V svetu naložb so farmacevtske delnice vedno pritegnile veliko pozornosti. V zadnjem času pa se mnogi vlagatelji sprašujejo, kaj se dogaja z njihovimi naložbami v tem sektorju. Vlaganje v farmacevtske delnice je v preteklih letih prineslo izjemne donose, vendar je leto 2023 prineslo svoje izzive. Pogledali smo septembrske rezultate na kapitalskih trgih in jih primerjali s trendi, ekonomskimi dejavniki in pričakovanji analitikov glede prihodnosti farmacevtskih delnic.

Trenutna dinamika farmacevtskih delnic: Primerjava z glavnimi indeksi

Mnogi vlagatelji, navajeni na visoke donose iz preteklih let, se sprašujejo o trenutnem stanju farmacevtskih delnic v svojem portfelju. Kljub spodbudnim ekonomskim podatkom iz ZDA v septembru, finančni trgi niso pokazali optimizma.

Iz spodnjega grafa je razvidno, da je eden izmed vodilnih indeksnih skladov, specializiran za vlaganje v farmacevtske delnice, v preteklih petih letih dosegel skoraj 70 % donos. Kljub temu je letos njegova vrednost ostala nespremenjena. S tem je zaostal za glavnimi delniškimi indeksi razvitih trgov za več kot 10 %, še bolj pa za indeksom S&P 500.

Vir: Yahoo

Razlogi za upad vrednosti pri vlaganju v farmacevtske delnice

Obstaja več razlogov za trenuten upad pri vlaganju v farmacevtske delnice:

 1. Posledice korona krize: Farmacevtski sektor je med krizo zaradi povečane porabe svojih proizvodov in višjih izdatkov za zdravstvo doživel rast. Vendar se je po krizi povpraševanje zmanjšalo, kar je vplivalo na zmanjšanje dobičkov in vrednosti delnic.
 2. Značilnosti farmacevtskega sektorja: Ta sektor je znan kot ‘defenzivna panoga’. Po koncu krize in obnovi gospodarstva kapital raje teče v ‘ciklične panoge’, kar pomeni premik kapitala stran od farmacevtskih delnic.
 3. Politika ZDA: Ključni razlog je napoved Bidnove administracije o znižanju izdatkov za zdravstvo, kar je vplivalo na zmanjšanje povpraševanja po farmacevtskih delnicah.

 

V preteklem letu je Bidnova administracija v ZDA uvedla zakonodajo z imenom ‘Inflation Care Act’. Ta zakon, med drugim namenjen boju proti inflaciji, uvaja regulacijo cen določenih zdravil, katerih cene so v nedavnem času drastično narasle, s čimer so prispevale k povečani inflaciji. Zanimivo je, da je Medicare, ameriški zdravstveni program za seniorje nad 65 let, ki prej ni imel pristojnosti pri določanju cen zdravil, s tem zakonom pridobil moč v oblikovanju cenovne politike za določena zdravila farmacevtskih družb. Ta poteza je sprožila močan odziv in nasprotovanje s strani farmacevtske industrije, kar je vlagatelje naredilo previdne. Zaradi tega se je povpraševanje po farmacevtskih delnicah zmanjšalo, kar je vodilo k nižji donosnosti teh delnic.

Statistično je september za finančne trge pogosto označen kot najslabši mesec. Kot prikazuje graf, povprečna mesečna donosnost ameriškega delniškega indeksa Dow Jones Industrial Average (DIJA) od leta 1986 to potrjuje.

Vzroki za to niso jasni. Nekateri analitiki menijo, da je razlog v večjih izdatkih gospodinjstev septembra (začetek šolskega leta, nakupi po dopustih), zaradi česar prodajajo finančne naložbe. Drugi pa verjamejo, da je vzrok bolj psihološke narave.

Po poletnem oddihu, ko smo polni optimizma in sproščenosti, nas vsakdanje življenje hitro vrne na realna tla, kar lahko poveča občutek negotovosti in vpliva na razpoloženje vlagateljev. Kljub temu ostaja dejstvo, da konkretnega razloga za to ni doslej še nihče natančno določil.

Vpliv ekonomskih podatkov na dinamiko finančnih trgov

V zadnjem času opažamo, da pozitivni ekonomski indikatorji ne prinašajo vedno pričakovanega optimizma na finančne trge, kar je pomembno poudariti pri vlaganju v farmacevtske delnice. Kateri ekonomski podatki so v ospredju? Septembrska poročila kažejo na močan storitveni sektor v ZDA, ki igra ključno vlogo v ekonomiji. Poleg tega so bile napovedi gospodarske rasti v ZDA za letošnje leto navzgor revidirane, potrošnja prebivalstva pa ostaja stabilna. Kljub temu ti pozitivni signali niso sprožili pričakovanega optimizma med vlagatelji na finančnih trgih.

Odločitve centralnih bank in njihov vpliv na trge

V zadnjem času je med vlagatelji narasel strah pred morebitnimi dvigi obrestnih mer s strani Ameriške centralne banke (FED). Kljub skrbem mnogih ekonomistov in analitikov, višje obrestne mere do zdaj niso negativno vplivale na ameriško ekonomijo.

Zaskrbljenost se je okrepila s septembrsko objavo letne stopnje inflacije v ZDA. Ta se je (v nasprotju z dosedanjim trendom) za mesec avgust povečala na 3,4 %. Čeprav to ni bilo popolno presenečenje, saj so analitiki napovedovali rast inflacije zaradi višjih cen energentov, je vseeno vplivalo na tržno razpoloženje.

Finančni trgi zdaj pričakujejo še en dvig obrestnih mer v ZDA letos. FED v septembru ni zvišal obrestnih mer, vendar je nakazal, da bodo obrestne mere verjetno ostale povišane dlje časa, kot je bilo prvotno predvideno. To je povzročilo padec tečajev delnic in obveznic. Po drugi strani je Evropska centralna banka (ECB) v septembru dvignila obrestne mere, vendar je napovedala, da v tem letu dvigov ne načrtuje več.

Te odločitve so vplivale na tečaj ameriškega dolarja (USD), ki je napram evru (EUR) kar znatno pridobil na vrednosti.

Globalne ekonomske napovedi

Sveže analize kažejo, da se je verjetnost recesije v ZDA za prihodnje leto zmanjšala, kljub prejšnjim napovedim analitikov. Zahvaljujoč robustnosti ameriške ekonomije, večina sedaj predvideva “mehak pristanek” ali ‘soft landing’. To je za finančne trge v prihodnosti spodbudna novica.

Vendar pa recesija prinaša številne izzive, kot so:

 • zmanjšana kupna moč,
 • upad potrošnje,
 • slabši poslovni rezultati in
 • večja stopnja odpuščanja, kar vodi v padec vrednosti delnic.

Kljub temu pa nedavni podatki o povečani zadolženosti ameriških gospodinjstev nakazujejo, da je pot do stabilnosti še dolga, kar povečuje tveganje za morebitno recesijo.

V septembru je globalni primerjalni indeks razvitih trgov MSCI WORLD zabeležil padec za 1.9 % (v EUR), kot kažejo podatki v nadaljevanju. Med razvitimi trgi so se v tem mesecu najbolje odrezale britanske delnice, saj je njihov primerjalni indeks MSCI UK zrasel za 1.7 % (v EUR). Po drugi strani so delnice trgov v razvoju ostale stabilne z minimalnim padcem njihovega primerjalnega indeksa MSCI EM za 0.1 % (v EUR).

Vpliv obrestnih mer na obveznice

V septembru so obveznice zabeležile negativne rezultate. Zaradi izjav predstavnikov FED o daljšem obdobju povišanih obrestnih mer se je povečala zahtevana donosnost obveznic. Globalni primerjalni indeks obveznic je zabeležil padec za -0.5 % (v EUR), medtem ko so evropske obveznice zabeležile še večji padec, v povprečju več kot 2 % (v EUR).

Poleg tega je v septembru strah pred morebitnimi novimi dvigi obrestnih mer s strani Ameriške centralne banke FED povzročil rast vrednosti ameriškega dolarja. V primerjavi z evrom je USD pridobil 2.5 %, kar je evropskim vlagateljem v ameriške finančne naložbe prineslo enako donosnost.

Vir: JP Morgan Review of markets over September 2023

Kriptovalute pa tokrat pozitivno

Septembra so kriptovalute pokazale pozitivno dinamiko, pri čemer je Bitcoin zabeležil več kot 6 % rast vrednosti (v EUR), kot je razvidno iz priloženega grafa. Ena izmed možnih razlag za to rast je pričakovani ‘BTC Halving’ v 2024, ki predstavlja zmanjšanje števila novo izdanih BTC in s tem manjšo ponudbo na trgu. Dodaten dejavnik, ki bi lahko vplival na vlaganje v kriptovalute, je uvedba MiCA regulative v jeseni 2024. Ta regulativa bo v EU prinesla pravne smernice za kriptovalute, kar bo povečalo varnost in zaščito vlagateljev, potencialno pa tudi njihovo zanimanje za investiranje v ta sektor.

BITCOIN (BTC), Vir: Yahoo

Padec vrednosti delnic v globalnem nepremičninskem sektorju tudi septembra

Septembra so delnice globalnega nepremičninskega sektorja doživele znaten padec, sledile so splošnemu trendu na finančnih trgih. Eden izmed vodilnih indeksnih skladov, specializiran za vlaganje v nepremičnine na globalni ravni, je v tem mesecu zabeležil skoraj 4% izgubo vrednosti (v EUR), kot je prikazano v priloženem grafu.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti?

V prihajajočih mesecih bo osrednja debata med analitiki usmerjena v ugibanje o času, ko se bo FED odločil za znižanje obrestnih mer, in potencialno verjetnostjo recesije v ZDA. Gibanje finančnih trgov bo tesno povezano s temi predvidevanji.

Nedavni ekonomski podatki, ki smo jih obravnavali v kontekstu vlaganja v farmacevtske delnice, so verjetno že delno vplivali na trenutne vrednosti delnic in obveznic. Trgi so te informacije že vključili v svoje vrednotenje.

Če bi bili potrošniki prepričani o prihajajoči recesiji, bi se verjetno odločili za večje varčevanje, kar bi zmanjšalo potrošnjo in povečalo možnost recesije.

Pred nami pa je zaključek leta in tradicionalno je obdobje okoli božiča za finančne trge ugodno. Upamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi letos.

Potrpežljivo in z zaupanjem v jesen

Kot smo videli, je vlaganje v farmacevtske delnice v letu 2023 prineslo svoj delež vzponov in padcev. Kljub nekaterim izzivom, ki jih je prineslo leto, pa farmacevtski sektor ostaja ključen del svetovnega gospodarstva. Vlagatelji moramo biti pripravljeni na nepredvidljive dogodke in spremembe na trgu, vendar dolgoročna strategija in potrpežljivost običajno prinašata pozitivne rezultate. Ne glede na trenutne trende je vlaganje v farmacevtske delnice še vedno ena izmed najbolj priljubljenih in potencialno donosnih naložbenih možnosti.

To se najverjetneje sprašuje marsikateri svetovni vlagatelj. Nekdaj tako popularne kitajske delnice, ki jih je želel imeti v svojem portfelju vsak izkušen vlagatelj, so v zadnjih letih postale popolnoma nezanimive. Še več, vlagatelji so se jim začeli celo izogibati, saj so nihanja izjemno visoka. Kitajski primerjalni delniški indeks MSCI China, ki zajema velika in srednje velika kitajska podjetja, je od svojega vrha februarja 2021, izgubil več kot polovico svoje vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kje so razlogu za tak upad vrednosti?

Teh razlogov je več. Kitajska je s politiko »ničelne tolerantnosti« v boju zoper širjenja virusa COVID-19 sprejela ene najostrejših ukrepov omejitve gibanja in zaprtja gospodarstva v svetu in tudi trajanje teh ukrepov je bilo med najdaljšimi. Tudi zaprtje kitajskih pristanišč, od koder se opravlja kar znaten del svetovne trgovine, je razumljivo prinesel kitajskemu gospodarstvu veliko škodo in vplival na zmanjšanje gospodarske rasti.

Po drugi strani pa je bil kitajski stimulus gospodinjstvom in podjetjem v času »lock down-a« bistveno nižji kot v večini razvitih držav, kar je prisililo kitajsko prebivalstvo k varčevanju. To pomeni nižjo potrošnjo prebivalstva (consumer spending), ki predstavlja kar znaten del v strukturi kitajskega BDP-ja. To je za gospodarstvo v okrevanju izjemno slabo in lahko povzroči celo deflacijske pritiske, kar se na Kitajskem dejansko dogaja. Kitajci so pač varčevalne navade ohranili tudi po ponovnem odprtju države in gospodarstva ter raje odplačujejo kredite kot zapravljajo. To pomeni, da bo čas okrevanja po koronakrizi na Kitajskem daljši kot v ostalem svetu. Trenutno Kitajska nikakor ne dosega ciljev gospodarske rasti, ki si jih je zastavila.

Kitajska na robu …

Če temu dodamo še nerazumno ravnanje kitajskih regulatorjev, ki so zaradi domnevno naraščajoče informacijske moči in možne zlorabe informacij, v škodo potrošnikov kitajskim mega podjetjem grobo posegli v delovanje in močno omejili možnosti njihove organske rasti in pravno-organizacijske ureditve, je slika jasna. To seveda pomeni manjše zanimanje vlagateljev in tudi padec vrednosti delnic teh podjetij.

Temu so se pridružile še težave kitajskega nepremičninskega sektorja, ki lahko iz nepremičninske krize preraste v finančno krizo in še dodatno obremeni kitajsko ekonomijo. Tako je njihovo največje nepremičninsko podjetje Evergrande, ki ima za več kot 300 milijard USD obveznosti, v avgustu razglasilo nelikvidnost in prenehalo plačevati svoje obveznosti. V tem dnevu je vrednost njihovih delnic padla za 80 %. Njihov poslovni model, ki je dolga leta veljal za uspešnega, s prodajo novo zgrajenih nepremičnin so namreč pokrivali svoje obveznosti, zaradi padca prodaje stanovanj preprosto ne deluje več in dolgovi so se začeli kopičiti. Težko si je zamisliti, kaj bi stečaj Evergranda pomenil za kitajski finančni sistem.

Razlogi za izogibanje kitajskim delnicam

Dodaten strah svetovnih vlagateljev pa je prinesla še februarska sestrelitev domnevnega vohunskega balona. Okrepitev sankcij s strani ZDA  proti ključnim kitajskim industrijam, vključno s proizvodnjo čipov, je ponovno povečalo napetosti med velesilama.

V takih razmerah so se seveda svetovni vlagatelji kitajskim delnicam začeli izogibati, tveganje je previsoko. Na svetovnem trgu je dovolj naložb, ki ob nižjem tveganju prinašajo zadovoljive donose. Kitajska žal nima demokratične ureditve, zaščita vlagateljev je prenizka in komunistična partija Kitajske ima še vedno moč, da ureja stvari po svoji volji.

Nekaj pozitivnih korakov je sicer Kitajska v avgustu že storila. Tako je v želji privabiti tuje vlagatelje znižala davek, ki ga je treba plačati na Kitajskem pri nakupu vrednostnih papirjev (stamp duty). S tem je sicer pokazala dobro voljo, zadostovalo pa zagotovo ne bo. V drugi polovici letošnjega leta bo treba sprejeti kar nekaj ukrepov za pospešitev gospodarske rasti, ki bo posledično lahko privabila nazaj tudi tuje vlagatelje. Vsi pa vemo, da je porušeno zaupanje zelo težko popraviti. Vsekakor bi pomagali ukrepi finančnega popuščanja (monetary easing) in spodbuditev potrošnje prebivalstva. Kitajski potrošnik bi moral ponovno zaupati v svojo finančno prihodnost, le tako bo pripravljen povečati svojo potrošnjo.

Kakšne pa so razmere drugod po svetu?

Ekonomski podatki kažejo, da je stopnja letne inflacije v ZDA, objavljena v mesecu avgustu, glede na julijsko objavo celo nekoliko porasla in je višja za 0.2 %. To seveda za napovedi o prenehanju dvigovanja obrestnih mer Ameriške centralne banke ne pomeni nič dobrega, tako so finančni trgi to tudi razumeli. Predsednik FED Powell je sicer podal pomirjujoče izjave, da to še ne pomeni novih dvigov, a dvom je ostal. Stopnja letne inflacije v EU območju pa je zopet nekoliko upadla in trenutno znaša 6.1 %, kar je sicer napredek, vendar še daleč od ciljne inflacijske stopnje 2 %.

Konec avgusta so bili objavljeni novi podatki o rasti plač v ZDA, ki lahko odločilno vpliva na rast inflacije. Na srečo se rast nekoliko umirja, kar je blagodejno vplivalo tudi na finančne trge, ki so se takoj obarvali v zeleno.

V takih razmerah je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu avgustu izgubil 0.8 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje ameriške delnice, primerjalni indeks MSCI USA je izgubil minimalnih 0.1 % (EUR). Tokrat trgi v razvoju predvsem zaradi težav Kitajske najslabše, MSCI EM je izgubil kar 4.6 % (EUR).

Obveznice v avgustu pozitivno, njihov globalni primerjalni indeks je pridobil 0.2% (EUR), evropske pa še bolje, v povprečju so pridobile 0.3%. A to je le majhna kaplja v morju izgub za lastnike obveznic od novembra 2021. Zato vseskozi narašča verjetnost, da bodo potrpežljivi vlagatelji v obveznice v naslednjih letih nadpovprečno nagrajeni.

Vrednost ameriškega dolarja se je v avgustu, zaradi strahu pred novimi dvigi obrestnih mer Ameriške centralne banke FED, znova zvišala, napram EUR je USD pridobil 1.6 %. Prav toliko pa so posledično pridobili tudi evropski vlagatelji v ameriške finančne naložbe.

Vir: JP Morgan Review of markets over August 2023

Kriptovalute v avgustu negativno

Vrednost kripto valut je v mesecu avgustu zopet upadla. Po dobrem začetku leta kar ne najdejo več poti navzgor. Tako je Bitcoin v avgustu izgubil več kot 6 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa, t.i. altcoini pa še več.

BITCOIN (BTC). Vir: Yahoo

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja v avgustu padle

Vrednost delnic podjetij globalnega nepremičninskega sektorja je v avgustu upadla. Tako je  eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu avgustu izgubil skoraj 3 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?               

Žal ne moremo povedati nič novega. Ko vlagatelji že lahko upamo, da gredo stvari v pravo smer in se inflacija umirja, a nas sveži statistični podatki spravljajo v slabo voljo. Tako je naše potrpljenje zopet močno na preizkušnji.

Mesečni upad inflacijske stopnje v avgustu v ZDA in EU področju je bil pod pričakovanji ekonomistov in analitikov, zato so se na finančnih trgih ponovno okrepili strahovi, da boj z inflacijo še ni dobljen in bosta Ameriška centralna banka FED in Evropska centralna banka ECB primorani izvesti nove dvige obrestnih mer. To pa seveda pomeni tudi, da smo vse bližje recesiji, (pre)visoke obrestne mere namreč lahko zadušijo gospodarsko rast.

Nekoliko pomirjujoče je v svoji avgustovski izjavi sicer deloval predsednik FED Jerome Powell, ki je izjavil, da trenutno ne načrtuje novih dvigov obrestnih mer razen ob znatnem poslabšanju inflacijske stopnje, kar je na trgih zopet povzročilo nekaj stabilnosti.

Tako se na finančnih trgih žal ves čas menjavata optimizem in pesimizem, kar je  kot rečeno že nekoliko načelo živce večine vlagateljev. Čeprav se zavedamo in tudi analitiki potrjujejo, da se dvigovanje obrestnih mer bliža koncu, pa tega konca kar ni in ni, zato so tudi trgi še vedno nestabilni in ne najdejo prave smeri.

V takšnih razmerah se dejansko izkaže rek znamenitega vlagatelja Warrena Buffetta, da je borza sredstvo za prenos premoženja od nepotrpežljivih k potrpežljivim. Bodimo torej potrpežljivi, saj vsi vemo, da je investiranje tek na dolge proge.

Te dni so vse oči uprte na poplavljena območja. Posledice poplav, ki so prizadele Slovenijo, so nepojmljivih razsežnosti. Pod vodo sta bili skoraj dve tretjini Slovenije. Po prvih ocenah naj bi bila škoda več milijardna.

A zdaj še en udarec –  zavarovalnice so razkrile, koliko nepremičnin je bilo nezavarovanih. Tiste, ki pa so bile, so bile podzavarovane. Kako zanimivo je, da za avto mimogrede plačamo zavarovanje, ki je bistveno dražje od zavarovanja za hiše, a tudi bistveno manj vredno kot nepremičnina. Da ne govorimo o zaščiti našega zdravja, delovne sposobnosti in življenja. Ta so neprecenljiva, a ko je govora o zaščiti, gremo pogosto mimo tega.

Iz takšnih katastrof se moramo vsaj nekaj naučiti, da lahko preprečimo napake, ki so nas pripeljale v takšno situacijo. Mi smo se fokusirali na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju zavarovanj, kaj v tem trenutku svetujejo zavarovalnice in kakšni so prvi odzivi na terenu.

Najbrž bo marsikdo pomislil – v redu je, ne živim v nižini blizu reke ali potoka, tudi ne ob jezeru in morju, torej poplava ne more povzročiti škode na moji hiši. A na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo naslednje: Res je, dvig vodne gladine vas v tem primeru morda ne bo neposredno prizadel. Toda vodna ujma lahko povzroči škodo na hiši, stanovanju in opremi še drugače. V Sloveniji so namreč poleg nižinskih poplav pogoste tudi silovite hudourniške poplave, ki se pojavljajo v gričevjih, hribovjih in v gorskem svetu zaradi močnih padavin ob jesenskih deževjih in poletnih neurjih. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v Sloveniji poplavno ogroženih približno 300.000 hektarov zemljišč, od tega jih več kot 200.000 hektarov ogrožajo predvsem hudourniške poplave. Mestne poplave nastanejo ob kratkotrajnih močnih padavinah, ki jih kanalizacijski sistem ne more odvesti, zato meteorna voda zalije in nanosi blato na vozišča, dvorišča in v kletne garaže. Meteorna voda lahko vdre v notranjost hiše tudi skozi streho, balkon ali teraso, saj se ob intenzivnih padavinah prelije prek žlebov in odtokov. Zaradi močnih padavin ali poplavljanja zemljišča v bližini lahko v spodnje prostore hiše vdre podtalnica (talna voda).

Kaj je najpogosteje poškodovano v primeru poplave?

Glede na izkušnje iz prejšnjih poplav ali vdorov meteorne vode, so na Zvezi potrošnikov Slovenije sestavili seznam najpogosteje poškodovanih delov hiše – to so talne obloge, opleske, stavbno pohištvo in oprema ter predmeti, ki so shranjeni pri tleh. V kletnih ali pritličnih prostorih lahko voda uniči naprave za centralno kurjavo, cisterno za kurilno olje in podobno.

Lastniki etažnih stanovanj v višjih nadstropjih večstanovanjskih zgradb lahko utrpite škodo na stvareh, ki jih hranite v kletnih prostorih. Ker ste sočasno solastniki skupnih delov zgradbe, vas lahko doletijo še stroški za sanacijo skupnih prostorov v višini vašega solastniškega deleža. Veliko vas to ve, zato ste sklenili zavarovanje, ki naj bi vam povrnilo škodo, če se kaj takšnega zgodi.

Po prvem šoku – še to!

Na poplavljenih območjih so lastniki hiš in objektov začeli ugotavljati, da imajo svoje premoženje strahovito podzavarovano – v primeru poplav so stavbe povprečno zavarovane le za okoli deset tisoč evrov. Kot razkriva članek na spletni strani Siola, pravijo sami zavarovanci, da je bila tako nizka vsota del paketa, ki so ga vzeli. V zavarovalnicah priznavajo, da je velik del hiš slabo zavarovanih ali sploh ni. Ocenjujejo, da naj bi bilo takih kar tretjina hiš v Sloveniji.

In še en udarec – oškodovani ljudje bodo zavarovalnino prejeli le, če so imeli svoje hiše zavarovane za primer “poplav in meteorne vode”. Še en podatek se je razkril – tretjina nepremičnin v Sloveniji, ki so v lasti fizičnih oseb, ni zavarovanih za nobeno nevarnost.

Siolov članek razkriva, da zavarovalnice same opažajo višjo stopnjo zavedanja z vidika ustrezne zavarovanosti na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč (to je požara, potresa, neposrednega udara strele, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazu, nenadnega zunanjega toplotnega in/ali kemičnega delovanja, poplave ter hudourniške ali visoke vode) krije kombinacija B delnega kaska. Slednjo lahko stranke sklenejo skupaj s splošnim kaskom ali z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). Škode, ki jo lahko na avtomobilu povzročijo navedene nevarnosti, tudi poplava, splošni kasko sploh ne krije!

Kar pa se tiče zavarovanja doma pa obstaja več paketov kritij. Določene nevarnosti so zavarovane do višine zavarovalne vsote ali do določenih limitov, z možnostjo povišanja, določene nevarnosti pa so lahko tudi izključene. Med drugim je izključena škoda zaradi posedanja tal kot posledice poplave; zaradi vdora vode skozi odprta okna in vrata; zaradi neustrezno projektiranih, dimenzioniranih, vzdrževanih in čiščenih odvodov meteornih voda itd.

Ne cena, najpomembnejša je vsebina zavarovanja!

Zavarovalnice pravijo, da je običajno natančen obseg kritij strankam predstavljen v prodajnih mapah, zavarovalnih pogojih in tudi z izpisom na zavarovalni polici. Stranka tako na polici natančno vidi, ali je določena nevarnost, npr. tudi škoda zaradi nevarnosti poplave, hudournika, visoke in talne vode krita ali ne. Če je krita, je tudi navedeno, do katerega limita. A pogojev vsi ne preberejo, žal pa so tudi na poplavljenih območjih nekateri ljudje prepričani, da njih poplava ne more prizadeti. Običajno je zavarovanje za nevarnost poplave vključeno šele v razširjene pakete, dodajajo.

Če podrobno pregledamo osnovni paket zavarovanja nepremičnin le-ta običajno obsega zavarovanje naslednjih rizikov: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, vlom, rop, odgovornost. K tem osnovnim zavarovanjem lahko proti doplačilu po izbiri dodajamo še druge vrste posamičnih zavarovanj, kot npr. potresno zavarovanje, zavarovanje stekla, poplave, meteorne vode, zavarovanje nadstreškov, bazenov, stroškov čiščenja in odvoza odpadkov pri požaru.

Kaj je smiselno vključiti v zavarovanje nepremičnine?

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je vsekakor treba zavarovati stekla, če niso vključena v osnovnem paketu. Pozornost je treba nameniti zavarovanju posrednega udara strele, ker je tovrstna strela pogostejša in pogosto ni avtomatično krita v osnovnem paketu. Pregledati je treba vse odbitne franšize in prve rizike, da ni kasnejšega nepotrebnega razočaranja. Če je hiša zgrajena na potresnem območju, jo je treba dodatno zavarovati za potres, drugod te potrebe ni, saj je ta vrsta dodatnega zavarovanja dokaj draga. Če je hiša zgrajena pod hribi, na hribih, kjer so možni plazovi, je treba preveriti, ali osnovno zavarovanje krije podor skal, padajoče kamenje, zemeljski plaz. Če imate zgrajen bazen, prikolico na dvorišču, dodatne objekte, kot je vrtna lopa ali garaža, nadstrešek, je to treba dodatno zavarovati. Tudi sončne kolektorje je treba dodatno vključiti v zavarovanje.

Nekaj osnovnih pojmov zavarovanja

Pri sklepanju zavarovanj se vedno upošteva gradbena in nikoli tržna vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost pomeni, da bi se pri škodi upoštevala amortizacija, kar pomeni če bi bila na primer hiša stara 20 let in bi bilo sklenjeno zavarovanje na dejansko vrednost, bi bili pri popolnem uničenju (npr. požaru) upravičeni na izplačilo glede na dotrajanost, starost materialov. Pri novi vrednosti pa se izplača vedno na novo vrednost, ne glede na starost. Običajno se danes sklepajo zavarovanja nepremičnin na novo vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost bi morda bilo smiselno pri res starih hišah, ker bi bilo ugodnejše. Nastane pa tudi tu problem, saj, če je hiša popolnoma uničena v požaru, si je treba postaviti novo po trenutnih cenah gradbenega materiala.

Kaj vpliva na ceno zavarovanja (zavarovalno premijo)

Zavarovalna premija, ki jo bo zavarovalnica obračunala za kritje posledic poplave, je v prvi vrsti odvisna od poplavne ogroženosti lokacije. Večina zavarovalnic deli kraje v Sloveniji na tri poplavna območja. Ta so določena glede na pogostost pojavljanja poplav (zelo redke, redke in pogoste poplave glede na število poplav v opazovanem obdobju).

Najvišja bo premija za zgradbe na območju pogostih poplav, torej za tiste zgradbe, ki so bolj izpostavljene, ker stojijo na poplavnih ali hudourniških območjih, v bližini rek, potokov ali morja.

Določitev zavarovalne vsote in njena višina

Na premijo vplivata tudi način določitve zavarovalne vsote in njena višina (limit kritja), pri čemer različni paketi zavarovanja doma ponujajo dve možnosti. Škoda zaradi poplave je lahko krita do polne vrednosti hiše, lahko pa je kritje omejeno navzdol.

Primer: Škoda na hiši zaradi požara bo krita do 300.000 evrov, za poplavo pa le do 3.000 evrov.

Najpomembneje je, da zavarovalna vsota ustreza vašim potrebam po zavarovalnem kritju, saj bo le tako vaše premoženje možno povrniti v stanje, v kakršnem je bilo pred nastankom škode. Če na primer živite v stanovanju, ki je v pritličju in je zato poplavam bolj izpostavljeno, ga je smiselno zavarovati za višjo zavarovalno vsoto. Ta naj ustreza največji verjetni škodi, ki bi jo lahko utrpeli ob poplavi.

Poleg hiše, stanovanja in stanovanjske opreme naj bodo zavarovane tudi stenske in talne obloge ter oplesk. Zavarovanje naj vključuje kritje pred poplavo, hudournikom, talno in meteorno vodo ter domsko asistenco. V nasprotnem primeru se dogovorite za razširitev kritja ali izberite širši paket zavarovanih nevarnosti.

Zavarovalna vsota naj bo dovolj visoka, da bo povrnjena dejanska škoda. Pri tem upoštevajte morebitne posebnosti vaše nepremičnine in opreme, kot so nadstandardna gradnja, dražje talne obloge, oprema, izdelana po naročilu.

Pozorno preberite določila zavarovalnih pogojev, saj je lahko med drugim izključena škoda v kletnih prostorih na stvareh, ki niso dvignjene na raven vsaj 10 cm od gotovih tal. Prepričajte se, kateri stroški, povezani s sanacijo škode (na primer stroški čiščenja, stroški nadomestnega bivanja), so zajeti v zavarovanje in do katerega limita.

Pomembno – ponovimo nekaj praktičnih nasvetov!

Ko sklepate zavarovanje, morate biti pozorni predvsem na dejansko vrednost svojega doma ter seveda opreme v hiši, torej je pomembno, da zavarovalna vsota ustreza višini dejanskih vrednosti zavarovanih stvari, da ne bi prišlo do podzavarovanja. Pomembno je, da je zavarovanje sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo zmanjševala škode na račun amortizacije, temveč jo bo izplačala v celoti, omejitev je le zgornja višina zavarovalne vsote. Nekatere zavarovalnice vam v okviru domske asistence nudijo tudi pomoč na domu ter hitro reševanje škode. Možno je vključiti tudi odgovornost vas in družinskih članov do tretjih oseb in njihovega premoženja. V primeru naknadnih nadgradenj, prizidkov je treba ustrezno spremeniti zavarovalne vsote. Ne pozabite preveriti ali vaša polica vsebuje vsa pomembna kritja, tudi indirektni udar strele, meteorne vode, poplave, vihar, točo, zemeljski plaz, potres, itd.

Pazite na pasti!

Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, je takšen tipičen primer poplava, ko voda zaradi velikega naliva zalije kleti ali nižje prostore. Takšen vdor vode mnogi, ki imajo sklenjeno kritje nevarnosti viharja, nimajo zavarovanega, zato jim ta škoda ne bi bila krita s tega področja zavarovanja. Pri zavarovanjih je treba misliti tudi na to, ali ima hiša ravno streho in ali obstaja nevarnost škode zaradi meteornih voda, ki so definirane kot vode s streh v primeru, da odtočne cevi, žlebove ali kanale zamaši toča, listje ali druge stvari, ki jih nanese veter ali neurje in zaradi tega ni omogočeno odvajanje vode s strehe.

Ko sklepate zavarovanje za svojo hišo, predlagamo sklenitev zavarovanj predvsem s kritjem naslednjih nevarnosti: vihar, požar, vlom in rop, toča, teža snega (poškodbe streh in ostalih zavarovanih stvari, ki popustijo pod težo zapadlega snega), zemeljski plaz in podor skal, poplava, potres. Običajno osnovni paketi zavarovanj ne vsebujejo zavarovanja poplav, potresa in posrednega udara strele. Te vrste rizika je treba dodati k osnovnemu paketu zavarovanja. Pozorni moramo biti tudi pri zniževanju letnih premij (cene zavarovanj). V kolikor zavarovalni zastopnik ponuja cenovno ugodnejše zavarovanje, moramo biti pozorni na višino zavarovalne vsote ali morebitne izključitve. Letna premija se namreč lahko znižuje zaradi zniževanja zavarovalnih vsot ali pa zaradi izključitve določenega rizika. Če se izključi posredni udar strele, je zavarovanje cenejše ali pa, če je zavarovalni zastopnik znižal zavarovalno vsoto iz 200.000 € na 150.000 €, je tako posledično premija nižja. Zato ni vedno priporočljivo zniževati letne premije. Zgolj cenovna primerjava med konkurenčnimi zavarovalnicami ni priporočljiva. Vedno moramo primerjati vključene zavarovane rizike in ceno, ne le cene. Na to pa se žal marsikdaj pozabi in so zaradi tega posamezniki velikokrat razočarani, ko dejansko pride do nastale škode in zavarovalnica ne krije škode v celoti ali delno. Pri zavarovanju stanovanj bi morali biti lastniki pozorni tudi na to, ali imajo poleg opreme sklenjeno tudi zavarovanje za etažno lastnino.

3 različne ponudbe – za katero bi se odločili?

Primer različnih informativnih izračunov za zavarovanje hiše na novo vrednost kažejo, da moramo biti res pozorni na to, kaj ponudba vključuje in ne zgolj na letno premijo, ki jo plačamo (gre za nadstandardni paket brez potresa in plazov, hiša v velikosti: pritličje 100 m2, obdelana mansarda 100 m2). Dobro poglejte višino zavarovalne vsote (ZV) in višino letne premije.

 • Zavarovalnica 1: ZV za opremo 88.000 €, ZV za hišo 125.000 €, letna premija brez popusta 249 €
 • Zavarovalnica 2: ZV za opremo 48.000 €, ZV za hišo 120.000 €, letna premija brez popusta 190,67 €
 • Zavarovalnica 3: ZV za opremo 50.000 €, ZV za hišo 300.000 €, letna premija brez popusta 303,53 €

Ključno vprašanje, ki ga zastavite zavarovalnemu zastopniku?

Kot vedno opozarjamo, je zaščita premoženja ena izmed štirih stebrov zaščite. Kljub temu, da osebni finančni svetovalci niso specialisti za zavarovanje nepremičnin in premičnin, pa v osebnem finančnem načrtu vedno znova poudarjamo, da so bolj kot cene, pomembna ustrezna kritja in zavarovalne vsote.

Preden sklenete zavarovanje vašemu zavarovalnemu zastopniku zastavite naslednje vprašanje: “Natančno mi navedite v kakšnem primeru ne bomo dobili povrnjene vse  škode?” Običajno bodo zastopniki naštevali in poudarjali prednosti zavarovanja in kaj vse je krito, vas pa zanima ravno obratno. Najbolje, da odgovor prejmete pisno.

Najbolj vroča tema na finančnih trgih je trenutno nedvomno ugibanje, ali je bil julijski dvig obrestne mere Ameriške centralne banke FED zares zadnji v letošnjem letu.

Večina analitikov meni, da je temu tako, prav takšni so tudi odzivi vlagateljev na finančnih trgih. FED je tako po junijskem premoru v mesecu juliju napovedano in pričakovano dvignil obrestno mero za 0.25 % na skupno 5.25 do 5.50 %. Kot rečeno, je bil ta dvig pričakovan in kakšnih posebnih pretresov na finančnih trgih ni povzročil.

FED: Dodatni dvig obrestnih mer odvisen od inflacije

Mnogo bolj pomemben za vlagatelje ob dvigu je bil komentar predsednika FED Jeroma Powella, ki je izjavil, da je morebiten dodatni dvig v letošnjem letu odvisen zgolj od ekonomskih podatkov v naslednjih mesecih, predvsem od gibanja stopnje inflacije. Ta sicer smiselna izjava pa kljub vsemu pomeni preobrat v retoriki visokih predstavnikov FED. Do sedaj so namreč izjavljali, da so nadaljnji dvigi potrebni za zajezitev inflacije ne glede na padajoči trend inflacijske stopnje in da nikakor še ni pravi čas za konec dviganja.

Ta, za finančne trge izjemno pomembna izjava, pa pomeni zmanjšanje negotovosti in povečanje stabilnosti, ki jo finančni trgi v tem trenutku zelo potrebujejo. Tako okolje namreč lahko omogoči delniškim trgov nadaljevanje letošnjega bikovskega trenda oz. poti navzgor, ki je v letošnjem letu po slabem letu 2022 zares izjemna.

Obvezniški trgi še naprej negotovi

Še večji učinek pa bi take razmere lahko imele na obvezniške trge, ki so zaradi strahu pred novimi dvigi obrestnih mer še vedno zelo nestabilni in negotovi. Njihova rast je v letošnjem letu močno zaostala za delnicami.

Ameriški centralni banki je bila v podporo tej izjavi seveda stopnja letne inflacije, objavljena v mesecu juliju, ki je znova močno upadla in znaša trenutno tako 3 %. To pa ni več tako oddaljeno od ciljne inflacije FED, ki znaša 2 %.

Naj omenimo, da je področje EU v boju z inflacijo manj uspešno, trenutna letna stopnja znaša 5.5 %. Tudi Evropska centralna banka ECB je julija pričakovano dvignila obrestne mere za 0.25 %, in sicer na 3.75 %. V letošnjem letu pa načrtujejo še nekaj dvigov.

Ob tem je treba poudariti, da je ameriška ekonomija sicer še v dobrem stanju, se pa že kažejo prvi znaki ohlajanja trga dela in rasti plač, ki so poglavitni dejavniki za rast inflacije. Prva prioriteta FED je res zajezitev inflacije, potrebna pa je izjemna previdnost. Pretirano dvigovanje obrestnih mer namreč lahko zaduši gospodarsko rast in pahne ZDA v recesijo, tega pa si nihče ne želi.

Verjetnost recesije v ZDA pod 50 %

Po zadnjih podatkih se je sicer verjetnost recesije v ZDA v naslednjem letu po mnenju vodilnih ekonomistov nekoliko znižala in padla pod 50 %. Tudi predstavniki FED menijo, da recesije v ZDA še ni na vidiku.

Marsikateri vlagatelj se verjetno sprašuje, zakaj so ti ekonomski podatki in gospodarske razmere v ZDA tako pomembne in jih vedno navajamo, ko pa vendar živimo v EU?

Predvsem zato, ker so ZDA še vedno največje svetovno gospodarstvo in imajo močan vpliv na ves ostali svet. Največja in najbolj pomembna globalna podjetja in korporacije, ki obvladujejo globalne potrošniške trge v večini gospodarskih sektorjev, imajo sedež v ZDA in kotirajo na ameriških borzah vrednostnih papirjev.

Tako ima vsaka ekonomska nestabilnost in negotovost v ZDA dramatične učinke predvsem na ameriške, pa tudi ostale svetovne finančne trge. To velja že od nekdaj in nič ne kaže, da se bo v kratkem spremenilo.

80 % podjetij preseglo napovedi analitikov

Mesec julij pa je minil tudi v znamenju objav rezultatov svetovnih podjetij in korporacij za drugi kvartal letošnjega leta. Tudi tokrat so analitiki napovedovali močan upad rasti dobičkov, ti naj bi v povprečju za podjetja znotraj indeksa S&P 500 upadli za cca. 9 %. Na srečo pa se tudi tokrat ni zgodilo. 80 % podjetij znotraj indeksa S&P 500, ki so do konca meseca julija objavile rezultate za drugi kvartal letošnjega leta, je namreč preseglo napovedi analitikov, kar je celo bolje kot dolgoletno povprečje.

Tudi podjetja iz skupine FAAMG, ki imajo na vlagatelje največji vpliv, so v povprečju poslovala bolje od napovedi.

Tako je Microsoft sicer zabeležil rast prihodkov, spodrsnilo pa mu je na segmentu storitev v oblaku, kjer je rast prihodkov upadla. Vrednost delnice je po tej objavi zdrsnila za 4 %.

Nasprotno pa je Alphabet (Google) objavil na segmentu storitev v oblaku rast, po objavi je delnica poletela za skoraj 6 %. Tudi Meta (Facebook) je poslovala odlično. Po objavi rezultatov, ki so bili boljši od napovedi analitikov, predvsem pa zelo optimističnih napovedih na naslednje mesece na področju prodaje storitev umetne inteligence, je delnica poskočila skoraj 9 %.

Preostala dva giganta skupine FAAMG, Apple in Amazon, bosta rezultate objavila v začetku meseca avgusta.

Vrednost USD julija nižja

V takih razmerah je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu juliju porastel za 2.3 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje ta mesec ameriške delnice, primerjalni indeks MSCI USA je poskočil 2.4 % (EUR). Najbolje pa v juliju trgi v razvoju, MSCI EM je pridobil 5.1 % (EUR).

Vrednost ameriškega dolarja USD pa se je v juliju znižala, napram EUR je upadel za cca. 1.1 % in s tem nekoliko zbil donos evropskim vlagateljem v ameriške naložbe.

Vir: JP Morgan Review of markets over July 2023

Kriptovalute v juliju negativno

Po siloviti rasti v letošnjem letu so kriptovalute v mesecu juliju zopet nekoliko upadle. Tako je Bitcoin v juliju izgubil več kot 5 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

BITCOIN (BTC). Vir: Yahoo

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja zrasle

Vrednost delnic podjetij globalnega nepremičninskega sektorja je v juliju zrasla. Tako je eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu juliju pridobil več kot 2.3 %, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?               

V primeru, da se bo FED držal svojih napovedi in dejansko prenehal z višanjem obrestnih mer, se utegne bikovski trend na delniških trgih nadaljevati, takega mnenja je tudi večina uglednih analitikov.

Seveda je za to potrebna tudi podpora ugodnih ekonomskih podatkov, predvsem nadaljevanje trenda upadanja inflacije. Prav tako potrebujejo trgi podporo dobrih finančnih rezultatov podjetij. Predvsem podjetja skupine FAAMG, ki so občutljiva na obrestne mere, lahko dajo delniškim trgom nov pospešek.

Še bolj pa bi manj restriktivna obrestna politika lahko ugodno vplivala na obvezniške trge, ki nam spričo velikih padcev v letu 2022 veliko dolgujejo.

Veliko svežega denarja namreč po ocenah analitikov še čaka na ugodne razmere za vstop na trge, kjer pa igra obrestna politika centralnih bank pomembno vlogo.

Vedno pa se lahko zgodi kaj nepredvidenega in razmere postavi na glavo, to vedno omenimo.

Izogibanje recesiji

Upamo tudi, da se bo svet izognil recesiji. V recesiji namreč prihodki in dobički podjetij praviloma upadejo. To pomeni, da se razmerje med ceno delnice in prihodki na delnico (P/E Price/Earnings ratio) močno poveča. Ker pa je to razmerje eden izmed osnovnih kriterijev in priporočil za nakup delnice, postane taka delnica nezanimiva za nakup. Cena delnice se mora torej znižati, da postane to razmerje zopet ugodno in delnica privlačna za nakup. Poenostavljeno povedano, delnice v recesiji praviloma izgubljajo na vrednosti. Nikakor ne želimo trditi, da to velja za vse delnice, tudi v recesiji nekatera podjetja poslujejo dobro, v glavnem pa to velja.

Obveznice pa v recesiji delujejo bolje, tako nas uči zgodovina. Predvsem državne  obveznice ekonomsko in finančno stabilnih držav veljajo v recesiji za varno pribežališče za vlagatelje, tako je bilo tudi v zadnji močni recesiji po veliki finančni krizi 2008/2009. Vlagatelji namreč prepoznavajo v recesiji vlade finančno močnih in politično stabilnih držav kot zanesljive partnerje in so jim pripravljeni zaupati svoje prihranke.

Spremembe so lahko takšne ali drugačne. Ene na boljše, ene na slabše. Pa boste rekli, saj so vendar hobiji, kako lahko spreminjajo na slabše? Uh, brskanje med iskanjem najbolj zanimivih ali najbolj pogostih hobijev lahko razkrije marsikaj. Vas zanima? Presenečeni boste, kaj vse lahko nekdo spremeni v hobi …

Hobiji nam omogočijo, da se vključimo v dejavnosti, v katerih radi uživamo in nas razbremenijo stresa v vsakdanjem življenju. Zelo pogosto smo po stresnem dnevu ali tednu, v službi ali v zasebnem življenju veseli, da lahko predamo tisto uro ali dve svojemu hobiju.

Pa ste vedeli, da imajo, ne glede na to, kakšni in kateri so, tudi zdravstvene koristi? Vaš hobi je lahko karkoli, kar vas navda z občutkom sreče. To lahko vključuje ustvarjalne, atletske in intelektualne dejavnosti. Ljudje se lotijo različnih vrst hobijev, ki jih zanimajo, kot so ples, petje, drsanje ali vrtnarjenje. Drugi imajo radi mirnejše dejavnosti, kot sta meditacija ali preživljanje časa v naravi z dolgimi sprehodi. Hobije najdemo na različnih področjih, obstajajo za prav vsakim vogalom. Fotografija, zbiranje znamk, ustvarjanje gobelinov, lokostrelstvo, rezljanje lesa, zeliščarstvo in še bi lahko naštevali. Prav vsem hobijem pa je skupnih nekaj lastnosti. Bogatijo življenje. K sreči ocenjujejo, da le 20 % ljudi na svetu nima nikakršnega hobija, čeprav se pogosto izkaže, da ima vsak od nas nekaj, kar ga veseli. Tudi če se veselite vsakodnevnega dolgega sprehoda s svojim kužkom, je to hobi.

Zdravstvene koristi hobijev

Raziskave kažejo, da če si vzamete čas za dejavnosti, ki vas veselijo, to pomaga izboljšati duševno zdravje. Če svoj prosti čas namenite kakovostnemu preživljanju časa in to dejavnostim, v katerih uživate, prav tako pomaga pri vaši uspešnosti v poklicnem življenju, izboljša vaše ustvarjalne sposobnosti reševanja težav in vam pomaga zgraditi boljše odnose s sodelavci ter vas naredi bolj empatične.

Študija na Novi Zelandiji je pokazala, da sodelovanje v dejavnostih, ki izpostavljajo našo ustvarjalno stran, vodi do povečanega občutka dobrega počutja, ki ima dolgoročen vpliv na nas. Ljudje, ki so bili vključeni v raziskavo, so po nekaj dneh ustvarjalne dejavnosti imeli občutek pozitivnosti in dviga razpoloženja. Študije so tudi pokazale, da je pri posameznikih, ki si redno vzamejo čas za svoje hobije, manj verjetno, da se bodo počutili potrte ali depresivne. Pravzaprav vas lahko takšne dejavnosti naredijo srečnejše in bolj sproščene.

Še pomembneje je, da so se po daljšem ukvarjanju s hobiji vsem udeležencem v raziskavi znižale ravni kortizola. To je človeški stresni hormon, ki kaže odziv našega telesa na stres in se ob stresnih situacijah povišuje, v pomirjujočih dejavnostih pa očitno znižuje.

Ukvarjanje s hobiji vodi tudi do boljšega duševnega zdravja. Če vaš hobi vključuje telesno dejavnost, bo to privedlo do zmanjšanja stresa ter nižjega krvnega tlaka in srčnega utripa. Študija, ki je merila pozitiven in negativen psihološki stres, je pokazala, da so imeli tisti, ki so si pogosto vzeli čas za prostočasne dejavnosti, v katerih so uživali nižji krvni tlak, manjši obseg pasu in nižji indeks telesne mase. Telesna dejavnost na prostem ali še bolje, bližje naravi ima številne prednosti, med njimi sta tudi izboljšano razpoloženje in večja osredotočenost. To lahko dosežete, če na prostem preživite le 10 minut.

Aktivirajte možgane

S hobiji tudi »izzivate« vaše možgane, saj vedno znova izvajate intelektualne dejavnosti, ki so nagrajene z občutkom sreče, kar pomaga izboljšati možgansko aktivnost. Stvari, ki nas veselijo, ustvarjajo vedoželjnost, radovednost. V možganih se tako ustvarjajo nove povezave in strukture. Vaja misli in koncentracije v povezavi s telesnimi spretnostmi krepi kognitivne funkcije. Ideje se širijo kot virusi, kreativnost pa deluje kot ognjemet. Prekrvavitev centralnega živčevja je tako zagotovljena. Telo se stara, misli pa s hobijem ostanejo sveže in mlade. Ko odkrijete hobi, boste le redko preostanek časa preždeli v brezdelju. Še težje se boste predali zasvojenostim kot sta npr. kajenje ali prenajedanje. Hobi nudi impulze adrenalina in zadovoljstva, hkrati pa pomirja in krepi samozavest.

Tudi če se ne morete ukvarjati s hobijem vsak dan, si za takšne dejavnosti vzemite nekaj ur vsak teden ali vsak mesec. Izgovor, da za hobije nimate časa velikokrat pade na preizkušnji, ko recimo nekaj ur preživite na družbenih omrežjih ali pred televizijo. Ugotovite, kje preživite največ svojega prostega časa in ali lahko del tega izkoristite za stvari, v katerih resnično uživate.

A pozor – hobi nas stane nekaj časa ter seveda denarja. Pomembno je torej, da znate hobiju določiti ceno. Naj vas konec meseca ne stane nezadovoljstva. Vedno večje spretnosti in želje običajno prinesejo tudi večje stroške. In še ena stran hobijev, ki lahko vaše življenje bistveno poslabša – če s hobijem postanemo obsedeni. In to tako zelo, da zanemarjamo vse naše ostale obveznosti, druženje, celo službo in družino. In pa, če hobiju namenimo toliko denarja, da nam zmanjka za plačevanje osnovnih življenjskih stroškov.

Najpogostejši hobiji

Najpogostejši hobiji so povezani s športom, a to počnemo iz užitka in ne zaradi obveznosti in so izhodni ventil za stres ali utrujenost, ki jo lahko povzroči delo. Drugi pogosti hobiji so najrazličnejše obrti, kuhanje, zbiranje, vrtnarjenje ali botanika, skrb za hišne ljubljenčke, branje, uporaba tehnološke podpore, kot so video igre, internet itd.

Veliko skupino hobijev predstavljajo tudi uganke. Tukaj dela naš um, spomin, inteligenca in znanje. Izredno priljubljene so križanke. Še vedno pa je bolj priljubljen hobi tudi branje. Hobi, ki je z obiskom knjižnice skorajda brezplačen, a izredno koristen.

Najstarejši hobi na svetu naj bi bil – zbiranje kovancev ali numizmatika.

Slovenski nacionalni hobi brez primere

Je … Pohodništvo! Pohodništvo ima na slovenskih tleh dolgo in bogato tradicijo. Poznamo vse od otroških pohodniških društev v sklopu osnovnih šol, pa do rekreativnih klubov za starejše ter prav vse vmes. Saj poznate tisto –  da šele z vzponom na Triglav postanemo pravi državljani Slovenije – a ne? Z vsem tem hitro dobimo občutek, da je pohodniško na samem vrhu slovenskih rekreativnih dejavnostih. Prav tako je pohodništvo čudovita priložnost za druženje z najbližjimi in ustvarjanje novih prijateljstev v naravnem okolju, kar v današnjem času sicer postaja redkost. Skoraj vsak izmed nas namreč ogromno časa preživlja v sedečem položaju daleč stran od narave, zato lahko že zgolj en sam redni nedeljski izlet v bližnje hribovje izboljša naše zdravje in počutje. Prednost pohodništva je tudi v tem, da poleg nekaj osnovne opreme ne zahteva večjih investicij.

Izredno priljubljen v Slovenji je tek, pa potem še petje, saj imamo v Sloveniji res veliko pevskih zborov, društev … Po nekaterih ocenah naj bi bilo pri nas v pevska združenja vključenih približno 80.000 ljudi. Med hobiji prednjačita tudi lov in ribolov, kjer lahko samo za nakup opreme odštejete nekaj tisočakov.

Kaj pa življenjepis in hobiji?

Mnogo ljudi misli, da je pisanje hobijev v življenjepis potrata časa, tako za vas kot za delodajalca. Vendar ni tako. Vedeti moramo, da lahko delodajalec glede na vaše hobije izve, kakšen človek ste oziroma katera področja svoje osebnosti razvijate v svojem prostem času.
Seveda pa moramo vedeti, kateri hobiji bodo dali našemu potencialnemu delodajalcu dodaten signal, da smo primeren kandidat.

Joga – Je vsakodnevna praksa za doseganje notranjega miru in ravnotežja. Ljudje, ki se ukvarjajo z jogo, so mirni in znajo imeti stvari pod kontrolo. Joga kot hobi bo zagotovo prednost na stresnih delovnih mestih, saj kaže na to, da se znate soočiti s stresom in ga odpraviti.

Ekstremni športi – Potapljanje, alpinizem, padalstvo … so športi s katerimi se ukvarjajo ljudje, ki se ne bojijo neznanega in radi prestavljajo svoje meje ugodja, hkrati pa so disciplinirani in se znajo soočiti z nevarnostjo. Vse te lastnosti so zaželene pri vseh vodstvenih poklicih in pri poklicih, kjer smo lahko izpostavljeni ekstremnim situacijam: vojska, policija, gasilci …

Snemanje in produkcija video materiala – Ta znanja vam bodo prišla prav pri vseh poklicih povezanih s snemanjem/produkcijo, hkrati pa bodo dodatna vrednost pri organizaciji dogodkov in predstavitvah, kjer bo podjetje lahko uporabilo vaše znanje. Takšen hobi kaže, da ste precizni, osredotočeni in natančni.

Vzdržljivostni športi – Kolesarstvo, tek in triatloni so hobiji vztrajnih in predanih ljudi. Zaželene so na vseh delovnih mestih, še posebej za prodajalce in menedžerje.

Kapetan ekipnega športa – Idealna kombinacija, saj kaže na to da ste ekipni igralec, hkrati pa znate biti vodja. To je idealen hobi, če se prijavljate na delovno mesto v veliki firmi.

Pisanje bloga – Je idealen hobi za vse poklice, kjer se je treba veliko pisno izražati. Mora pa biti vaš blog kvaliteten in brez pravopisnih napak.

Igranje inštrumenta – Zahteva disciplino, zbranost in predanost, kar so lastnosti, ki jih delodajalci iščejo pri inženirjih in drugih tehničnih kadrih.

Planinarjenje – Planinarjenje je hobi ljudi, ki imajo radi naravo in ob tem odkrivajo nekaj novega. Je zaželen hobi za vse poklice povezane s turizmom in kvalitetnim preživljanjem prostega časa.

Hobiji, ki si jih privoščijo premožnejši ljudje

 • Učenje pilotiranja

Učenje letenja je ena izmed pogostih želja, ki jo lahko uresničijo le tisti, ki imajo na računu zajeten kupček denarja.

 • Vožnja hitrih avtomobilov

Vožnja hitrih lepotcev na profesionalnem avtodromu ni za vsakogar. Samo za najem steze najbogatejši odštejejo več tisoč evrov.

 • Eksotični domači ljubljenčki

Tiger? Lev? Zakaj pa ne! Eksotične živali stanejo celo premoženje, da ne govorimo o njihovi oskrbi.

 • Tekmovanje z jadrnicami

Jadrnice, čolni, jahte … premožni ne poznajo meja. Nakup, vzdrževanje in tekme z jahtami so stvari, ki so rezervirane le za premožnejše.

 • Vzreja konjev

Konj je eden izmed najdražjih domačih ljubljenčkov. Najbogatejši si privoščijo najprestižnejše, dirkalne konje, za vzdrževanje katerih na leto odštejejo več deset tisoč evrov.

 • Potovanje okoli sveta

Svet in še več! Potovanje okoli sveta lahko stane od 10 tisoč do nekaj milijonov evrov.

 • Zbiranje redkih vozil oldtimerjev

Ta hobi je rezerviran zgolj za bogate in slavne. Cene takšnih vozil se gibljejo tudi po več milijonov evrov.

 • Zbiranje prestižnih starin

Do prestižnih starih predmetov je težko priti, veliko bolj dosegljivi pa so, če premoremo nekaj milijonov evrov.

 • Igranje pokra za vrtoglave vsote

Pogoj številka ena za igranje pokra z najboljšimi v stroki zahteva izjemen bančni račun.

 • Zbiranje dragih umetnin

Umetniško delo lahko stane več kot starodavno vozilo in dvorec skupaj.

Zvezdniki, ki gojijo nenavadne hobije

Marsikoga bo presenetil podatek, da se glasbenica Beyonce ukvarja s pridelavo medu. V enem izmed intervjujev je namreč razkrila, da ima doma dva panja, za čebelarstvo pa se je odločila zaradi svojih otrok. Ima okoli 80 tisoč čebel in vsako leto pridela kar nekaj medu. Obe njeni hčerki imata namreč močne alergije, med pa ima številne zdravilne lastnosti, večkrat pojasni Beyonce.

Tudi svetlolasa dedinja Paris Hilton ima rada nenavadne hobije, kot sta lovljenje žab in obnova starih radiev. Žabe lovi in jih nato spusti. Poleg tega bogatašinja rada obiskuje sejme z rabljenimi radii in jih menda v prostem času tudi obnavlja.

Naslednji hobi vsekakor ni nič neobičajnega, brez dvoma pa ga nihče ne bi pripisal Bradu Pittu. Igralec je namreč velik ljubitelj lončarjenja, po njegovi zaslugi pa ga je vzljubil tudi njegov prijatelj Leonardo DiCaprio.

Hobi glasbene zvezdnice Katy Perry je precej nenavaden, skorajda čudaški. Glasbenica namreč zbira zvezdniške lase. Tako je pred leti priznala, da ima v lasti tudi pramen las Miley Cyrus in Taylor Swift.

Nikoli ne bi uganili, a igralec Ryan Gosling se dobro znajde v družbi pletilk. V enem izmed intervjujev je razkril, da se je naučil pletenja na enem od snemanj filmov.  Vse odtlej je to njegov priljubljeni hobi.

Temnolasa igralka Penelope Cruz je zbirateljica obešalnikov. Garderobnih obešalnikov. V svoji zbirki ima že več kot 500 obešalnikov različnih velikosti in oblik, le kovinski ji niso pri srcu.

Manekenka nemškega porekla Claudia Schiffer si je s svojo pojavo izborila ikonični status v modni industriji. Le redki pa vedo, da ima svetlolaska nenavaden hobi. Je namreč zbirateljica insektov, kar jo navdušuje že vse od otroštva. Sprva se je osredotočila le na pajke, pozneje pa se je njena ”kolekcija” razširila na insekte.

Najbolj nenavadni hobiji na svetu

 • Oblikovanje dreves – živa drevesa oblikujemo v umetniške oblike.
 • Boj s hrošči – izberite različne vrste hroščev za boj drug proti drugemu.
 • Novičarski napad – gre za hobi v večjih mestih, kjer ljudje nenehno iščejo novinarske ekipe, ki poročajo v živo v TV program, pri čemer je njihov cilj, da v ozadju kadra skočijo pred kamere in se tako pojavijo na TV programu.
 • Ekstremno likanje – da, obstaja. Celo tekmovanja imajo.
 • Preskakovanje kamnov – tudi to je lahko hobi. Očitno.
 • Tožbe – ljudje na vsakem koraku vidijo priložnost, da nekoga tožijo. Ni pomembno ali izgubijo ali zmagajo.
 • Zbiranje elementov – cilj je zbrati vse elemente, ki jih zemlja premore. Teh je 118. In nekatere je skoraj nemogoče dobiti. Ali pa so neobstojni na zraku, ob dotiku … ali pa radioaktivni.
 • Oblikovanje blatnih krogel – o da, tudi to obstaja. Hobi prihaja iz Japonske in ga najdete pod imenom Hikaru Dorodango. Nekateri spolirajo kepe blata tako zelo, da izgledajo kot krogle za biljard.

Ste dobili kakšno idejo? Ali ste zgolj dvignili obrvi? Kakorkoli, še bolj zanimivo postane, ko iz hobija razvijete posel. Tako so nastali številni izdelki in storitve (npr. Yahoo ali pa E-bay …). Ko hobi lahko preraste v posel, je običajno tudi čas, da se poslovite od rednega dela.

Morda je čas, da tudi vaš hobi postane redno delo

Je eden izmed vaših hobijev prebiranje knjig s področja osebnih financ, spremljanje dogajanja na finančnih trgih ipd.? No, morda je čas, da le-ta postane vaše redno delo. Vas zanima kako?

Mi krepimo našo ekipo in TUKAJ smo napisali vse in še več o tem koga si želimo v svojih vrstah.

V obdobju zadnjih nekaj let, ki so jih zaznamovale različne krize, kot so pandemija, rusko-ukrajinska vojna z energetsko krizo in seveda posledično obdobje visoke inflacije, je bila prihodnost na finančnih trgih pogosto izjemno negotova. Zato bi seveda pričakovali, da bo donosnost naložbe v zlato prekašala finančne naložbe kot so delnice in obveznice.

Takšno prepričanje že od nekdaj vlada med ljudmi, predvsem nepoučenimi vlagatelji in povpraševanje po zlatu v kriznih obdobjih močno naraste. Tako po raziskavah več kot 20 % tovrstnih vlagateljev še vedno meni, da je investicija v zlato dolgoročno najbolj donosna in najbolj varna naložba.

Pa je to resnica ali zgolj utvara?

Raziskave so pokazale, da predvsem nepoučeni vlagatelji v kriznih časih in v strahu pred izgubo vrednosti svojega finančnega premoženja pospešeno vlagajo v zlato, ki naj bi ohranjalo svojo realno vrednost tudi v času visoke inflacije. Vendar temu ni tako, kot je razvidno iz spodnjega grafa. Tudi nihanje cene zlata je mnogo večje, kot je prepričanje med nepoučenimi vlagatelji. Nihajnost je kar 15-krat višja od njihovega mišljenja, cena zlata je namreč v veliki finančni krizi 2008/2009 zanihala navzdol skoraj 40 %. To pomeni, da nikakor ne moremo trditi, da je zlato ‘varno pribežališče’, njegova cena je pogosto močno korelirana z padci vrednosti delnic na finančnih trgih.

Spodnji graf nam prikazuje ceno zlata skozi zgodovino z upoštevanjem inflacije.    Poenostavljeno povedano, graf nam pove, kakšna bi morala biti cena zlata v času nakupa, da bi do danes ohranila realno vrednost. Če bi tako kupili zlato v najbolj neugodnem času februarja 1980, bi ob upoštevanju inflacije do zdaj izgubili več kot 20 % realne vrednosti! Prav tako lahko ugotovimo, da tudi v zadnjem obdobju povišane inflacije cena zlata ne ohranja realne rednosti.

Vir: Macrotrends

Nepoučene vlagatelje vodijo pri investiranju v zlato predvsem napačna prepričanja in čustva. Kot smo že večkrat ugotovili, pa je treba pri investiranju čustva izključiti in se držati svoje naložbene strategije, kar edino dolgoročno prinaša rezultate.

Spodnja grafa prikazujeta gibanje vrednosti (USD) fizičnega zlata in ameriškega borznega indeksa S&P 500 v zadnjih 5 letih. Indeks S&P 500 predstavlja 500 največjih in najpomembnejših ameriških podjetij in korporacij ter ga analitiki uporabljajo kot referenco gibanja delniških tečajev razvitih zahodnih trgov.

Iz grafov lahko ugotovimo, da je donosnost indeksa podjetij S&P 500 celo v tako z različnimi krizami zaznamovanem obdobju presegla donosnost zlata. Če pa bi primerjali donosnost še dlje v zgodovino, bi bila razlika še mnogo višja.

Zlato:

Vir: GOLDPRICE

S&P 500 index:

Vir: Yahoo

Cena zlata je sicer zaradi omenjenih kriznih dejavnikov in visoke inflacije v zadnjih dveh letih na visoki ravni, v primeru umiritve makroekonomskih razmer pa se lahko hitro vrne na zgodovinsko povprečje, menijo analitiki. Statistično gledano kot naložba trenutno sicer ohranja nominalno vrednost, realno vrednost pa ob upoštevanju inflacije izgublja, kot smo že ugotovili.

Neobdavčeno, a velika razlika med nakupno in prodajno ceno

Dobiček ob prodaji fizičnega zlata v Sloveniji je res neobdavčen, treba pa je računati z razmeroma veliko razliko med nakupno in prodajno ceno. Prav tako določene stroške prinaša ‘hramba’ fizičnega zlata. Lahko se sicer odločimo za ‘papirnato’ zlato, kot so indeksni skladi, ki ‘hrambo’ zaračunajo v upravljavski proviziji, je pa treba ob prodaji plačati davek od dobička, enako kot za vse ostale finančne naložbe.

Za razliko od finančnih naložb, kot so predvsem delnice in obveznice, lahko pri zlatu računamo samo na kapitalsko donosnost (povečanje cene na borzi), ne prinaša pa nobenega drugega prihodka, kot so npr. dividende ali obresti, kar se dolgoročno močno pozna na donosnosti.

Nikakor ne želimo trditi, da zlatu, fizičnemu ali papirnatemu, ni prostora v naših portfeljih. Ima pozitivne učinke na razpršenost portfeljev in lahko učinkuje kot neke vrste garancija za krize največjih razsežnosti. Vendar samo v določenem deležu, ki je opredeljen z našo naložbeno strategijo. Želimo se predvsem izogniti nepotrebnem in nesmiselnem povečevanju deleža zlata na podlagi čustvenih reakcij ob napovedovanju novih kriz, ki je večinoma zelo dvomljive narave. Dolgoročno lahko to povečevanje deleža negativno vpliva na donosnost naših portfeljev, kar pa si nikakor ne želimo.

Dolgoročne donosnosti ni pričakovati

Če torej ne pričakujete, da bo prišlo do popolnega kolapsa globalnega finančnega sistema apokaliptičnih razsežnosti, povečevanja deleža zlata izven vaše naložbene strategije ne priporočamo. Dolgoročno z donosnostjo najverjetneje ne boste zadovoljni. Profesionalni vlagatelji se tega dobro zavedajo, kar se je pokazalo tudi v zadnjih mesecih, ko se mu je cena znižala.

Aktualni ekonomski podatki pa kažejo, da je stopnja letne inflacije v ZDA, objavljena v mesecu juniju, glede na maj kar znatno upadla in znaša trenutno 4 %. To pomeni tudi, da ima Ameriška centralna banka (FED) močan razlog, da dvigovanje obrestnih mer za zajezitev inflacije vsaj začasno ustavi, kot so napovedali tudi analitiki. Za naprej pa je težko napovedati, vse je odvisno od stopnje inflacije v naslednjih mesecih. V področju EU pa je bil upad inflacijske stopnje nekoliko nižji, od meseca maja je upadla za 0.5 % in znaša trenutno 5.5 %.

V takih razmerah je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu juniju porastel za lepih 3.7 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje ta mesec ameriške delnice, primerjalni indeks MSCI USA je poskočil 4.2 % (EUR). Tokrat trgi v razvoju prav tako v zelenem, njihov globalni primerjalni indeks MSCI EM je pridobil 1.5 % (EUR). V USD so sicer rezultati precej boljši.

Neustavljive tehnološke delnice

Tehnološke delnice pa so očitno neustavljive. Na krilih odličnih napovedi o nadaljnjem razvoju in uporabi umetne inteligence, tu prednjačijo predvsem Microsoft, Apple in proizvajalec AI elektronskih vezij Nvidia, je sektor informacijske tehnologije tudi v mesecu juniju zabeležil odličen rezultat. Indeksni skladi, ki sledijo temu sektorju, so v letošnjem letu pridobili skoraj 40 %. Trenutno pa je pri investiranju potrebna previdnost, rast je bila zares izjemna, lahko pride do unovčevanja dobičkov in posledično upada cene njihovih delnic.

Vrednost ameriškega dolarja USD se je v juniju zaradi upada inflacije in upanja po koncu dvigovanja obrestnih mer znižala, napram EUR je upadel cca. 2.3 %.

Vir: JP Morgan Review of markets over June 2023

Kriptovalute v juniju pozitivno

Vrednost kriptovalut je po majskem padcu končno zopet zrasla. Tako je Bitcoin v juniju zopet v zelenem in je pridobil cca. 10 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

BITCOIN (BTC). Vir: Yahoo

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja nekoliko zrasle

Vrednost delnic podjetij globalnega nepremičninskega sektorja je v juniju nekoliko porasla. Tako je eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu juniju pridobil skoraj 2 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?               

Najpomembnejše v tem trenutku za finančne trge je, da se inflacija tako v ZDA kot v področju EU umirja. Tako centralne banke ne bodo imele potrebe po večjem zaostrovanju monetarne politike. Predsednik Ameriške centralne banke (FED) je sicer v svojem junijskem nagovoru članom FED odbora (FOMC) kljub junijski zaustavitvi dvigovanja obrestnih mer napovedal, da boj z inflacijo še ni končan in sta do konca leta možna še dva dviga. Ta izjava je nekoliko zaustavila močno rast delniških tečajev v prvi polovici junija, večjih pretresov pa ni povzročila in konec meseca je zopet prinesel rast. Vse je seveda odvisno od gibanja stopnje inflacije v prihodnjih mesecih, zagotovo pa je, da se rast obrestnih mer bliža koncu.

Še vedno pa obstaja verjetnost recesije, ta se je v mesecu juniju po napovedih analitikov še nekoliko povečala. Se je pa po zadnjih napovedih premaknila iz druge polovice letošnjega leta v leto 2024. Kako močna bo, je v tem trenutku nemogoče napovedati, vse je odvisno od makroekonomske situacije v naslednjih mesecih.

Če je nekoč veljalo, da se v poletnih mesecih na finančnih trgih ne dogaja nič pomembnega, to v zadnjih letih ne drži več. Upamo lahko samo, da ne bomo doživeli kakšnega negativnega presenečenja in bomo letošnji dopust preživeli karseda mirno. Jesen pa bo zagotovo pestra, na to se lahko kar pripravimo.

Počitnice in zaslužen oddih so tik pred vrati! Končno brez skrbi, brez vsakodnevnih obveznosti. Pa bo res tako? Smo dovolj zgodaj pomislili na naše počitnice in se tudi finančno pripravili nanje? In ali so podražitve kakorkoli vplivale na naše odločitve, kje bomo dopustovali?

Več kot polovica Slovencev najraje dopustuje na plaži, drugo mesto pa si delita preživljanje časa z družino in raziskovanje naravnih znamenitosti. Skoraj polovica Slovencev (49,4 odstotka) si je v zadnjih dvanajstih mesecih privoščila dopust. Njihov dopust je trajal pet ali več dni. In naše najbolj priljubljene lokacije za dopustovanje so …

Top lokacije za dopustovanje Slovencev

Najbolj priljubljena destinacija Slovencev je brez dvoma Hrvaška. Slovenci tradicionalno radi počitnikujemo na Hrvaškem, to je počitniška destinacija, ki smo jo vzeli za svojo, predvsem poleti. Z uvedbo evra in proste meje je Hrvaška postala še privlačnejša, po drugi strani pa razburjajo približno 20-odstotne podražitve. A kljub temu slovenske turistične agencije ocenjujejo, da Hrvaška ostaja najbolj priljubljena počitniška destinacija. Slovenci najraje obiščemo Dalmacijo in njene otoke. Že vrsto let je priljubljena tudi Grčija, s svojimi čudovitimi plažami, kristalno čistim morjem, gostoljubnostjo in božansko kulinariko prepriča še tako zahtevne goste. Veliko Slovencev bo letos obiskalo tudi Turčijo, Španijo, Italijo, Egipt in pa Črno goro. Vse več zanimanja med Slovenci pa vzbujajo počitnice na tropskih otokih kot so Maldivi, Bali in Tajska.

Koliko zapravimo?

Raziskave pri nas kažejo, da največ (55 odstotkov) vprašanih za dopustovanje porabi med 250 in 1000 evri letno na osebo. 12 odstotkov zapravi med 1000 in 1750 evri, desetina pa več kot 1750. Med temi je tudi odstotek takih, ki za dopust na letni ravni porabi več kot 2500 evrov, torej približno dve povprečni slovenski plači. Po podatkih raziskave iz zadnjega leta je povprečen znesek, ki ga posamezniki zapravijo za počitnice, okoli 1000 evrov na osebo.

Naredili smo tudi anketo med vami, kjer smo spraševali, koliko boste letos namenili za počitnice, rezultati pa so bili sledeči: 37 % vas bo za počitnice namenilo manj kot 500 evrov na osebo, prav tako 37 % vas bo za počitnice namenilo od 500 do 1000 evrov na osebo, 9 % bo za počitnice zapravilo več kot 1000 evrov na osebo, več kot 2500 evrov na osebo pa bo za počitnice namenilo 17 % vprašanih. 

Cene in podražitve

V zadnjem času so se počitnice na Hrvaškem opazno podražile. Razlog za to so predvsem višji stroški namestitev, hrane, pijače in turističnih storitev. Podražitve se gibljejo med 10 in 20 odstotki v primerjavi z lanskim letom, kar je lahko vplivalo na izbiro drugih destinacij za nekatere popotnike. Tudi cene v Evropi so poskočile – za turistične aranžmaje je treba v povprečju odšteti med 10 in 15 odstotkov več, ponekod so cene še višje.

A kljub temu je na hrvaški obali zasedena že večina turističnih namestitev. Štiričlanska družina bo morala za najem apartmaja konec julija odšteti od 100 evrov na dan, kar pomeni, da nas 10-dnevna nastanitev stane 1.000 evrov, še precej več bi odšteli za počitnice v hotelu. 10-dnevno bivanje v hotelu bi zneslo vsaj 2.300 evrov. Luksuzni hotel le nekaj korakov od plaže bi vas medtem stal več kot 8.500 evrov. Če vas recimo mikajo počitnice v Splitu, boste za družinski apartma potrebovali vsaj tisoč evrov. Če boste k temu prišteli nekaj sto evrov več, boste lažje našli nastanitev, ki je bližje splitski rivieri. Medtem so cene za hotele vrtoglavo visoke – najcenejši hotel, ki ima sicer 4 zvezdice, bi družino stal skoraj 4.900 evrov, medtem ko je kar nekaj opcij, kjer se cene gibajo med 5.000 in 10.000 evrov.

Tudi kampi so povišali cene -če je bila prej povprečna cena za tričlansko družino na osnovni parceli med 50 in 55 evri na noč, bo ta cena v glavnini sezone med 60 in 70 evri na noč. Če govorimo o najboljših kampih, torej tistih s štirimi ali petimi zvezdicami, s parcelo čisto ob morju, pa bo tričlanska družina plačala najmanj 80 evrov na noč.

Znatno povišanje beležijo tudi imetniki pavšalov. V nekem kampu na Hrvaškem je lansko leto za pavšal, ki vključuje štiri osebe, družina odštela 4.800 evrov. Letos jih bo pavšal stal kar 660 evrov več.

Na kaj morate biti pozorni pri odhodu na počitnice?

 • Preverite veljavnost kartic, PIN-kode in razpoložljive limite.
 • Preverite morebitne blokade kartic, ki veljajo za določene države.
 • Ne nosite vseh plačilnih sredstev na enem mestu. Če je mogoče, jih spravite v sef v hotelu, kampu. Nikoli jih ne puščajte v avtomobilu, ne nosite jih v zunanjih žepih nahrbtnikov in torb, temveč uporabite torbico ali pas, ki ju skrijete pod obleko.
 • Kartico prekličite takoj, ko vam jo ukradejo ali jo izgubite.
 • Pri sebi imejte fotokopije osebnih dokumentov. Če vam jih ukradejo, ali jih izgubite, boste tako lažje prišli domov.
 • Provizija za dvig v evrskem območju v povprečju znaša 50 centov, zunaj območja pa je občutno višja. Premislite, kje, v kakšni višini in kako pogosto boste opravili dvig, da bo strošek provizij najnižji.
 • Gotovine nikoli ne dvigujte s kreditnimi karticami. Nadomestila so namreč zelo visoka, tudi deset evrov in več za višje zneske.
 • V tujini se izognite močno razširjenim bankomatom Euronet (in podobno), ki (“tujim”) karticam zaračunavajo dodatna nadomestila, na kar morate biti opozorjeni med postopkom in ga lahko prekinete.
 • V državi zunaj evro območja pri dvigih na bankomatih in plačilih s karticami na POS-avtomatih praviloma izberite možnost “lokalna valuta” oziroma “brez konverzije”. To pomeni, da bo uporabljen tečaj vaše banke in ne lastnika bankomata ali banke trgovca, kar je praviloma za vas ugodneje.

Potujete sami ali z agencijo?

Če potujete s turistično agencijo, preverite tudi naslednje stroške:

 • obvezna doplačila (takse, napitnine za vodiče, voznike ipd.),
 • prehrano (ali ponudba vključuje le zajtrk ali tudi polpenzion, prištejte dnevne zneske za hrano in pijačo v restavracijah),
 • stroške doplačil za dodatne izlete.

Če potujete v lastni režiji, preverite stroške:

 • prevoza (vključno z gorivom, cestninami, trajekti),
 • nastanitve in morebitna doplačila za čiščenje, živali, prehrano,
 • najema vozila, motorja, čolna (preverite, kakšen limit morate imeti na kartici z odloženim plačilom, saj za najem avtomobila običajno potrebujete precej visok znesek),
 • turistične takse.

K zgornjim stroškom prištejte še:

 • stroške zavarovanja v tujini,
 • spominke,
 • vstopnine,
 • rezervo za nujne primere.

Sicer pa je najbolj pomembno, da zaslužen dopust res maksimalno izkoristite za čas z vašimi bližnjimi in pa za to, da se napolnite z novo energijo.

Akterji na finančnih trgih, s tem mislimo analitike, upravljavce premoženja in vlagatelje, vedno potrebujejo neko osrednjo temo in izziv, okoli katere gradijo svoje analize, napovedi in ugibanja v povezavi s trenutnimi dogajanji v svetu in možnimi posledicami za finančne trge. Tako oblikujejo in svetujejo tudi strategijo in taktiko vlaganja, ki se jim zdi v tistem trenutku najbolj uspešna in primerna.

Če pogledamo nekoliko nazaj v bližnjo zgodovino od začetka pandemije dalje, je bila glavna tema vseh napovedi in ugibanj najprej koronakriza in njene možne posledice za svetovno gospodarstvo, potem je bila to vojna v Ukrajini in energetska kriza, v zadnjem obdobju pa seveda visoka inflacija in posledično dvigovanje obrestnih mer centralnih bank. Analitiki večinoma kar tekmujejo, katera napoved bo imela bolj apokaliptične posledice za finančne trge.

Ne prepustite se čustvom

To seveda psihološko vpliva na čustva vlagateljev, namesto zdrave pameti in trezne presoje prevladajo čustva, predvsem strah in pohlep. V skladu s tem se gibajo tudi tečaji na finančnih trgih in lahko pride do velikih in neupravičenih padcev ali pa rasti. Te teme so sicer v danem trenutku zares aktualne in močno vplivajo na dogajanja na finančnih trgih, dolgoročno pa praktično nimajo nobenega vpliva, nas uči zgodovina.

Zato vedno poudarjamo, da se poučen vlagatelj ob pravi strokovni podpori, ne sme prepustiti čustvom. Potrebno se je držati svoje naložbene strategije, kar dolgoročno vedno prinaša uspeh. Analitiki bodo vedno našli nekaj, kar nas bo strašilo ali pa obljubljajo izjemne priložnosti, to so pač pravila igre. Na nas vlagateljih pa je, da ohranimo mirno kri in ne reagiramo panično, ker to kasneje večinoma obžalujemo. Ekonomija je sestavljena iz ciklov in stvari se vedno obrnejo. To je tudi osrednje sporočilo tega prispevka.

Katera pa bo nova osrednja tema na finančnih trgih?

Trenutno kaže na to, da tudi obrestna politika centralnih bank, ki je v zadnjem obdobju najbolj zaposlovala analitike, počasi, pa vendar zanesljivo izginja iz naslovov člankov in ni več osrednja tema analiz in napovedi. Kot da so se trgi pomirili s situacijo, da je ameriška centralna banka FED, ki ima največji vpliv na finančne trge, z dvigovanjem obresti dosegla svoj vrh. Zadnji dvig v začetku maju letos je bil za 0.25 %, zdaj nas naj bi čakalo nekoliko mirnejše obdobje. Evropska centralna banka ECB sicer načrtuje še nekaj dvigov, ki pa naj ne bi imeli tako dramatičnih posledic za finančne trge.

Analitiki torej potrebujejo neko novo temo, ki jih bo zaposlovala v njihovih analizah in napovedih.

Trenutno kaže, da bi bila ta tema lahko upadanje globalne gospodarske rasti in možnost recesije. Globalna gospodarska rast je po siloviti rasti po koncu koronakrize v upadanju, o tem ni dvoma. Tudi napovedi za naslednje mesece niso optimistične.

IMF znižal napovedi

Tako je Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) precej znižal svoje napovedi gospodarske rasti za letošnje leto. Za ZDA je tako napovedal zgolj 0.7 %, za EU področje pa 1 %. Globalna gospodarska rast pa predvsem po zaslugi trgov v razvoju nekoliko bolje, trenutne napovedi se gibljejo okoli 2.8 %.

Tudi verjetnost recesije se viša. Po zadnjih podatkih je največje evropsko gospodarstvo Nemčija že zašlo v tehnično recesijo, za ZDA pa se verjetnost bliža 80 %.

Potrebno pa je razlikovati med ‘tehnično recesijo’, ki večjega vpliva na ekonomijo in življenje ljudi nima in ‘pravo recesijo’, ki prinaša tudi tako neljube posledice kot so upadanje potrošnje prebivalstva, upadanje industrijske proizvodnje, upad poslovnih investicij, posledično poslabšanje rezultatov poslovanja podjetij in racionalizacija poslovanja. To seveda vodi v odpuščanje delavcev in porast stopnje brezposelnosti. Ti dejavniki so zaenkrat še pozitivni in (še) ne povzročajo ekonomskega pesimizma med ljudmi.

Tehnična recesija sicer pomeni upad gospodarske aktivnosti in BDP-ja v dveh zaporednih kvartalih in je lahko zgolj statistične narave. Do nje lahko pride iz različnih vzrokov, ki so lahko tudi sezonski. Enega takih smo doživeli nedavno v ZDA, ko je industrijska proizvodnja začasno upadla zaradi polnih skladišč. Podjetja so želela najprej izprazniti zaloge in so zato pač manj naročala nove proizvode.

Inflacija v ZDA nekoliko upadla

Tako bodo analitiki najverjetneje v svojih člankih do neskončnosti ugibali, kakšen bo upad gospodarske rasti in ocenjevali možnost recesije, na to se moramo kar pripraviti. V skladu s tem pa se bodo seveda gibali tudi tečaji na finančnih trgih.

Ekonomski podatki pa kažejo, da je stopnja letne inflacije v ZDA, objavljena v mesecu maju, sicer glede na prejšnji mesec zopet nekoliko upadla, vendar tokrat samo za 0.1 % in znaša trenutno 5.9 %, kar kaže na upočasnitev upadanja. V EU je bil upad inflacijske stopnje znatno višji, trenutna letna stopnja inflacije je 6.1 %, prejšnji mesec pa je bila 6.9 %.

V takih razmerah je primerjalni indeks globalnih razvitih trgov MSCI WORLD v mesecu maju zrasel za 2.6 % (EUR), kot je razvidno iz spodnje tabele. Od razvitih trgov najbolje pretekli mesec japonske delnice, primerjalni indeks MSCI Japan je poskočil 5.5 % (EUR). Tudi ameriške delnice odlično, MSCI USA je porasel za 4.2 % (EUR). Tokrat trgi v razvoju v zelenem, MSCI Azija je pridobil 1.7 % (EUR).

Tu je treba omeniti tudi silovito rast delnic ameriškega proizvajalca chipov Nvidia, ki je predstavil odlične poslovne rezultate in je za sabo potegnil celoten sektor informacijske tehnologije. To podjetje je namreč glavni dobavitelj procesorjev, ki se uporabljajo za umetno inteligenco (artificial intelligence AI), katere uporaba je očitno močno v porastu in tudi napovedi za prihodnje kvartale so odlične. Uporabljajo jih vsa vodilna podjetja s področja AI kot so Microsoft, Google, Apple itd. Delnice tega podjetja so zrasle v zadnjem mesecu za več kot 40 %.

Vrednost ameriškega dolarja USD pa se je v maju zopet zvišala, napram EUR je zrasel cca. 3.6 % in s tem izdatno pomagal pri donosu evropskim vlagateljem v ameriške naložbe.

Vir: JP Morgan Review of markets over May 2023

Kriptovalute v maju negativno

Po siloviti rasti v letošnjem letu so kriptovalute v mesecu maju nekoliko upadle. Tako je Bitcoin v maju izgubil skoraj 6 % vrednosti, kot je razvidno iz spodnjega grafa. Lahko pa rečemo, da korelacije med tehnološkimi delnicami, ki so v maju močno zrasle, in kriptovalutami praktično ni več.

BITCOIN (BTC). Vir: Yahoo

Delnice globalnega nepremičninskega sektorja zopet upadle

Vrednost delnic podjetij globalnega nepremičninskega sektorja je v maju zopet izgubila tla pod nogami. Tako je eden najuspešnejših indeksnih skladov, ki vlaga v globalni nepremičninski sektor, v mesecu maju izgubil več kot 4 %, kot je razvidno iz spodnjega grafa.

Vir: Yahoo

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Trenutno so analitiki mnenja, da bi lahko do opaznejšega poslabšanja gospodarskih razmer prišlo v drugi polovici letošnjega leta. Obdobje povišanih obrestnih mer naj bi tako končno imelo vpliv na manjšo potrošnjo prebivalstva in upad poslovnih investicij. To bi lahko bil uvod v ekonomski pesimizem in recesijo.

Manjša potrošnja prebivalstva in upad poslovnih investicij podjetij pa pomeni nižjo prodajo in slabše poslovne rezultate. Tu podjetja večinoma hitro reagirajo in uvedejo racionalizacijo oz. krčenje stroškov, med njimi tudi delovne sile, kar pomeni odpuščanja in rast stopnje brezposelnosti.

Za finančne trge to seveda ne pomeni nič dobrega. V recesiji tečaji delnic večinoma upadejo, vrednost obveznic in ameriškega dolarja pa zraste. Temu smo bili tudi priča v prejšnjih recesijah.

Seveda pa ni nujno, da se bo to tudi zares zgodilo. Ne bi bilo nobenega presenečenja, če bi se analitiki tudi tokrat ušteli in pretiravali v svojih napovedih. Saj veste, osrednja tema, napovedi in ugibanja so njihovo delo. Vse je odvisno od ekonomskih podatkov v prihodnjih mesecih. Ti bodo vplivali na globalnega potrošnika in njegove nakupne navade (consumer spending in consumer sentiment indeks). Bo še pripravljen trošiti ali pa bo zaklenil svojo denarnico?

Kot smo že ugotovili, pa se ne smemo prepustiti čustvom. To kar se dogaja trenutno na dolgi rok nima nobenega vpliva na vrednost naših portfeljev. Držati se je treba načrta in izbrane strategije ter vztrajati, kar se dolgoročno vedno obnese. Pa tudi strokovna podpora izkušenih svetovalcev ni nikoli odveč.