Trije stebri do naše pokojnine

Časi, ko smo samo hodili v službo in je naša pokojnina prišla sama od sebe v obliki, ki nam je še naprej omogočala solidno življenje so mimo. Danes moramo veliko več narediti sami, da bomo prišli do spodobnega življenja v čas, ko bo naše delovne aktivnosti konec. Za našo pokojnino smo preprosto odgovorni sami.

“Za svojo prihodnost lahko varčuješ v prvem, drugem ali tretjem stebru. Res je, da se do zdaj o tem sploh nismo pogovarjali. Naši starši in stari starši so iz prvega stebra prejemali dovolj visoke pokojnine. Zato se danes večina mladih še ne zaveda sprememb in posledic, ki jih čakajo,” opozarja osebna finančna svetovalka Nataša Kozlevčar.

In kaj predstavljajo posamezni stebri, ter kdo v resnici plačuje za našo pokojnino?

Prvi steber

Ta predstavlja prispevke, ki jih delodajalci, pa tudi delojemalci plačujemo v pokojninsko blagajno. Vidni so tudi na plačilnem izpisku. “Upravičenec do teh sredstev je tisti, za kogar se prispevki plačujejo. V kolikor oseba premine, pa partner lahko zaprosi za vdovsko pokojnino, ki se odmeri v višini 70 % osnove, če so izpolnjeni nekateri pogoji. V nasprotnem primeru sredstva ostanejo v pokojninski blagajni in ne pripadajo dedičem,” opozarja Nataša Kozlevčar.

Drugi steber

Drugi steber pomeni dodatno pokojninsko varčevanje, v katero lahko vplačuje vaš delodajalec ali pa sami. “Ne glede na to, kdo plačuje, so vplačila vedno last zavarovanca, davčno olajšavo pa koristi tisti, ki vplačuje. Posebnost je, da država spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo v višini 5,844 odstotka letne bruto plače (24 odstotkov vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). To preprosto pomeni, da namesto da plačaš državi, lahko do nekega zneska plačaš sebi.”

Tretji steber

Ne, dva stebra res nista več dovolj, potreben je še tretji steber. Ta predstavlja vse druge načine varčevanja, kot je varčevanje v vzajemnih skladih, plemenitih kovinah, delnicah, nepremičnina in tudi skladih zasebnega kapitala ali drugih oblikah alternativnih naložb. “Ključna razlika v primerjavi s prvima dvema stebroma pa je, da so ta sredstva običajno likvidna in nimajo zveze z odločbo ZPIZ-a glede tvoje upokojitve, lahko pa so seveda namenjena varčevanju za pokojnino,” dodaja Nataša Kozlevčar.

Več o tem, kaj kateri od stebrov predstavlja, si lahko preberete tudi v knjigi Neodvisna ženska z bičem, ki jo lahko naročite TUKAJ