Kapitalski trgi – analiza februar 2024: so delnice zares že prevrednotene?

Zaradi pospešene rasti delnic predvsem razvitih trgov v zadnjem obdobju so nekateri analitiki začeli opozarjati, da so tečaji delnic na kapitalskih trgih že prevrednoteni in svarijo pred možnimi padci.

Pa je temu zares tako?

Poglejmo si nekaj najpogostejših primerov, ko lahko pride do padca vrednosti delnic.

FINANČNI TRGI 2024: KAKO INVESTIRATI, DA BO PORTFELJ V ZELENEM?

Kapitalski trgi so v preteklosti po prenehanju dvigovanja obrestnih mer beležili občutno rast. Čeprav s popolno gotovostjo ne moremo napovedati, da se bo ta trend ponovil, nas statistika in zgodovina opogumljata, da je rast možna, čeprav je odvisna tudi od drugih dejavnikov …

Najpogostejši primeri padca delnic

Poenostavljeno povedano pride do padca celotnega trga tečajev delnic najpogosteje zaradi poslabšanja makroekonomskih kazalcev (znižanje gospodarske rasti, inflacija, padec trga dela…), kar nakazuje na možno poslabšanje gospodarskega okolja in posledično slabše rezultate podjetij in korporacij v prihodnosti. Velik vpliv imajo tudi centralne banke, ki z zniževanjem in dvigovanjem obrestnih mer posegajo v ekonomijo in posledično tudi v poslovanje podjetij in korporacij. Močan vpliv obrestne politike centralnih bank na gibanje tečajev na kapitalskih trgih smo imeli priložnost izkusiti na lastni koži predvsem v zadnjem obdobju povišane inflacije. Poslabšanje makroekonomskih kazalcev praviloma (ne vedno, odvisno v katerem ekonomskem ciklu se nahaja gospodarstvo) vpliva na psihologijo vlagateljev in njihova čustva, povezana s strahom, da bodo njihove investicije upadle in svoje naložbe prodajajo. Ponudba na trgu preseže povpraševanje in tečaji upadejo.

Poglejmo si gibanje enega najpomembnejših svetovnih delniških indeksov ameriškega Dow Jones v zadnjih 100 letih.

Vir: Macrotrends

Na grafu se lepo vidijo daljši padci delniških trgov, povzročeno zaradi poslabšanja makroekonomskih razmer ter gospodarskih in finančnih kriz.

Do padca delniških trgov lahko pride seveda tudi zaradi drugih razlogov, kot so geopolitične napetosti ali pa vnovčevanja dobičkov vlagateljev. Vendar so ti praviloma bolj kratkotrajne narave, tečaji se hitro vrnejo na prejšnje nivoje.

Do padca tečajev posameznih delnic pa pride takrat, ko podjetje s svojimi rezultati in vizijo prihodnosti ne dosega pričakovanja vlagateljev. Razlogov za to je več, največkrat pa njihovi proizvodi in storitve na trgu niso več konkurenčni, poslovni model zastarel, stroški poslovanja previsoki in jih prehiteva konkurenca. Večinoma to pomeni tudi padec dobičkov in dividend, ki jih izplačujejo. To trg hitro prepozna in povpraševanje po njihovih delnicah upade, tečaji pa se znižajo.

Dejavniki, ki vplivajo na rast in vrednotenje delnic

Obstaja pa cela vrsta razlogov in dejavnikov, ki opravičujejo rast tečajev delnic podjetij in za katera ne moremo trditi, da so njihove delnice prevrednotene. 

 • RAST DOBIČKA PODJETIJ
  To je najpomembnejši kriterij (poleg ostalih), ki vpliva na ceno delnic. Pomeni večinoma tudi višje izplačilo dividend in hitrejšo povrnitev investicije.
 • RAST DOBIČKA
  Rast dobička je neposredno povezana z razmerjem P/E (cena delnice/dobiček na delnico), ki je eden izmed osnovnih kriterijev za odločitev vlagateljev o primernosti delnice za nakup in pove, v kolikih letih se nam bo investicija povrnila. Priporočljiva razmerja so nekje med 15–20, seveda zelo poenostavljeno navedeno. Iz formule pa lahko ugotovimo, da v primeru rasti dobička na delnico lahko zraste tudi cena delnice, pa je razmerje še vedno priporočljivo in delnica primerna za nakup.
 • INFLACIJA
  Podjetja se s svojo cenovno politiko proizvodov in storitev prilagajajo inflaciji. Višje cene le-teh pomenijo tudi višje prihodke podjetij. Taka rast je sicer nominalna, ne realna. Tečaji delnic se tako lahko zvišajo in uskladijo z inflacijo, to vsekakor ne pomeni prevrednotenja.
 • ORGANSKA RAST PODJETIJ
  Podjetja, ki vlagajo v povečanja kapacitet, nove proizvode oz. storitve in prodirajo na nove trge, imajo lahko boljše finančne rezultate in posledično njihove delnice lahko zrastejo.
 • ZAUPANJE IN VERA VLAGATELJEV …
  … da bo podjetje v prihodnosti uspešno in bodo njihove investicije poplačane. Razlogi za to so lahko v napovedanem izboljšanju poslovnega modela podjetja, njihovem razvoju in inovacijah, možnih prevzemih drugih podjetij ali pa delovanja v panogah, ki jim analitiki pripisujejo svetlo prihodnost. Lep primer tega je trenutno umetna inteligenca. Cene delnic podjetij, ki bi lahko imele koristi od razvoja in povečane uporabe teh tehnologij so v zadnjem obdobju močno zrastle, njihovi trenutni finančni rezultati pa tega seveda (še) ne opravičujejo. Vlagatelji pa jim očitno zaupajo in so mnenja, da je vlaganje smiselno in se jim bo v prihodnosti izplačalo.

S tem nikakor ne želimo trditi, da padci vrednosti kapitalskih trgov niso možni. Zaradi psihologije vlagateljev in njihovih čustev oz. strahu je to ob ustreznih sprožilcih vedno možno. Poudarjamo pa, da zaradi navedenih razlogov težko rečemo, da so vrednosti kar vseh delnic prevrednotene oz. so padci vrednosti upravičeni. 

Kako pa so kapitalski trgi delovali v mesecu februarju?

Inflacijska stopnja v ZDA v januarju, objavljena v februarju, pa je glede na predhodni mesec nekoliko nepričakovano porastla

Mesečna rast se je ustavila pri 0.4 %, tako da znaša trenutno letna stopnja 3.8 %. To je razblinilo upe vlagatelje po skorajšnjem začetku nižanja obrestnih mer ameriške centralne banke FED, za to preprosto ni razloga. Trgi so takoj reagirali, vrednost delnic in obveznic se je znižala. Na srečo pa so rezultati podjetij za četrti kvartal lanskega leta, predvsem proizvajalca vezij za umetno inteligenco Nvidia, presegli pričakovanja, kar je na trge zopet vrnilo optimizem in močno popravilo februarsko sliko.

Recesije ni na vidiku 

Gospodarska rast v največji svetovni ekonomiji pa je v zadnjem obdobju nekoliko višja od napovedi analitikov, kar pa je na kapitalske trge vplivalo pozitivno. Kot vemo, je za delnice najslabši možen scenarij recesija, ki pa je trenutno ni na vidiku.

Tako je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu februarju pridobil odličnih 4.7 (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje ta mesec ameriške delnice, njihov primerjalni indeks MSCI USA je pridobil 5.8 % (EUR). Končno so se prebudile azijske delnice, njihov primerjalni indeks MSCI Asia je pridobil v februarju 6.0 %(EUR).

Vir: JP Morgan Review of markets over February 2024

Obveznice pa tudi v februarju v rdečem

Njihov evropski primerjalni indeks je tako izgubil -1.1 % (EUR). Razloge gre iskati predvsem v razblinjenih upih po skorajšnjem začetku zniževanja obrestnih mer centralnih bank. Visoke obresti pa imajo prav na obveznice najbolj negativen vpliv.   

Vrednost ameriškega dolarja USD pa se je v februarju zopet zvišala

Napram EUR je USD tako pridobil 0.4 %. Prav toliko pa so posledično pridobili tudi evropski vlagatelji v ameriške finančne naložbe. 

Rast kriptovalut v februarju eksplodirala

Rast vrednosti kriptovalut v februarju v veliko veselje podpornikov tega naložbenega razreda ne pozna ovir. Pričakovanja so bila sicer po veliki rasti v lanskem letu in tako težko pričakovani odobritvi izdaje in kotiranja indeksnih skladov kriptovalut s strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) velika, vendar se v januarju niso uresničila. Je pa ta pričakovanja mesec februar več kot upravičil.

Tako je Bitcoin v mesecu februarju pridobil skoraj 50 % vrednosti (EUR) in se tako močno približal zgodovinskemu mejniku 60.000 EUR. Vlagatelji se seveda sprašujejo, kje so razlogi. Poleg kotiranja indeksnih skladov kriptovalut, ‘BTC Halvinga’ in pričakovanja EU regulative MiCa, ki bo prispevala v večji varnosti in zaščiti vlagateljev v EU, kar smo že večkrat navedli, ponujajo analitiki mnogo bolj enostaven razlog.

Prišlo je pač do spremembe razpoloženja vlagateljev v kriptovalute, ki se je iz negativnega preko nevtralnega spremenilo v pozitivno, da ne rečemo kar pohlepno. Povpraševanje je tako močno preseglo ponudbo in rezultat je močna rast vrednosti. Preprosto in enostavno.

BITCOIN (BTC)

Vir: Yahoo

Delnice nepremičninskega sektorja v februarju malenkost upadle

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja so tudi v mesecu februarju nadaljevale pot navzdol in tako niso sledile večini sektorjev globalnih razvitih trgov. Tako je eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu februarju izgubil cca. 0.5 % vrednosti (EUR). Delno bi to lahko pripisali manj optimističnim napovedim predstavnikov ameriške centralne banke FED v zvezi z začetkom nižanja obrestnih mer. Nepremičninski sektor je namreč na višino obrestnih mer izjemno občutljiv.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Makroekonomski kazalci in razmere na kapitalskih trgih so sicer še vedno dobre, se je pa na trge vrnilo nekoliko strahu pred ponovnim vzponom inflacije v ZDA.

V področju EU je sicer ta nevarnost manjša, vendar so za kapitalske trge razmere v ZDA mnogo bolj pomembne.

Zelo pomembno je, da je gospodarska rast predvsem v razvitem svetu še vedno boljša od napovedi, stopnja zaposlenosti je še vedno na rekordno visokih nivojih, kar pomeni, da se je nevarnost recesije za sedaj zmanjšala. Najbolj verjeten je v tem trenutku še vedno mehak pristanek globalne ekonomije.

Začetek nižanja obrestnih mer še ni na vidiku

Kot že omenjeno pa zaradi dobrega stanja svetovne ekonomije in zopet nekoliko povišane inflacije v ZDA ne moremo pričakovati, da bodo centralne banke, predvsem ameriška FED, hitele z začetkom nižanja obrestnih mer. To si sicer vlagatelji zelo želijo in bi prav gotovo pomenilo dodatno vzpodbudo rasti kapitalskih trgov, vendar so ta pričakovanja zaenkrat še nerealna.

Tako smo vlagatelji zopet ujeti v pričakovanja novih mesečnih objav stanja ekonomije in inflacije, ki bodo dajala tudi smernice centralnim bankam in vplivale na njihovo obrestno politiko, tako pa se bodo gibali tudi kapitalski trgi.

 

Optimizem na trgih zaradi preseženih pričakovanj in uspeha tehnoloških gigantov

Za letošnje leto pa še vedno ostajamo zmerni optimisti. Obstaja kar nekaj razlogov za pozitivna pričakovanja, ki smo jih že večkrat navedli. Tudi rezultati podjetij in korporacij, katerih objave za četrti kvartal preteklega leta so bile v povprečju zopet boljše od napovedi analitikov, to zaenkrat podpirajo. Omenili smo že tehnološkega velikana, proizvajalca elektronskih vezij za umetno inteligenco Nvidia, ki je objavil v drugi polovici februarja rezultate za četrti kvartal preteklega leta. Prodaja je bila na letnem nivoju višja kar za 265 %, kar je povzročilo na trgih pravo evforijo in polet delnice za več kot 15 % ter potegnilo za sabo ves tehnološki sektor. Take informacije so za rast trgov neprecenljive in sprožijo pri vlagateljih velik optimizem.   

Najbolj verjeten je v tem trenutku še vedno mehak pristanek globalne ekonomije.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp