dolgoročna vrednost finančnega wellnessa

Finančno blagostanje lahko pomembno prispeva k zmanjšanju nepotrebnih izdatkov podjetij, ki nastanejo zaradi odsotnosti zaposlenih in zmanjšane produktivnosti. Finančni wellness pa omogoča podjetjem, da razširijo svoje ugodnosti za zaposlene in jim ponudijo:

 • Programe za izboljšanje finančnih veščin, ki pomagajo zaposlenim pri ustvarjanju in rasti premoženja.
 • Orodja in publikacije o finančni pismenosti.
 • Seminarji o naložbah, pokojninskih shemah in proračunskem načrtovanju.
 • Programi za pomoč pri odplačevanju dolgov in kreditov.

Z obogatenim seznamom ugodnosti lahko podjetja pritegnejo in zadržijo kvalificirane zaposlene, saj finančno zadovoljni delavci ostanejo v podjetju dalj časa.

"Finančni wellness ni le vrsta ukrepov, ampak je proces učenja, prilagajanja in sprejemaja odločitev, torej je tako pot, kot cilj, ki lahko pomaga posamezniku izboljšati finančno stanje in kakovost življenja."

Vzpostavitev in vzdrževanje finančne kondicije zahteva prizadevanje tako posameznikov kot podpornega delovnega okolja z dostopnimi in kakovostnimi finančnimi storitvami. To ne prinaša le koristi kot so večja zvestoba, večja produktivnost in nižji stroški, temveč zaposlenim omogoča, da uskladijo odgovorno življenje v sedanjosti s pametnim načrtovanjem za prihodnost.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Tehnološke delnice

V dinamičnem svetu tehnologije so delnice podjetij iz sektorja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v letošnjem letu dosegle nove višave. Sledeč inovacijam in razvoju, se je vrednost tehnoloških delnic povzpela, zabeležila impresivno rast in tako postala središče pozornosti vlagateljev. V tem članku bomo raziskali ključne dejavnike, ki so pripomogli k temu uspehu in razmislili o potencialu za nadaljnjo rast v prihodnosti.

V letošnjem letu so se vrednosti tehnoloških delnic, ki jih poganjajo inovacije v informacijski in komunikacijski tehnologiji (IKT), povzpele na nove višave. Sektor IKT se je izkazal z impresivno rastjo več kot 35 % v vrednosti, kar priča o dinamičnem razvoju in potencialu za vlagatelje. Analiza trendov na spodnjem grafu razkriva, da je sektor informacijske tehnologije doživel robustno rast vse do sredine avgusta. Po tem obdobju je opaziti umirjanje tempa rasti, kar odpira zanimive diskusije o prihodnjih gibanjih in strategijah za vlagatelje.

vrednosti tehnoloških delnic
Vir: YAHOO

Razumevanje vzpona tehnoloških delnic: vrhunec ali potencial za nadaljnjo rast?

Ključno vprašanje, ki se trenutno zastavlja med analitiki in vlagatelji, je, ali je trenutna tržna vrednost tehnoloških delnic že dosegla svoj vrhunec, ali pa trgu še vedno ostaja potencial za nadaljnjo rast. V nadaljevanju članka razkrivamo temeljne dejavnike, ki so poganjali izjemno rast tehnoloških delnic, in podajamo vpogled v to, kaj bi lahko ta trg čakalo v prihodnosti. Analizirali bomo večplastne razloge, ki so prispevali k temu trendu, in se poglobili v najpomembnejše med njimi.

"Ali je trenutna tržna vrednost tehnoloških delnic že dosegla svoj vrhunec, ali pa trgu še vedno ostaja potencial za nadaljnjo rast?"

#1 Umetna inteligenca: katalizator prihodnosti tehnoloških delnic

Umetna inteligenca (AI) stoji na čelu najpomembnejših gonilnikov rasti tehnoloških delnic, saj napovedi kažejo na njen potencial, da spodbudi nov val tehnološke revolucije. Njena vsestranska uporabnost obeta preobrazbo tako zasebnih kot poslovnih aspektov življenja, obetajoč povečano učinkovitost in zmanjšane stroške, kar bi lahko temeljito izboljšalo kakovost življenja. Kljub obetom pa AI prinaša tudi določena tveganja, kot so vprašanja zasebnosti in zmanjšanje potrebe po nekaterih delovnih mestih.

AI

Za tehnološka podjetja AI odpira vrata k izrednim tržnim priložnostim, saj se postavljajo v vlogo pionirjev razvoja in vpeljave AI rešitev v vsakdanje in poslovno okolje. S tem procesom, ki je v polnem razmahu, se za tehnološka podjetja v prihodnosti obetajo številne priložnosti na trgu.

#2 Digitalna era: tehnološka podjetja kot arhitekti sodobnosti

Digitalna transformacija predstavlja temeljno spremembo, ki spreminja družbo iz tradicionalnih analognih postopkov v digitaliziran ekosistem. Proces, ki je že v polnem teku, pa samo še širi svoj doseg in domet. Evolucija digitalizacije dosega že integracijo napredne informacijske in komunikacijske tehnologije v vsakodnevne procese. Cilj je izboljšanje funkcionalnosti, kreiranje vrednosti in razširjanje možnosti tako v zasebnem kot v poslovnem okolju.

Tehnološka podjetja so pri tem v ospredju, saj je njihova vloga pri nadaljnjem razvoju digitalizacije ključna. Digitalne rešitve so že prodrle v vse segmente industrije, ki si brez digitalnih procesov poslovanja ne morejo več predstavljati svojega obstoja. Z implementacijo učinkovitih digitalnih rešitev si podjetja zagotavljajo konkurenčno prednost, odkrivajo nove poslovne priložnosti, optimizirajo svoje procese, izboljšujejo nadzor nad stroški in porabo energije ter povečujejo varnost poslovanja. Na trg nenehno prihajajo nove inovacije, ki pomembno vplivajo na vse navedene aspekte.

Ob takšnem kontinuiranem razvoju se zastavlja retorično vprašanje: “Ali je mogoče dvomiti v prihodnost tehnologije?” 

Tehnologija nedvomno ostaja gonilna sila razvoja in napredka v sodobnem svetu in kaže, da bo tako tudi v prihodnje.

“Ali je sploh mogoče dvomiti v prihodnost tehnologije?”

#3 Prevzemi in povečevanje vrednosti: konsolidacija v tehnološkem sektorju

Dinamika v tehnološkem sektorju je občutno zaznamovana s prevzemi podjetij, ki vodijo do povečanja tržne vrednosti tako prevzemnikov kot prevzetih družb. To področje igra ključno vlogo pri oblikovanju tržnih trendov, saj manjša, inovativna podjetja z obetavnimi rešitvami pogosto postanejo cilj večjih tehnoloških korporacij. S prevzemom ne le razširijo svoje tržne deleže, temveč tudi obogatijo svoj nabor produktov in storitev, kar jim omogoča ohranjanje ali celo krepitev vodilnega položaja na trgu.

#4 Vzpon iz pepela: kako so ugodna vrednotenja poganjala tehnološke delnice

Vzpon vrednosti tehnoloških delnic je bil delno posledica tudi privlačnih tržnih vrednotenj, ki so se v preteklem letu znižala zaradi različnih globalnih dogodkov. Ta padec je ustvaril ugodne pogoje za vlagatelje, ki so iskali priložnost za okrepitev svojih portfeljev s tehnološkimi delnicami po znižanih cenah. Optimizem na kapitalskih trgih je tako pomagal ustvariti zagon za obnovo vrednosti tehnoloških delnic, saj so vlagatelji prepoznali potencial za donosnost ob izboljšanju tržnih razmer.

Vlagateljska taktika v času nestabilnosti na tehnološkem trgu

Opazili smo, da vlagatelji v letošnjem letu aktivno uporabljajo strategijo ‘buying the dip’, kar pomeni nakup delnic ob vsakem večjem padcu tržnih cen. Posebej izpostavljene so delnice priznanih tehnoloških podjetij, kot so člani skupine FAAMG, ki jim pogosto sledijo tudi delnice podjetij Tesla in Nvidia, znanega po svojih čipih, ki so ključni za rešitve na področju umetne inteligence. Ta pristop kaže na prepoznavanje dolgoročne vrednosti in vodilne vloge teh korporacij s strani vlagateljev, ki ostajajo prepričani v njihov nadaljnji razvoj in rast na trgu.

Kratkoročni izzivi in dolgoročna rast tehnoloških delnic

Medtem ko ne moremo zanikati, da so kratkoročna nihanja vrednosti delnic tehnološkega sektorja, ki se odzivajo na splošne trende in kapitalske trge – vključno s tržnimi korekcijami ali geo-političnimi napetostmi, ki so trenutno aktualne – vedno možnost, smo mnenja, da je nadaljevanje nadpovprečne rasti v prihodnosti verjetno. Možnosti, ki se odpirajo za tehnološki sektor, so preprosto preštevilne, da bi jih lahko prezrli.

faamg

FAAMG je akronim, ki predstavlja pet največjih in najvplivnejših ameriških tehnoloških podjetij: Facebook (sedaj Meta), Amazon, Apple, Microsoft in Google (del Alphabet Inc.).

Ta podjetja imajo ogromen vpliv na ameriške in globalne tržne indekse, kot je S&P 500. FAAMG podjetja predstavljajo velik del digitalne ekonomije in imajo pomembno vlogo pri oblikovanju tehnoloških trendov, vlaganju v raziskave in razvoj ter pri narekovanju smeri, v katero se razvija globalni finančni trg.

Obrestne mere in tehnološke delnice: zgodovinski vpogled in trenutni izzivi

Trenutno obdobje visokih obrestnih mer vzbuja pomisleke glede njihovega vpliva na vrednosti delnic tehnoloških podjetij. Splošno prevladujoče mnenje med vlagatelji je, da višje obrestne mere negativno vplivajo na tehnološki sektor, saj lahko vodijo do zmanjšane prodaje in posledično slabših poslovnih rezultatov. Vendar pa statistični podatki kažejo drugačno sliko. Praviloma sicer vrednosti delnic v začetnem obdobju povišanja obrestnih mer padajo, toda zgodovina nas uči, da te v zrelejših fazah cikla obrestnih mer ponovno narastejo. Spodnji graf jasno prikazuje, kako so tehnološke delnice skozi čas po prvotnem padcu v obdobju visokih obrestnih mer pridobile na vrednosti.

Nasdaq

V času, ko se tehnološke delnice soočajo s številnimi izzivi, od obrestnih mer do geo-političnih napetosti, ostaja sektor poln obetov. Umetna inteligenca, digitalna transformacija, prevzemi podjetij in privlačna vrednotenja so le nekateri izmed faktorjev, ki napovedujejo svetlo prihodnost. Zgodovinski podatki in trenutni trendi nakazujejo, da so tehnološke delnice dobra dolgoročna naložba, kljub morebitnim kratkoročnim padcem. Inovacije in adaptacije ostajajo ključni za napredek in uspeh, in tehnološki sektor nedvomno ostaja v ospredju tega napredka.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
bfcm

Zdi se, da so trgovci vsako leto bolj vešči pri oblikovanju svojih BFCM vab, ki neusmiljeno lovijo naše denarnice. BFCM, ta uvoženi ameriški nakupovalni spektakel, je za prodajalce neke vrste ‘zgodnji božič’, za nas pa je to idealna priložnost za praznjenje denarnice že en mesec pred obdarovalnim festivalom leta

Oglejmo si nekaj osupljivih statističnih podatkov ter preglejmo prakse, s katerimi nas ujamejo v trgovske mreže.Preverite pa tudi top 4 rnasvete, da iz BFCM odkorakate kot zmagovalci.

Kaj je BFCM?

BFCM je akronim, ki označuje Black Friday & Cyber Monday. V Sloveniji ju poznamo kot črni petek in kibernetski ponedeljek. Preden se je izraz “črni petek” prelevil v simbol nizkih cen in hord nakupovalnih entuziastov, je označeval precej manj veselo obdobje – borzni zlom leta 1869.

Kdo dejansko pridobi z BFCM?

Lani so ameriški potrošniki pod vplivom BFCM norije zapravili več kot bajnih 11 milijard dolarjev med kibernetskim ponedeljkom in dodatnih 9,12 milijarde dolarjev na črni petek. In ti ogromni številki sta za 5,8 % oziroma 2,3 % presegli zaslužek iz leta 2021. Skupno je BFCM 2022 ustvaril kar 211,7 milijarde dolarjev prihodkov, kar je za 2,5 % več kot leta 2021. Na globalni ravni pa je kibernetski teden prinesel 281 milijard dolarjev prihodkov, kar pomeni 2-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

Statistika (in zdrava pamet) sta si enotni - trgovci.

Črni petek

Napoved za letošnje leto?

Kljub gospodarski negotovosti analitiki za BFCM 2023 napovedujejo 4,5-odstotno rast maloprodaje. Na podlagi lanskih podatkov se zdi, da bo črni petek tudi letos kraljeval med prazničnimi prodajnimi dogodki, vendar mu kibernetski ponedeljek diha za ovratnik. Poleg tega se pričakuje, da bo mediana povprečne vrednosti naročila med letošnjim BFCM še višja.

Kupi zdaj, plačaj kasneje.
Kupi na spletu, prevzemi v trgovini.
Enostavno vračilo.
Košarica vas čaka.
Kupi reciklirano!

Igra brez zmagovalcev

BFCM je za trgovce zlata jama, ki bi jo bilo nesmiselno pustiti nedotaknjeno. Trgovci to obdobje izkoristijo do potankosti, in se nanj pripravljajo vedno bolje in vedno prej. Cilj BFCM ni, da potrošnik čim več prihrani, temveč da čim več zapravi.

In v doseganju tega cilja so trgovci vedno bolj uspešni. Kar pomeni zgolj to, da smo potrošniki v doseganju varčevalnega cilja vedno slabši.

Da v tem dogodku ne boste potegnili kratke ravno vi, vas moramo pripraviti na nepotrebno potrošnjo pravočasno. In to je danes. Če ne že včeraj.

4 BFCM zdrave navade

Če želite iz prihajajočega črnega petka in kibernetskega ponedeljka odkorakati kot zmagovalci, ne pa kot žrtve trgovskih zvijač, si privoščite naslednje nasvete.

1. Na (dejanski!) lov za aktualnimi kuponi!

Meta (bolj znana kot Facebook) je vaš novi najboljši prijatelj pri iskanju ugodnosti. Omogoča vam vpogled v vse oglase, ki so bili kdajkoli objavljeni, kar pomeni, da lahko z nekaj kliki odkrijete morebitne kupone ali popuste za svoje priljubljene znamke.

Izberite želeno državo in vašo izbrano trgovino, in pred vami se bo odprl seznam vseh oglasov, kjer lahko najdete ugodnosti za bolj prijetno in prihrankom bogato nakupovalno izkušnjo.

In to je rezultat!

2. Popolni par: Rakuten + BFCM = vrnjeni denar za vaš nakup

Rakuten ni le eksotično ime, ampak tudi vaša vstopnica za prihranke med BFCM! Ta spletna platforma za cashback (vrnitev dela kupnine) je kot nalašč za vse, ki želite ob nakupovanju nekaj prihraniti.

Kako deluje? Preprosto! Preden opravite nakup v spletni trgovini, obiščite Rakuten, poiščite trgovino in kliknite na povezavo. Opravite nakup kot običajno, in delež kupnine se vrne na vaš Rakuten račun. Tako lahko med BFCM pridobite nazaj delček svojega težko prisluženega denarja, medtem ko se veselite novih pridobitev. In ne pozabite, mnoge trgovine med BFCM ponujajo dodatne cashback ponudbe preko Rakuten-a, kar pomeni še več prihrankov za vas!

Cilj BFCM ni, da potrošnik čim več prihrani, temveč da čim več zapravi.

3. Nakupovalni seznam: vaša obramba pred impulzivnimi nakupi

Začnite svojo BFCM pustolovščino pripravljeni – sestavite seznam predmetov, ki jih nameravate ali želite kupiti vsaj en mesec vnaprej.

Za nakupovanje v fizičnih trgovinah

Naredite fotografijo cene izdelka pred BFCM norijo. Le tako boste imeli dokaz, če trgovci pred prazničnim obdobjem cenovno “napihnejo” izdelke, da lahko nato ponudijo “senzacionalne” popuste. Ne padite na trik “velike razprodaje”, ko pa v resnici plačate enako ali celo več!

Za spletno nakupovanje

V svoje priljubljene spletne trgovine dodajte izdelke v košarico in jih pustite čakati. Trgovci so namreč pravi mojstri “re-marketing” čarovnij in občasno nagradijo vašo neodločnost (ali “pozabljivost”) z dodatnimi popusti na zapuščene košarice.

3. Ali lahko izdelek vrnete? Preverite pravočasno.

Preden pritisnete gumb za nakup, se seznanite s pravili vračanja in zamenjave v trgovinah, kjer nakupujete. Nikoli ne veste, kdaj boste morali vrniti tisto “popolno” jakno, ki se je izkazala za dve številki premajhno. Preverite tudi, ali trgovine ponujajo politiko prilagajanja cen – to je vaša zavarovalna polica, če se cena izdelka, ki ste ga kupili, v določenem obdobju zniža. Tako ne boste le privarčevali nekaj denarja, ampak boste obdržali tudi svojo sanjsko jakno!

Vsak dan je lahko ‘črni petek’ ali “Kako ostati finančno fit v praznični sezoni?”

Mesec december je tik pred vrati, in kot finančno ozaveščeni junaki, ga že vnaprej načrtujemo. Dobro načrtovanje bo v vašo denarnico prineslo več prihrankov kot katerikoli akcijski popust trgovcev, podprt z marketinškimi stroji, ki imajo en sam cilj: spodbuditi, da kupite več.

Osredotočite se na nakup izdelkov, ki jih resnično potrebujete.

Z vsakim nakupom se vprašajte, ali izdelek dodaja vrednost vašemu življenju ali rešuje določen problem. Tako boste preprečili nepotrebno zapravljanje in finančne skrbi v prihodnjih mesecih. Vstop v novo leto z zdravo denarnico ni le finančno modro, ampak tudi psihološko osvobajajoče.

"Ne gre samo za črni petek ... ali kibernetski ponedeljek. Obstaja tudi Tvoj torek in Super sreda ... vsak dan lahko prinaša svojo mamljivo ponudbo, ki nas zlahka odnese, če v potrošnjo ne vstopamo premišljeno. A z malo načrtovanja lahko preoblikujemo vsak dan v priložnost za pametno nakupovanje."

Na koncu dneva naj bodo vaše finančne odločitve vodene z zavedanjem in načrtovanjem, ne pa z vročičnim klikanjem in impulzivnim nakupovanjem. In ne pozabite, prava vrednost praznikov ni v stvareh, ki jih kupimo, ampak v času, ki ga preživimo z ljubljenimi.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
moški in ženske ravnajo z denarjem drugače

Ali so nakupovalni centri resnično ženski raj in moški pekel? Pravijo, da je za ženske šoping terapija za dušo. In da moški vidijo trgovine kot nekaj, česar se je treba izogibati, razen če gre za nujno potrebo. Ali je torej res, da ženske nakupujejo, moški pa kupijo?

In nenazadnje, kako se spolna različnost odraža v finančnem upravljanju in investiranju? So moški res bolj usmerjeni v dolgoročno varčevanje in investiranje, medtem ko so ženske tiste, ki skrbijo za vsakodnevno upravljanje denarja in nakupovanje?

Podajte se skupaj z nami v raziskovanje, ali so ti stereotipi resnično utemeljeni ali pa gre zgolj za družbeno ustvarjene mite, ki se z leti prenašajo iz generacije v generacijo.

Ženske so iz Emporiuma, moški iz Merkurja?

»Ženske so zapravljivke – obožujejo luksuz in zapravljajo nespametno.«

»Moški so praktični kupci – kupujejo le tisto, kar potrebujejo.«

»Ženske bolj obvladajo upravljanje družinskega proračuna in vsakodnevno nakupovanje.«

»Moški so boljši investitorji.«

In tako se vije dolg seznam stereotipov, ki nas glede na spol razlikujejo po naših potrošniških in naložbenih navadah.

Vendar, ali so te trditve resnično utemeljene? Ali ženske res v nakupovanju vidijo svoj najljubši hobi, ki jih preobrazi v neustavljive zapravljivke? In moški? Ali je res, da se v trgovinah počutijo kot ribe na suhem? Poglejmo si številke in jih podajmo ob bok prepričanjem, v katerih živimo.

»Ženske uživajo v šopingu. Moški mrzijo trgovine.«

Potrošniške navade samskih ljudi: kaj pravijo številke?

Kdo bi si mislil, da lahko samskost vpliva na način, kako odpiramo denarnice? V naši najnovejši raziskovalni avanturi smo se poglobili v letne izdatke potrošnikov in odkrili nekaj presenetljivih trendov med samskimi ženskami in moškimi. Koga več stane:

 • Hrana

Moški in njihova ljubezen do želodca (in alkohola)

Stroški hrane pri samskih moških presegajo ženske za 8,32 %.A to še ni vse – samski vitezi porabijo več kot dvakrat toliko za alkoholne pijače kot njihove ženske kolegice.

 • Oblačila

Ženske in njihov modni raj

Za oblačila in tovrstne storitve dame v povprečju porabijo 28,27 % več kot gospodje.

 • Avtomobili

Moški, hitrost in štirikolesniki

Pri osebnih prevoznih stroških so moški zapeljali v ospredje s kar 40 % večjimi izdatki. Seveda, avto ni le prevozno sredstvo, ampak tudi statusni simbol, kajne?

Samski moški v svojem naravnem habitatu
 • Zabava

Moški so za hece …

Ko gre za zabavo, moški porabijo kar 63,54 % več kot ženske. Se morajo sprostiti po dolgem delovnem tednu?

Hišni ljubljenčki

Ženske in njihovi kosmati prijatelji

Pri ženskah pa prevladuje ljubezen do hišnih ljubljenčkov, saj za njih letno porabijo kar 56,68 % več.

Kdo zna bolje ravnati z denarjem - moški ali ženske

Ti podatki razkrivajo, da samski moški na splošno porabijo več kot samske ženske. A zakaj? Eden izmed dejavnikov bi lahko bila razlika v plačah. Po zadnjih podatkih so ženske še vedno plačane približno 17 % manj kot moški.

Že ta raziskava razkriva, kako pogosto lahko stereotipi zavajajo. Tradicionalno gledano naj bi bili moški tisti, ki “ne zapravljajo časa v trgovinah”, a podatki kažejo, da ko se odločijo za nakup, znajo zapraviti več kot ženske. Od avtomobilov do zabave, moški svoj denar radi usmerjajo v kategorije, ki jim ponujajo občutek užitka in statusa.

Po drugi strani pa ženske, pogosto označene kot “zapletene zapravljivke”, kažejo večjo naklonjenost k izdatkom, ki gojijo odnose in skrb – kot so nakupi za hišne ljubljenčke. Poleg tega je njihova večja poraba za oblačila morda odsev družbenih pričakovanj o videzu, kar odpira globlje vprašanje o tem, kako družba oblikuje naše potrošniške navade.

Kako pa se spremenijo naše potrošniške navade, ko prestopimo prag samskosti in vstopimo v svet zvez? Ali se moški in ženske še naprej držijo svojih značilnih vzorcev nakupovanja ali pa ljubezen prinese novo dinamiko v naše gospodarsko vedenje?

Družinsko življenje: kdo zapravlja in za kaj?

V partnerstvu se finančno upravljanje spremeni. Od impulzivnega nakupovanja k skupnemu planiranju – kako se potrošne navade žensk in moških prilagodijo v tem novem kontekstu? Raziskujemo, ali se ohranjajo individualne želje ali prevladujejo družinske potrebe. Odločitve zdaj vključujejo otroke, dom in skupno prihodnost. Ali to pomeni novo finančno ravnotežje ali le preoblikovanje starih navad?

1. Finančne prednostne naloge

Zadnja raziskava razkriva, da dajejo moški večji poudarek povečanju pokojninskih prihrankov, kar kaže na njihovo usmerjenost v dolgoročno finančno varnost. Po drugi strani pa ženske na prvo mesto postavljajo “podporo družini”, vključno z načrtovanjem družine, varstvom otrok in skrbjo za starše ali sorodnike. Ta razlika v prioritetah odraža globoko različne poglede na finančno odgovornost in skrb.

Družinski nakup

2. Pokojninsko varčevanje?

Vprašanje pokojninskega varčevanja pri ženskah razkriva nekaj presenetljivih statistik. 

Zaradi nižjih dohodkov in družinsko usmerjenih finančnih prioritet redkeje varčujejo za pokojnino. Kar polovica žensk, starih med 55 in 66 let, nima osebnih pokojninskih prihrankov. Poleg tega so prihranki moških v povprečju za vsaj 25 % višji od ženskih. Ta razlika odseva pomembno vprašanje o enakosti in finančni varnosti v poznejših letih življenja.

Moški več za pokojnino, ženske več za družino.

3. Naložbe

O različnih naložbenih navadah moških in žensk je bilo opravljenih veliko študij. Večina jih ugotavlja, da so moški bolj prepričani v svoje finančno znanje in bolj odprti za tvegane naložbe. Ženske pa so bolj previdne vlagateljice, ki so usmerjene v prihodnost. Ni presenetljivo, da so študije pokazale, da sta naložbena strategija in morebitna uspešnost povprečne ženske praviloma bolj stabilni kot pri povprečnem moškem.

0 %
milenijskih moških investira denar
0 %
milenijskih žensk investira denar

Ženske morda prekašajo moške pri naložbeni strategiji, vendar se moški še vedno bolj zanimajo za naložbe. Raziskava je pokazala, da 70 odstotkov milenijskih moških uživa v upravljanju svojih naložb, medtem ko je med milenijskimi ženskami takih le 36 odstotkov.

Nedavna študija družbe Fidelity je pokazala, da so ženske vlagateljice uspešnejše od moških: “Ženske zasenčijo moške z naložbeno strategijo “kupi in drži” v primerjavi s pogostim trgovanjem, ki sčasoma običajno zavira uspešnost.”

Ženske zapravijo več –
za druge

Stereotipi ostajajo prav to, kar so – posplošene in preproste interpretacije kompleksne resničnosti. Potrošniške navade se razvijajo in spreminjajo, pogosto na načine, ki jih ne pričakujemo.

Kdo torej bolje upravlja z denarjem?

Kljub obilici podatkov in statistik to vprašanje ostaja odprto. Pod njimi je težko potegniti črto in narediti zaključek, s katerim se bomo strinjali vsi.

Statistika je zgovorna:

 • Ženske manj zaslužijo.
 • Moški več zapravijo, vendar manj nakupijo.
 • Ženske več vlagajo v svojo družino.
 • Moški več vlagajo v finančne trge.
 • Ko ženske vseeno vstopijo na finančne trge, pa so pri tem bolj uspešne.
"Sama imam ta privilegij, da že dve desetletji pomagam ljudem spreminjati njihovo finančno sliko in imam vpogled v največje »skrivnosti« porabe denarja. Preveč primerov sem videla, kjer ženske ravno zaradi vseh obveznosti, ki jih imajo komaj shajajo skozi mesec, ko na drugi strani njihovim partnerjem ostaja denar (vendar na žalost ne za družino) ali pa tudi ne, ker svoj del porabijo za svoje cilje, hobije itn. Prav je, da se o tem pogovarjamo in ustvarimo odnos, v katerem se bomo počutili varno."

Kaj bomo torej rekli? Morda zaključimo raje diplomatsko – da smo si (zaenkrat še) zelo različni. Kaj pa bodo prinesle nove generacije, pri katerih se stara patriarhalna zapuščina »moškega, ki nosi kruh« vedno bolj drobi in izgublja? Je morda na pohodu brisanje razlik med spoloma v tem, kako finančno sobivamo? Upamo, da. Le tako bi lahko pridobili najboljše od potrošniških (in naložbenih) navad obeh spolov.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Analiza kapitalskih trgov: dinamika in odpornost v negotovih časih

Ko listamo po straneh ekonomske zgodovine letošnjega oktobra, se nam razkrivajo presenetljiva nova poglavja v kroniki kapitalskih trgov. Ti podatki ne samo da osvetljujejo trenutno sliko ameriškega gospodarstva, ki preseneča z robustnostjo na področju zaposlovanja, ampak tudi oblikujejo pričakovanja o nadaljnjih potezah Federalnih rezerv v odgovor na ekonomske izzive. V času, ko geopolitične napetosti nezadržno nihajo in ko je vsak ekonomski indikator pod drobnogledom, se pojavlja ključno vprašanje: Kakšni so obeti za naše naložbe in kako bodo prihodnji ekonomski valovi vplivali na vrednotenje kapitalskih trgov? Ta članek ponuja poglobljen vpogled v oktobrske dogodke in analizo, ki razkriva, kako lahko nihanja na trgu dela, inflacija, korporativni dobički in mednarodne napetosti oblikujejo prihodnost naših investicij.

Presenetljiva robustnost ameriškega trga dela

Oktobrski ekonomski podatki so odprli nova poglavja v zgodbi o kapitalskih trgih. Predvsem so razkrili, kako se je ameriško gospodarstvo odzvalo s presenetljivo visokim številom novih delovnih mest, kar kaže na robustnost trga in odsotnost takojšnje nevarnosti recesije. Ta vztrajna gospodarska moč je sprožila pričakovanja o nadaljnjih dvigih obrestnih mer s strani ameriške centralne banke (FED), kar ima pomembne posledice za vrednotenje naših naložb na kapitalskih trgih. Vendar pa odpor do recesije in aktivno zaposlovanje podjetij dajeta upanje, da so prihajajoči ekonomski izzivi morda le prehodne narave.

Inflacija in monetarna politika: dvoumni signali za vlagatelje

Zadnji podatki o inflaciji v ZDA so za vlagatelje prinesli mešane občutke. Septembrska letna inflacijska stopnja, ki je ostala na 3,7 %, in rahlo povečanje na mesečni ravni za 0,4 %, predvsem zaradi vzpona cen energije, sta ponovno vžgala razprave o prihodnjih potezah ameriške centralne banke (FED) glede obrestnih mer. To ni edini dejavnik, ki bi lahko zamajal stabilnost trgov; geopolitične napetosti, kot je nedavni konflikt med Izraelom in Palestino, imajo zgodovinsko gledano vpliv na cene nafte in lahko povečajo tveganje za svetovno recesijo. Ekonomisti in tržni analitiki opozarjajo na te povezave in morebitne dolgoročne posledice, če bi se konflikt razširil na širšo regijo.

Korporativna vzdržljivost in premagovanje pričakovanj

Oktobrska razkritja poslovne uspešnosti globalnih podjetij za tretje četrtletje leta kažejo na presenetljivo odpornost proti pričakovanjem o upočasnitvi gospodarske rasti. Izmed podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500 in so svoje rezultate že delila z javnostjo, jih je cca. 80 % preseglo analitična pričakovanja – razveseljujoč dosežek, ki presega dolgoletno povprečje. Tudi v absolutni vrednosti te objave kažejo v povprečju na kvartalno rast prihodkov na delnico (EPS – earnings per share), kar je prav tako nad pričakovanji analitikov, ki so napovedovali upad. Ta trend ni samo znak moči teh podjetij, ampak tudi kaže, da visoke obrestne mere do sedaj niso vplivale na njihove prihodke in dobičke na način, kot so mnogi predvidevali. Kar je seveda dobra novica.

Sektorski utrinki: IT in zdravstvo v luči kapitalskih trgov

Podrobnejši vpogled razkriva, da je sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij nadaljeval s trdno rastjo, medtem ko so podjetja v energetiki in farmaciji objavila slabše rezultate. Izstopajoči so bili tudi oktobrski poslovni izidi tehnoloških velikanov iz skupine FAAMG, ki so konsistentno poslovali nad pričakovanji analitikov. To ne le potrjuje njihov tržni položaj, ampak nakazuje tudi, da sektor informacijskih tehnologij ostaja ključni igralec na poti k gospodarskemu napredku in inovacijam.

ZAKAJ SE KAPITALSKI TRGI NISO BOLJ POZITIVNO ODZVALI NA DOBRO POSLOVANJE PODJETIJ?

Visoka vrednotenja delnic in strah pred novimi dvigi obrestnih mer so kljub dobremu poslovanju podjetij vzrok za zadržan odziv trgov. Pa seveda tudi izjave predstavnikov svetovnih podjetij in korporacij, ki so ob objavah kvartalih rezultatov povečini napovedali, da v zadnjem kvartalu letošnjega leta pričakujejo poslabšanje poslovnih rezultatov. Analitiki vidijo v tem glavne razloge za pomanjkanje nakupnega zagona med vlagatelji.

Oktobrski pregled primerjalnih indeksov kaže na izgube vrednosti delnic na globalnih trgih. MSCI WORLD je zabeležil padec za 2.7 % (EUR), primerjalni indeks MSCI USA se je nekoliko bolje odrezal z izgubo 2.1 % (EUR). Delnice trgov v razvoju so utrpele največje izgube, saj je njihov primerjalni indeks MSCI EM padel za visokih 3.7 % (EUR).

V oktobru so obveznice nadaljevale negativni trend, saj so vlagatelji in analitiki ocenili, da bodo povišane obrestne mere trajale dlje, kot je bilo sprva pričakovano. Posledično je to povzročilo zvišanje zahtevanih donosov obveznic, kar se odraža v padcu globalnega primerjalnega indeksa obveznic za -1 % (EUR).

Vrednost ameriškega dolarja (USD) je v oktobru rahlo narasla zaradi skrbi vlagateljev o možnih nadaljnjih povišanjih obrestnih mer s strani Ameriške centralne banke (FED). Napram EUR je USD pridobil 0.2 %. Prav toliko pa so posledično pridobili tudi evropski vlagatelji v ameriške finančne naložbe.

KRIPTOVALUTE DOŽIVELE V OKTOBRU PREPOROD

V oktobru so kriptovalute ponovno pritegnile pozornost naložbenega sveta, saj so po dolgem obdobju stabilnosti ali padanja vrednosti zabeležile izrazito rast. Bitcoin, kot vodilna kriptovaluta, je svojim vlagateljem prinesel več kot 25 % (EUR) rasti, kar se jasno odraža v spodnjem grafu. Ta pozitiven obrat lahko pripisujemo več dejavnikom, ki obetajo spremembe na trgu kriptovalut.

Eden izmed morebitnih razlogov za to nepričakovano rast bi lahko bil t.i. ‘BTC Halving’ (reduciranje novo izdanih BTC), ki je predviden za zgodnje leto 2024, in predstavlja zmanjšanje števila Bitcoinov, ki se jih sprosti v obtok preko rudarjenja, kar bi lahko vodilo do zmanjšanja ponudbe in posledično povečanja vrednosti. Poleg tega pa naj bi jeseni leta 2024 stopila v veljavo MiCA regulativa v Evropski uniji, ki bo kriptovalute postavila pod jasnejši regulativni okvir, zagotavljala večjo varnost vlagateljem in potencialno spodbujala investicijsko aktivnost.

DELNICE NEPREMIČNINSKEGA SEKTORJA KAR NE NAJDEJO DNA

Delnice v globalnem nepremičninskem sektorju so v oktobru nadaljevale svoj padec. Eden izmed vodilnih indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, je v mesecu oktobru izgubil skoraj 5 % vrednosti.

Nepremičninski trg

KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO V PRIHODNJE?

Nedavne izjave vodilnih iz Ameriške (Fed) in Evropske centralne banke (ECB) so nakazale premor v ciklu dvigovanja obrestnih mer, ki je bil namenjen boju proti inflaciji. Ta novica je vlagateljem dala nekaj olajšanja, saj za zdaj nova povišanja niso v načrtu, čeprav skeptiki opozarjajo na zanesljivost takšnih napovedi. Po drugi strani pa centralne banke ne signalizirajo nižanja obrestnih mer, kar kaže na možnost, da bodo trenutno visoke obrestne mere vztrajale. Do zdaj povišane obrestne mere niso povzročile občutne škode podjetjem, vendar obstaja negotovost glede trajanja tega trenda. Če bi se obdobje visokih obrestnih mer zavleklo, bi se to lahko začelo odražati v poslovnih rezultatih. Zato je ključno, da ostanemo pozorni na prihodnje poslovne izkaze podjetij, saj bodo ti ključno vplivali na gibanje kapitalskih trgov in uspešnost naših investicij.

Izraelsko-palestinski konflikt: potencialni učinki na globalno ekonomijo in naftne cene

Trenutno se svet sooča z novo geopolitično grožnjo: izbruhnil je spopad med Izraelom in Palestino. Medtem ko so podrobnosti in možne posledice tega konflikta tema za politične analitike, je pomembno razmisliti o vplivu, ki ga lahko ima ta konflikt na svetovno ekonomijo in kapitalske trge.

Običajno imajo lokalni spopadi omejen vpliv na trge: po začetnem padcu se razmere običajno hitro stabilizirajo in vrednosti se vrnejo na predhodne ravni. Če pa konflikt preseže lokalne meje in se v njega vpletejo sosednje države ali celo globalne sile, so lahko posledice precej bolj resne.

Posebno pozornost si zasluži vpliv takšnih spopadov na cene nafte. Ker je večina naftnih proizvajalk locirana na Bližnjem vzhodu, lahko že najmanjši nemiri privedejo do prekinitev v dobavi, kar posledično pogosto vodi v višanje cen nafte.

Višje cene nafte pa imajo, kot vemo, učinek na povečanje inflacije. Za svetovno ekonomijo to sedaj, ko se svet še ni izvil iz krempljev visoke inflacije, vsekakor ni dobrodošlo. Povzroča lahko pritisk na centralne banke, da dvigujejo obrestne mere, kar je v trenutnih okoliščinah, ko so obrestne mere že visoke, lahko predhodnik globalne recesije. Recesija pa je za kapitalske trge vedno slaba novica. Torej, veliko je odvisno od obsega in dolžine trajanja konflikta.

Zato nam ne preostane drugega, kot da upamo na prevlado razuma in da se bo konflikt preselil iz bojišč nazaj k pogajalskim mizam. Mirna rešitev bi ne le preprečila nadaljnje človeške in ekonomske izgube, ampak bi tudi zagotovila stabilnost na kapitalskih trgih in v svetovni ekonomiji.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Denar na banki

Če bi vas vprašali, koliko denarja menite, da Slovenci hranimo na banki, bi bilo vaše prvo ugibanje verjetno daleč od resnice. Naša mini raziskava je pokazala, da večina ljudi zmedeno zavrti z očmi in ugiba znesek nekje med 20 in 200 milijoni evrov. Toda presenetljiva resnica je, da Slovenci na banki hranimo več kot 26 milijard evrov. Da, prav ste prebrali – milijard, ne milijonov!

Če bi ta denar pretvorili v stotake in iz njih zgradili stolp, bi desetkrat presegli višino Triglava. Kljub skromnim obrestnim meram (beri: kljub temu, da nam denar na banki ne doprinese ničesar), Slovenci ostajamo zvesti varčevanju na banki. Naša zvestoba bankam tako močno presega našo zvestobo v zakonu.

Koliko denarja torej leži na slovenskih bankah?

Preveč. In vsako leto še več.

Kljub vašemu odkritemu začudenju nad goro denarja, ki se nabira na banki, vas bomo zlahka spravili še enkrat v zadrego: “Kje pa vi hranite svoj denar? Kam se pa vam steka plača? Kje imate pa vi večino svojih prihrankov?

In hitro boste ugotovili, da ste sami del dobrodušne ekipe prostovoljcev, ki bankam pomaga graditi denarne nebotičnike.

"Šparali bomo na banki, pa tudi če nas to stane zadnjega centa."

V primerjavi z Evropo ali preostalim svetom, smo svojstven fenomen. Drugje v evroobmočju veliko več vlagajo v življenjska in pokojninska zavarovanja ter v delnice in investicijske sklade. Mi pa iz leta v leto še bolj polnimo že tako nabite žepe slovenskih bank. Ne glede na to, da nas finančne avtoritete že malodane moledujejo, da sredstva prerazporedimo in preudarneje vlagamo, smo Slovenci neomajni: “Šparali bomo na banki, pa tudi če nas to stane zadnjega centa.”

Trn v peti je bolje kot denar v žepu

V tokratnem prispevku si ne nadejamo izruti te globoke zakoreninjenosti. Kdor je že kdaj poskusil izvleči hren iz zemlje s čajno žličko, ve, da nekateri podvigi preprosto niso vredni truda. Vendar nas je še vedno zanimalo – zakaj je temu tako? Čemu smo Slovenci tako trmasto konzervativni?

Denar na banki je slovenska folklora

Smo pametni, sposobni, in globalno prepoznani po številnih intelektualnih in drugih dosežkih. Smo narod znanstvenikov, uspešnih podjetnikov in prodornih inovatorjev … Kje se torej zatakne, ko razmišljamo, kako bomo ravnali s svojim denarjem?

Dedna nezaupljivost

Zgodovinsko gledano smo narod, ki ima raje svoje korenine globoko zasajene v domači zemlji, še posebej, ko gre za hrambo našega težko prisluženega denarja. Kot pijanec plota se držimo domačega vrta in ostajamo skeptični do sosedove trave, čeprav mu je ne prenehamo zavidati.

Cenimo svojo zgodovino, kulturo in običaje, ki nezavedno usmerjajo tudi naše finančne odločitve. Počasi in previdno se sicer odpiramo novim priložnostim, vendar le, če ne ogrožajo naše tradicionalne varnosti. Skepticizem do tujih bank tako ni nič drugega kot odsev naše naravne previdnosti in ljubezni do domačega (pa četudi ni Slovenca, ki ne preklinja čez banke).

Banka ni edina možnost. Obstajajo alternative!

Strah je naša narodna noša

Naša nezaupljivost je torej že skoraj stereotip naše kulturne dediščine v katero smo vzgojeni in v kateri živimo. Varen odnos, ki smo ga (ali pa ga nismo) izkusili v preteklosti pogojuje to, ali bomo odprti (ali zaprti) do novega, tujega in neznanega. In kot namiguje naša tradicionalno konzervativna drža, je v našem DNK očitno bolj zapisana slaba izkušnja pred sosedovim koscem, pa naj ima na obrazu še tako širok nasmeh.

Dedno nezaupljivi

V svetu, kjer se zdi, da je denar vse bolj virtualen in oddaljen, nam je domača banka varen pristan, kjer mu vladajo znani obrazci in prijazni obrazi. Tako mnogi Slovenci raje izberemo domače finančne institucije, ki nam nudijo občutek znanega in varnega. Ko se gre za naš denar, je franšiza “Hitri & drzni” za nas srhljiva grozljivka.

Ko se gre za naš denar, je franšiza "Hitri & drzni" za nas srhljiva grozljivka.

Od kmečkih uporov do bančne ponižnosti

Naš odnos do tujega in neznanega sega globoko v slovensko zgodovinsko tkivo. Geografske, politične in zgodovinske silnice so skozi stoletja izklesale našo nacionalno zavest, ki jo je zaznamovala tudi naša finančna skrbnost. Skoraj pol tisočletja nazaj je prizor kmečkih uporov, čeprav neuspešnih, postal del slovenske narodne identitete. In tako kot so naši predniki nezaupljivo gledali tuje plemiče, tudi mi danes zadržujemo dih, ko tuja banka poskuša zapeljati naše trdo prislužene prihranke.

Strah pred neznanim nas tako drži v zavetju domačih bank, obenem pa nas drži nazaj, ko gre za pridobivanje finančnega znanja in sprejemanje preudarnih odločitev. Naša preteklost ni le zgodba o odporu in uporu, temveč tudi o finančni previdnosti, ki se zrcali v našem bančnem (in investicijskem) nezaupanju.

Zgodovinski revolucionarji, od Trubarja do Vodnika, so utirali pot slovenske kulturne in narodne zavesti. S povečanjem izobrazbe se je naša narodna zavest okrepila, a vzporedno se je okrepilo tudi naše finančno nezaupanje.

Izjemna slovenska psihologa, A. Trstenjak in J. Musek, sta veliko proučevala slovensko identiteto. Tolikokrat smo bili zatrti in pri svojih uporih neuspešni, da smo postali bolj premišljeni, zadržani, hladni in previdni v svojih odločitvah, obenem pa disciplinirani in delovno usmerjeni.

“Kako naj zaupam nekomu, ki je izdal mojega (pra)deda?”

Težko. Medgeneracijski prenos te nezaupljivosti je močan in razbijanje tega vzorca pomeni veliko več kot zgolj soočanje s preteklostjo. Pomeni odločitev, da vzamemo stvari v svoje roke in prekinemo cikel, ki se ponavlja že od 16. stoletja. Ljudje smo bitja odnosov in se počutimo varne v okoljih, ki so nam znana ter ob ljudeh, ki so nam podobni. 

Tujec, tuj jezik ali tuja banka v nas vzbujajo nelagodje in strah, ki nas odvrača od novih izkušenj. Prebijanje tega zidu strahu in nezaupanja je prvi korak k odpiranju novih vrat, ne le v svetu bančništva, ampak tudi v širšem spektru naših življenj.

Toda, če želimo stopiti korak naprej, moramo prekiniti ta večstoletni cikel nezaupanja.  

Čas je, da ponovno ovrednotimo, kaj pomeni “tuje” in “domače” v našem finančnem svetu in morda, prav morda, najdemo nove poti zaupanja in rasti.

V svetu, kjer se denar in finance vedno bolj virtualizirata, je morda čas, da pretehtamo svoje strahove in sprejmemo nove možnosti, ki nam jih ponuja globalizirano finančno okolje.

+ 0
denarja leži na slovenskih bankah

Kaj kaže praksa?

V svoji dnevni praksi opažamo, da je starejšim težje stopiti na pot raziskovanja nečesa novega, prav tako so manj pripravljeni pridobivati nove izkušnje. Dejstvo je, da se veliko lažje in hitreje gibljejo v znanem svetu, četudi vedo, da ta ni najbolj udoben ali dobičkonosen za njih. Vse slabosti tega sveta namreč že poznajo in si zato rečejo: “Ah, vem, da denar na banki izgublja vrednost, a se mi ne zdi tako hudo, kot bi bilo, če bi denar vložil kam drugam. Poleg tega sem tukaj že 30 let in vse poznam. Kadarkoli pridem na banko, je nekdo tam.”

Res je, vedno je nekdo tam, in ta oseba vas zelo dobro pozna. Preveč dobro. Tako točno ve, kateri gumb pritisniti, da bo melodija igrala v njegovo korist, ne v vašo.

"Bi res izgubili več, če bi denar prerazporedili na način, ki ga zahteva vaša naložbena strategija? Ali to prepričanje temelji zgolj na izkušnjah tistih, ki so se na pot raziskovanja odpravili nepripravljeni? Torej, brez potrebnega znanja, obremenjeni z močnimi prepričanji, s katerimi nikoli niso želeli izgubljati časa, in/ali z prevelikimi pričakovanji, da bodo čez noč podvojili svoje prihranke?"

Iskanje finančnega ravnotežja – med strahom in špekalucijami

Mi Slovenci smo res poseben narod. Na eni strani smo zelo konzervativni, boječi, potrpežljivi in vodljivi, kar se odraža v tem, da smo sicer seznanjeni z vsemi drugimi možnostmi, ki obstajajo in bi nam prinesle več za naše prihranke. Na drugi strani pa smo sila uporni, divji in špekulativni, ko želimo čez noč doseči tisto, kar je večini nedosegljivo – finančno svobodo.

Iskanje ravnotežja med tema dvema ekstremoma predstavlja zlato sredino. In ta zlata sredina je ključna, če želimo doseči najboljšo dolgoročno donosnost ob sprejemljivem tveganju.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Prihrani denar z 10 nebolečimi navadami

Oktober, ahh, ta čudoviti mesec pisanih barvnih palet jesenskega listja, vonja po cimetu, kostanju, gobah ter varčevanju. Varčevanju? Da. Oktober je mesec varčevanja, ki nas spodbuja, da zmanjšamo svojo potrošniško vnemo, ki resnično ni prijazna do našega modrega planeta. Šarmantna oktobrska aroma, kajne?
Vendar njen pravi namen je, da usvojimo zdrav odnos do svojega denarja, kar v resnici pomeni, da usvojimo zdrav odnos do svojega dela, truda in do sebe.

Brezbolečinsko varčevanje

Vsakemu izmed nas je jasno, da prinaša varčevanje spremembe v naš vsakdan. Pogosto se zdi, kot da moramo že za preproste zdrave navade, kot je redna hidracija, vložiti veliko truda. Potrebujemo na primer stekleničko, ki nas opomni na pitje, aplikacijo, ki nas pohvali za pravilno hidracijo, in čas za jutranjo meditacijo, ki nas opominja, da smo vredni zdravega telesa. In vse to za nekaj tako preprostega, kot je pitje vode!

Neboleče varčevanje

Zakaj oktober? Zakaj varčevanje?

Svetovni dan varčevanja praznujemo 31. oktobra, saj je na ta dan leta 1924 v Milanu potekal 1. Mednarodni kongres hranilnic.

1. Ozaveščanje o varčevanju: Varčevanje pomaga pri zagotavljanju finančne varnosti, omogoča, da dosežemo svoje finančne cilje, in zagotavlja sredstva ob nepričakovanih izdatkih.

2. Finančna pismenost: osnove finančnega načrtovanja, upravljanja denarja, kakocvoditi proračun ter kako izbrati prave finančne produkte za varčevanje in naložbe. Materni jezik ali španska vas?

3. Promocija varčevalnih navad: Spodbuja redno varčevanje, preudarno porabo in upravljanje dolgov.

V tej luči se varčevanje zdi še težje opravilo, saj zahteva veliko več odrekanja. A v resnici? Ko enkrat začnemo, hitro spoznamo, da varčevanje ne pomeni trpljenja ali odrekanja. Ravno nasprotno. Je proces, v katerem brez bolečin skrbimo za svojo finančno prihodnost.

Varčevanje kot zdravo prehranjevanje

Teorija varčevanja je podobna teoriji diet: manj porabi, več zasluži. Vendar, tako kot diete pogosto pripeljejo le do ponovne pridobitve teže, tudi napačen pristop k varčevanju lahko vodi v večji dolg. 

Varčevanje ne sme biti “finančna dieta”, ki vas omejuje in povzroča občutek stradanja.

Varčevanje ne sme biti začasno stanje ali drastičen ukrep, saj to povzroča stres in se dolgoročno ne obnese.

Za uspešno varčevanje je ključno, da človek prihrani denar z zdravim pristopom, ki postane del našega življenja. To pomeni, da postopoma uvajamo varčevalne navade, ki so udobne za nas in jih ne občutimo kot obremenitev. Varčevanje mora postati naravni način življenja, kjer postopno in brez bolečin izboljšujemo svoje finančne navade.

Varčevanje ni dieta

10 nebolečih navad, ki prihranijo denar

Takoj, sedaj, ko smo pospravili podstrešje in prevetrili naše kvarne “tovarniške nastavitve” se lahko podamo v seznam orodij in trikcev, po katerih hrepenijo vaši cilji in sanje.

#1 Postavite se na prvo mesto

Ko prejmete plačo, ne hitite plačevati računov, kot da kipi mleko. Prvo sebe postavite na prestol. Določite si varčevalno vrednost, ki si jo vi in vaše sanje zaslužita, ter jo takoj umaknite na varčevalni račun. To je vaš mali finančni samopostrežni bife, preden se lotite plačevanja dolgov drugim.

#2 Izberite banko, ki je brezplačna

Ne plačujte nepotrebnih bančnih stroškov! Menjava banke je enostavna in lahko vam prihrani številne mesečne stroške. Ne verjamete? Preberite našo temeljito analizo, kjer smoraziskali slovenske bančne ponudnike in razkrili, kje se najbolj splača hraniti denar in kje lahko pričakujete najvišje obresti. Z našimi dejstvi in izračuni se boste lažje odločili, kateri banki zaupati svoj denar. Oglejte si analizo tukaj.

#3 Aktivirajte zaokroževanje nakupov

Nekatere banke avtomatsko zaokrožijo vaš nakup na cel evro in razliko prenesejo na varčevalni račun. Če plačate 4,23 evra, se 0,77 centa samodejno pripiše vašemu varčevanju. Sčasoma se nabere presenetljivo visok znesek brez dodatnega truda!

Vas zanima na katerih bankah?

#4 Dnevno praznjenje drobižnice

Ko se vsak dan zvečer poslovite od svojega drobiža, ga pospremite v varčevalno zatočišče, kjer bo čez čas zrastel in dozorel v vaš novi avto ali vikend na morju.

#5 Avtopilot varčevanja

Zakaj bi se trudili, ko pa lahko avtomatizacija opravi delo za vas? Nastavite samodejne prenose na svoj varčevalni račun, takoj ko prejmete plačo, in se sprostite, medtem ko vaš denar deluje za vas, ne pa proti vam.

Kreditna kartica škoduje vašemu finančnemu zdravju

#6 Nadgradite kreditne kartice

Podobno kot opozorila na cigaretnih škatlicah, lahko opremite svoje kreditne kartice z opozorili, ki spomnijo na potencialne finančne pasti impulzivnega nakupovanja.

#7 Izklopite TV!

In ne, naslednji nasvet ne bo, da nastavite ogrevanje na 20 °C in izklapljajte luči, ko vas ni v prostoru.

Oglaševanje je kot sladka, a nevarna pesem sirene, ki vas želi zvabiti v svoje potrošniške čeri.

Ne nasedajte! Izklopite TV in prekinite to nezdravo zvezo.

#8 Blokirajte oglase na spletu

Tako je, to je naslednji vir oglaševanja, nad katerim imate moč, da mu zaprete pip’co. Blokirajte spletne oglase z aplikacijo, kot je Total AdBlock. To je ena izmed investicij, ki bodo garantirano močno povečala vaš varčevalni žep.

Varčevanje je najlepše darilo sebi, ki nam ga ne more podariti nihče drug. Je darilo brezskrbne prihodnosti.

#9 Proračun zabave

V življenju mora biti prostor za zabavo! Torej, določite si proračun za uživanje v stvareh, ki jih imate radi, brez občutka krivde. Tako bosta vaša denarnica in vaše srce oba zadovoljna!

Proračun za radost

#10 Postanite finančno pismeni

Denar je kot veter v jadrih; bolje ko ga razumete, lažje ga je usmerjati tja, kjer ga najbolj potrebujete.

Vložite čas v učenje o osebnih financah in razvijajte svoje finančne supermoči!

Že veste, katero bo vaše naslednje branje?

Zapravljate denar? Ali v resnici svoje življenje?

Zapravljanje denarja ni le nedolžno poganjanje potrošniškega motorja. Je tudi zapravljanje svojega življenja za vse, kar ne šteje, v zameno za vse tisto, kar šteje. In to je razvoj svoje poklicanosti, svoje genialnosti, svojega potenciala. Za to, da družbi poklonimo svoje talente in najboljšo verzijo sebe. Saj smo konec koncev unikat, ki se nikoli ne bo ponovil v zgodovini človeštva.

Ne čakajte na višjo plačo ali večje premoženje. Začnite z varčevanjem in načrtovanjem svoje finančne prihodnosti zdaj in si na široko odprite vrata do svoje finančne brezskrbnosti. Ta namreč ne zavisi od višine vašega bogastva, temveč od pametnega in premišljenega ravnanja s svojim denarjem!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri vašem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Varčevalni mit

Stopite v svet varčevalnih mitov, kjer je vaša denarnica glavni junak epske sage. Med zavitki bankovcev in šepetom kovancev ždijo prepričanja, ki so oblikovala naš odnos do denarja. A pozor, v tem svetu se resničnost in fikcija zlahka zamenjata. Ste pripravljeni razkrinkati finančne zmote, ki vas držijo stran od vaše zlate prihodnosti? Pridružite se nam na razburljivi pustolovščini, kjer bomo razbili šest trdovratnih varčevalnih mitov in postavili temelje za vašo finančno brezskrbnost!

#1 VERJAMEM, DA: “Če bi več zaslužil_a, bi se vse uredilo.”

Za ta varčevalni mit smo prepričani, da ste že sami posumili, da je malce sumljiv … Morda se vam je že zgodilo, da ste dobili povišico, boljšo službo ali napredovali … In vendar so ostale zadeve v vašem življenju sumljivo “iste.” Čeprav ste prej iskreno verjeli, da bo z višjo plačo vse boljše, ste še vedno živeli iz meseca v mesec, brez vidnega izboljšanja življenjskega sloga. Bolj ko so se reči spreminjale, bolj so ostajale iste… “Ampak ne, sigurno je kriva inflacija in ti nori stroški življenja,” ste vrgli pomisleke čez ramo in si delali račune brez krčmarja, da če boste vzeli še eno popoldansko službo in zaslužili še 50 % več, bo življenje lepše.

Ali torej več denarja res pomeni manj skrbi? Statistike so neusmiljene. Kar 70 % dobitnikov lota se po veliki zmagi sooči z bankrotom. Zdi se, da so mislili, da so postali finančni Supermani in potem sredi oblakov ugotovili, da ne znajo leteti.

Resnica pa je dejansko preprosto takšna: Več denarja pomeni več zapravljanja.

VARČEVALNI MIT RAZBIT! Torej, preden začnemo sanjariti o naslednji povišici ali o zmagovalnem listku na loteriji, morda malo razmislimo o tem, kako bi lahko bolje upravljali s tem, kar že imamo. Več denarja je super, toda brez prave finančne discipline bomo še vedno strmeli v prazno denarnico in se spraševali, kam je šel ves tisti denar.

#2 VERJAMEM, DA: “Me osebni bančnik pozna in mi bo predlagal najboljše možnosti varčevanja.”

Ah, naš osebni bančnik, ta ljuba duša, ki sedi v lepo urejeni pisarni in nas vedno pozdravi z nasmehom. Seveda, saj smo za njega kot odprta knjiga, kajne? Vendar pa, čeprav nas morda pozna po imenu in ve, kakšno kavo pijemo, ali res vedno predlaga najboljše možnosti za naše finančno blagostanje? No, pa poglejmo malo za zaveso bančnega odra.

Starejši stranki so predlagali, da spremeni svoje varčevanje in sprejme nižjo obrestno mero z daljšo vezavo. To je bila izjemno dobičkonosna poteza … za banko! Naša draga stranka pa je bila z nasmehom na obrazu iz banke odslovljena v lep dan.

VARČEVALNI MIT RAZBIT! Torej, ko naslednjič vaš prijazni bančnik z nasmehom predlaga novo finančno odločitev, morda malo preverite detajle. Banke so kot restavracije; tudi če vas natakar pozna, to še ne pomeni, da vam bo podaril najboljši kos torte. Pa tudi – tako kot natakar, je tudi bančnik na koncu dneva samo: trgovec. Morda je čas, da se osredotočimo na to, kar je res najboljše za nas, ne za bančni račun naše banke.

#3 VERJAMEM, DA: “Bi varčeval_a, če bi imel_a več denarja.”

To je popolni izgovor za naše trenutno stanje na bančnem računu, kajne? Toda, ali res potrebujemo več denarja, da začnemo varčevati?

Marja z 800 evri plače sanja o življenju s 1.500 evri mesečno. “Potem bi pa končno normalno plačevali položnice …”
Vesna s 1.500 evri plače sanja o življenju z 2.000 evri mesečno. “Potem bi pa končno lahko normalno dopustovali …”
Zinka z 2.000 evri plače sanja o življenju z 2.500 evri mesečno …

Opazite vzorec? Vsak si misli, da bi, če bi imel le malo več, varčeval kot pravi varčevalski MasterŠef. Toda resnica? Ko dobiš več denarja, se nenadoma pojavijo nove “nujne” potrebe in želje. Tisti dodatni denar se hitro stopi kot sladoled na soncu.

Dokazano je, da ljudje povišanje dohodka zaznavamo le kak mesec ali dva, nato pa se navadimo na nov življenjski standard in živimo enako kot prej. Pa tako smo bili prepričani, da bomo postali varčevalski virtuozi …

VARČEVALNI MIT RAZBIT! Torej, morda je čas, da prenehate čakati na tisti čarobni znesek na bančnem računu, preden začnete varčevati. Vaša finančna sreča se začne z majhnimi koraki, ne glede na velikost vaše plače. In kdo ve, morda boste odkrili, da je varčevanje veliko bolj doseglijivo, kot ste mislili. Celo z vašo trenutno plačo. Zakaj ne bi danes postavili svojega varčevalnega cilja in začeli delati proti finančni brezskrbnosti?

#4 VERJAMEM, DA: “Je dobro varčevati z naložbenim zavarovanjem.”

Ahh, naložbeno zavarovanje, to pa zveni kot resna odrasla odločitev, kajne? Ne samo to, zveni kot dvojna zmaga. Varčujete in ste zavarovani. Toda, ali je res zlato, kar se tu sveti, ali slučajno drvi proti vam hitri vlak?

Zakaj so potem tako mikavna izbira? Za začetek zato, ker imamo ljudje radi pakete. Naložbeno zavarovanje pa je kot ekonomična ponudba v restavraciji – dobiš predjed, glavno jed in sladico, vse skupaj za nižjo ceno. Toda ali res želite vse tri? Morda ste hoteli samo glavno jed, in zdaj ste plačali več za nekaj, kar sploh niste hoteli.

Naložbeno zavarovanje je prav tak paket. Ponuja vam zavarovanje in varčevanje v enem, vendar z visokimi stroški, ki lahko izničijo vaše prihranke. In kdo zopet zasluži? Prodajalec zavarovanja, seveda, ki dobi mastno provizijo.

MIT RAZBIT! Torej, preden skočite na vlak naložbenega zavarovanja, pazite, da vas ta v resnici ne povozi. Morda boste ugotovili, da je ločeno varčevanje in zavarovanje boljša pot. Ne dovolite, da vas zaslepi sijaj paketnih ponudb in poskrbite, da boste resnično dobili tisto, kar potrebujete, ne pa tisto, kar vam prodajalec (pardon, “ naložbeni svetovalec”) želi prodati.

#5 VERJAMEM, DA: “Ni nič hudega, če začnem za pokojnino varčevati pozneje: zdaj imajo prednost druge reči.”

Ah, Janez in Miha, stara sošolca, dva popolnoma različna finančna junaka našega časa. Janez, vedno preudaren in načrtovalen, je skočil v svet odraslih z zavedanjem, da čas leti, a denar leti še hitreje, če ga ne ujameš v varčevalni mreži. Tako je ob prvi zaposlitvi začel varčevati sto evrov na mesec za svojo zlato jesen. Po desetih letih varčevanja je Janez odložil varčevalno mrežo in užival v sadovih svoje mladostne preudarnosti.

Miha na drugi strani, vedno bolj za sproščeno življenje, je prvo desetletje raje užival v vseh malih užitkih, ki mu jih je ponujalo življenje. “Ah, pokojnina je še daleč,” si je mislil. A ko je dosegel trideseta, je začel čutiti finančni čas, ki mu teče skozi prste, in se odločil začeti varčevati sto evrov na mesec, vse do upokojitve.

Trideset let kasneje, ob prijetnem pogovoru ob kavi, sta Janez in Miha primerjala svoje finančne lončke. In glej ga zlomka, Janez, ki je varčeval samo prvih deset let, je imel debelejšo denarnico! Vse zahvaljujoč čarobni moči obrestno-obrestnega računa in zgodnjemu začetku varčevanja. Miha je zrl v svoj skromnejši sklad in si zamrmral: “Ko bi le čas lahko zavrtel nazaj…”

VARČEVALNI MIT RAZBIT! Ne čakajte na “pravi čas” za varčevanje, ker je pravi čas vedno – zdaj! Janez je to ugotovil zgodaj, Miha pa… no, ima vsaj zgodbo, ki jo lahko deli s prijatelji ob kavi.

#6 VERJAMEM, DA: “Je finančno načrtovanje za bogate.”

Mhm, finančno načrtovanje … To pa res zveni kot rezervirano mesto na elitni zabavi, kjer se sprehajajo le tisti z debelimi denarnicami, kajne? VIP vstopnica v svet bogatih in slavnih, kjer se ljudje z manjšimi prihodki sploh ne smemo prikazati.

V resnici je finančno načrtovanje kot osebni GPS za vaše finance. Ne glede na to, ali vozite skromen avto ali prestižno limuzino, vam bo GPS pokazal pot do vašega cilja. In tako je tudi s finančnim načrtovanjem. Nekateri ljudje mislijo, da je načrtovanje kot ekskluzivni klub, kjer se pogovarjajo samo o delnicah, nepremičninah in zlatih palicah, a v resnici je za vsakogar.

VARČEVALNI MIT RAZBIT! Torej, finančno načrtovanje ni rezervirano za bogate. Je kot osebni finančni zemljevid, ki vam pokaže, kako priti od točke A do točke B, ne glede na vaše trenutno finančno stanje. Ne dovolite, da vas ta varčevalni mit zadrži stran od vstopa v svet finančne stabilnosti.

Ne glede na to, ali ste finančni novinec ali izkušeni vlagatelj, je pravi čas za načrtovanje vaše finančne prihodnosti – zdaj! Ne čakajte na višjo plačo ali večje premoženje. Začnite z varčevanjem in načrtovanjem svoje finančne prihodnosti zdaj in si na široko odprite vrata do svoje finančne brezskrbnosti. Ta namreč ne zavisi od višine vašega bogastva, temveč od pametnega in premišljenega ravnanja s svojim denarjem!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri vašem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp