Varčevanje je osnovna sestavina vaše finančne pogače. Kot nepogrešljivi del finančnega načrtovanja, pa tudi varčevanje ni brez stroškov. Obstajajo različni tipi stroškov, ki jih moramo upoštevati, ko izbiramo tip varčevanja oziroma tip finančnega produkta, v katerega bomo prelivali prihranke za svoje dolgoročne cilje. V tokratnem prispevku bomo podrobneje razložili osnovne tipe stroškov varčevanja.

Osnovni stroški varčevanja so naslednji:

 • vstopni (transakcijski) stroški,
 • stroški poslovanja,
 • izstopni (transakcijski) stroški,
 • oportunitetni stroški.

Tipi stroškov varčevanja, na katere morate biti pozorni

Vstopni (transakcijski) stroški

Vstopni stroški (pri trgovalnih platformah jih imenujemo transakcijski stroški) so stroški, ki nastanejo pri začetku varčevanja ali investicije.

Ti stroški vključujejo provizije in pristojbine, ki jih zaračunajo finančne institucije za odpiranje računa ali nakup finančnih produktov, kot so delnice, skladi ali drugi investicijski produkti. Najpogosteje se ti stroški izražajo kot odstotek od zneska, ki ga vlagate.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 1 % vstopnih stroškov in investirate 1.000 EUR, boste plačali 10 EUR kot vstopni strošek.

Stroški poslovanja

Stroški poslovanja so redni stroški, povezani z upravljanjem in vzdrževanjem vaših naložb. Ti stroški vključujejo upravljavske provizije, stroške skrbništva, stroške svetovanja in druge tekoče stroške, ki jih zaračunajo finančne institucije za upravljanje vaših sredstev.

Stroški poslovanja se običajno izražajo kot letni odstotek od vrednosti naložbe.

PRIMER

Če je letni strošek poslovanja 1 % in imate naložbo v vrednosti 10.000 EUR, boste letno plačali 100 EUR za stroške poslovanja. Dejansko pa jih finančne institucije obračunavajo dnevno od vrednosti premoženja, s čimer se vrednost posamezne enote premoženja zmanjšuje.

Stroški poslovanja pridejo najbolj do izraza v daljših časovnih obdobjih: višja kot je naložba, višji so stroški. Zato moramo biti pri izbiri naložb najbolj pozorni prav na stroške poslovanja, saj nam ti naredijo največ ‘’škode.”

Izstopni (transakcijski) stroški

Izstopni oz. transakcijski stroški, podobno kot vstopni stroški, nastanejo pri prodaji naložb ali pri izstopu iz varčevalnega načrta. Te stroške lahko zaračunajo finančne institucije kot provizijo za prodajo delnic, skladov ali drugih investicijskih produktov. Prav tako lahko vključujejo kazni ali pristojbine za predčasno prekinitev varčevalnega načrta.

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 0,5 % izstopnih stroškov in prodate naložbo v vrednosti 5.000 EUR, boste plačali 25 EUR kot izstopni strošek.

Oportunitetni stroški

Oportunitetni stroški so bolj konceptualni stroški, ki predstavljajo izgubljene priložnosti, ko se odločite za eno investicijo namesto druge. Gre za potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili, če bi sredstva vložili drugam. Izhodišče za oportunitetne stroške pogosto znaša 8 % bruto, pred stroški poslovanja, na dolgi rok (merjeno na 10, še raje 20 let), kar pomeni, da če vaša trenutna naložba ne prinaša vsaj 8 % donosa letno, izgubljate potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili z drugimi naložbami.

PRIMER

Če imate 10.000 EUR v naložbi, ki prinaša 5 % letno, bi lahko teoretično zaslužili dodatnih 3 % ali 300 EUR letno, če bi vložili v naložbo z 8 % donosom.

Poleg navedenih stroškov pa varčevalec oz. investitor plačuje še vrsto drugih stroškov, ki se jih pogosto sploh ne zaveda. Še več, teh stroškov pogosto ne poznajo niti tržniki oz. agenti, ki vam “svetujejo” oziroma prodajajo posamezne produkte. Med najpomembnejše sodijo:

 • stroški garancije,
 • zavarovanja,
 • sklepalni stroški (značilno za naložbena zavarovanja),
 • transakcijski stroški,
 • stroški vodenja naložbenega računa itd.

Poleg teh pa med stroške sodijo tudi davki! Ti so pri investiranju zelo pomembni, saj vam lahko brez letne davčne optimizacije velik del dobička, pa tudi glavnice (da, tudi to je mogoče pri nekaterih naložbah), pobere država.

Kateri finančni produkt ima najnižje stroške varčevanja?

Različni finančni produkti vključujejo različne tipe stroškov. In napačna izbira finančnega produkta vas lahko stane veliko, saj bo vašo privarčevano vsoto močno oklestila s stroški varčevanja. Poglejmo si, kateri finančni produkti vas stanejo najvišje stroške. In katere.

Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje je še vedno najbolj priljubljena izbira med Slovenci. Pri tem tipu varčevanja so vstopni stroški (skupaj s sklepalnimi) skriti v premiji in izračunu. Prav tako si zavarovalnica obračuna tudi izstopne stroške, ki običajno znašajo okoli 1 %. Največji izziv pa so omejeni donosi. Pomembno je upoštevati tudi oportunitetne stroške, saj zavarovalnica investira sredstva zelo konzervativno, kar pomeni, da izgubljamo potencialni donos, ki bi ga lahko dosegli z alternativnimi naložbami.

Finančni produkti se med seboj razlikujejo po donosnosti in višini stroškov. Preveriti moramo oboje.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje vključuje številne stroške. Med njimi so sklenitveni, vstopni, administrativni stroški in stroški obdelave zavarovanja. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let lahko ti stroški znašajo več kot 3.000 EUR. Poleg tega moramo upoštevati tudi stroške poslovanja skladov, zlasti upravljavsko provizijo, ki zmanjšuje donos. Tudi tukaj moramo upoštevati stroške pri predčasnem dostopanju do sredstev, kot so pogoji odkupa in izstopni stroški.

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi so priljubljena oblika varčevanja v Sloveniji. Pri teh produktih se soočamo z vstopnimi stroški, ki lahko znašajo do 3 %, in stroški poslovanja, zlasti upravljavsko provizijo, ki znatno zmanjšuje naš donos. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let bi v skladu s 4 % povprečnim letnim donosom, ob upoštevanju 2 % vstopnih stroškov in 2,5 % stroškov poslovanja, za stroške plačali skoraj 10.000 EUR. Poleg tega je naše izplačilo lahko obremenjeno še z izstopnimi stroški in davkom na kapitalski dobiček.

Namensko varčevanje v banki

Namensko varčevanje v banki je zelo priljubljeno med Slovenci, ki imajo na bankah skoraj 30 mrd EUR. Tukaj sicer ni stroškov varčevanja, vendar obresti skoraj ni, če želimo, da so sredstva likvidna. Obrestne mere se gibljejo med 0,01 % do 0,1 % letno, kar pomeni, da za 1.000 EUR ne dobimo niti dvoštevilčnih obresti na leto. Oportunitetni stroški so visoki, saj bi enkratno naložena sredstva leta 2004 v 20-ih letih realno izgubila kar 59 % svoje vrednosti zaradi inflacije.

Delnice in ETF skladi

Nakup delnic in ETF skladov prinaša različne stroške. Stroški lahko izvirajo iz vodenja borzno posredniškega računa in transakcijskih stroškov (provizij za nakup in prodajo). Tradicionalne borzno posredniške hiše imajo transakcijske stroške do 1 % letno, medtem ko so stroški pri digitalnih borzno posredniških hišah nižji, navajajo tudi 0 %, četudi transakcijske stroške skrivajo v t.i. razponu med nakupno in prodajno ceno. Prav tako pri tradicionalnih ponudnikih plačujemo do 0,8 % letnih stroškov vodenja računa, medtek ko so pri digitalnih ponudnikih ti spet manjši, ponekod tudi 0 %. ETF skladi prav tako računajo stroške poslovanja, predvsem upravljavsko provizijo, ki se giblje med 0,07 % do 0,40 %, kar se prišteje k stroškom borzno posredniške hiše in zmanjšuje naš donos.

Zlato

Pri nakupu zlata moramo biti pozorni na razliko med nakupno in prodajno ceno. Stroški se razlikujejo glede na količino zlata, pri čemer so višji za manjše količine (več kot 20 % za 1 g in 3 % za 1.000 g, odvisno od ponudnika). Poleg tega so prisotni tudi stroški hranjenja zlata, ki lahko znašajo do 1,2 % vrednosti zlata.

Kriptovalute

Stroški nakupa in vzdrževanja kriptovalut se lahko precej razlikujejo. Transakcijski stroški lahko znašajo od 0,5 % do 5 % od vrednosti transakcije, odvisno od platforme in načina plačila. Vzdrževanje kriptovalut prinaša stroške varnostnih ukrepov, kot so strojne denarnice ali varnostne kopije, ki so ključnega pomena za zaščito sredstev pred hekerskimi napadi. Seveda pa tudi pri kriptovalutah že poznamo sklade, tako zasebne (podobni vzajemnim) kot ETF sklade, kjer so stroški podobni zgoraj navedenim.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Ni vse zlato, kar se sveti

Ko razmišljate o varčevanju, ne pustite, da vas zavajajo blišč in obljube tržnikov, ki se predstavljajo kot svetovalci (npr. bančni svetovalec, svetovalec za investicije ipd.). Samo zato, ker je določen finančni produkt enostavno dosegljiv in ga ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje. Stroški varčevanja, ki so pogosto skriti v drobnem tisku, lahko tiho odžirajo vaše prihranke in zmanjšujejo donosnost vaših naložb. Ne pozabite, da ni vse zlato, kar se sveti. Vzemite si čas, raziščite vse možnosti in bodite kritični pri izbiri finančnih produktov. Le tako boste lahko zagotovili, da bodo vaši prihranki resnično delali za vas.

Samo zato, ker vam finančni produkt ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

Kdo svojega denarja na hrani na banki? 26 milijard slovenskega denarja, ki brezdelno ždi na bankah, priča o tem, da smo še vedno izjemno konzervativni hrčki. Vendar pa pozabljamo na enega največjih sovražnikov našega denarja – inflacijo. Tako kot zob časa najeda zaloge v naši shrambi, inflacija postopoma zmanjšuje vrednost naših prihrankov, ki ležijo na bankah. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je denar na banki varno naložen, v realnosti s tem prehudo izgubljamo svojo kupno moč. V tem prispevku bomo raziskali, kako inflacija vpliva na naše prihranke in katere alternative lahko izberemo, da ohranimo vrednost svojega denarja.

Inflacija je tihi tat, ki postopoma zmanjšuje vrednost našega denarja, če ga pustimo neizkoriščenega na TRR.

Inflacija je stalna luknja v vašem žepu

Kdor misli, da sta edini stalnici življenja smrt in davki, na ta seznam pozablja dodati inflacijo. Naš denar na transakcijskem računu (TRR) nenehno izgublja svojo vrednost. Ko denar leži na banki, njegova kupna moč plahni zaradi naraščajočih cen življenjskih potrebščin. To pomeni, da lahko z istim zneskom kupimo manj blaga in storitev, kot bi lahko kupili, ko smo denar prejeli.

Če danes na banko položimo 20.000 €, bo ta znesek čez pet let še vedno na našem računu. Vendar pa si danes za ta denar lahko kupimo nov Renault Clio, čez pet let pa le še rabljenega.

Čeprav bo številka na računu še vedno 20.000 €, bo dejanska vrednost našega denarja zaradi inflacije padla na približno 17.000 €.

KDO PONUJA NAJVIŠJE OBRESTI?

Prenesite si aktualno analizo in preverite, kje je najbolje hraniti svoj denar?

Kaj pa obresti?

Seveda se na denar, ki nam leži na banki, dodajo tudi obresti. To pomeni, da nas banka “nagradi” za to, da denar tam leži. Ampak te obresti so tako minimalne, da vam skoraj ne upamo povedati, da se vam v petih letih iz naslova obresti ne bo nabralo dovolj niti za sladoled.

Čeprav se obresti na prvi pogled zdijo kot dobra novica, jih inflacija večkratno preseže. Tudi če vam banka ponuja 0,5 % letne obresti na vaš denar (in vam jih ne), je to še zmeraj daleč od inflacije, ki v Sloveniji trenutno znaša 3,4 %.

To pomeni, da vaša kupna moč kljub obrestim še vedno upada. Banke pa vam bodo v realnosti ponudile kvečjemu 0,1 % letne obrestne mere.

Preverite obretne mere depozitov: KLIK

Na videz visoke obrestne mere (na depozite) so vseeno past: denar vam zaklenejo in obresti so še vedno nižje od inflacije.

Seznam aktualnih obrestnih mer na bankah.

Naj vas ne zavedejo obljube o višjih obrestnih merah, kot so na primer 2,5 %. Te zvenijo res veliko boljše od skromnih 0,1 %. Vendar s sabo prinašajo pomembno zanko: do teh obresti ste upravičeni zgolj, če denar vežete za najmanj 1 leto. Pa tudi če vas to ne bi motilo, vas vseeno mora zmotiti dejstvo, da tudi ta obrestna mera ne preseže stopnje inflacije.

Tudi tako naložen (in na banki zapečaten) denar samo izgublja vrednost …

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Kako prehiteti inflacijo? Z alternativo …

Obresti za hrambo denarja morajo vsaj dosegati (če ne že presegati) stopnjo inflacije, če želimo vsaj ohraniti vrednost svojega denarja. Tukaj ne gre za donos v smislu investicije, temveč samo za ohranjanje vrednosti denarja. Zato morate za hrambo svojega denarja nujno terjati obresti, ki vsaj približno dosegajo (če ne že presegajo) inflacijo, ki je v Sloveniji trenutno 3,4 %.

Obstaja več načinov, kako lahko svoj denar bolje izkoristimo. 

Mi smo za vas analizirali ponudbe vzajemnih skladov, trgovalnih platform ter neo-bank, da bi tako preverili, kateri izmed alternativnih ponudnikov vam lahko ponudi več kot vam nudijo banke. Preverite TUKAJ, ali morda kateri izmed njih dejansko preseže stopnjo inflacije.

Predvsem pa vam toplo svetujemo, da izberete katerokoli izmed ponujenih alternativ, in tja čimprej prestavite svoje prihranke.

Obresti za hrambo denarja morajo vsaj dosegati (če ne že presegati) stopnjo inflacije, če želimo vsaj ohraniti vrednost svojega denarja.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

Konec šolskega leta je tik pred vrati! Vas je otrok s svojim uspehom in ocenami prijetno presenetil ali zgolj izpolnil vaša pričakovanja? Karkoli se vam že obeta, se bomo danes lotili vprašanja: “Ali naj ga za to nagradimo?”

In če naj ga nagradimo, kakšna bi naj bila ustrezna finančna nagrada za šolski uspeh? Ali to zavisi od vašega ekonomskega statusa, otrokovega truda, njegovega uspeha ali standarda nagrad, ki so ga postavili starši sošolcev in vrstnikov?

Šola je otrokova osnovna dolžnost.
Izobrazba je njegova pravica, ki zahteva resen pristop k delu, in obenem je privilegij, ki ga marsikdo nima.

Mnogi starši se sprašujejo, ali naj otroku za šolski uspeh podelijo nagrado. Vendar, ali bomo otroka kaznovali, če njegovi dosežki ne bodo po pričakovanjih? Ali je bolje, da ga spodbujamo k učenju zaradi ljubezni do znanja in ne zaradi nagrad? Bi bilo morda bolje, da kultiviramo znanje kot vrednoto in ne kot sredstvo za nov iPhone?

Zunanja ali notranja potrditev?

Starši si želimo, da bi naši otroci v šoli dosegali čim višje ocene, saj te odpirajo vrata dobrim fakultetam in na koncu tudi dobrim službam. Vendar če bomo otroka nagrajevali zgolj za visoke ocene, bomo nanj vtisnili občutek, da je njegova vrednost neposredno vezana na njegove dosežke. To lahko hitro privede do tega, da otrok verjame, da si mora ljubezen in sprejetost zaslužiti z uspehi.

Pomen notranje motivacije in samospoštovanja pri otrocih

Če si bomo šolskega uspeha kot starši bolj želeli kot otrok, se bomo kaj hitro znašli v položaju, ko bomo izvajali pritisk na otroka za dobre ocene. Ne glede na to, ali te pritiske zavijamo v celofan, obljubljamo nagrade ali delimo bonbončke, bo otrok čutil pritisk. To bo povzročilo, da se bo razvijal v vzdušju lovljenja zunanje potrditve, namesto da bi razvijal notranji občutek lastne vrednosti.

Takšno početje je v nasprotju s poslanstvom izobraževanja in s samim sociološkim bistvom človeka.

Človek naj bi se razvil v samostojnega posameznika, ki se mora znati vključevati v skupnost in po svojih močeh prispevati vanjo. Brez trdnega občutka o lastni vrednosti pa bo imel pri tem nemalo težav.

Pomembno je, da otroku pokažemo, da ga cenimo – ne le zaradi njegovih dosežkov, ampak predvsem zaradi njegove osebnosti in truda, ki ga vlaga v svoja prizadevanja.

Predvsem pa mora otrok lastno vrednost spoznati sam, ne da je večno odvisen od zunanjih pohval in potrditev. Oseba, ki je zgrajena na zunanji potrditvi, se ob izzivih življenja v hipu sesuje, saj jo gradi krhka samopodoba.

Na pomoč!
Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem?

Želite otrokom pomagati, da v življenju ne bodo občutili finančnega stresa? Potem zavihajte rokave in se lotite finančne vzgoje!

Otrok si nekaj vendar zasluži …

Strokovnjaki so si bolj ali manj edini, da naj otroka ob koncu šolskega leta ne bi nagrajevali za uspeh, zlasti pa ne materialno ali celo z denarjem. Učinek “plačevanja” za uspeh ni nikoli dolgotrajen. V mnogih primerih se tovrstno nagrajevanje tudi otrokom samim ne zdi pravilno.

Višja nagrada lahko povzroči tudi večjo škodo. Otrok se osredotoči na nagrado namesto na učenje, in pogosteje kot je nagrajen, manj je motiviran za učenje. Nagrada prenese odgovornost za učenje z otroka na starše, ki si morajo izmišljati vedno nove in večje nagrade, da bi vzdrževali raven otrokovih dosežkov.

In kaj storiti, ko materialne nagrade nehajo zanimati otroka?

"Ampak otrok se je vse leto trudil,
dosegel je nek uspeh.
Ne morem se delati, kot da to ni nič, ne?"

Ocen se ne kupuje in ne plačuje

Vedno več študij po svetu je pokazalo, da je fokus na trudu namesto na rezultatu neposredno povezan z večjo vztrajnostjo in samozavestjo posameznika. Konec koncev je dobra ocena oziroma dober uspeh (in nagrada zanje) zgolj končna posledica dobrih delovnih navad.

Edward Deci in Richard Ryan

Ryan in Deci ter fenomen notranje motivacije

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta ameriška psihologa Edward Deci in Richard Ryan preučevala fenomen notranje motivacije. Eden izmed njunih najbolj znanih poskusov je vključeval dve skupini študentov, ki sta morali sestaviti kocko soma v različnih kombinacijah. Eni skupini sta obljubila denarno nagrado za uspešno dokončane naloge, drugi pa ne.

Ta raziskava je pokazala pomemben vidik motivacije: zunanji dejavniki, kot so denarne nagrade, lahko zmanjšajo notranjo motivacijo. Ko ljudje začnejo pričakovati nagrado za neko dejavnost, to lahko zmanjša njihov notranji interes za to dejavnost, saj se premikajo iz notranje motivacije (užitek, zanimanje) k zunanji motivaciji (nagrada, plačilo).

Kasnejše raziskave so večkrat potrdile njihove ugotovitve, saj so pokazale, da lahko pretirano nagrajevanje za že zanimive dejavnosti zmanjša notranjo motivacijo in kreativnost.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Za ponazoritev negativnih učinkov nagrajevanja je zanimiva tudi raziskava psihologinje Terese Amabile. V njenih študijah so ugotovili, da zunanji pritiski in pričakovanja nagrad lahko zmanjšajo kreativnost. Amabile je izvedla poskus, kjer so eno skupino otrok prosili, naj narišejo risbo za nagrado, drugo skupino pa, naj narišejo risbo zgolj za užitek.

Rezultati so pokazali, da so bile risbe otrok, ki so risali za nagrado, manj kreativne in manj izvirne kot risbe otrok, ki so risali iz čistega užitka.

Proslavljanje dosežkov na drugačen način

Veliko primerneje je, da proslavimo konec šolskega leta kot dogodek in ne kot dosežek. Skupaj lahko na primer gremo na piknik ali izlet. Privoščimo si doživetje.

Predvsem pa si za otroka vzemimo čas, saj nam za iskreno in prisrčno druženje med šolskim letom morda včasih zmanjka časa. Doživetje ima za razliko od materialnega nagrajevanja neskončen rok trajanja in nihče ga otroku nikdar ne more vzeti.

Poleg tega pa je pomembno, da otroka že med letom pohvalimo za trud, ki ga je vložil v učenje, in mu stojmo ob strani, četudi mu kdaj ni uspelo doseči, kar je nameraval. Če se nam zdi, da bi lahko naredil več in da ima pri svojem delu še nekaj manevrskega prostora, mu bodimo pri tem v vzpodbudo in podporo.

Če že nagrajujemo, potem naj bo to skromno in simbolično ter večkrat med šolskim letom. Ne nagrajujmo za dosežke, ampak za delo in trud. Tako nagrada ne bo delovala kot podkupnina, ampak kot priznanje otrokovega dela. Rezultat na koncu (=ocena) je namreč večkrat odvisen tudi od različnih nepredvidljivih okoliščin, vrednost dela pa ostane.

»Če bom odlična, bom dobila novi iPhone.«

Ana Vezovišek v svoji knjigi Na pomoč! Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem? piše:

“Pred leti sem srečala dekle, ki je končevalo peti razred osnovne šole (torej je bila stara enajst let). Ker se je bližal konec šolskega leta, sem jo seveda vprašala, ali se veseli počitnic. Pokimala je in rekla: »Mami mi je obljubila, da bom, če bom odlična, dobila novi iPhone.« »Vau, iPhone pri enajstih letih?« sem si mislila.” 

“Takrat so se mi v mislih porajala številna vprašanja, kot so:”

 •  Kaj bo šele, ko bo punca stara osemnajst let? Ji bodo takrat kupili stanovanje?
 • In kaj se bo zgodilo, ko bo začela prvo priložnostno delo in bo dobila recimo 200 evrov za 40 ur dela (oziroma odvisno od urne postavke)?
 • Kakšno vrednost bo imelo teh dvesto evrov zanjo, ko pa že sam telefon stane nekajkrat več?
 • Kako ji bo uspelo obdržati standard, ki so ji ga prej omogočali starši?
 • S čim jo bodo lahko motivirali na fakulteti, ko je običajno vse drugo pomembnejše kot študij?
 • Kdaj se bo tako nagrajevanje končalo in kako?
 • Kaj bi se zgodilo, če se starši ne bi mogli držati dogovora, ker bi imeli izpad prihodkov? Bi potem vsa motivacija padla in bi ocene strmoglavile?
»Vsako nagrajevanje ocen ima posledice. Starši zelo pogosto pogojujemo šolski uspeh z denarno nagrado. Za vsako petico dobi otrok x evrov, za vsako štirico y evrov … Seveda imajo pri tem starši različna merila. Ponekod ne gre brez petic, drugod je uspeh že trojka. Pa je to prav? Tukaj so mnenja zelo različna. Kdo ima prav, pa po mojem mnenju niti ni pomembno. Pomembno je, da smo seznanjeni s posledicami svojega ravnanja. Šola je otrokova edina obveznost, to je dejstvo. Ne opravljajo je zaradi nas, temveč izključno zaradi sebe. Oni potrebujejo znanje, mi ga že imamo. Oni potrebujejo izkušnje, mi jih že imamo. "

Odgovorite na zgornja vprašanja. Če se vas bodo dotaknila, potem veste, kakšen je pravi odgovor za vas.

Notranja vrednost otroka presega vse ocene

Šola je le en del otrokovega življenja, ki ga ne smemo preveč idealizirati.

Pomembno je, da otroku pokažemo, da cenimo njegov trud in ga spodbujamo k nadaljnjemu učenju ter osebnemu razvoju. Konec koncev, najpomembnejše je, da se otrok zaveda svoje lastne vrednosti in potenciala, ne glede na ocene.

Tako kot številka na tehtnici ni odraz vrednosti človeka, tudi ocena pri fiziki ni odraz vrednosti otroka. In ta številka nikakor ne pogojuje tega, kako srečen, zadovoljen, uspešen, dobrosrčen in ljubeč bo človek. Vse te lastnosti, ki jih pri sebi in sočloveku najbolj cenimo, izvirajo iz občutka notranje vrednosti. In ne zato, ker se v našem spričevalu sveti dvajset petic in tehtnica kaže 4 kilograme manj.

Čudovit zaključek šolskega leta vam želimo!

Šola je otrokova edina obveznost.
Ne opravljajo je zaradi nas, temveč izključno zaradi sebe.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Na kapitalskih trgih tokrat po pričakovanjih – aprilsko. Objave poslovnih rezultatov globalnih podjetij za prvi kvartal letošnjega leta so prinesle pozitivna presenečenja. Hkrati globalni dogodki vlagatelje puščajo v negotovosti glede smeri gospodarske rasti. V tokratni analizi kapitalskih trgov bomo iskali odgovor na to, ali so dobri poslovni rezultati podjetij zadosten znanilec vročega poletja, ali bomo morali počakati, da se dokončno spihajo muhasti aprilski oblaki.

Poslovni rezultati prvega kvartala nad pričakovanji

V aprilu je večina globalnih podjetij in korporacij objavila poslovne rezultate za prvi kvartal letošnjega leta. Od več kot 400 podjetij in korporacij, ki sestavljajo ameriški delniški indeks S&P 500, jih je kar 79 % objavilo rezultate, boljše od pričakovanja analitikov. Ti rezultati znatno presegajo dolgoletno povprečje. Te vzpodbudne novice so prišle ravno v pravem trenutku, ko so kapitalski trgi nujno potrebovali odmerek optimizma.

Veličastnih 7 z dobrimi rezultati

Na psihologijo in razpoloženje vlagateljev imajo največji vpliv rezultati tehnoloških velikanov, t. i. veličastnih sedem. Rezultati vodilnih korporacij, kot so Apple, Alphabet (Google), Amazon in Microsoft, so bili v prvem kvartalu odlični, saj so presegli pričakovanja analitikov s povečanjem prodaje in dobička, kar je spodbudilo rast njihovih delnic na kapitalskih trgih. Tudi Meta (Facebook) je poslovala nad pričakovanji, vendar je slabša letna napoved vseeno povzročila padec tečajev delnic.

Najslabše v tej skupini pa je poslovalo podjetje Tesla. Tako po prodaji kot dobičku je krepko zaostalo za pričakovanji

Med to elitno sedmerico je Nvidia, proizvajalec računalniških vezij za umetno inteligenco, edina, ki še ni objavila kvartalnih rezultatov. Ti bodo objavljeni 22. maja.

So dobri poslovni rezultati veličastnih 7 dovolj za nadaljnjo rast kapitalskih trgov?

faamg

Trenutno so sile izenačene. Na eni strani imamo optimizem zaradi odličnega poslovanja podjetij, na drugi strani pa pesimizem v zvezi z začetkom zniževanja obrestnih mer centralnih bank (predvsem ameriške FED), ki ga trgi tako željno pričakujejo (a ne dočakajo).

Inflacija v ZDA narašča že tretji mesec zapored

Rezultati, objavljeni v aprilu, kažejo, da je inflacija v marcu v ZDA narastla na mesečni ravni za 0.3 % in znaša 3.5 %. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem Vzhodu ponovno naraščajo cene energentov, predvsem surove nafte, kar lahko privede do višje inflacije. Zaradi tega je logično, da se začetek zniževanja obrestnih mer nekoliko zamika. V ZDA višja inflacijska pričakovanja dodatno krepijo stroški dela, ki so se v aprilu zaradi višjih plač in dodatkov povečali za znatnih 1,2 %.

Zniževanje obrestnih mer preloženo

Predsednik FED-a Jerome Powell je v svoji aprilski izjavi za medije povedal, da je znižanje obrestnih mer še vedno možno, vendar bo do njega prišlo kasneje, kot so sprva načrtovali, in znižanja bodo verjetno manjša.

Po optimističnih napovedih na začetku leta so prvotno načrtovana znižanja obrestnih mer povzročila močno rast delniških trgov. Znižanja so bila tako že vračunana v visoke cene delnic. Po objavi mesečne rasti inflacije in izjavah Powella je logično sledila prilagoditev delniških tečajev realističnim pričakovanjem, kar je povzročilo padec cen delnic.

V EU je situacija bolj optimistična

Predsednica ECB, Christine Lagarde, je izjavila, da je začetek zniževanja obrestnih mer praktično pred vrati, razen če se situacija na Bližnjem Vzhodu drastično poslabša.

Upad gospodarske rasti v ZDA

Napovedi so postale še bolj zapletene ob upadu gospodarske rasti in naraščanju brezposelnosti. Gospodarska rast v ZDA je letos upadla na zgolj 1,6 % na letni ravni. Zadnji podatki s trga dela pa po dolgem obdobju kažejo prve znake naraščanja nezaposlenosti; stopnja brezposelnosti je v zadnjem mesecu narasla s 3,8 % na 3,9 %. Ti podatki pa zopet govorijo v prid zniževanju obrestnih mer.

Vas zanima, ali ste za hrambo svojega denarja naredili najboljšo izbiro?

Gibanja na svetovnih trgih

Primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD je v mesecu aprilu zaradi negotovosti v zvezi z napovedanim začetkom zniževanja obrestnih mer upadel za -2.7 % (EUR). Ta mesec so med razvitimi trgi najbolje poslovale britanske delnice, saj je njihov primerjalni indeks MSCI UK pridobil 2.9 % (EUR). Tudi azijske delnice ostajajo v zelenem; njihov primerjalni indeks MSCI Asia je v aprilu pridobil 2.3 % (EUR).

Vir: JP Morgan Review of markets over April 2024

Obveznice v aprilu precej slabo

Evropski primerjalni indeks obveznic je izgubil -1.3 % (EUR). Razloge za to lahko pripišemo predvsem pesimizmu glede začetka zniževanja obrestnih mer, kot smo že omenili. Kot vemo, visoke obrestne mere najbolj negativno vplivajo prav na obveznice.

Rast vrednosti USD in koristi za evropske vlagatelje

Vrednost ameriškega dolarja (USD) se je v aprilu ponovno zvišala; v primerjavi z evrom (EUR) je USD pridobil 1,0 %. Posledično so prav toliko pridobili tudi evropski vlagatelji v ameriške finančne naložbe.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Rast kriptovalut se v aprilu ni nadaljevala

Nasprotno od pričakovanj vlagateljev se rast naložb v kriptovalute v mesecu aprilu ni nadaljevala. Bitcoin je v aprilu izgubil več kot 10 % svoje vrednosti (EUR), in je tako zopet padel pod mejo 60.000 EUR. Kje so razlogi?

Poleg unovčevanja dobičkov bi lahko za padec vrednosti kriptovalut prispevala tudi ponovna korelacija s kapitalskimi trgi. Z uvedbo kotirajočih indeksnih skladov kriptovalut, ki jih vlagatelji sedaj lahko vključujejo v svoje portfelje, se ob slabših ekonomskih napovedih vlagatelji umikajo iz vseh naložb, ne samo iz delnic. To je ena od razlag, ki jo ponujajo analitiki za nedavne padce vrednosti kriptovalut.

Do konca leta pa pričakujemo še uveljavitev EU regulative MiCa, ki bo prispevala k večji varnosti in zaščiti vlagateljev v EU, kar bi lahko prispevalo k rasti kriptovalute.

BITCOIN (BTC)

Vir: Yahoo

Delnice nepremičninskega sektorja v aprilu upadle

Po uspešnem marcu so delnice globalnega nepremičninskega sektorja v mesecu aprilu zopet upadle. Tako je globalni indeksni sklad, ki vlaga v nepremičninski sektor, izgubil približno 3,5 % svoje vrednosti (EUR). Del padca je mogoče pripisati bolj pesimističnim napovedim predstavnikov ameriške centralne banke FED glede začetka zniževanja obrestnih mer. Takšne napovedi ne koristijo nepremičninskemu sektorju, ki je, kot vemo, izjemno občutljiv na višino obrestnih mer.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Gotovo lahko pričakujemo negotovost. Kam se bodo kapitalski trgi usmerili v prihodnje, je v tem trenutku nemogoče napovedati.

Trgi trenutno nihajo med optimizmom, ki ga spodbujajo dobri rezultati podjetij, in pesimizmom, ki izhaja iz visoke inflacije, nižje (od pričakovane) gospodarske rasti in napetih geopolitičnih razmer. Posledično ni več tako samoumevno, da bo globalna ekonomija doživela mehak pristanek (“soft landing”), kot je to kazalo na začetku leta.

Zadnjo besedo bodo, kot vedno, imeli vlagatelji, ki bodo morali oceniti, kateri dejavniki so pomembnejši. Odločiti se bodo morali, ali bodo izkoristili priložnost za nakup ali pa bodo svoje naložbe odprodali, kar bo pomembno vplivalo na vzpone in padce na kapitalskih trgih. To je ključno vprašanje, ki bo določalo smer trgov v prihodnjih mesecih.

V prihodnosti gotovo lahko pričakujemo negotovost.

Nebo nad kapitalskimi trgi se je nekoliko pooblačilo in sonce ne sije več tako močno. Kljub temu v naši ekipi ostajamo zmerni optimisti za letošnje leto. Razmere se niso tako drastično poslabšale, da bi spremenili svoje mnenje. Gotova pa ostaja negotovost. 

In tudi to je življenje vlagateljev, ki jim aprilsko vreme nikoli ne pokvari dneva.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V obilju možnosti na finančnem trgu se dandanes mnogi sprašujejo, ali je sploh mogoče najti varno zavetje za svoja sredstva, da jih ne bi zdesetkala inflacija. Seveda priložnosti obstajajo, ampak so dostopna tistim, ki vedo, kje in kako jih iskati. Naša neodvisna analiza denarnega trga vam jih poklanja na dlani.

V aktualni analizi odkrijte, katere možnosti vam za učinkovitejše varčevanje in plemenitenje sredstev priporoča naš investicijski tim. V celoti si jo lahko pretočite TUKAJ.

Kaj je denarni trg?

Finančni trg je sistematično urejen prostor, kjer udeleženci medsebojno trgujejo z različnimi finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice itn. Cilj trgovanja je omogočiti prenos sredstev med tistimi, ki sredstva imajo (vlagatelji), do tistih, ki sredstva potrebujejo (podjetja, vlade). Za gospodarski razvoj je ključno učinkovito delovanje finančnih trgov.

Del finančnega trga predstavlja denarni trg, ki je namenjen predvsem tistim, ki iščejo varno zatočišče za svoja sredstva z minimalnim tveganjem. Med najbolj priljubljene produkte spadajo denarni vzajemni skladi, kratkoročni obvezniški skladi, ETF-ji za denarni trg in različni tipi varčevalnih računov, ki jih ponujajo tako tradicionalne banke kot digitalne finančne platforme.

Je čas, da svoj denar hranite drugje?

Če ste v preteklosti vložili denar v instrumente denarnega trga, ste dobili skoraj enako obrestno mero, ne glede na to, kje ste bili. Zakaj? Ker so bile obrestne mere Evropske centralne banke v preteklih obdobjih zelo nizke in tudi na ničli. Posledično smo večinoma svoj denar pustili ležati na varčevalnih računih pri bankah. In tam se ga je sedaj nabralo že več kot 26 milijard evrov!

Vendar pa je od druge polovice leta 2022 vse skupaj postalo bolj zanimivo. Centralne banke so zaradi visoke inflacije začele dvigovati obrestne mere, kar je pomenilo, da je izbira pravega instrumenta in ponudnika denarnega trga postala ključna. Zato je sedaj (skrajni) čas, da ponovno razmislimo o tem, kje hranimo svoj denar.

ČAS JE ZA PREMIK.
Denar prestavite tja,
kjer se vam hramba obrestuje!

Produkti, kot so vzajemni skladi denarnega trga in nekatere nove digitalne bančne storitve, ponujajo več za hrambo denarja. Ne le, da nudijo višje obresti, ohranjajo tudi likvidnosti, kar je nujno za hrambo sredstev, ki niso namenjena investiranju. Torej za zlato rezervo, ki mora biti ves čas pri roki.

Denar na banki ni edina možnost. Obstajajo alternative!

Naša analiza je tako razkrila, da nam aprila 2024 v Sloveniji najboljši ponudnik ponuja kar do 4 % letne obrestne mere (brez vezave), preden se odštejejo stroški in davki. Kar impresivno, kajne?

(Vam manjka kakšen delček informacij, da bi se vam to zdelo impresivno?
Naj vam pomaga g. Višek, ki te reči pojasni malo bolj po domače: KLIK.)

Kako izbrati pravi finančni produkt?

Pri izbiri pravega finančnega produkta upoštevamo dva glavna dejavnika: likvidnost in stroške.

LIKVIDNOST je pomembna, ker želimo imeti možnost hitro dostopati do svojih sredstev, ne da bi pri tem utrpeli dodatne tržne izgube.

Drugi ključni dejavnik so STROŠKI, ki so povezani s finančnimi produkti. Ti vključujejo upravljavske provizije, stroške transakcij in morebitne druge pristojbine, ki lahko znatno zmanjšajo neto donos naših naložb.

Cilj je dosežen, ko najdemo produkt s pravo kombinacijo nizkih stroškov, zagotovljene likvidnosti in zajamčene visoke letne obrestne mere. V ta namen pa se je potrebno temeljito poglobiti v ponudnike, še bolj pa v njihov drobni tisk.

Vas zanima, ali ste za hrambo svojega denarja naredili najboljšo izbiro?

Analiza razkrila najboljše izbire za hrambo denarja

Naša neodvisna analiza denarnega trga razkriva nekaj zelo zanimivih produktov, ki so izstopali zaradi svoje kombinacije likvidnosti, nizkih stroškov in varnosti.

Ali je to tudi najboljša izbira za vas in vašo finančno situacijo? Katere so alternative? Kdo je zmagovalec med vzajemnimi skladi in neo-bankami? Kako izvedemo prenos sredstev in koliko sredstev vam svetujemo hraniti na takšen način?

Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

Če vas zanima, kateri produkti so se resnično izkazali kot najboljši v trenutnih tržnih pogojih, vam priporočamo, da si prenesete našo celotno analizo. V njej boste našli dragocene informacije, ki so ključne za vaše naložbene odločitve in optimizacijo vaših finančnih strategij.

kaj pridobite z našo analizo?

Kje hraniti denar, ki ni namenjen investiranju?

Pri upravljanju finančnih sredstev je izjemno pomembno, da so naše odločitve temeljito premišljene in podprte z zanesljivimi informacijami. Svet denarnih trgov je poln možnosti, ki lahko na prvi pogled delujejo enako, vendar se ob podrobnejši analizi razlike hitro pokažejo.

Vedno je smiselno razmišljati dolgoročno in izbrati rešitve, ki vam ne le ohranjajo kapital, ampak ga v idealnih pogojih tudi plemenitijo. Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Karkoli izberete, je bolje, kot da vam denar stoji na tekočem računu

Da bi resnično razumeli, kje in kako najbolje hraniti svoja sredstva, ki niso namenjena investiranju, vas vabimo, da si prenesete našo celotno analizo denarnega trga. V njej boste našli konkretne nasvete in vse odgovore na vprašanja v zvezi z denarjem, ki vas žuli v vaši denarnici.

POBERITE OBRESTI ZA
DENAR, KI VAM LEŽI

Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete osebni posvet, nas lahko kontaktirate na info@vezovisek.si ali pokličete na 041 616 073. Naši strokovnjaki so tukaj, da vam pomagajo razumeti vaše možnosti in vas podprejo pri sprejemanju finančnih odločitev, ki so najboljše za vas in vašo finančno prihodnost.

"Zdaj je odličen čas, da začnete obresti pobirati vi, ne vaša banka. Zgodovina nam kaže, da ko inflacija naraste, denarni trg ponudi višje obresti. Ko inflacija pade, obresti ostanejo visoke še nekaj časa. To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi."

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Če do vas prihajajo predlogi o uvedbi programa finančnega wellness za zaposlene, bodisi od zaposlenih bodisi od ponudnikov tovrstnih programov, je morda vaš prvi odziv namrščena obrv, skepsa, sigurno pa hitro zamahnete z roko: “Nimamo časa ali sredstev za to …”

Misli se hitro usmerijo k morebitnim stroškom, dodatnemu delu, in vprašanjem, kot so: “Ali bo to dejansko koristilo mojim zaposlenim?” “Je to samo še ena administrativna obveznost?” Morda se celo sprašujete, ali bodo koristi delodajalcu dovolj velike, da bodo upravičile vse potencialne nevšečnosti.

Zaposleni smo vsi.
Tudi delodajalci.

Na prvi pogled se zdi uvedba programa finančne varnosti za zaposlene kot dodatna postavka na že tako dolgem seznamu nalog vaše kadrovske službe. A dovolite nam, da vam osvetlimo zadevo iz druge perspektive. Verjeli ali ne, koristi so lahko izjemno velike – in to ne samo za vaše zaposlene, ampak tudi za vas, kot delodajalca.

Osnova finančne varnosti zaposlenih je pravična plača

Raziskave, ki jih je izvedla družba Aon, razkrivajo, da bi si veliko zaposlenih želelo več podpore pri upravljanju svojih financ. A preden se poglobimo v to, kako lahko delodajalci konkretno prispevajo k finančnemu zdravju svojih ekip, se moramo vrniti k osnovam: zagotavljanju pravične plače. To je temelj, brez katerega vsi nadaljnji napori ne morejo zares obroditi sadov.

Izkaže pa se, da tudi zaposleni s pravičnimi plačami niso imuni za finančne stiske in doživljajo veliko finančnega stresa.

Kaj v resnici zaposlenim ustvarja finančni stres?

Za mnoge izmed nas je plača nekaj samoumevnega. Posledično pa se doživlja za zadosten (in edini možen) vir zagotavljanja finančne varnosti le finančna stimulacija ali povišica. Vendar je v resnici prispevek delodajalca k finančnemu dobremu počutju zaposlenih mnogo več kot le povišica ali bonus. Finančno dobro počutje obsega širok spekter dejavnikov, ki vplivajo na osebno finančno stanje posameznika.

Ali je program finančne varnosti zaposlenih prava investicija za vaše podjetje?

Raziskave poudarjajo, da so finančne skrbi zaposlenih najbolj pogosto posledica pomanjkanja zavedanja o lastnih financah in nezmožnosti upravljanja proračuna ter načrtovanja za sedanjost in prihodnost, kar pa so dejansko ključni faktorji za finančno zadovoljstvo.

Razlog za finančne stiske torej ni v “prenizki plači.”

Tudi če bi, preobremenjeni s finančnim stresom, radi vidli razlog zgolj tam.

Je povišica res največ, kar lahko delodajalec pokloni zaposlenemu?

Postaja jasno, da je potrebno pristopiti k izboljšanju finančnega zdravja zaposlenih z drugačne perspektive, ne zgolj skozi prizmo (nenehnega) višanja plač. Povedano preprosto: višja plača ne bo odpravila izvora finančnih stisk zaposlenih. Če želimo finančne težave nasloviti pri korenu in doseči dolgotrajen učinek, bo pri zaposlenih potrebno dvigniti nivo finančne pismenosti ter jih opremiti z orodji in znanji za vodenje proračuna ter učinkovitega finančnega načrtovanja.

Višja plača ne bo odpravila izvora finančnih stisk zaposlenih.

Kako naj podjetje razvije strategijo za finančno varstvo zaposlenih?

Osnova seveda ostaja pravična plača. Sedaj smo si le razčistili, da dodatna povišica ni odgovor za razbremenitev zaposlenih finančnih skrbi, ki dokazano povzročajo največ preglavic osebnem in poklicnem življenju. Šele ko je ta osnova postavljena, pa se pojavi pravo vprašanje – kako lahko delodajalec dejansko prispeva k finančnemu varstvu svojih zaposlenih? Kje so meje takšne podpore in kako jo najbolje prilagoditi posameznikovim potrebam? Kako lahko delodajalci realno nudijo finančno podporo, da bo ta dolgoročno najbolj učinkovita?

Je vaše podjetje primerno za uvedbo programa finančne varnosti zaposlenih?

Spoznajte program MojSkrbnik za zaposlene - program za zagotavljanje finančne varnosti zaposlenih, ki vas uvrsti med premium delodajalce.

Analiza obstoječega finančnega zdravja zaposlenih

Za gradnjo trdne podlage, ki bo zaposlenim zagotavljala podporo na njihovi finančni poti – od trenutnih potreb do dolgoročnih ciljev – morajo podjetja najprej zbrati in analizirati ključne informacije o trenutnem stanju finančnega zdravja svojih zaposlenih. Ta prvi korak vključuje pregled obstoječih programov za finančno podporo, analizo stroškov, identifikacijo ranljivih skupin zaposlenih in zbiranje podatkov, kot so obremenitve na plače ali obstoječa posojila, krediti in ostale terjatve. Poleg tega je pomembno pridobiti neposredne povratne informacije zaposlenih preko anket in diagnostičnih orodij, ki merijo dobro počutje zaposlenih.

S tem, ko krepimo svojo ekipo,
krepimo tudi svoje podjetje.

Strategija finančne podpore

Na podlagi zbranih podatkov lahko podjetje oblikuje celovito strategijo, ki bo naslovila kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne finančne potrebe zaposlenih. Strategija naj vključuje jasno opredeljene taktične ukrepe in akcijski načrt za njihovo implementacijo, pri čemer je ključnega pomena poudariti komunikacijo, preglednost in angažiranost na vseh nivojih podjetja. Prav tako je bistveno, da vodstvo pridobi potrebno usposabljanje za podporo zaposlenim in da se jasno opredelijo ter redno merijo cilji, s čimer se zagotovi uspešnost in trajnostni učinek strategije finančne varnosti zaposlenih.

Zavedati se je treba, da so razmere za vsakega zaposlenega drugačne - odvisno od njegovega poklica, starosti, zakonskega stanu itd.

Program Finančne varnosti zaposlenih kot cilj vsakega zdravega podjetja

Finančno dobro počutje ni le koristno, ampak ključno za celovito finančno varnost zaposlenih, saj prinaša duševni mir in veča notranjo umirjenost ter splošno zadovoljstvo posameznika. Zaposleni, osvobojeni bremen finančnih skrbi, delujejo v manj stresnem okolju, so bolj zdravi, srečni in zavzeti, kar naravno pelje do višje kakovosti njihovega življenja in dela. To je trajnostna paradigma uspeha, kjer blaginja zaposlenih rojeva blaginjo podjetja.

Dober program finančnega zdravja zaposlenih ...

Finančni wellness v podjetjih je več kot trend

Finančni wellness ni zgolj še ena “modna muha” upravljanja človeških virov; postaja ključna komponenta vsakega podjetja, ki teži k trajnostni rasti. Ne gre zgolj za investicijo v zadovoljstvo zaposlenih, temveč za strateški pristop, ki zagotavlja, da se vsak član ekipe počuti cenjenega in finančno varnega ter opolnomočenega, da svojo finančno zdravje še dodatno krepi.

"Svojim zaposlenim zagotovite prave temelje s finančnimi gradniki, ki jih potrebujejo. Naj se vsak član vaše ekipe počuti cenjenega in finančno varnega ter opolnomočenega, da svojo finančno zdravje še dodatno krepi."

S tem ne samo izboljšamo zgolj delovno okolje, ampak tudi kreiramo kulturo, ki spodbuja zaposlene h gradnji in vzdrževanju lastne finančne stabilnosti. Vlaganje v finančno dobro počutje zaposlenih je tako postalo nujno za podjetja, ki si prizadevajo za dolgoročno uspešnost in odličnost na vseh ravneh.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Vse kaže, da bodo tudi v letošnjem letu centralne banke (predvsem ameriška FED) s svojo politiko obrestnih mer krojile dogajanje na svetovnih kapitalskih trgih. Na srečo pa so letošnja pričakovanja usmerjena drugam, kamor lani. V 2023 so vlagatelji zaskrbljeno pričakovali vsako zasedanje FED-a zaradi možnosti dviga obrestnih mer in padca delnic ter obveznic na kapitalskih trgih, medtem ko so letos pričakovanja obrnjena. Letos pričakujemo začetek zniževanja razmeroma visokih obrestnih mer v ZDA, ki znašajo 5.25 do 5.50 odstotkov.

FINANČNI TRGI 2024: KAKO INVESTIRATI, DA BO PORTFELJ V ZELENEM?

Kapitalski trgi so v preteklosti po prenehanju dvigovanja obrestnih mer beležili občutno rast. Čeprav s popolno gotovostjo ne moremo napovedati, da se bo ta trend ponovil, nas statistika in zgodovina opogumljata, da je rast možna, čeprav je odvisna tudi od drugih dejavnikov …

Vsako znižanje obrestnih mer bi povzročilo nižje stroške vseh oblik zadolževanja. To vzpodbudi potrošnjo in investiranje ter niža stroške poslovanja podjetij, kar pozitivno vpliva na gospodarsko rast.  Posledično  ima to pozitiven vpliv tudi na kapitalske trge. Razumljiva so torej velika pričakovanja vlagateljev, saj bi nova pozitivna vzpodbuda lahko spodbudila nadaljnjo rast kapitalskih trgov.

Ali je realno pričakovati znižanje obrestnih mer?

Če zaupamo izjavam predsednika FED Jeroma Powella, so ta pričakovanja zelo realna. Ta je marca pred ameriškim senatom napovedal, da letos pričakuje znižanje obrestnih mer za spodbudo gospodarstva ZDA, kar močno vpliva na svetovno ekonomijo.

Powell pa ni želel napovedati, kdaj bo do tega začetka dejansko prišlo. Izjavil je, da se želi najprej prepričati, da je inflacija dejansko pod kontrolo in gredo trendi v pravo smer. Ne želi si namreč kakšnih neljubih presenečenj. To je pri analitikih sprožilo vrsto ugibanj in napovedi. Trenutno mnenje pa je, da bi lahko do prvega znižanja obrestnih mer prišlo tik pred poletjem v mesecu juniju.

Ta tema je za ameriško gospodarstvo tako ključna, da je celo aktualni predsednik ZDA v predvolilnem govoru izrazil željo po začetku zniževanja obrestnih mer že letos. Možno je, da bo to tudi ena izmed obljub predsedniških kandidatov v predvolilnem boju za predsednika ZDA konec letošnjega leta. Ameriški volivci bi nižje obrestne mere toplo pozdravili, stroški nakupov ameriških gospodinjstev bi se znatno znižali. Za drugega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa pa je tako znano, da je bil nižjim obrestnim meram vedno naklonjen.

Ali marčevski ekonomski podatki znižanje še podpirajo?

Inflacija nepričakovana višja

Mesečna inflacijska stopnja v mesecu februarju, objavljena v marcu, se je nepričakovano nekoliko zvišala, stopnja zvišanja znaša 0.4 %, tako da je letna inflacijska stopnja trenutno 3.2 %. To je nekoliko več, kot so pričakovali analitiki in ekonomisti.

Optimistični pogledi na ameriško ekonomijo

Podatki s trga dela kažejo, da je ameriška ekonomija še vedno v dobri kondiciji, trenutna stopnja brezposelnosti se je sicer malenkost povečala. Trenutno znaša 3.9 %, kar pa je še vedno odličen podatek. Tudi potrošnja prebivalstva je po zadnjih analizah nekoliko porastla in napovedi za preostanek leta so dobre.

19. marca so bile vse oči svetovnih vlagateljev uperjene v redno zasedanje odbora za obrestno politiko ameriške centralne banke, ki je tokrat obrestne mere pričakovano pustila nespremenjene. Pomembno pa je, da je predsednik FED Powell že drugič v kratkem obdobju javno izjavil, da je začetek zniževanja obrestnih mer v letošnjem letu vsekakor pričakovan, zelo možno je, da bo prišlo celo do treh znižanj. Ta izjava je seveda kapitalske trge takoj obarvala v zeleno, med vlagatelji je zopet zavladal optimizem, ki je po objavljenih podatkih o mesečnem porastu inflacije nekoliko splahnel.

Indeks MSCI WORLD v marcu zopet navzgor

Tako je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu marcu zopet porastel, pridobil je 3.5 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje ta mesec britanske delnice, njihov primerjalni indeks MSCI UK je pridobil 4.7 % (EUR). Tudi azijske delnice še vedno v zelenem, njihov primerjalni indeks MSCI Asia je pridobil v marcu 2.8 % (EUR).

Vir: JP Morgan Review of markets over March 2024

Obveznice pa v marcu nekoliko bolje

Njihov evropski primerjalni indeks je tako pridobil 1.1 % (EUR). Razloge gre iskati predvsem v ponovnem upanju vlagateljev, da je kljub vsemu začetek zniževanja obrestnih mer centralnih bank spet verjeten. Visoke obresti imajo, kot vemo, prav na obveznice najbolj negativen vpliv.

Vrednost ameriškega dolarja USD se je v marcu zopet zvišala

Vrednost ameriškega dolarja USD pa se je v marcu zopet zvišala, napram EUR je USD tako pridobil 0.2 %. Prav toliko pa so posledično pridobili tudi evropski vlagatelji v ameriške finančne naložbe.

Rast kriptovalut se je tudi v marcu nadaljevala

Rast vrednosti kriptovalut se je nadaljevala tudi v mesecu marcu. V začetku marca je rast po eksploziji cen v februarju sicer nekoliko zastala. Mnogi so najverjetneje vnovčevali letošnje dobičke. V drugi polovici meseca pa je povpraševanje zopet preseglo ponudbo in povzročilo novo rast.

Tako je Bitcoin v mesecu marcu pridobil več kot 15 % vrednosti (EUR) in presegel mejo 65.000 EUR. Kje so razlogi? Poleg kotiranja indeksnih skladov kriptovalut, ‘BTC Halvinga’ in pričakovanja EU regulative MiCa, ki bo prispevala k večji varnosti in zaščiti vlagateljev v EU, je seveda močan razlog tudi pohlep. Vlagatelji so tako zopet prepričani, da lahko z vlaganjem v kriptovalute lepo zaslužijo.

BITCOIN (BTC)

Vir: Yahoo

Delnice nepremičninskega sektorja v marcu končno zrastle

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja so v mesecu marcu po slabem februarju končno zrastle. Tako je globalni indeksni sklad, ki vlaga v nepremičninski sektor, v mesecu marcu pridobil cca. 3.4 % vrednosti (EUR). Delno bi to lahko pripisali napovedim FED-a o nižanju obrestnih mer. Kot vemo, je nepremičninski sektor na višino obrestnih mer izjemno občutljiv.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Marčevske izjave predsednika ameriške centralne banke FED Jeroma Powella o zelo verjetnem začetku zniževanja obrestnih mer v letošnjem letu so na trge vnesle dodaten zagon in vzpodbudo, ki so jo trgi za nadaljevanje rasti zelo potrebovali. Po začetni močni rasti delnic so trgi za nadaljevanje optimizma in rasti, ki je nekoliko zastala, potrebovali pozitivne novice, zato so prišle izjave o možnem znižanju obrestnih mer ob pravem času.

Čeprav so makroekonomski kazalci in razmere na kapitalskih trgih še vedno pozitivni, se je zaradi strahu pred ponovnim vzponom inflacije v ZDA na trge vrnilo nekaj negotovosti.

V EU območju je nevarnost inflacije manjša

Predsednica evropske centralne banke ECB je že večkrat omenila možnost o skorajšnjem začetku zniževanja obrestnih mer za vzpodbudo gospodarske rasti, ki je v EU bolj ogrožena kot v ZDA.
Nemčija, kot gonilna sila evropskega gospodarstva, se spopada z nizko gospodarsko rastjo. Ekonomiji pa ni ravno v vzpodbudo tudi bližina vojnih žarišč.

Tako je sicer globalna gospodarska rast predvsem v razvitem svetu še vedno boljša od napovedi, stopnja zaposlenosti je še vedno na rekordno visokih nivojih. Nevarnost recesije tako ostaja nizka. Najbolj verjeten je v tem trenutku še vedno mehak pristanek globalne ekonomije.

Najbolj verjeten je v tem trenutku še vedno mehak pristanek globalne ekonomije.

Letos ostajamo zmerni optimisti, saj obstaja dovolj razlogov za pozitivna pričakovanja, ki smo jih že navedli v preteklih prispevkih. Rezultati podjetij in korporacij, katerih objave za četrti kvartal preteklega leta so bile v povprečju zopet boljše od napovedi analitikov, vedno trdnejša zagotovila o začetku zniževanja obrestnih mer predstavnikov centralnih bank in letošnje ameriške predsedniške volitve, ki tradicionalno dobro vplivajo na kapitalske trge, podpirajo naše prepričanje.

Vedno pa nas lahko kaj preseneti in stvari obrne na glavo. To je pač sestavni del življenja vlagateljev.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V sodobnem poslovnem svetu, kjer se delovna dinamika nenehno spreminja in finančne negotovosti lahko kaj hitro postanejo del vsakdana, postaja finančna varnost zaposlenih vedno bolj pomemben steber za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in uspeha podjetij. Vendar pa se ob tem poraja ključno vprašanje: Ali je vlaganje v finančno varnost zaposlenih prava investicija za vaše podjetje?

Finančna varnost zaposlenih ni le vprašanje osebnega zadovoljstva; je temelj, ki podpira produktivnost, motivacijo in splošno počutje vsakega člana vaše ekipe. Vpliv, ki ga ima finančno dobro počutje na delovnem mestu, je daleč od površinskega, saj neposredno vpliva na zmanjšanje stresa, povečanje zavzetosti in spodbujanje lojalnosti med zaposlenimi.

V tokratnem prispevku bomo raziskali, kako ugotoviti, ali je vlaganje v programe finančne varnosti in finančnega dobrega počutja zaposlenih smiselna in koristna odločitev za vaše podjetje. Razpravljali bomo o tem, kaj finančna varnost dejansko pomeni za zaposlene in kako lahko njihova finančna stabilnost prispeva k večji uspešnosti celotnega podjetja. Z razumevanjem ključnih elementov finančnega dobrega počutja in prepoznavanjem znakov, ki kažejo na potrebo po takšnih programih, boste lahko sprejeli informirane odločitve, ki ne bodo koristile le vašim zaposlenim, ampak bodo imele pozitiven vpliv tudi na vaše podjetje kot celoto.

Kaj je program Finančne varnosti zaposlenih?

Finančni wellness (ali finančna varnost) je celostni pristop k upravljanju finančnega zdravja zaposlenih, ki se osredotoča na njihovo sposobnost uspešno uravnavati ekonomske vidike življenja. To vključuje obvladovanje vsakodnevnih finančnih zadev, razvijanje odpornosti na nepredvidene finančne izzive in doseganje dolgoročnih finančnih ciljev.

V podjetju se finančni wellness izvaja skozi izobraževalne programe, svetovalne storitve, orodja za načrtovanje in upravljanje osebnih financ ter programe, ki spodbujajo varčevanje in investiranje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Prednosti finančnega wellnessa za zaposlene in podjetja

Zaposleni, ki so finančno zdravi, pogosto izkazujejo manjšo stopnjo stresa in večjo zavzetost za delo, kar neposredno prispeva k boljšemu delovnemu okolju in povečanju produktivnosti. Programi finančnega wellnessa lahko privedejo do nižje stopnje absentizma, manj zahtevkov za posojila in zmanjšajo finančno motivirane zamenjave zaposlitve. Za podjetja to pomeni bolj stabilno delovno silo, manjše stroške zaradi fluktuacije kadrov in boljšo podobo podjetja, ki investira v svoje zaposlene. Na koncu to ne ustvarja le bolj zadovoljne in lojalne zaposlene, ampak tudi izboljšuje splošno korporativno kulturo in krepi podjetje kot celoto.

Ali je to vaše podjetje?

 • Podjetje, ki se zaveda vrednosti in pomena svojih zaposlenih (ne glede na branžo).
 • Podjetje, ki je pripravljeno vlagati v ljudi in v njihovo dobrobit.
 • Podjetje, ki ceni zaposlene in njihovo zadovoljstvo.
 • Podjetje, ki se zaveda, da je investicija v finančno dobro počutje zaposlenih edina investicija, ki se zagotovo povrne.

Ali spada vaše podjetje med tiste, za katere je finančna varnost zaposlenih prava investicija?

PODJETJA, KI SO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV
FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje zaposluje večinoma redno zaposlene s pogodbo za nedoločen čas.
 • Podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih.
 • Zaposleni so podjetju pomembni, zato z njimi ustvarjajo boljše odnose (skrb za kulturo).
 • Podjetju so pomembne vrednote in pristop, ki temelji na poslanstvu podjetja.
 • Podjetje skrbi za dobrobit zaposlenih na različne načine (izobraževanja, teambuildingi, sadje v pisarni …).
 • Podjetju je pomembna trajnost in družbena odgovornost.
 • V podjetju je omogočena fleksibilnost pri izrabi delovnega časa in prostora – delo od doma, drseč delovni čas.
 • Podjetje zaposlenim omogoča prilagodljivost pri oblikovanju lastnega urnika.
 • Podjetje ima certifikat “Družini prijazno podjetje.”
 • Podjetju je pomembna skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
 • Podjetje želi pozitivno vplivati na življenje zaposlenega.
 • Podjetje zagovarja premišljene in celostne pristope k dobremu počutju zaposlenih.

PODJETJA, KI (ŠE) NISO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje, ki deluje na podlagi prekarnih delavcev, zaposlenih za določen čas, zaposlenih po pogodbi, projektnih delavcih.
 • Mala podjetja, s.p.-ji.
 • Podjetje je osredotočeno na zagotavljanje zaposlitve.
 • Vrednote in poslanstvo nista v ospredju podjetja, v ospredju je dobiček.
 • Zaposleni naj poskrbi za rast in razvoj podjetja.
 • Podjetje je osredotočeno na zadovoljevanje povpraševanja in maksimalen dobiček.
 • V podjetju so zelo toga pravila glede izrabe delovnega časa.
 • Urnik je določen vnaprej in ni možnosti prilagajanja.
 • Podjetje nima certifikatov (ali interesa do pridobivanja tovrstnih certifikatov).
 • Zasebno življenje zaposlenega ni v interesu podjetja.
 • Podjetje si želi pozitivnega vpliva zaposlenih na podjetje.
 • Podjetje nima izdelanih pristopov za dobro počutje zaposlenih in kadrovskih strategij.

Je vaše podjetje primerno za uvedbo programa finančne varnosti zaposlenih?

Spoznajte program MojSkrbnik za zaposlene - program za zagotavljanje finančne varnosti zaposlenih, ki vas uvrsti med premium delodajalce.

Če se vam morda v tem trenutku zdi, da finančni wellness programi niso prava izbira za vaše podjetje, je pomembno razumeti, da je vsako podjetje na svoji edinstveni poti in lahko sčasoma razvije potrebne pogoje za uspešno uvedbo teh programov. Podjetja, ki trenutno ne izpolnjujejo idealnih meril za finančni wellness, lahko postavijo dolgoročne cilje in s prilagoditvijo svojih strategij ter postopnim spodbujanjem kulture finančnega izobraževanja ustvarijo rodovitno okolje za prihodnjo implementacijo. Ne glede na to, kje se podjetje trenutno nahaja, je vedno prostor za rast in izboljšave, ki lahko pripeljejo do boljšega finančnega dobrega počutja vseh zaposlenih.

Program Finančne varnosti zaposlenih kot cilj vsakega zdravega podjetja

Finančno dobro počutje ni le koristno, ampak ključno za celovito finančno varnost zaposlenih, saj prinaša duševni mir in veča notranjo umirjenost ter splošno zadovoljstvo posameznika. Zaposleni, osvobojeni bremen finančnih skrbi, delujejo v manj stresnem okolju, so bolj zdravi, srečni in zavzeti, kar naravno pelje do višje kakovosti njihovega življenja in dela. To je trajnostna paradigma uspeha, kjer blaginja zaposlenih rojeva blaginjo podjetja.

Ali je program Finančne varnosti zaposlenih prava odločitev v tem trenutku?

Vprašalnik za samooceno 

 • Ali opažate visoko stopnjo stresa, povezanega s financami med zaposlenimi?
 • Kako pogosto zaposleni izražajo skrbi glede svoje finančne prihodnosti?
 • Ali menite, da finančne skrbi vplivajo na produktivnost vaših zaposlenih?
 • Kako dobro so zaposleni opremljeni z znanjem o finančnem načrtovanju in upravljanju osebnih financ?
 • Ali podjetje že nudi kakšne oblike finančnega svetovanja ali izobraževanja za zaposlene?
 • Kakšen odstotek zaposlenih bi ocenili kot “finančno pismenih”?
 • Ali vaše podjetje trenutno izvaja kakršnekoli programe za izboljšanje finančnega blagostanja zaposlenih?
 • Kako bi ocenili vpliv finančnega stanja zaposlenih na delovno moralo in vzdušje v podjetju?
 • Ali je vaše podjetje pripravljeno na dolgoročno investicijo v finančno blagostanje zaposlenih, ki ne prinaša takojšnjih finančnih rezultatov?
 • Ali je vaša organizacijska kultura odprta za razprave o finančnih temah in blagostanju?
 • Kako bi vaše vodstvo ocenilo pomen finančnega dobrega počutja zaposlenih za celotno podjetje?
 • Ali so vaši zaposleni izrazili interes ali potrebo po podpori v zvezi z njihovimi finančnimi odločitvami?
 • Kako bi se vaše podjetje odzvalo na morebitne izzive, ki bi jih prinesla implementacija programa za finančno varnost zaposlenih?

Strategija vključevanja programa finančne varnosti v osrčje poslovne in kadrovske strategije podjetja ni le etična odločitev, ampak strateška poteza, ki podjetjem zagotavlja konkurenčno prednost.

Podjetja, ki to spoznajo in ukrepajo, postanejo magneti za vrhunske talente, so arhitekti organizacijske odličnosti in dosežejo ne samo kratkoročne, ampak tudi dolgoročne finančne cilje.

"Finančni wellness ni le vrsta ukrepov, ampak je proces učenja, prilagajanja in sprejemaja odločitev, torej je tako pot, kot cilj, ki lahko pomaga posamezniku izboljšati finančno stanje in kakovost življenja."

Zato naj postane program finančne varnosti zaposlenih več kot zgolj ena od postavk na seznamu korporativnih ugodnosti – naj postane bistveni cilj vsakega podjetja, ki teži k zdravju, rasti in dolgoročni uspešnosti. Prizadevanja za finančno varnost zaposlenih morajo biti vodilo in zaveza, ki usmerja poslovne strategije, saj je prav finančno dobro počutje zaposlenih tista temeljna investicija, ki se obrestuje v nešteto dimenzijah – od individualnega zadovoljstva do kolektivne uspešnosti.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp