Varčevanje je osnovna sestavina vaše finančne pogače. Kot nepogrešljivi del finančnega načrtovanja, pa tudi varčevanje ni brez stroškov. Obstajajo različni tipi stroškov, ki jih moramo upoštevati, ko izbiramo tip varčevanja oziroma tip finančnega produkta, v katerega bomo prelivali prihranke za svoje dolgoročne cilje. V tokratnem prispevku bomo podrobneje razložili osnovne tipe stroškov varčevanja.

Osnovni stroški varčevanja so naslednji:

 • vstopni (transakcijski) stroški,
 • stroški poslovanja,
 • izstopni (transakcijski) stroški,
 • oportunitetni stroški.

Tipi stroškov varčevanja, na katere morate biti pozorni

Vstopni (transakcijski) stroški

Vstopni stroški (pri trgovalnih platformah jih imenujemo transakcijski stroški) so stroški, ki nastanejo pri začetku varčevanja ali investicije.

Ti stroški vključujejo provizije in pristojbine, ki jih zaračunajo finančne institucije za odpiranje računa ali nakup finančnih produktov, kot so delnice, skladi ali drugi investicijski produkti. Najpogosteje se ti stroški izražajo kot odstotek od zneska, ki ga vlagate.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 1 % vstopnih stroškov in investirate 1.000 EUR, boste plačali 10 EUR kot vstopni strošek.

Stroški poslovanja

Stroški poslovanja so redni stroški, povezani z upravljanjem in vzdrževanjem vaših naložb. Ti stroški vključujejo upravljavske provizije, stroške skrbništva, stroške svetovanja in druge tekoče stroške, ki jih zaračunajo finančne institucije za upravljanje vaših sredstev.

Stroški poslovanja se običajno izražajo kot letni odstotek od vrednosti naložbe.

PRIMER

Če je letni strošek poslovanja 1 % in imate naložbo v vrednosti 10.000 EUR, boste letno plačali 100 EUR za stroške poslovanja. Dejansko pa jih finančne institucije obračunavajo dnevno od vrednosti premoženja, s čimer se vrednost posamezne enote premoženja zmanjšuje.

Stroški poslovanja pridejo najbolj do izraza v daljših časovnih obdobjih: višja kot je naložba, višji so stroški. Zato moramo biti pri izbiri naložb najbolj pozorni prav na stroške poslovanja, saj nam ti naredijo največ ‘’škode.”

Izstopni (transakcijski) stroški

Izstopni oz. transakcijski stroški, podobno kot vstopni stroški, nastanejo pri prodaji naložb ali pri izstopu iz varčevalnega načrta. Te stroške lahko zaračunajo finančne institucije kot provizijo za prodajo delnic, skladov ali drugih investicijskih produktov. Prav tako lahko vključujejo kazni ali pristojbine za predčasno prekinitev varčevalnega načrta.

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 0,5 % izstopnih stroškov in prodate naložbo v vrednosti 5.000 EUR, boste plačali 25 EUR kot izstopni strošek.

Oportunitetni stroški

Oportunitetni stroški so bolj konceptualni stroški, ki predstavljajo izgubljene priložnosti, ko se odločite za eno investicijo namesto druge. Gre za potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili, če bi sredstva vložili drugam. Izhodišče za oportunitetne stroške pogosto znaša 8 % bruto, pred stroški poslovanja, na dolgi rok (merjeno na 10, še raje 20 let), kar pomeni, da če vaša trenutna naložba ne prinaša vsaj 8 % donosa letno, izgubljate potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili z drugimi naložbami.

PRIMER

Če imate 10.000 EUR v naložbi, ki prinaša 5 % letno, bi lahko teoretično zaslužili dodatnih 3 % ali 300 EUR letno, če bi vložili v naložbo z 8 % donosom.

Poleg navedenih stroškov pa varčevalec oz. investitor plačuje še vrsto drugih stroškov, ki se jih pogosto sploh ne zaveda. Še več, teh stroškov pogosto ne poznajo niti tržniki oz. agenti, ki vam “svetujejo” oziroma prodajajo posamezne produkte. Med najpomembnejše sodijo:

 • stroški garancije,
 • zavarovanja,
 • sklepalni stroški (značilno za naložbena zavarovanja),
 • transakcijski stroški,
 • stroški vodenja naložbenega računa itd.

Poleg teh pa med stroške sodijo tudi davki! Ti so pri investiranju zelo pomembni, saj vam lahko brez letne davčne optimizacije velik del dobička, pa tudi glavnice (da, tudi to je mogoče pri nekaterih naložbah), pobere država.

Kateri finančni produkt ima najnižje stroške varčevanja?

Različni finančni produkti vključujejo različne tipe stroškov. In napačna izbira finančnega produkta vas lahko stane veliko, saj bo vašo privarčevano vsoto močno oklestila s stroški varčevanja. Poglejmo si, kateri finančni produkti vas stanejo najvišje stroške. In katere.

Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje je še vedno najbolj priljubljena izbira med Slovenci. Pri tem tipu varčevanja so vstopni stroški (skupaj s sklepalnimi) skriti v premiji in izračunu. Prav tako si zavarovalnica obračuna tudi izstopne stroške, ki običajno znašajo okoli 1 %. Največji izziv pa so omejeni donosi. Pomembno je upoštevati tudi oportunitetne stroške, saj zavarovalnica investira sredstva zelo konzervativno, kar pomeni, da izgubljamo potencialni donos, ki bi ga lahko dosegli z alternativnimi naložbami.

Finančni produkti se med seboj razlikujejo po donosnosti in višini stroškov. Preveriti moramo oboje.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje vključuje številne stroške. Med njimi so sklenitveni, vstopni, administrativni stroški in stroški obdelave zavarovanja. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let lahko ti stroški znašajo več kot 3.000 EUR. Poleg tega moramo upoštevati tudi stroške poslovanja skladov, zlasti upravljavsko provizijo, ki zmanjšuje donos. Tudi tukaj moramo upoštevati stroške pri predčasnem dostopanju do sredstev, kot so pogoji odkupa in izstopni stroški.

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi so priljubljena oblika varčevanja v Sloveniji. Pri teh produktih se soočamo z vstopnimi stroški, ki lahko znašajo do 3 %, in stroški poslovanja, zlasti upravljavsko provizijo, ki znatno zmanjšuje naš donos. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let bi v skladu s 4 % povprečnim letnim donosom, ob upoštevanju 2 % vstopnih stroškov in 2,5 % stroškov poslovanja, za stroške plačali skoraj 10.000 EUR. Poleg tega je naše izplačilo lahko obremenjeno še z izstopnimi stroški in davkom na kapitalski dobiček.

Namensko varčevanje v banki

Namensko varčevanje v banki je zelo priljubljeno med Slovenci, ki imajo na bankah skoraj 30 mrd EUR. Tukaj sicer ni stroškov varčevanja, vendar obresti skoraj ni, če želimo, da so sredstva likvidna. Obrestne mere se gibljejo med 0,01 % do 0,1 % letno, kar pomeni, da za 1.000 EUR ne dobimo niti dvoštevilčnih obresti na leto. Oportunitetni stroški so visoki, saj bi enkratno naložena sredstva leta 2004 v 20-ih letih realno izgubila kar 59 % svoje vrednosti zaradi inflacije.

Delnice in ETF skladi

Nakup delnic in ETF skladov prinaša različne stroške. Stroški lahko izvirajo iz vodenja borzno posredniškega računa in transakcijskih stroškov (provizij za nakup in prodajo). Tradicionalne borzno posredniške hiše imajo transakcijske stroške do 1 % letno, medtem ko so stroški pri digitalnih borzno posredniških hišah nižji, navajajo tudi 0 %, četudi transakcijske stroške skrivajo v t.i. razponu med nakupno in prodajno ceno. Prav tako pri tradicionalnih ponudnikih plačujemo do 0,8 % letnih stroškov vodenja računa, medtek ko so pri digitalnih ponudnikih ti spet manjši, ponekod tudi 0 %. ETF skladi prav tako računajo stroške poslovanja, predvsem upravljavsko provizijo, ki se giblje med 0,07 % do 0,40 %, kar se prišteje k stroškom borzno posredniške hiše in zmanjšuje naš donos.

Zlato

Pri nakupu zlata moramo biti pozorni na razliko med nakupno in prodajno ceno. Stroški se razlikujejo glede na količino zlata, pri čemer so višji za manjše količine (več kot 20 % za 1 g in 3 % za 1.000 g, odvisno od ponudnika). Poleg tega so prisotni tudi stroški hranjenja zlata, ki lahko znašajo do 1,2 % vrednosti zlata.

Kriptovalute

Stroški nakupa in vzdrževanja kriptovalut se lahko precej razlikujejo. Transakcijski stroški lahko znašajo od 0,5 % do 5 % od vrednosti transakcije, odvisno od platforme in načina plačila. Vzdrževanje kriptovalut prinaša stroške varnostnih ukrepov, kot so strojne denarnice ali varnostne kopije, ki so ključnega pomena za zaščito sredstev pred hekerskimi napadi. Seveda pa tudi pri kriptovalutah že poznamo sklade, tako zasebne (podobni vzajemnim) kot ETF sklade, kjer so stroški podobni zgoraj navedenim.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Ni vse zlato, kar se sveti

Ko razmišljate o varčevanju, ne pustite, da vas zavajajo blišč in obljube tržnikov, ki se predstavljajo kot svetovalci (npr. bančni svetovalec, svetovalec za investicije ipd.). Samo zato, ker je določen finančni produkt enostavno dosegljiv in ga ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje. Stroški varčevanja, ki so pogosto skriti v drobnem tisku, lahko tiho odžirajo vaše prihranke in zmanjšujejo donosnost vaših naložb. Ne pozabite, da ni vse zlato, kar se sveti. Vzemite si čas, raziščite vse možnosti in bodite kritični pri izbiri finančnih produktov. Le tako boste lahko zagotovili, da bodo vaši prihranki resnično delali za vas.

Samo zato, ker vam finančni produkt ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

Kdo svojega denarja na hrani na banki? 26 milijard slovenskega denarja, ki brezdelno ždi na bankah, priča o tem, da smo še vedno izjemno konzervativni hrčki. Vendar pa pozabljamo na enega največjih sovražnikov našega denarja – inflacijo. Tako kot zob časa najeda zaloge v naši shrambi, inflacija postopoma zmanjšuje vrednost naših prihrankov, ki ležijo na bankah. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je denar na banki varno naložen, v realnosti s tem prehudo izgubljamo svojo kupno moč. V tem prispevku bomo raziskali, kako inflacija vpliva na naše prihranke in katere alternative lahko izberemo, da ohranimo vrednost svojega denarja.

Inflacija je tihi tat, ki postopoma zmanjšuje vrednost našega denarja, če ga pustimo neizkoriščenega na TRR.

Inflacija je stalna luknja v vašem žepu

Kdor misli, da sta edini stalnici življenja smrt in davki, na ta seznam pozablja dodati inflacijo. Naš denar na transakcijskem računu (TRR) nenehno izgublja svojo vrednost. Ko denar leži na banki, njegova kupna moč plahni zaradi naraščajočih cen življenjskih potrebščin. To pomeni, da lahko z istim zneskom kupimo manj blaga in storitev, kot bi lahko kupili, ko smo denar prejeli.

Če danes na banko položimo 20.000 €, bo ta znesek čez pet let še vedno na našem računu. Vendar pa si danes za ta denar lahko kupimo nov Renault Clio, čez pet let pa le še rabljenega.

Čeprav bo številka na računu še vedno 20.000 €, bo dejanska vrednost našega denarja zaradi inflacije padla na približno 17.000 €.

KDO PONUJA NAJVIŠJE OBRESTI?

Prenesite si aktualno analizo in preverite, kje je najbolje hraniti svoj denar?

Kaj pa obresti?

Seveda se na denar, ki nam leži na banki, dodajo tudi obresti. To pomeni, da nas banka “nagradi” za to, da denar tam leži. Ampak te obresti so tako minimalne, da vam skoraj ne upamo povedati, da se vam v petih letih iz naslova obresti ne bo nabralo dovolj niti za sladoled.

Čeprav se obresti na prvi pogled zdijo kot dobra novica, jih inflacija večkratno preseže. Tudi če vam banka ponuja 0,5 % letne obresti na vaš denar (in vam jih ne), je to še zmeraj daleč od inflacije, ki v Sloveniji trenutno znaša 3,4 %.

To pomeni, da vaša kupna moč kljub obrestim še vedno upada. Banke pa vam bodo v realnosti ponudile kvečjemu 0,1 % letne obrestne mere.

Preverite obretne mere depozitov: KLIK

Na videz visoke obrestne mere (na depozite) so vseeno past: denar vam zaklenejo in obresti so še vedno nižje od inflacije.

Seznam aktualnih obrestnih mer na bankah.

Naj vas ne zavedejo obljube o višjih obrestnih merah, kot so na primer 2,5 %. Te zvenijo res veliko boljše od skromnih 0,1 %. Vendar s sabo prinašajo pomembno zanko: do teh obresti ste upravičeni zgolj, če denar vežete za najmanj 1 leto. Pa tudi če vas to ne bi motilo, vas vseeno mora zmotiti dejstvo, da tudi ta obrestna mera ne preseže stopnje inflacije.

Tudi tako naložen (in na banki zapečaten) denar samo izgublja vrednost …

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Kako prehiteti inflacijo? Z alternativo …

Obresti za hrambo denarja morajo vsaj dosegati (če ne že presegati) stopnjo inflacije, če želimo vsaj ohraniti vrednost svojega denarja. Tukaj ne gre za donos v smislu investicije, temveč samo za ohranjanje vrednosti denarja. Zato morate za hrambo svojega denarja nujno terjati obresti, ki vsaj približno dosegajo (če ne že presegajo) inflacijo, ki je v Sloveniji trenutno 3,4 %.

Obstaja več načinov, kako lahko svoj denar bolje izkoristimo. 

Mi smo za vas analizirali ponudbe vzajemnih skladov, trgovalnih platform ter neo-bank, da bi tako preverili, kateri izmed alternativnih ponudnikov vam lahko ponudi več kot vam nudijo banke. Preverite TUKAJ, ali morda kateri izmed njih dejansko preseže stopnjo inflacije.

Predvsem pa vam toplo svetujemo, da izberete katerokoli izmed ponujenih alternativ, in tja čimprej prestavite svoje prihranke.

Obresti za hrambo denarja morajo vsaj dosegati (če ne že presegati) stopnjo inflacije, če želimo vsaj ohraniti vrednost svojega denarja.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

Konec šolskega leta je tik pred vrati! Vas je otrok s svojim uspehom in ocenami prijetno presenetil ali zgolj izpolnil vaša pričakovanja? Karkoli se vam že obeta, se bomo danes lotili vprašanja: “Ali naj ga za to nagradimo?”

In če naj ga nagradimo, kakšna bi naj bila ustrezna finančna nagrada za šolski uspeh? Ali to zavisi od vašega ekonomskega statusa, otrokovega truda, njegovega uspeha ali standarda nagrad, ki so ga postavili starši sošolcev in vrstnikov?

Šola je otrokova osnovna dolžnost.
Izobrazba je njegova pravica, ki zahteva resen pristop k delu, in obenem je privilegij, ki ga marsikdo nima.

Mnogi starši se sprašujejo, ali naj otroku za šolski uspeh podelijo nagrado. Vendar, ali bomo otroka kaznovali, če njegovi dosežki ne bodo po pričakovanjih? Ali je bolje, da ga spodbujamo k učenju zaradi ljubezni do znanja in ne zaradi nagrad? Bi bilo morda bolje, da kultiviramo znanje kot vrednoto in ne kot sredstvo za nov iPhone?

Zunanja ali notranja potrditev?

Starši si želimo, da bi naši otroci v šoli dosegali čim višje ocene, saj te odpirajo vrata dobrim fakultetam in na koncu tudi dobrim službam. Vendar če bomo otroka nagrajevali zgolj za visoke ocene, bomo nanj vtisnili občutek, da je njegova vrednost neposredno vezana na njegove dosežke. To lahko hitro privede do tega, da otrok verjame, da si mora ljubezen in sprejetost zaslužiti z uspehi.

Pomen notranje motivacije in samospoštovanja pri otrocih

Če si bomo šolskega uspeha kot starši bolj želeli kot otrok, se bomo kaj hitro znašli v položaju, ko bomo izvajali pritisk na otroka za dobre ocene. Ne glede na to, ali te pritiske zavijamo v celofan, obljubljamo nagrade ali delimo bonbončke, bo otrok čutil pritisk. To bo povzročilo, da se bo razvijal v vzdušju lovljenja zunanje potrditve, namesto da bi razvijal notranji občutek lastne vrednosti.

Takšno početje je v nasprotju s poslanstvom izobraževanja in s samim sociološkim bistvom človeka.

Človek naj bi se razvil v samostojnega posameznika, ki se mora znati vključevati v skupnost in po svojih močeh prispevati vanjo. Brez trdnega občutka o lastni vrednosti pa bo imel pri tem nemalo težav.

Pomembno je, da otroku pokažemo, da ga cenimo – ne le zaradi njegovih dosežkov, ampak predvsem zaradi njegove osebnosti in truda, ki ga vlaga v svoja prizadevanja.

Predvsem pa mora otrok lastno vrednost spoznati sam, ne da je večno odvisen od zunanjih pohval in potrditev. Oseba, ki je zgrajena na zunanji potrditvi, se ob izzivih življenja v hipu sesuje, saj jo gradi krhka samopodoba.

Na pomoč!
Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem?

Želite otrokom pomagati, da v življenju ne bodo občutili finančnega stresa? Potem zavihajte rokave in se lotite finančne vzgoje!

Otrok si nekaj vendar zasluži …

Strokovnjaki so si bolj ali manj edini, da naj otroka ob koncu šolskega leta ne bi nagrajevali za uspeh, zlasti pa ne materialno ali celo z denarjem. Učinek “plačevanja” za uspeh ni nikoli dolgotrajen. V mnogih primerih se tovrstno nagrajevanje tudi otrokom samim ne zdi pravilno.

Višja nagrada lahko povzroči tudi večjo škodo. Otrok se osredotoči na nagrado namesto na učenje, in pogosteje kot je nagrajen, manj je motiviran za učenje. Nagrada prenese odgovornost za učenje z otroka na starše, ki si morajo izmišljati vedno nove in večje nagrade, da bi vzdrževali raven otrokovih dosežkov.

In kaj storiti, ko materialne nagrade nehajo zanimati otroka?

"Ampak otrok se je vse leto trudil,
dosegel je nek uspeh.
Ne morem se delati, kot da to ni nič, ne?"

Ocen se ne kupuje in ne plačuje

Vedno več študij po svetu je pokazalo, da je fokus na trudu namesto na rezultatu neposredno povezan z večjo vztrajnostjo in samozavestjo posameznika. Konec koncev je dobra ocena oziroma dober uspeh (in nagrada zanje) zgolj končna posledica dobrih delovnih navad.

Edward Deci in Richard Ryan

Ryan in Deci ter fenomen notranje motivacije

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta ameriška psihologa Edward Deci in Richard Ryan preučevala fenomen notranje motivacije. Eden izmed njunih najbolj znanih poskusov je vključeval dve skupini študentov, ki sta morali sestaviti kocko soma v različnih kombinacijah. Eni skupini sta obljubila denarno nagrado za uspešno dokončane naloge, drugi pa ne.

Ta raziskava je pokazala pomemben vidik motivacije: zunanji dejavniki, kot so denarne nagrade, lahko zmanjšajo notranjo motivacijo. Ko ljudje začnejo pričakovati nagrado za neko dejavnost, to lahko zmanjša njihov notranji interes za to dejavnost, saj se premikajo iz notranje motivacije (užitek, zanimanje) k zunanji motivaciji (nagrada, plačilo).

Kasnejše raziskave so večkrat potrdile njihove ugotovitve, saj so pokazale, da lahko pretirano nagrajevanje za že zanimive dejavnosti zmanjša notranjo motivacijo in kreativnost.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Za ponazoritev negativnih učinkov nagrajevanja je zanimiva tudi raziskava psihologinje Terese Amabile. V njenih študijah so ugotovili, da zunanji pritiski in pričakovanja nagrad lahko zmanjšajo kreativnost. Amabile je izvedla poskus, kjer so eno skupino otrok prosili, naj narišejo risbo za nagrado, drugo skupino pa, naj narišejo risbo zgolj za užitek.

Rezultati so pokazali, da so bile risbe otrok, ki so risali za nagrado, manj kreativne in manj izvirne kot risbe otrok, ki so risali iz čistega užitka.

Proslavljanje dosežkov na drugačen način

Veliko primerneje je, da proslavimo konec šolskega leta kot dogodek in ne kot dosežek. Skupaj lahko na primer gremo na piknik ali izlet. Privoščimo si doživetje.

Predvsem pa si za otroka vzemimo čas, saj nam za iskreno in prisrčno druženje med šolskim letom morda včasih zmanjka časa. Doživetje ima za razliko od materialnega nagrajevanja neskončen rok trajanja in nihče ga otroku nikdar ne more vzeti.

Poleg tega pa je pomembno, da otroka že med letom pohvalimo za trud, ki ga je vložil v učenje, in mu stojmo ob strani, četudi mu kdaj ni uspelo doseči, kar je nameraval. Če se nam zdi, da bi lahko naredil več in da ima pri svojem delu še nekaj manevrskega prostora, mu bodimo pri tem v vzpodbudo in podporo.

Če že nagrajujemo, potem naj bo to skromno in simbolično ter večkrat med šolskim letom. Ne nagrajujmo za dosežke, ampak za delo in trud. Tako nagrada ne bo delovala kot podkupnina, ampak kot priznanje otrokovega dela. Rezultat na koncu (=ocena) je namreč večkrat odvisen tudi od različnih nepredvidljivih okoliščin, vrednost dela pa ostane.

»Če bom odlična, bom dobila novi iPhone.«

Ana Vezovišek v svoji knjigi Na pomoč! Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem? piše:

“Pred leti sem srečala dekle, ki je končevalo peti razred osnovne šole (torej je bila stara enajst let). Ker se je bližal konec šolskega leta, sem jo seveda vprašala, ali se veseli počitnic. Pokimala je in rekla: »Mami mi je obljubila, da bom, če bom odlična, dobila novi iPhone.« »Vau, iPhone pri enajstih letih?« sem si mislila.” 

“Takrat so se mi v mislih porajala številna vprašanja, kot so:”

 •  Kaj bo šele, ko bo punca stara osemnajst let? Ji bodo takrat kupili stanovanje?
 • In kaj se bo zgodilo, ko bo začela prvo priložnostno delo in bo dobila recimo 200 evrov za 40 ur dela (oziroma odvisno od urne postavke)?
 • Kakšno vrednost bo imelo teh dvesto evrov zanjo, ko pa že sam telefon stane nekajkrat več?
 • Kako ji bo uspelo obdržati standard, ki so ji ga prej omogočali starši?
 • S čim jo bodo lahko motivirali na fakulteti, ko je običajno vse drugo pomembnejše kot študij?
 • Kdaj se bo tako nagrajevanje končalo in kako?
 • Kaj bi se zgodilo, če se starši ne bi mogli držati dogovora, ker bi imeli izpad prihodkov? Bi potem vsa motivacija padla in bi ocene strmoglavile?
»Vsako nagrajevanje ocen ima posledice. Starši zelo pogosto pogojujemo šolski uspeh z denarno nagrado. Za vsako petico dobi otrok x evrov, za vsako štirico y evrov … Seveda imajo pri tem starši različna merila. Ponekod ne gre brez petic, drugod je uspeh že trojka. Pa je to prav? Tukaj so mnenja zelo različna. Kdo ima prav, pa po mojem mnenju niti ni pomembno. Pomembno je, da smo seznanjeni s posledicami svojega ravnanja. Šola je otrokova edina obveznost, to je dejstvo. Ne opravljajo je zaradi nas, temveč izključno zaradi sebe. Oni potrebujejo znanje, mi ga že imamo. Oni potrebujejo izkušnje, mi jih že imamo. "

Odgovorite na zgornja vprašanja. Če se vas bodo dotaknila, potem veste, kakšen je pravi odgovor za vas.

Notranja vrednost otroka presega vse ocene

Šola je le en del otrokovega življenja, ki ga ne smemo preveč idealizirati.

Pomembno je, da otroku pokažemo, da cenimo njegov trud in ga spodbujamo k nadaljnjemu učenju ter osebnemu razvoju. Konec koncev, najpomembnejše je, da se otrok zaveda svoje lastne vrednosti in potenciala, ne glede na ocene.

Tako kot številka na tehtnici ni odraz vrednosti človeka, tudi ocena pri fiziki ni odraz vrednosti otroka. In ta številka nikakor ne pogojuje tega, kako srečen, zadovoljen, uspešen, dobrosrčen in ljubeč bo človek. Vse te lastnosti, ki jih pri sebi in sočloveku najbolj cenimo, izvirajo iz občutka notranje vrednosti. In ne zato, ker se v našem spričevalu sveti dvajset petic in tehtnica kaže 4 kilograme manj.

Čudovit zaključek šolskega leta vam želimo!

Šola je otrokova edina obveznost.
Ne opravljajo je zaradi nas, temveč izključno zaradi sebe.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V obilju možnosti na finančnem trgu se dandanes mnogi sprašujejo, ali je sploh mogoče najti varno zavetje za svoja sredstva, da jih ne bi zdesetkala inflacija. Seveda priložnosti obstajajo, ampak so dostopna tistim, ki vedo, kje in kako jih iskati. Naša neodvisna analiza denarnega trga vam jih poklanja na dlani.

V aktualni analizi odkrijte, katere možnosti vam za učinkovitejše varčevanje in plemenitenje sredstev priporoča naš investicijski tim. V celoti si jo lahko pretočite TUKAJ.

Kaj je denarni trg?

Finančni trg je sistematično urejen prostor, kjer udeleženci medsebojno trgujejo z različnimi finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice itn. Cilj trgovanja je omogočiti prenos sredstev med tistimi, ki sredstva imajo (vlagatelji), do tistih, ki sredstva potrebujejo (podjetja, vlade). Za gospodarski razvoj je ključno učinkovito delovanje finančnih trgov.

Del finančnega trga predstavlja denarni trg, ki je namenjen predvsem tistim, ki iščejo varno zatočišče za svoja sredstva z minimalnim tveganjem. Med najbolj priljubljene produkte spadajo denarni vzajemni skladi, kratkoročni obvezniški skladi, ETF-ji za denarni trg in različni tipi varčevalnih računov, ki jih ponujajo tako tradicionalne banke kot digitalne finančne platforme.

Je čas, da svoj denar hranite drugje?

Če ste v preteklosti vložili denar v instrumente denarnega trga, ste dobili skoraj enako obrestno mero, ne glede na to, kje ste bili. Zakaj? Ker so bile obrestne mere Evropske centralne banke v preteklih obdobjih zelo nizke in tudi na ničli. Posledično smo večinoma svoj denar pustili ležati na varčevalnih računih pri bankah. In tam se ga je sedaj nabralo že več kot 26 milijard evrov!

Vendar pa je od druge polovice leta 2022 vse skupaj postalo bolj zanimivo. Centralne banke so zaradi visoke inflacije začele dvigovati obrestne mere, kar je pomenilo, da je izbira pravega instrumenta in ponudnika denarnega trga postala ključna. Zato je sedaj (skrajni) čas, da ponovno razmislimo o tem, kje hranimo svoj denar.

ČAS JE ZA PREMIK.
Denar prestavite tja,
kjer se vam hramba obrestuje!

Produkti, kot so vzajemni skladi denarnega trga in nekatere nove digitalne bančne storitve, ponujajo več za hrambo denarja. Ne le, da nudijo višje obresti, ohranjajo tudi likvidnosti, kar je nujno za hrambo sredstev, ki niso namenjena investiranju. Torej za zlato rezervo, ki mora biti ves čas pri roki.

Denar na banki ni edina možnost. Obstajajo alternative!

Naša analiza je tako razkrila, da nam aprila 2024 v Sloveniji najboljši ponudnik ponuja kar do 4 % letne obrestne mere (brez vezave), preden se odštejejo stroški in davki. Kar impresivno, kajne?

(Vam manjka kakšen delček informacij, da bi se vam to zdelo impresivno?
Naj vam pomaga g. Višek, ki te reči pojasni malo bolj po domače: KLIK.)

Kako izbrati pravi finančni produkt?

Pri izbiri pravega finančnega produkta upoštevamo dva glavna dejavnika: likvidnost in stroške.

LIKVIDNOST je pomembna, ker želimo imeti možnost hitro dostopati do svojih sredstev, ne da bi pri tem utrpeli dodatne tržne izgube.

Drugi ključni dejavnik so STROŠKI, ki so povezani s finančnimi produkti. Ti vključujejo upravljavske provizije, stroške transakcij in morebitne druge pristojbine, ki lahko znatno zmanjšajo neto donos naših naložb.

Cilj je dosežen, ko najdemo produkt s pravo kombinacijo nizkih stroškov, zagotovljene likvidnosti in zajamčene visoke letne obrestne mere. V ta namen pa se je potrebno temeljito poglobiti v ponudnike, še bolj pa v njihov drobni tisk.

Vas zanima, ali ste za hrambo svojega denarja naredili najboljšo izbiro?

Analiza razkrila najboljše izbire za hrambo denarja

Naša neodvisna analiza denarnega trga razkriva nekaj zelo zanimivih produktov, ki so izstopali zaradi svoje kombinacije likvidnosti, nizkih stroškov in varnosti.

Ali je to tudi najboljša izbira za vas in vašo finančno situacijo? Katere so alternative? Kdo je zmagovalec med vzajemnimi skladi in neo-bankami? Kako izvedemo prenos sredstev in koliko sredstev vam svetujemo hraniti na takšen način?

Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

Če vas zanima, kateri produkti so se resnično izkazali kot najboljši v trenutnih tržnih pogojih, vam priporočamo, da si prenesete našo celotno analizo. V njej boste našli dragocene informacije, ki so ključne za vaše naložbene odločitve in optimizacijo vaših finančnih strategij.

kaj pridobite z našo analizo?

Kje hraniti denar, ki ni namenjen investiranju?

Pri upravljanju finančnih sredstev je izjemno pomembno, da so naše odločitve temeljito premišljene in podprte z zanesljivimi informacijami. Svet denarnih trgov je poln možnosti, ki lahko na prvi pogled delujejo enako, vendar se ob podrobnejši analizi razlike hitro pokažejo.

Vedno je smiselno razmišljati dolgoročno in izbrati rešitve, ki vam ne le ohranjajo kapital, ampak ga v idealnih pogojih tudi plemenitijo. Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Karkoli izberete, je bolje, kot da vam denar stoji na tekočem računu

Da bi resnično razumeli, kje in kako najbolje hraniti svoja sredstva, ki niso namenjena investiranju, vas vabimo, da si prenesete našo celotno analizo denarnega trga. V njej boste našli konkretne nasvete in vse odgovore na vprašanja v zvezi z denarjem, ki vas žuli v vaši denarnici.

POBERITE OBRESTI ZA
DENAR, KI VAM LEŽI

Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete osebni posvet, nas lahko kontaktirate na info@vezovisek.si ali pokličete na 041 616 073. Naši strokovnjaki so tukaj, da vam pomagajo razumeti vaše možnosti in vas podprejo pri sprejemanju finančnih odločitev, ki so najboljše za vas in vašo finančno prihodnost.

"Zdaj je odličen čas, da začnete obresti pobirati vi, ne vaša banka. Zgodovina nam kaže, da ko inflacija naraste, denarni trg ponudi višje obresti. Ko inflacija pade, obresti ostanejo visoke še nekaj časa. To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi."

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

“Zlata pravila finančnega načrtovanja” morda zveni kot naslov v trač reviji skupaj z obljubami o superživilih, ki prinašajo nesmrtnost. Vendar pa so ta načela v resnici brezčasna – njihova veljavnost je večna, in nikdar ne bodo zastarela ali izgubila svojega pomena. Podobno kot osnovni zakoni fizike, ki vladajo vesolju, so ta pravila temeljni steber urejenega finančnega življenja in rasti premoženja.

Da bi svoje finance ohranili trdne in varne pred negotovostjo prihodnosti, je nujno, da se jih držite. V nasprotnem primeru se boste morda znašli v vrtincu, ki požira vaše premoženje, medtem ko boste v neskončnost poskušali doseči finančno stabilnost, le da se bo “zelena veja” uspeha in varnosti vedno bolj oddaljevala, ne glede na to, koliko uspeha dosežete v karieri ali pri povečevanju svojega premoženja.

Če načrtujete, gradite bogastvo;
če improvizirate, igrate na srečo

Razviti trden finančni načrt ni le prednost, temveč neprecenljivo orodje za ublažitev učinkov finančnih napak in pretresov. Deluje kot zanesljiv kompas, ki vas usmerja na vaši poti k finančni stabilnosti, zagotavljajoč, da se po vsakem osebnem, nacionalnem ali globalnem finančnem pretresu lahko učinkovito vrnete na pravo pot.

Na širši ravni ima načrtovanje globok vpliv na vse segmente vašega finančnega življenja, od obdavčitve in zavarovanja do uresničevanja dolgoročnih ciljev. Z njegovo pomočjo lahko zmanjšate finančne izgube, maksimizirate dobiček ter se izognete stresu in paniki, ki spremljata finančne in življenjske krize. Te so neizbežne, vendar z dobro premišljenim finančnim načrtom lahko njihov vpliv ne samo predvidite, temveč ga tudi močno omilite.

Finančno načrtovanje: kako uporabiti svoj denar za doseganje želenih ciljev.

Potrebujete
finančni načrt?

Spoznajte naš strokovni pristop izdelave personaliziranih finančnih načrtov,
ki jih pripravlja ekipa osebnih finančnih svetovalcev ter naš investicijski tim.

Kaj je finančno načrtovanje?

Finančno načrtovanje ni nič drugega kot umetnost in znanost odločanja o tem, kako optimalno uporabiti svoj denar za doseganje želenih (finančnih) ciljev. Ta proces vam omogoča, da na sistematičen in trajnosten način dosežete tako kratkoročne kot dolgoročne cilje, ob tem pa upoštevate svoje trenutne finančne zmožnosti. Vaši cilji lahko segajo od ustvarjanja rezervnega sklada za nepredvidene dogodke, načrtovanja za upokojitev, zagotavljanja ustrezne zaščite, do investiranja ali varčevanja za počitnice in večje nakupe, kot so avtomobili ali nov dom.

V bistvu gre za to, da svoje prihodke (načrtno in premišljeno) usmerjate v različne smeri, saj lahko vaš denar dela prav tako trdo kot vi, da bi v prihodnosti pokril vaše potrebe. Finančno načrtovanje je podrobno ugotavljanje, koliko denarja imate, kaj potrebujete v prihodnosti, koliko lahko prihranite in na kakšen način.

E-PRIROČNIK

9 razlogov, zakaj bi vsak moral imeti načrt za finančno prihodnost

Osebni finančni načrt nam zagotavlja, da smo na izzive življenja ustrezno pripravljeni. Brez načrta ne zmoremo uresničiti svojih želja in ciljev, saj nas nepredvidene življenjske okoliščine ujamejo nepripravljene ali celo popolnoma neopremljene za njihovo obvladovanje.

Zlata pravila finančnega načrtovanja

1. PRAVILO: Oblikujte svoj finančni načrt

Čeprav se morda zdi, da lahko finančni načrt sestavite sami, toplo priporočamo sodelovanje s finančnim strokovnjakom. Ne glede na vašo preudarnost ali globino pristopa k načrtovanju, čustvena nepristranskost ostaja izziv. Vaša sposobnost objektivne presoje lastnih finančnih potreb in možnosti je omejena, zato vam bodo izjemno koristile izkušnje osebnih finančnih svetovalcev, ki mnogo bolje poznajo specifike obstoječih finančnih produktov. In predvsem njihov drobni tisk. 

Osnovni koraki za izdelavo finančnega načrta

1. Kakšno je moje trenutno neto premoženje?
Odštejte svoje dolgove in obveznosti od skupne vrednosti celotnega premoženja.

2. Kakšni so moji cilji?

  • Kratkoročni cilji (nakup avtomobila, poroka).
  • Srednjeročni cilji (počitnice v tujini).
  • Dolgoročni cilji (poroka otrok, upokojitev).

3. Koliko denarja potrebujem in kdaj?
Določite natančen znesek (in pri tem upoštevajte inflacijo).

4. Koliko tveganja lahko sprejmem?
Visoko, srednje ali nizko tveganje bo odvisno od vaše starosti, obveznosti, dohodka, števila otrok, naložb …

5. Kam naj investiram?
Izbirate lahko med različnimi finančnimi produkti. Izberete pa tiste, ki vam omogočijo doseganje življenjskih ciljev.

2. PRAVILO: Zavarujte osebne in družinske finance

Prepuščanje osebnih financ naključju ni modra odločitev. Mnogi poskušajo svoja sredstva plemenititi z investicijami, a pogosto spregledajo pomembnost zavarovanja proti različnim tveganjem. Izjemnega pomena je, da si vi in vaša družina ustvarite portfelj, ki ni omejen samo na naložbe, temveč vključuje tudi zavarovanja. Pri tem pa je ključno ločevanje med zavarovanji in investicijami. 

Vaša zavarovalna strategija bi morala temeljiti na jasno določenem načrtu zaščite, ki pokriva tveganja, kot so smrt, zdravstvene težave in nesreče. Obseg potrebne zaščite se bo razlikoval glede na več dejavnikov, kot so vaše zdravje, življenjski slog, starost in dohodek.

3. PRAVILO: Ne spreglejte davkov!

V življenju sta dve neizbežni resnici: davki in smrt. Čeprav se davčna pravila spreminjajo, bo obveznost plačevanja davkov ostala večno. Neprimerno upravljanje davčnih obveznosti lahko resno vpliva na vaše poslovne in osebne finance ter na vaše dohodke in izdatke, prav tako pa tudi na investicije. Zato si ne zatiskajte oči pred davčnimi obveznostmi. Poskrbite raje za primerno davčno načrtovanje in optimizacijo vašega celotnega premoženja – tudi tistega, ki ga šele načrtujete pridobiti.

4. PRAVILO: Redno spremljajte svoje investicije!

Izdelava finančnega načrta in oblikovanje naložbenega portfelja sta ključna, a zgolj začetna koraka na poti urejenih osebnih financ. Njuna vrednost pa se lahko znatno zmanjša, če ne boste redno in sistematično spremljali svojih investicij. 

 Periodična analiza in prilagajanje vašega finančnega načrta sta ključna za uspešno napredovanje proti zastavljenim ciljem. Prav tako kot je redni zdravniški pregled nujen za ohranjanje fizičnega zdravja, tako je redni finančni pregled, ki ga izvede osebni finančni svetovalec, bistven za vzdrževanje vašega finančnega zdravja. Ta pregled lahko obsega različne aspekte vaših financ, od kratkoročnih do dolgoročnih ciljev, in je prilagojen specifikam vašega portfelja.

Ne kupujte drago in ne prodajajte poceni

Največja napaka, ki jo investitorji pogosto naredijo, je prodaja v času najvišjih vrednosti in nakup v obdobju najnižjih. Brez rednega spremljanja trga in brez podpore strokovnjaka, ki to počne namesto vas, bo težko pravilno časovno uskladiti vstop in izstop iz investicij.

Ali je kdaj prepozno za finančni načrt?

Ne glede na to, kako pristopite k finančnemu načrtovanju, je ključnega pomena, da vedno upoštevate najpomembnejše zlato pravilo: Naredite finančni načrt takoj, ko se zaposlite. V tem obdobju lahko najlažje prerazporedite del svoje plače za prihodnost, saj še ne čutite teže večjih življenjskih odgovornosti. Če pa ste ta začetni trenutek zamudili, se zavedajte, da je naslednji najboljši čas za začetek finančnega načrtovanja prav danes.

Zgodnji začetek vam omogoča, da maksimalno izkoristite čas in sestavine za rast vašega premoženja, medtem ko zmanjšujete finančni stres, ki spremlja življenjske mejnike in nepredvidene dogodke. Vendar nikoli ni prepozno, da prevzamete nadzor nad svojimi financami. Vsak korak, narejen danes, vas približa stabilnejši in bolj varni finančni prihodnosti.

Ali je program Finančne varnosti zaposlenih prava odločitev v tem trenutku?

POTREBUJETE
fINANČNI NAČRT?

Iščete realno oceno svojih finančnih možnosti in želite ločiti stvarne cilje od dnevnih želja? Želite prevzeti nadzor nad svojimi financami in ne želite prepustiti prihodnosti naključju?
Potem je skrajni čas, da izdelate finančni načrt.

“Delavnica za ženske: Postavimo si močne finančne temelje” ni le dogodek, ampak je izkustvo, ki ga je navdihnila skupnost naših strank, sledilk in vseh tistih željnih bogatitve svojega finančnega znanja. Z velikim ponosom smo 12. marca odprli vrata našega izobraževalnega prostora FinPlac, kjer je priznana finančna mentorica Ana Vezovišek z izjemno strastjo ženskam delila svoje znanje in izkušnje.

"Vzdušje je bilo nadvse prijetno ... Prevzela me je pozitivna energija, ki sem je bila deležna pri vas na delavnici. Hvala vsem!"

Z zavedanjem, da je prava vrednost v osebnem pristopu in poglobljenem razumevanju vsake udeleženke, smo se odločili za intimno okolje z omejenim številom mest. To nam je omogočilo, da smo vsaki udeleženki zagotovili prostor za rast, učenje in razvoj individualnih finančnih strategij, ki odražajo njene življenjske cilje in sanje. V Vezovišek & Partnerji smo predani načelu, da vsaka stranka zasluži individualno obravnavo. Verjamemo, da so finančne zgodbe tako edinstvene kot življenjski cilji, ki jih zasledujemo – in prav tako morajo biti personalizirane rešitve, ki jih ponujamo.

Čarobni prostori FinPlaca: tam, kjer sanje dobijo krila

Dogodek je potekal v čarobnih prostorih FinPlaca, v Kristalni palači v Ljubljani, kjer vlada posebna energija. To so tisti prostori, v katerih začutimo, da zmoremo uresničevati svoje sanje in da smo vredni sanjati.

Da bi še dodatno obogatili to izjemno atmosfero, smo poskrbeli za posebno razvajanje. Naše obiskovalke so bile deležne izbrane ponudbe domačih sladic, ki so ne samo razvajale brbončice, ampak so tudi nudile sladko spodbudo duha med večurnim predavanjem.

Praktično raziskovanje finančnih prepričanj in navad

Delavnica za ženske je bila zasnovana tako, da se je osredotočala na temeljito pregledovanje in preoblikovanje našega odnosa do denarja. Udeleženke so se soočile s svojimi osnovnimi prepričanji o financah, razkrinkale morebitna škodljiva razmišljanja in jih nadomestile z zdravimi pristopi. Razpravljale smo o tem, kako nezavedno zapravljamo denar in kako se naše finančne navade odražajo v našem vsakdanjem življenju.

"HO-ČE-MO VEČ (delavnic)"

Teme, ki smo se jih dotaknili, so pretresala naša osnovna prepričanja o denarju, izzvala naša kvarna prepričanja in spodbujala k zdravim prepričanjem. 

Na plano smo zbezale svoje kvarne navade in ozavestile, kje vse denar odhaja nevede in nehote. 

Vse to pa je bila priprava za to, da se spoznamo z novimi navadami in pripravimo na spremembo v življenjskem slogu: kako se pogovarjamo o denarju s partnerjem, kako nadzorujemo proračun, kako ga načrtujemo …

Vsa ta spoznanja so služila temu, da vzpostavimo nadzor nad svojimi financami. To je namreč nemogoče doseči, če ne pogoltnemo nekaj grenkih resnic o sebi in o svojih financah ter se sprijaznimo s tem, da je potrebno usvojiti nove navade, ki morajo postati sedaj del našega vsakdana.

Uvajanje Sistema 3-VD v finančno upravljanje

V drugi polovici delavnice smo se poglobili v praktično uporabo našega inovativnega pristopa, znanega kot Sistem treh vreč denarja (Sistem 3-VD). Ta sistem ne le da poenostavlja upravljanje osebnih financ, ampak tudi zagotavlja trdno osnovo za oblikovanje prvega resnega finančnega načrta. Skozi različne vaje smo raziskovali orodja in metode, ki so ključne za integracijo tega sistema v naše vsakdanje življenje.

"Hvala za čudovito predavanje in sladice. Z veseljem bi naslednjič napotila na delavnice svoji hčeri in moža. Tudi moškim ne bi škodilo."

S tem smo se naučili spraviti svoje finance v red in ustvariti prave pogoje za to, da smo dovolj (finančno) zreli za svoj prvi pravi finančni načrt.

Po tako temeljiti delavnici so nekatere slušateljice prvič v življenju tudi začutile potrebo po finančnem načrtu, vsem pa je postalo kristalno jasno, da finančni načrt ni preprost seznam želja, ki ga poskušamo realizirati s pomočjo pozitivnega razmišljanja in intuitivnega finančnega upravljanja.

Skupnost in podpora: ključ do uspeha v finančni neodvisnosti

Naše srečanje smo zaokrožile z močnim občutkom skupnosti, ki se je gradil skozi izmenjavo izkušenj, izzivov in življenjskih zgodb.

"Hvala za čudovito predavanje in sladice. Z veseljem bi naslednjič napotila na delavnice svoji hčeri in moža. Tudi moškim ne bi škodilo."

Pogosto se v družinah znajdemo v finančnih vlogah, ki prinesejo neskončen tok manjših, a pomembnih odločitev – od organizacije gospodinjskih stroškov do nakupa prehrane in oblačil. Te vsakodnevne naloge lahko hitro zakrijejo pravo sliko o tem, koliko pravzaprav stroški znašajo in koliko organizacijske spretnosti ter finančnega načrtovanja je potrebnega, da ostanemo finančno učinkoviti.

Delavnica je osvetlila, kako te “majhne” naloge razkrivajo skrite talente za upravljanje z družinskim proračunom, ki pa brez celovitega pristopa k financam lahko pripeljejo do finančne stagnacije ali celo regresije. Spoznale smo, da kljub skrbni rabi sredstev brez prave strategije lahko končamo brez opaznega finančnega napredka.

Moč spremembe in pot naprej

Zavedanje, da so nekatere naše dolgoletne navade in prepričanja o denarju korenito vplivala na naše finančno stanje, nam je odprlo oči. Prav tako je postalo jasno, kako pomembno je v procesu uvajanja življenjskih sprememb imeti ob sebi mentorja, ki je že prehodil to pot, in skupnost žensk, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Ta občutek pripadnosti in razumevanja ponuja neprecenljivo podporo in motivacijo za tiste, ki so se odločile za finančni preobrat.

"Za vas si želim, da najdete tisto delo, v katerem res uživate. Ker to vam bo prineslo več denarja. In dokler ne pride, se morate naučiti delati z denarjem, ki ga imate."
- Ana Vezovišek

Delavnica je bila več kot le učna ura; bila je preobrazba, ki je vsaki udeleženki ponudila nova orodja, znanje in predvsem moč za reševanje finančnih izzivov.

“Zmorem vse!” ni samo fraza, ampak odmevna resnica, ki jo je vsaka od nas odnesla s seboj. Ta močna mantra nas spominja, da smo, ko smo opremljene z ustrezno podporo, znanjem in orodji, resnično sposobne oblikovati svojo finančno prihodnost na bolje.

Torej, stopimo skupaj in zgradimo močnejšo, bolj osveščeno in finančno neodvisno prihodnost – za nas in za generacije žensk, ki prihajajo za nami.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V svetu, kjer na spletu brez sramu delimo vse od slehernega obroka do svojih porodnih fotografij, se zdi skoraj nemogoče, da še obstajajo tabu teme. Zakaj se na zmenku s simpatijo ob omembi besede “proračun” začnemo počutiti, kot da smo pravkar izvedeli, da ima naš simpatični sogovornik doma zbirko nagačenih živali, ki jih nabira ob cesti?

Zanimivo je, da lahko z najbližjimi delimo svoje najgloblje strahove, sanje in celo najbolj intimne trenutke, a ko pride do pogovora o denarju, se pogosto znajdemo v krču. Morda zato, ker denar ne predstavlja le številk na našem bančnem računu, ampak je tudi odraz naših vrednot, strahov in upanj?

"Denar sicer ne more kupiti ljubezni,
a prepiranje o njem bo bankrotiralo vsak odnos."

Predstavljajte si, da bi lahko o denarju govorili tako lahkotno, kot razpravljamo o načrtih za počitnice ali izbiri novega pohištva. Kako bi to spremenilo dinamiko vašega razmerja?

V tokratnem prispevku vam zato predstavljamo koncept “proračunskega zmenka” – ideja, ki morda zveni manj romantično od večerje ob svečah, a ima moč, da vaše partnerstvo dvigne na povsem novo raven razumevanja in povezanosti. Kajti, verjemite, pri denarju se ne konča le najlepša ljubezenska zgodba, ampak se lahko prav tu tudi začne.

Moje, tvoje, najino

Razumeti, kako partner razmišlja o varčevanju, zapravljanju, naložbah in finančni varnosti, lahko razkrije več o njem kot marsikateri drug pogovor.

Ali je vaša boljša polovica človek, tipa “denar je tu, da se ga porabi” ali “vsak cent je treba obrniti dvakrat, preden se ga porabi?” 

Morda boste presenečeno ugotovili, da je oseba, ki jo imate za velikega zapravljivca, v resnici varčevalni mojster, ki sanja o zgodnji upokojitvi na podeželju.

"Pri denarju se ne konča le najlepša ljubezenska zgodba, ampak se lahko prav tu tudi začne."

Razlike v finančnih stališčih neizogibno vodijo do trenj, če niso pravočasno naslovljene. A ko jih razumeta in sprejmeta, lahko začneta tkati močno finančno prihodnost skupaj. Namesto da bi se prepirala, zakaj je eden kupil novo igralno konzolo, medtem ko je drugi sanjal o potapljanju v Egiptu, bosta našla skupno pot do obeh ciljev.

Vendar ta pogovor se ne bo zgodil spontano, medtem ko bo en zalival rože in drug iskal izgubljeno nogavico. Ta pogovor se mora zgoditi načrtno. V objemu miru, tišine in sproščenosti. (Po možnosti ko ste že siti in spočiti.) In temu pogovoru mi pravimo »proračunski zmenek

Proračunski zmenek

Se vam to sliši, kot da je na takšnem zmenku potencialnemu partnerju potrebno pokazati bančne izpiske za preteklih 6 mesecev ter predložiti seznam vseh svojih kreditov in celotnega premoženja? Ali da morate impresionirati s svojim znanjem o obveznicah ter skladih? Morda vam zveni proračunski zmenek kot oddaja kvartalnega finančnega poročila partnerju … 

Najverjetneje pa vam zveni kot izjemno naporno in nelagodno polaganje (finančnih) računov partnerju … Pogovor, za katerega ne veste niti, kje se ga lotiti, četudi se vam zdi, da bi vama obema koristil … Najverjetneje pa se vam, kot mnogim, zdijo osebne finance stvar posameznika, in niso stvar diskusije.

"(Bodoči) partner ni naš finančni načrt!"

Kaj NI proračunski zmenek?

Partner ali bodoči partner ni naš finančni načrt. Zato proračunski zmenek ni namenjen temu, da potencialnega partnerja finančno premerimo, če nam bo lahko uresničil vse finančne cilje. Prav tako pa finančni zmenek pri partnerju ni namenjen temu, da partnerja »popravimo« v finančno odgovornejšo osebo. Če na partnerja ne bomo gledali kot na naši finančni plan A, potem nas njegove finančne težave ne bodo osebno obremenjevale, temveč mu bomo lahko resnično le v pomoč in podpora, ko nas bo potreboval.

Kaj JE proračunski zmenek?

Proračunski zmenek je predvsem varen prostor za oba. Ko se ob kavi (ali kozarcu vina) usedeta skupaj in odpreta pogovor o denarju, ni nujno, da začneta s pregledom bančnih izpiskov ali debato o naložbenih portfeljih. Ne, ta zmenek je v začetku bolj namenjen razkrivanju vajinih vrednot, prepričanj in strahov, povezanih z denarjem. Je spoznavanje in raziskovanje, kako lahko kot ekipa dosežeta svoje sanje.

Proračunski zmenek torej ni zgolj sestanek, kjer se pregledujejo številke in proračuni. Je veliko več. Je priložnost za poglabljanje razmerja skozi odprt dialog o temi, ki je pogosto vir stresa in nesporazumov. S pristopom, ki temelji na podpori, razumevanju in skupnem načrtovanju, lahko proračunski zmenki postanejo ključni del vašega odnosa – nekaj, česar se oba veselita, ker veste, da vsak tak zmenek pomeni korak bližje k skupnim sanjam in ciljem.

Kako se pogovarjati o denarju?

Preprosto. Kot da bi se učili novega jezika. Torej zahtevno in počasi. 😊

V nadaljevanju bomo raziskali, kako se pogovarjati o denarju v različnih fazah vašega odnosa – v fazi svežih zaljubljencev, ki še vedno odkrivajo drug drugega skozi rožnata očala, do resnih parov, ki razmišljajo o združitvi svojih finančnih sil, pa vse do zakoncev, ki že krmarijo po skupnih finančnih vodah.

Ne glede na kateri stopnji je vaše razmerje, pa ne pozabite, da je najpomembnejši del vsakega pogovora o denarju iskrenost, odprtost in seveda, ščepec humorja. Nikoli ne veste, kaj se lahko naučite drug o drugem (in o sebi) na teh finančnih zmenkih.

"Izogibanje pogovorom o denarju privede do neskladij, ki na koncu razbijejo odnos, požgejo dom in opustošijo bančne račune vseh (razen sodnega sistema)."

Sveži zaljubljenci

Čeprav je pogovor o denarju morda zadnja stvar na vašem seznamu medtem ko z roko v roki opazujeta labode na Zbilju, je pravzaprav idealen čas, da začnete. Kako torej v romantične kremšnite na Bledu vključiti “D” besedo? Namesto, da pričnete takoj s svojo obsesivno rabo kreditnih kartic, začnite raje s skupnim sanjarjenjem in razkrivanjem vaših najdivjejših finančnih fantazij. Kdo ve? Morda imate oba skrivno željo po zagonu eko-kmetije z alpakami na Veliki planini!

Finančna vprašanja za sveže zaljubljene:

 • Katere so tvoje pregrehe, za katere ti nikoli ni škoda zapravljati denar?
 • Zadaneš na lotu! Kako porabiš ta denar?
 • Ali si želiš kdaj ustanoviti svoje podjetje?
 • Kako dojemaš vlogo denarja v osebnem zadovoljstvu in sreči?
 • Katerih finančnih lekcij so te naučila pretekla razmerja?
 • Kakšen je tvoj pristop k skupnim izdatkom, če gre za potovanja, večerje zunaj ali druge aktivnosti?
 • Kakšni so tvoji življenjski cilji, za katere bo potreben zajeten finančni zalogaj?
 • Ali načrtno varčuješ za te cilje?

Resni pari

So se metuljčki v trebuhu umirili? Čestitamo, prišli ste do faze, kjer je “moj” denar in “tvoj” denar napredoval v “najin” denar. Zdaj je čas, da se pogovor o denarju preseli iz fantazijskega sveta v bolj praktične vode. Kako navigirati skozi te finančne pogovore, ne da bi se počutili kot, da ste na poslovnem sestanku?

Finančna vprašanja za resne pare:

 • Če ima le en izmed naju kredit, ali bo to “najin kredit” ali “tvoj/moj” kredit?
 • Ali imaš privarčevan denar?
 • Ali bova združila denar ali ga bova hranila ločeno?
 • Če bo denar ločen, zakaj? Če bo skupen, kako bova to izvedla?
 • Koliko bi posameznik lahko porabil brez posvetovanja s partnerjem?
 • Kdo bo imel nadzor nad skupnim proračunom?
 • Ali veš kaj o naložbah?
 • Ali bi si kdaj izposodila denar od družine?
 • Kolikšno je najino sprejemljivo finančno tveganje?
 • Ali bova namenila kaj denarja v dobrodelne namene? Za kaj? Koliko?
 • Kako se bova soočala s finančnimi krizami ali nepričakovanimi izdatki kot par?
 • Kakšen je najin skupni sanjski projekt in kako lahko finančno prispevava k njegovi realizaciji?

Zakonci

V partnerstvu, utemeljenem na čvrstih finančnih temeljih, so mnoge večje finančne dileme že obravnavane, partnerja pa sta dobro seznanjena s svojimi finančnimi navadami, cilji in osebnostmi. Skupaj sta uskladila tudi svoj pristop k upravljanju financ. A to še zdaleč ne pomeni, da ni več prostora za pogovor. Nasprotno, vedno obstaja potreba (in priložnost) za nadaljnje raziskovanje in odpiranje novih finančnih tem. Finančni dialog se namreč razvija skupaj z vajinim razmerjem, raste in se prilagaja življenjskim spremembam, ki prihajajo na pot. Tukaj je nekaj primerov vprašanj, ki lahko obogatijo in poglobijo finančne pogovore med zakoncema:

Finančna vprašanja za zakonca:

 • Kakšni so najini dolgoročni finančni cilji in kako se ti cilji razvijajo?
 • Kako lahko izboljšava svoje finančno stanje, da bi hitreje dosegla finančno neodvisnost ali zgodnjo upokojitev?
 • Kako se najini finančni načrti prilagajajo spremembam v življenju, kot so karierne spremembe, selitev ali upokojitev?
 • Kako lahko kot par sodelujeva pri doseganju finančne varnosti in kakšno vlogo imata pri tem raznolikost in diverzifikacija naložb?

Finančna vzgoja otrok

Razprava o denarju dobi še dodatno dimenzijo, ko v enačbo vstopijo otroci. Vzgajanje otrok v finančno pismene posameznike je skupno poslanstvo, ki zahteva premišljen pristop. Zakonca otokom pomagata razumeti temeljne finančne koncepte in spodbujata razvoj zdravih finančnih navad. 

Postopoma jih vodita skozi proces sprejemanja odgovornih finančnih odločitev in jih učita, kako si postaviti močne finančne temelje za svojo prihodnost. Ta proces ne le obogati finančno znanje otrok, ampak staršema omogoča, da ponovno preučita in potrdita lastne finančne vrednote in principe, ki sta jih postavila kot temelj družinskega življenja.

Pri proračunskem zmenku ne gre zgolj za številke

Se vam že riše čar proračunskega zmenka? Res ne gre zgolj za številke. Gre za gradnjo skupnih sanj na trdnih temeljih, za odkrivanje, kako se vajine finančne poti prepletajo in kako lahko skupaj rasteta – ne samo kot posameznika, ampak kot ekipa.

Namesto, da dodatno pustošita svoj bančni račun za komercialne geste, si privoščita proračunski zmenek.

V partnerstvu, kjer je transparentnost ključ do trdnega temelja, lahko izogibanje pogovorom o denarju privede do neskladij, ki se jih niti ne zavedamo, dokler ne postanejo prevelika, da bi jih lahko prezrli. Ta mala pošast bo zrastla v neukrotljivo zver, ki bo na koncu razbila odnos, požgala dom in opustošila bančne račune vseh (razen sodnega sistema).

Torej, ko naslednjič razmišljate o romantičnem večeru, morda presenetite svojega partnerja s predlogom za malo drugačen zmenek. Zmenek, ki se bo morda res začel s pregledom številk, a končal z načrtovanjem skupne prihodnosti.

Valentinovo, ki je pred vrati, je ravno takšna priložnost. Namesto, da dodatno pustošite svoj bančni račun za komercialne geste, si v udobju doma privoščita iskren in iskriv pogovor o vajinih finančnih zablodah in sanjarijah. Prav vsi imamo namreč oboje. In kdo ve, morda bo ta preprost zmenek ob svečkah in domači pašti postal eden izmed vajinih najlepših skupnih spominov, ki bo zaznamoval začetek še močnejše, finančno povezane prihodnosti.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ali kdaj v izložbi gledate vazo, ki presega vaš mesečni budget za hrano in se vprašate, če njen kupec je iz dražjega krožnika, kot stane vaš avto? Nenehno kujete načrte, ki vas bodo rešili finančnih okov, a kljub novi službi in napredovanju, živite isto življenje? Ko zvečer v roki držite knjigo o osebni rasti, resnično verjamete, da boste jutri vstali ob petih zjutraj za jutranji tek?

Če po finančni plati spadate v srednji razred, se boste najverjetneje poskušali iz njegovega skrajnega spodnjega roba čimprej prebiti do njegovega skrajnega zgornjega roba. Vendar izkaže se, da ta status veliko lažje pridobimo, kot pa vzdržujemo in tudi obdržimo. Poglejmo si, kateri dejavniki ogrožajo vašo finančno sliko in posledično tudi celoten srednji razred v Sloveniji.

Kdo spada v srednji razred? In kdo se v njem tudi res prepozna?

Uradna definicija srednjega razreda pogosto zajema gospodinjstva z dohodki, ki presegajo osnovni življenjski minimum, a ne dosegajo ravni 20 % najbogatejšega dela prebivalstva. Vendar pa ta definicija le bežno nakazuje realno sliko.

Pred kratkim je na to temo svoje mnenje delila Ana Vezovišek, priznana osebna finančna mentorica iz svetovalne hiše Vezovišek & Partnerji. Njeni vpogledi, skupaj z drugimi strokovnimi mnenji in analizami, so osvetlili številne vidike, ki oblikujejo trenutno stanje in prihodnost srednjega razreda v Sloveniji. Več na to temo si lahko ogledate na video prispevku Inšpektor, ki je na voljo na 24ur.com.

 

Če si želimo okrepiti srednji razred, bodo nujni premoženjski ukrepi na državni ravni.

Je v Sloveniji srednji razred še temeljni steber družbe? Ali v resnici izginja? Številke na papirju kažejo eno sliko, občutek v naši zavesti riše popolnoma drugo … Kje pa je resnica? Kdo še spada v srednji razred? Če sploh še obstaja …

Višji status dandanes zlahka pridobimo, še lažje pa izgubimo

Težava je v tem, da visok življenjski standard resnično veliko stane, zato ga na dolgi rok težko vzdržujemo in zato le redko obdržimo. Čeprav bi včasih radi verjeli, da so za naš finančni padec krivi zunanji dejavniki, pa so ti v resnici povečini zgolj notranji. Oglejmo si dejavnike, ki so po naših izkušnjah največkrat krivci, da naš socialni status potopijo in včasih celo pahnejo čez rob srednjega razreda pod prag revščine.

Finančna slika realnosti je čisto drugačna od tiste, ki jo kažemo navzven.

Zunanji dejavnik, ki ogroža srednji razred: država

Za okrepitev in stabilizacijo srednjega razreda v Sloveniji so nujni učinkoviti državni ukrepi na področju premoženja. Le s premišljenimi in ciljno usmerjenimi ukrepi lahko zagotovimo, da srednji razred ostane ključni del slovenske družbe in gospodarstva.

Si res želimo tako razslojeno družbo?

Kakšna je naša vizija slovenske družbe? Si res želimo družbe, kjer se srednji razred zmanjšuje in razslojuje? To razslojevanje ne prizadene le finančne stabilnosti, temveč vpliva tudi na socialno kohezijo, medsebojno solidarnost in kakovost življenja. Posledice tovrstnega razslojevanja so obsežne in dolgoročne, in jih moramo obravnavati z vso resnostjo.

"Glavni problem je, da so nepremičnine absolutno prevrednotene. Naš standard, ki ga živimo v Sloveniji, absolutno ne dosega tega. Dokler politika ne bo močno posegla v ta segment, bo stanje takšno, kakršno je."

Nadzor nad lastno finančno usodo ostaja v naših rokah

Kljub vsem zunanjim dejavnikom, ob katerih zlahka začutimo jezo, nemoč in obup nad lastno finančno in bivanjsko situacijo, je pomembno, da kot posamezniki prevzamemo nadzor nad tistimi stvarmi, ki jih lahko obvladujemo. To pomeni osredotočanje na svoje finančne odločitve, načrtovanje in gradnja odpornosti proti družbenemu pritisku. V časih negotovosti je to naša najboljša obramba in pot do osebne ter finančne stabilnosti.

“Višji status lahko pridobimo in s pravim pristopom tudi ohranimo. Kljub zunanjim izzivom imamo moč oblikovati svojo prihodnost.”

Zato ne dovolimo, da bi zunanji dejavniki določali našo finančno in socialno prihodnost. Srednji razred ima moč in odgovornost, da oblikuje družbo, v kateri želi živeti. Skupaj lahko ustvarimo boljši jutri. Če začnemo pri sebi.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na izziv za finančno fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp