V sodobnem poslovnem svetu, kjer se delovna dinamika nenehno spreminja in finančne negotovosti lahko kaj hitro postanejo del vsakdana, postaja finančna varnost zaposlenih vedno bolj pomemben steber za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in uspeha podjetij. Vendar pa se ob tem poraja ključno vprašanje: Ali je vlaganje v finančno varnost zaposlenih prava investicija za vaše podjetje?

Finančna varnost zaposlenih ni le vprašanje osebnega zadovoljstva; je temelj, ki podpira produktivnost, motivacijo in splošno počutje vsakega člana vaše ekipe. Vpliv, ki ga ima finančno dobro počutje na delovnem mestu, je daleč od površinskega, saj neposredno vpliva na zmanjšanje stresa, povečanje zavzetosti in spodbujanje lojalnosti med zaposlenimi.

V tokratnem prispevku bomo raziskali, kako ugotoviti, ali je vlaganje v programe finančne varnosti in finančnega dobrega počutja zaposlenih smiselna in koristna odločitev za vaše podjetje. Razpravljali bomo o tem, kaj finančna varnost dejansko pomeni za zaposlene in kako lahko njihova finančna stabilnost prispeva k večji uspešnosti celotnega podjetja. Z razumevanjem ključnih elementov finančnega dobrega počutja in prepoznavanjem znakov, ki kažejo na potrebo po takšnih programih, boste lahko sprejeli informirane odločitve, ki ne bodo koristile le vašim zaposlenim, ampak bodo imele pozitiven vpliv tudi na vaše podjetje kot celoto.

Kaj je program Finančne varnosti zaposlenih?

Finančni wellness (ali finančna varnost) je celostni pristop k upravljanju finančnega zdravja zaposlenih, ki se osredotoča na njihovo sposobnost uspešno uravnavati ekonomske vidike življenja. To vključuje obvladovanje vsakodnevnih finančnih zadev, razvijanje odpornosti na nepredvidene finančne izzive in doseganje dolgoročnih finančnih ciljev.

V podjetju se finančni wellness izvaja skozi izobraževalne programe, svetovalne storitve, orodja za načrtovanje in upravljanje osebnih financ ter programe, ki spodbujajo varčevanje in investiranje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Prednosti finančnega wellnessa za zaposlene in podjetja

Zaposleni, ki so finančno zdravi, pogosto izkazujejo manjšo stopnjo stresa in večjo zavzetost za delo, kar neposredno prispeva k boljšemu delovnemu okolju in povečanju produktivnosti. Programi finančnega wellnessa lahko privedejo do nižje stopnje absentizma, manj zahtevkov za posojila in zmanjšajo finančno motivirane zamenjave zaposlitve. Za podjetja to pomeni bolj stabilno delovno silo, manjše stroške zaradi fluktuacije kadrov in boljšo podobo podjetja, ki investira v svoje zaposlene. Na koncu to ne ustvarja le bolj zadovoljne in lojalne zaposlene, ampak tudi izboljšuje splošno korporativno kulturo in krepi podjetje kot celoto.

Ali je to vaše podjetje?

 • Podjetje, ki se zaveda vrednosti in pomena svojih zaposlenih (ne glede na branžo).
 • Podjetje, ki je pripravljeno vlagati v ljudi in v njihovo dobrobit.
 • Podjetje, ki ceni zaposlene in njihovo zadovoljstvo.
 • Podjetje, ki se zaveda, da je investicija v finančno dobro počutje zaposlenih edina investicija, ki se zagotovo povrne.

Ali spada vaše podjetje med tiste, za katere je finančna varnost zaposlenih prava investicija?

PODJETJA, KI SO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV
FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje zaposluje večinoma redno zaposlene s pogodbo za nedoločen čas.
 • Podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih.
 • Zaposleni so podjetju pomembni, zato z njimi ustvarjajo boljše odnose (skrb za kulturo).
 • Podjetju so pomembne vrednote in pristop, ki temelji na poslanstvu podjetja.
 • Podjetje skrbi za dobrobit zaposlenih na različne načine (izobraževanja, teambuildingi, sadje v pisarni …).
 • Podjetju je pomembna trajnost in družbena odgovornost.
 • V podjetju je omogočena fleksibilnost pri izrabi delovnega časa in prostora – delo od doma, drseč delovni čas.
 • Podjetje zaposlenim omogoča prilagodljivost pri oblikovanju lastnega urnika.
 • Podjetje ima certifikat “Družini prijazno podjetje.”
 • Podjetju je pomembna skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
 • Podjetje želi pozitivno vplivati na življenje zaposlenega.
 • Podjetje zagovarja premišljene in celostne pristope k dobremu počutju zaposlenih.

PODJETJA, KI (ŠE) NISO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje, ki deluje na podlagi prekarnih delavcev, zaposlenih za določen čas, zaposlenih po pogodbi, projektnih delavcih.
 • Mala podjetja, s.p.-ji.
 • Podjetje je osredotočeno na zagotavljanje zaposlitve.
 • Vrednote in poslanstvo nista v ospredju podjetja, v ospredju je dobiček.
 • Zaposleni naj poskrbi za rast in razvoj podjetja.
 • Podjetje je osredotočeno na zadovoljevanje povpraševanja in maksimalen dobiček.
 • V podjetju so zelo toga pravila glede izrabe delovnega časa.
 • Urnik je določen vnaprej in ni možnosti prilagajanja.
 • Podjetje nima certifikatov (ali interesa do pridobivanja tovrstnih certifikatov).
 • Zasebno življenje zaposlenega ni v interesu podjetja.
 • Podjetje si želi pozitivnega vpliva zaposlenih na podjetje.
 • Podjetje nima izdelanih pristopov za dobro počutje zaposlenih in kadrovskih strategij.

Je vaše podjetje primerno za uvedbo programa finančne varnosti zaposlenih?

Spoznajte program MojSkrbnik za zaposlene - program za zagotavljanje finančne varnosti zaposlenih, ki vas uvrsti med premium delodajalce.

Če se vam morda v tem trenutku zdi, da finančni wellness programi niso prava izbira za vaše podjetje, je pomembno razumeti, da je vsako podjetje na svoji edinstveni poti in lahko sčasoma razvije potrebne pogoje za uspešno uvedbo teh programov. Podjetja, ki trenutno ne izpolnjujejo idealnih meril za finančni wellness, lahko postavijo dolgoročne cilje in s prilagoditvijo svojih strategij ter postopnim spodbujanjem kulture finančnega izobraževanja ustvarijo rodovitno okolje za prihodnjo implementacijo. Ne glede na to, kje se podjetje trenutno nahaja, je vedno prostor za rast in izboljšave, ki lahko pripeljejo do boljšega finančnega dobrega počutja vseh zaposlenih.

Program Finančne varnosti zaposlenih kot cilj vsakega zdravega podjetja

Finančno dobro počutje ni le koristno, ampak ključno za celovito finančno varnost zaposlenih, saj prinaša duševni mir in veča notranjo umirjenost ter splošno zadovoljstvo posameznika. Zaposleni, osvobojeni bremen finančnih skrbi, delujejo v manj stresnem okolju, so bolj zdravi, srečni in zavzeti, kar naravno pelje do višje kakovosti njihovega življenja in dela. To je trajnostna paradigma uspeha, kjer blaginja zaposlenih rojeva blaginjo podjetja.

Ali je program Finančne varnosti zaposlenih prava odločitev v tem trenutku?

Vprašalnik za samooceno 

 • Ali opažate visoko stopnjo stresa, povezanega s financami med zaposlenimi?
 • Kako pogosto zaposleni izražajo skrbi glede svoje finančne prihodnosti?
 • Ali menite, da finančne skrbi vplivajo na produktivnost vaših zaposlenih?
 • Kako dobro so zaposleni opremljeni z znanjem o finančnem načrtovanju in upravljanju osebnih financ?
 • Ali podjetje že nudi kakšne oblike finančnega svetovanja ali izobraževanja za zaposlene?
 • Kakšen odstotek zaposlenih bi ocenili kot “finančno pismenih”?
 • Ali vaše podjetje trenutno izvaja kakršnekoli programe za izboljšanje finančnega blagostanja zaposlenih?
 • Kako bi ocenili vpliv finančnega stanja zaposlenih na delovno moralo in vzdušje v podjetju?
 • Ali je vaše podjetje pripravljeno na dolgoročno investicijo v finančno blagostanje zaposlenih, ki ne prinaša takojšnjih finančnih rezultatov?
 • Ali je vaša organizacijska kultura odprta za razprave o finančnih temah in blagostanju?
 • Kako bi vaše vodstvo ocenilo pomen finančnega dobrega počutja zaposlenih za celotno podjetje?
 • Ali so vaši zaposleni izrazili interes ali potrebo po podpori v zvezi z njihovimi finančnimi odločitvami?
 • Kako bi se vaše podjetje odzvalo na morebitne izzive, ki bi jih prinesla implementacija programa za finančno varnost zaposlenih?

Strategija vključevanja programa finančne varnosti v osrčje poslovne in kadrovske strategije podjetja ni le etična odločitev, ampak strateška poteza, ki podjetjem zagotavlja konkurenčno prednost.

Podjetja, ki to spoznajo in ukrepajo, postanejo magneti za vrhunske talente, so arhitekti organizacijske odličnosti in dosežejo ne samo kratkoročne, ampak tudi dolgoročne finančne cilje.

"Finančni wellness ni le vrsta ukrepov, ampak je proces učenja, prilagajanja in sprejemaja odločitev, torej je tako pot, kot cilj, ki lahko pomaga posamezniku izboljšati finančno stanje in kakovost življenja."

Zato naj postane program finančne varnosti zaposlenih več kot zgolj ena od postavk na seznamu korporativnih ugodnosti – naj postane bistveni cilj vsakega podjetja, ki teži k zdravju, rasti in dolgoročni uspešnosti. Prizadevanja za finančno varnost zaposlenih morajo biti vodilo in zaveza, ki usmerja poslovne strategije, saj je prav finančno dobro počutje zaposlenih tista temeljna investicija, ki se obrestuje v nešteto dimenzijah – od individualnega zadovoljstva do kolektivne uspešnosti.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

“Delavnica za ženske: Postavimo si močne finančne temelje” ni le dogodek, ampak je izkustvo, ki ga je navdihnila skupnost naših strank, sledilk in vseh tistih željnih bogatitve svojega finančnega znanja. Z velikim ponosom smo 12. marca odprli vrata našega izobraževalnega prostora FinPlac, kjer je priznana finančna mentorica Ana Vezovišek z izjemno strastjo ženskam delila svoje znanje in izkušnje.

"Vzdušje je bilo nadvse prijetno ... Prevzela me je pozitivna energija, ki sem je bila deležna pri vas na delavnici. Hvala vsem!"

Z zavedanjem, da je prava vrednost v osebnem pristopu in poglobljenem razumevanju vsake udeleženke, smo se odločili za intimno okolje z omejenim številom mest. To nam je omogočilo, da smo vsaki udeleženki zagotovili prostor za rast, učenje in razvoj individualnih finančnih strategij, ki odražajo njene življenjske cilje in sanje. V Vezovišek & Partnerji smo predani načelu, da vsaka stranka zasluži individualno obravnavo. Verjamemo, da so finančne zgodbe tako edinstvene kot življenjski cilji, ki jih zasledujemo – in prav tako morajo biti personalizirane rešitve, ki jih ponujamo.

Čarobni prostori FinPlaca: tam, kjer sanje dobijo krila

Dogodek je potekal v čarobnih prostorih FinPlaca, v Kristalni palači v Ljubljani, kjer vlada posebna energija. To so tisti prostori, v katerih začutimo, da zmoremo uresničevati svoje sanje in da smo vredni sanjati.

Da bi še dodatno obogatili to izjemno atmosfero, smo poskrbeli za posebno razvajanje. Naše obiskovalke so bile deležne izbrane ponudbe domačih sladic, ki so ne samo razvajale brbončice, ampak so tudi nudile sladko spodbudo duha med večurnim predavanjem.

Praktično raziskovanje finančnih prepričanj in navad

Delavnica za ženske je bila zasnovana tako, da se je osredotočala na temeljito pregledovanje in preoblikovanje našega odnosa do denarja. Udeleženke so se soočile s svojimi osnovnimi prepričanji o financah, razkrinkale morebitna škodljiva razmišljanja in jih nadomestile z zdravimi pristopi. Razpravljale smo o tem, kako nezavedno zapravljamo denar in kako se naše finančne navade odražajo v našem vsakdanjem življenju.

"HO-ČE-MO VEČ (delavnic)"

Teme, ki smo se jih dotaknili, so pretresala naša osnovna prepričanja o denarju, izzvala naša kvarna prepričanja in spodbujala k zdravim prepričanjem. 

Na plano smo zbezale svoje kvarne navade in ozavestile, kje vse denar odhaja nevede in nehote. 

Vse to pa je bila priprava za to, da se spoznamo z novimi navadami in pripravimo na spremembo v življenjskem slogu: kako se pogovarjamo o denarju s partnerjem, kako nadzorujemo proračun, kako ga načrtujemo …

Vsa ta spoznanja so služila temu, da vzpostavimo nadzor nad svojimi financami. To je namreč nemogoče doseči, če ne pogoltnemo nekaj grenkih resnic o sebi in o svojih financah ter se sprijaznimo s tem, da je potrebno usvojiti nove navade, ki morajo postati sedaj del našega vsakdana.

Uvajanje Sistema 3-VD v finančno upravljanje

V drugi polovici delavnice smo se poglobili v praktično uporabo našega inovativnega pristopa, znanega kot Sistem treh vreč denarja (Sistem 3-VD). Ta sistem ne le da poenostavlja upravljanje osebnih financ, ampak tudi zagotavlja trdno osnovo za oblikovanje prvega resnega finančnega načrta. Skozi različne vaje smo raziskovali orodja in metode, ki so ključne za integracijo tega sistema v naše vsakdanje življenje.

"Hvala za čudovito predavanje in sladice. Z veseljem bi naslednjič napotila na delavnice svoji hčeri in moža. Tudi moškim ne bi škodilo."

S tem smo se naučili spraviti svoje finance v red in ustvariti prave pogoje za to, da smo dovolj (finančno) zreli za svoj prvi pravi finančni načrt.

Po tako temeljiti delavnici so nekatere slušateljice prvič v življenju tudi začutile potrebo po finančnem načrtu, vsem pa je postalo kristalno jasno, da finančni načrt ni preprost seznam želja, ki ga poskušamo realizirati s pomočjo pozitivnega razmišljanja in intuitivnega finančnega upravljanja.

Skupnost in podpora: ključ do uspeha v finančni neodvisnosti

Naše srečanje smo zaokrožile z močnim občutkom skupnosti, ki se je gradil skozi izmenjavo izkušenj, izzivov in življenjskih zgodb.

"Hvala za čudovito predavanje in sladice. Z veseljem bi naslednjič napotila na delavnice svoji hčeri in moža. Tudi moškim ne bi škodilo."

Pogosto se v družinah znajdemo v finančnih vlogah, ki prinesejo neskončen tok manjših, a pomembnih odločitev – od organizacije gospodinjskih stroškov do nakupa prehrane in oblačil. Te vsakodnevne naloge lahko hitro zakrijejo pravo sliko o tem, koliko pravzaprav stroški znašajo in koliko organizacijske spretnosti ter finančnega načrtovanja je potrebnega, da ostanemo finančno učinkoviti.

Delavnica je osvetlila, kako te “majhne” naloge razkrivajo skrite talente za upravljanje z družinskim proračunom, ki pa brez celovitega pristopa k financam lahko pripeljejo do finančne stagnacije ali celo regresije. Spoznale smo, da kljub skrbni rabi sredstev brez prave strategije lahko končamo brez opaznega finančnega napredka.

Moč spremembe in pot naprej

Zavedanje, da so nekatere naše dolgoletne navade in prepričanja o denarju korenito vplivala na naše finančno stanje, nam je odprlo oči. Prav tako je postalo jasno, kako pomembno je v procesu uvajanja življenjskih sprememb imeti ob sebi mentorja, ki je že prehodil to pot, in skupnost žensk, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Ta občutek pripadnosti in razumevanja ponuja neprecenljivo podporo in motivacijo za tiste, ki so se odločile za finančni preobrat.

"Za vas si želim, da najdete tisto delo, v katerem res uživate. Ker to vam bo prineslo več denarja. In dokler ne pride, se morate naučiti delati z denarjem, ki ga imate."
- Ana Vezovišek

Delavnica je bila več kot le učna ura; bila je preobrazba, ki je vsaki udeleženki ponudila nova orodja, znanje in predvsem moč za reševanje finančnih izzivov.

“Zmorem vse!” ni samo fraza, ampak odmevna resnica, ki jo je vsaka od nas odnesla s seboj. Ta močna mantra nas spominja, da smo, ko smo opremljene z ustrezno podporo, znanjem in orodji, resnično sposobne oblikovati svojo finančno prihodnost na bolje.

Torej, stopimo skupaj in zgradimo močnejšo, bolj osveščeno in finančno neodvisno prihodnost – za nas in za generacije žensk, ki prihajajo za nami.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Nekoč je živel kralj z imenom Midas, ki je verjel, da bi izginili vsi njegovi problemi, če bi imel moč, da bi se vse, česar se dotakne, spremenilo v zlato. Njegove molitve je uslišal bog Dioniz in Midasu poklonil “zlate” roke.

Sprva je bil Midas prevzet nad svojo novo močjo. Vse, česar se je dotaknil, se je spremenilo v zlato! Zlato pohištvo, zlato listje, zlato kraljestvo! Ko pa je Midas sedel k zajtrku, je osupel spoznal, da sta se tudi hrana in pijača spremenili v zlato. V žalosti je spoznal, da ne more uživati v najbolj preprostih rečeh. Obupan je segel v objem svoje ljubljene hčerke in z grozo ugotovil, da se je tudi ona spremenila v hladen, mrtev kup zlata.

"Na svetu je dovolj dobrin za zadovoljitev potreb.
A ne dovolj, da potešijo pohlep."
― Mahatma Gandhi

Besedo pohlep spremlja označba “smrtni greh” in s tem človeštvu služi kot starodavno opozorilo o nevarnosti nebrzdanega hlepenja po več. V današnjem času si je pohlep svoje zatočišče našel na kapitalskih trgih, kjer je meja med ambicioznostjo in lakomnostjo močno zabrisana.

Kako izgleda pohlep v investicijskem svetu? Kdo je pred njim varen? In kaj vse nam lahko vzame? Vse to bomo raziskovali v tokratnem prispevku, saj nas zadnje čase v različnih medijih s svojimi mamljvimi naslovi že kar malce perverzno nagovarjajo k temu, da se investicijskemu pohlepu brezglavo predamo …

“Kar počnem jaz, ni pohlep!” 

Investicijski pohlep ne pozna meja. Manifestira se kot nenasitno hlepenje po višjih donosih in večjih dobičkih, ob tem pa zanemarja tveganja in moralne dileme. Ironija je, da se pohlepni redko vidijo kot talci lastnega pohlepa. Prepričani so, da so zgolj spretni igralci na finančnem odru. Človeški um pa je še bolj spreten v upravičevanju svojih dejanj, še posebej ko je zanje finančno (in družbeno) nagrajen.

“Kako se lahko nekaj tako slabega čuti tako dobro?”

Za pohlepneža je “DOVOLJ” le lonec zlata na koncu mavrice.

Pohlep se pohlepnežu nikoli ne kaže kot lakomnost, ampak le kot izkoriščanje priložnosti, kot želja po “izboljšanju” lastnega položaja in položaja svojih bližnjih. Toda prav ta mentaliteta pogosto vodi v začarani krog, kjer je vsak dosežek samo stopnička do naslednjega, nikoli doseženega cilja. “Dovolj” postane lonec zlata na koncu mavrice.

Pohlep potegne posameznika vase z obljubo, da bo “dovolj” pravzaprav mogoče doseči. To je klic sirene, ki obljublja mir in zadovoljstvo, a le, če se doseže še malo več. Toda narava pohlepa je takšna, da “dovolj” nikoli ni resnično doseženo. Ko je en cilj osvojen, se pojavi nov, še večji in bolj mamljiv.

Še. Še. Še.
Dokler ne izgubimo vse.

Končni scenarij za tistega, ki ga pohlep pogoltne, je pogosto daleč od načrtovanega (še manj pa zadovoljivega). Pehanju po “ŠE” sledijo izčrpanje, izolacija, izguba smisla in celo finančni propad. Nebrzdan pohlep nas ne oropa samo finančnih sredstev, ampak izčrpa dušo, uniči medosebne odnose in pusti posameznika osamljenega v praznini svojih neuresničenih želja.

Zamislite si pohlep kot požrešno zver, ki se skriva v senci vsake investicijske odločitve, čakajoč, da zagrabi svojo naslednjo žrtev. Ta sodobni predator preži v digitalnih gozdovih tržišč, pripravljen napasti pri najmanjšem vonju denarja. V svetu, kjer se milijoni ustvarjajo in izgubljajo s klikom miške, nas pohlep žene preko meja zdravega razuma, šepetajoč obljube o neskončnih bogastvih, medtem ko tiho žveči naše najboljše namere.

Ampak zakaj nas ta zver tako močno privlači? Zakaj se ne ustavimo, ko imamo “dovolj”? Ker v srcu pohlepa ni sitosti; je brezno brez dna, ki ga lahko zapolnimo le še z več in več in več … Pohlep v nas ne išče zadovoljstva, temveč nenehno hlastanje. In tu je ironija: bolj ko grabimo, manj imamo.

Pohlep nas slepi, da ne vidimo, kako nas razjeda od znotraj, kako kvari naše odnose in izkrivlja naš občutek za pravičnost. V tem ognjevitem zasledovanju dobička pohlep postane ples s hudičem, ki obljublja raj, a dostavlja pekel. 

Psihologija pohlepa: zakaj ljudje nenehno želimo več?

Ko nas okličejo za pohlepne, intuitivno razumemo, da to ni pohvala. Ali je pohlep res zavestna izbira posameznika? Le redko. Zdi se, da smo v vrtincu pohlepa pogosto zgolj zaradi naše temeljne človeškosti. Zakaj torej kritiziramo pohlepne, če so tudi oni ujetniki lastne psihologije, biološke naravnanosti in inherentne človeškosti? Odgovor tiči v spoznanju, da kljub temu, da nas pohlep nenehno vabi na svoj vlakec smrti, imamo vedno moč to vabilo odkloniti.

Investicijski pohlep ima moč, da uniči najboljše med nami in najboljše v nas.

Hedonistična adaptacija

Hedonistična adaptacija, proces, pri katerem se posameznik hitro navadi na novo raven sreče ali materialnih dobrin, ima globoko biološko osnovo. Ta fenomen je posledica našega nevrološkega sistema za nagrajevanje, ki se prilagodi novim stimulacijam, zmanjšuje njihov učinek na naše počutje in nas spodbuja k iskanju novih izkušenj ali dobrin za ponovno aktivacijo sistema. V svetu investiranja se ta psihološki mehanizem manifestira kot nenehna želja po večjem donosu, pogosto brez pravega razmisleka o tveganjih ali dolgoročni strategiji.

Investitorji, ki jih poganja hedonistična adaptacija, lahko postanejo preveč osredotočeni na kratkoročne dobičke, kar odpira vrata pohlepu. To lahko privede do prekomernega trgovanja, vlaganja v visoko tvegane naložbe brez ustrezne analize ali zanemarjanja diverzifikacije portfelja. Pohlep, ki izhaja iz hedonistične adaptacije, lahko tako erodira temeljne principe preudarnega investiranja in poveča verjetnost finančnih izgub.

Pohlep in inovacije – ali obstaja zdrav pohlep?

Koncept “zdravega pohlepa” je sam po sebi protisloven. Tako kot bi težko našli “hladen ogenj”, je težko utemeljiti idejo, da bi pohlep lahko imel pozitiven učinek. Pohlep, po svoji definiciji, vodi k destruktivnim dejanjem in ne prinaša trajnostnih koristi. Vendar, kar se pogosto dojema kot pohlep, je lahko v resnici zdrava ambicija, ki spodbuja inovacije in napredek. Razprava o meji med zdravo ambicijo in destruktivnim pohlepom je nujna, saj ta ločnica pogosto zavede investitorje.

Razprava o meji med zdravo ambicijo in destruktivnim pohlepom je nujna, saj ta ločnica pogosto zavede investitorje.

Kako torej ločimo pohlep od konstruktivne ambicioznosti?
Odgovor morda tiči v dveh ključnih vprašanjih:

 • Kaj je dovolj?
 • Kakšni so moji pravi motivi za to dejanje?

Če so naša dejanja motivirana s strahom, lahko to nakazuje na pohlep. Po drugi strani, če so motivirana z željo po rasti, pomoči drugim, doprinosu skupnosti ali ustvarjanju upanja, potem lahko to interpretiramo kot znake zdrave ambicije. Vendar pa se pri tem neizogibno pojavi vprašanje: koliko je “dovolj”? Ali obstaja univerzalni odgovor na to vprašanje, ali ga mora vsak najti zase?

Odgovor seveda leži v iskrenosti. Edinemu protistrupu vseh smrtnih grehov in tegob človeka (ter človeštva).

Naš notranji kompas ali vest sta zanesljiva vodnika, ki nas lahko usmerjata skozi megleno področje med pohlepom in ambicijo, nudita orientacijo v iskanju ravnovesja, ki spodbuja osebni in kolektivni napredek brez padca v pasti pohlepa.

Indeks strahu in pohlepa: termometer čustvenih valovanj trga

V iskanju ravnovesja med pohlepom in previdnostjo na finančnih trgih se investitorji pogosto zatekajo k orodjem, ki jim pomagajo razumeti, kaj se dogaja pod površjem tržnih številk. Eden takšnih ključnih instrumentov je Indeks strahu in pohlepa. Ta indeks deluje kot barometer, ki meri prevladujoča čustva med vlagatelji – nihajoč med strahom, ki nakazuje previdnost ali celo paniko, in pohlepom, ki odraža optimizem ali nebrzdano željo po dobičku.

Funkcija tega indeksa je preprosta: na lestvici od 0 do 100 meri, kako močno čustva vplivajo na tržne odločitve. Vrednost blizu ničli pomeni, da je trg preplavljen s strahom, kar lahko vodi do prodajnih valov, medtem ko visoke vrednosti, bližje 100, kažejo na prevlado pohlepa, ki spodbuja množično nakupovanje.

Indeks strahu in pohlepa zato ni le orodje za merjenje trenutnega vzdušja na trgih, ampak tudi opomnik, da so gibanja kapitalskih trgov pogosto odraz človeške narave v njeni najbolj osnovni obliki.

Za modrega investitorja postane razumevanje in upoštevanje tega indeksa del širše strategije, ki ne temelji zgolj na številkah, ampak tudi na globokem razumevanju človeške psihologije in vedenja.

"Investiranje ni študija financ.
Investiranje je študija o tem,
kako ljudje ravnajo z denarjem."
― Morgan Housel

Delegiranje čustev: ključ do zmage v investicijski igri

Investicijski pohlep ima moč, da uniči najboljše med nami in najboljše v nas. Nihče ni imun na njegovo moč, protistrupa zanj pa ni. Edina zmaga nad to igro je v tem, da se ji izognemo. To ne pomeni, da zapustimo igro investiranja, temveč da v njej ne dopustimo, da nas vodi nenadzorovan pohlep, katerega vajeti držijo naša lastna čustva. Prepričanje, da lahko sami nadziramo ta čustva do te mere, da smo popolnoma varni pred pohlepom (ali strahom, ki pohlep napaja), je iluzija. Ne smemo se prepustiti igri čustev, kajti zagotovo jo bomo izgubili.

Tudi najbolj uspešni investitorji se zanašajo na osebne finančne svetovalce. Nihče ni tako lahkomiseln, da bi verjel, da lahko sam ukroti lastni pohlep. To je boj, ki je vnaprej izgubljen. Kar loči najboljše investitorje od ostalih, ni njihova sposobnost samostojnega obvladovanja čustev, temveč prepoznavanje, da je sprejemanje racionalnih odločitev brez pomoči tako težavno, da je edina smiselna izbira delegirati obvladovanje čustvenih reakcij.

Zato na pot investiranja ne stopajte sami. Ne glede na vašo bistrost in informiranost, sami ne boste zmogli obvladovati svojih čustev.

Nikomur ni v interesu, da doživite usodo Midasa, ki je bil ponižan in oropan, preden je našel mir v svojem “dovolj”. V resničnem življenju ni Dioniza, ki bi vas rešil s čudežnim zdravilom. V resničnem svetu vas lahko pohlep uniči, kajti pri financah življenje ne dopušča veliko popravnih izpitov.

V resničnem življenju ni Dioniza, ki bi vas rešil s čudežnim zdravilom.

V areno kapitalskih trgov sodobni gladiator vstopa z osebnim finančnim svetovalcem na svoji strani. Ne zato, ker je šibek, temveč preprosto zato, ker drugače nima niti možnosti za zmago.

In mi želimo, da zmagate!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V svetu, kjer na spletu brez sramu delimo vse od slehernega obroka do svojih porodnih fotografij, se zdi skoraj nemogoče, da še obstajajo tabu teme. Zakaj se na zmenku s simpatijo ob omembi besede “proračun” začnemo počutiti, kot da smo pravkar izvedeli, da ima naš simpatični sogovornik doma zbirko nagačenih živali, ki jih nabira ob cesti?

Zanimivo je, da lahko z najbližjimi delimo svoje najgloblje strahove, sanje in celo najbolj intimne trenutke, a ko pride do pogovora o denarju, se pogosto znajdemo v krču. Morda zato, ker denar ne predstavlja le številk na našem bančnem računu, ampak je tudi odraz naših vrednot, strahov in upanj?

"Denar sicer ne more kupiti ljubezni,
a prepiranje o njem bo bankrotiralo vsak odnos."

Predstavljajte si, da bi lahko o denarju govorili tako lahkotno, kot razpravljamo o načrtih za počitnice ali izbiri novega pohištva. Kako bi to spremenilo dinamiko vašega razmerja?

V tokratnem prispevku vam zato predstavljamo koncept “proračunskega zmenka” – ideja, ki morda zveni manj romantično od večerje ob svečah, a ima moč, da vaše partnerstvo dvigne na povsem novo raven razumevanja in povezanosti. Kajti, verjemite, pri denarju se ne konča le najlepša ljubezenska zgodba, ampak se lahko prav tu tudi začne.

Moje, tvoje, najino

Razumeti, kako partner razmišlja o varčevanju, zapravljanju, naložbah in finančni varnosti, lahko razkrije več o njem kot marsikateri drug pogovor.

Ali je vaša boljša polovica človek, tipa “denar je tu, da se ga porabi” ali “vsak cent je treba obrniti dvakrat, preden se ga porabi?” 

Morda boste presenečeno ugotovili, da je oseba, ki jo imate za velikega zapravljivca, v resnici varčevalni mojster, ki sanja o zgodnji upokojitvi na podeželju.

"Pri denarju se ne konča le najlepša ljubezenska zgodba, ampak se lahko prav tu tudi začne."

Razlike v finančnih stališčih neizogibno vodijo do trenj, če niso pravočasno naslovljene. A ko jih razumeta in sprejmeta, lahko začneta tkati močno finančno prihodnost skupaj. Namesto da bi se prepirala, zakaj je eden kupil novo igralno konzolo, medtem ko je drugi sanjal o potapljanju v Egiptu, bosta našla skupno pot do obeh ciljev.

Vendar ta pogovor se ne bo zgodil spontano, medtem ko bo en zalival rože in drug iskal izgubljeno nogavico. Ta pogovor se mora zgoditi načrtno. V objemu miru, tišine in sproščenosti. (Po možnosti ko ste že siti in spočiti.) In temu pogovoru mi pravimo »proračunski zmenek

Proračunski zmenek

Se vam to sliši, kot da je na takšnem zmenku potencialnemu partnerju potrebno pokazati bančne izpiske za preteklih 6 mesecev ter predložiti seznam vseh svojih kreditov in celotnega premoženja? Ali da morate impresionirati s svojim znanjem o obveznicah ter skladih? Morda vam zveni proračunski zmenek kot oddaja kvartalnega finančnega poročila partnerju … 

Najverjetneje pa vam zveni kot izjemno naporno in nelagodno polaganje (finančnih) računov partnerju … Pogovor, za katerega ne veste niti, kje se ga lotiti, četudi se vam zdi, da bi vama obema koristil … Najverjetneje pa se vam, kot mnogim, zdijo osebne finance stvar posameznika, in niso stvar diskusije.

"(Bodoči) partner ni naš finančni načrt!"

Kaj NI proračunski zmenek?

Partner ali bodoči partner ni naš finančni načrt. Zato proračunski zmenek ni namenjen temu, da potencialnega partnerja finančno premerimo, če nam bo lahko uresničil vse finančne cilje. Prav tako pa finančni zmenek pri partnerju ni namenjen temu, da partnerja »popravimo« v finančno odgovornejšo osebo. Če na partnerja ne bomo gledali kot na naši finančni plan A, potem nas njegove finančne težave ne bodo osebno obremenjevale, temveč mu bomo lahko resnično le v pomoč in podpora, ko nas bo potreboval.

Kaj JE proračunski zmenek?

Proračunski zmenek je predvsem varen prostor za oba. Ko se ob kavi (ali kozarcu vina) usedeta skupaj in odpreta pogovor o denarju, ni nujno, da začneta s pregledom bančnih izpiskov ali debato o naložbenih portfeljih. Ne, ta zmenek je v začetku bolj namenjen razkrivanju vajinih vrednot, prepričanj in strahov, povezanih z denarjem. Je spoznavanje in raziskovanje, kako lahko kot ekipa dosežeta svoje sanje.

Proračunski zmenek torej ni zgolj sestanek, kjer se pregledujejo številke in proračuni. Je veliko več. Je priložnost za poglabljanje razmerja skozi odprt dialog o temi, ki je pogosto vir stresa in nesporazumov. S pristopom, ki temelji na podpori, razumevanju in skupnem načrtovanju, lahko proračunski zmenki postanejo ključni del vašega odnosa – nekaj, česar se oba veselita, ker veste, da vsak tak zmenek pomeni korak bližje k skupnim sanjam in ciljem.

Kako se pogovarjati o denarju?

Preprosto. Kot da bi se učili novega jezika. Torej zahtevno in počasi. 😊

V nadaljevanju bomo raziskali, kako se pogovarjati o denarju v različnih fazah vašega odnosa – v fazi svežih zaljubljencev, ki še vedno odkrivajo drug drugega skozi rožnata očala, do resnih parov, ki razmišljajo o združitvi svojih finančnih sil, pa vse do zakoncev, ki že krmarijo po skupnih finančnih vodah.

Ne glede na kateri stopnji je vaše razmerje, pa ne pozabite, da je najpomembnejši del vsakega pogovora o denarju iskrenost, odprtost in seveda, ščepec humorja. Nikoli ne veste, kaj se lahko naučite drug o drugem (in o sebi) na teh finančnih zmenkih.

"Izogibanje pogovorom o denarju privede do neskladij, ki na koncu razbijejo odnos, požgejo dom in opustošijo bančne račune vseh (razen sodnega sistema)."

Sveži zaljubljenci

Čeprav je pogovor o denarju morda zadnja stvar na vašem seznamu medtem ko z roko v roki opazujeta labode na Zbilju, je pravzaprav idealen čas, da začnete. Kako torej v romantične kremšnite na Bledu vključiti “D” besedo? Namesto, da pričnete takoj s svojo obsesivno rabo kreditnih kartic, začnite raje s skupnim sanjarjenjem in razkrivanjem vaših najdivjejših finančnih fantazij. Kdo ve? Morda imate oba skrivno željo po zagonu eko-kmetije z alpakami na Veliki planini!

Finančna vprašanja za sveže zaljubljene:

 • Katere so tvoje pregrehe, za katere ti nikoli ni škoda zapravljati denar?
 • Zadaneš na lotu! Kako porabiš ta denar?
 • Ali si želiš kdaj ustanoviti svoje podjetje?
 • Kako dojemaš vlogo denarja v osebnem zadovoljstvu in sreči?
 • Katerih finančnih lekcij so te naučila pretekla razmerja?
 • Kakšen je tvoj pristop k skupnim izdatkom, če gre za potovanja, večerje zunaj ali druge aktivnosti?
 • Kakšni so tvoji življenjski cilji, za katere bo potreben zajeten finančni zalogaj?
 • Ali načrtno varčuješ za te cilje?

Resni pari

So se metuljčki v trebuhu umirili? Čestitamo, prišli ste do faze, kjer je “moj” denar in “tvoj” denar napredoval v “najin” denar. Zdaj je čas, da se pogovor o denarju preseli iz fantazijskega sveta v bolj praktične vode. Kako navigirati skozi te finančne pogovore, ne da bi se počutili kot, da ste na poslovnem sestanku?

Finančna vprašanja za resne pare:

 • Če ima le en izmed naju kredit, ali bo to “najin kredit” ali “tvoj/moj” kredit?
 • Ali imaš privarčevan denar?
 • Ali bova združila denar ali ga bova hranila ločeno?
 • Če bo denar ločen, zakaj? Če bo skupen, kako bova to izvedla?
 • Koliko bi posameznik lahko porabil brez posvetovanja s partnerjem?
 • Kdo bo imel nadzor nad skupnim proračunom?
 • Ali veš kaj o naložbah?
 • Ali bi si kdaj izposodila denar od družine?
 • Kolikšno je najino sprejemljivo finančno tveganje?
 • Ali bova namenila kaj denarja v dobrodelne namene? Za kaj? Koliko?
 • Kako se bova soočala s finančnimi krizami ali nepričakovanimi izdatki kot par?
 • Kakšen je najin skupni sanjski projekt in kako lahko finančno prispevava k njegovi realizaciji?

Zakonci

V partnerstvu, utemeljenem na čvrstih finančnih temeljih, so mnoge večje finančne dileme že obravnavane, partnerja pa sta dobro seznanjena s svojimi finančnimi navadami, cilji in osebnostmi. Skupaj sta uskladila tudi svoj pristop k upravljanju financ. A to še zdaleč ne pomeni, da ni več prostora za pogovor. Nasprotno, vedno obstaja potreba (in priložnost) za nadaljnje raziskovanje in odpiranje novih finančnih tem. Finančni dialog se namreč razvija skupaj z vajinim razmerjem, raste in se prilagaja življenjskim spremembam, ki prihajajo na pot. Tukaj je nekaj primerov vprašanj, ki lahko obogatijo in poglobijo finančne pogovore med zakoncema:

Finančna vprašanja za zakonca:

 • Kakšni so najini dolgoročni finančni cilji in kako se ti cilji razvijajo?
 • Kako lahko izboljšava svoje finančno stanje, da bi hitreje dosegla finančno neodvisnost ali zgodnjo upokojitev?
 • Kako se najini finančni načrti prilagajajo spremembam v življenju, kot so karierne spremembe, selitev ali upokojitev?
 • Kako lahko kot par sodelujeva pri doseganju finančne varnosti in kakšno vlogo imata pri tem raznolikost in diverzifikacija naložb?

Finančna vzgoja otrok

Razprava o denarju dobi še dodatno dimenzijo, ko v enačbo vstopijo otroci. Vzgajanje otrok v finančno pismene posameznike je skupno poslanstvo, ki zahteva premišljen pristop. Zakonca otokom pomagata razumeti temeljne finančne koncepte in spodbujata razvoj zdravih finančnih navad. 

Postopoma jih vodita skozi proces sprejemanja odgovornih finančnih odločitev in jih učita, kako si postaviti močne finančne temelje za svojo prihodnost. Ta proces ne le obogati finančno znanje otrok, ampak staršema omogoča, da ponovno preučita in potrdita lastne finančne vrednote in principe, ki sta jih postavila kot temelj družinskega življenja.

Pri proračunskem zmenku ne gre zgolj za številke

Se vam že riše čar proračunskega zmenka? Res ne gre zgolj za številke. Gre za gradnjo skupnih sanj na trdnih temeljih, za odkrivanje, kako se vajine finančne poti prepletajo in kako lahko skupaj rasteta – ne samo kot posameznika, ampak kot ekipa.

Namesto, da dodatno pustošita svoj bančni račun za komercialne geste, si privoščita proračunski zmenek.

V partnerstvu, kjer je transparentnost ključ do trdnega temelja, lahko izogibanje pogovorom o denarju privede do neskladij, ki se jih niti ne zavedamo, dokler ne postanejo prevelika, da bi jih lahko prezrli. Ta mala pošast bo zrastla v neukrotljivo zver, ki bo na koncu razbila odnos, požgala dom in opustošila bančne račune vseh (razen sodnega sistema).

Torej, ko naslednjič razmišljate o romantičnem večeru, morda presenetite svojega partnerja s predlogom za malo drugačen zmenek. Zmenek, ki se bo morda res začel s pregledom številk, a končal z načrtovanjem skupne prihodnosti.

Valentinovo, ki je pred vrati, je ravno takšna priložnost. Namesto, da dodatno pustošite svoj bančni račun za komercialne geste, si v udobju doma privoščita iskren in iskriv pogovor o vajinih finančnih zablodah in sanjarijah. Prav vsi imamo namreč oboje. In kdo ve, morda bo ta preprost zmenek ob svečkah in domači pašti postal eden izmed vajinih najlepših skupnih spominov, ki bo zaznamoval začetek še močnejše, finančno povezane prihodnosti.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Nakup ali prodaja nepremičnine ni zgolj finančna odločitev; je korak, ki oblikuje vašo prihodnost, vaš dom in vaš naložbeni portfelj. V poplavi informacij, nasvetov in “zanesljivih” mnenj je težko ločiti zrno od plev. To še posebej drži na današnjem nepremičninskem trgu v Sloveniji, kjer se zdi vsaka odločitev zahtevna kot poteza v partiji šaha proti Kasparovu.

Pri Vezovišek & Partnerji razumemo, da je vsaka stranka edinstvena, zato smo razvili pristop, ki presega tradicionalno nepremičninsko posredovanje. Vključuje izdelavo načrta z neodvisnim osebnim finančnim svetovalcem, kar vam zagotovi, da napravite najbolj informirano in načrtovano finančno odločitev.  V tokratnem prispevku bomo predstavili, kako naš “nadgrajeni pristop” zagotavlja, da boste ne le opravili nakup nepremičnine, temveč da si boste v njej (ali z njo) lahko zgradili življenje, ki si ga zaslužite.

Pristop,
ki spreminja igro

Tradicionalni pristop k nakupu nepremičnine je pogosto linearen in omejen na površne informacije, ki ne upoštevajo vaše celotne finančne slike.

Ko stopite skozi naša vrata, vas ne bomo vprašali le, kakšna nepremičnina vas zanima, temveč bomo skupaj z vami raziskali in razumeli vaše življenjske cilje, finančno stanje in ambicije. Ta temeljit začetek omogoča, da vam izdelamo načrt, ki ni le odziv na trenutne trende trga, ampak je usklajen z vašo dolgoročno vizijo.

Z našo pomočjo boste razumeli, kako različni finančni scenariji vplivajo na vašo sposobnost nakupa in kako lahko optimalno strukturirate svoj proračun. Ne gre le za izbiro prave nepremičnine, gre za ustvarjanje strategije, ki vam bo služila leta in leta.

»Pri nas ne boste dobili le tega, kar običajno prejmete v nepremičninski družbi, temveč bomo poskrbeli tudi za vaše trdne finančne temelje, ki pa so ravno tako pomembni kot gradbeni.«

Osebni finančni svetovalec pri nakupu nepremičnine?

Vaš neodvisni zaveznik v šahovski vojni.

Pri Vezovišek & Partnerji se zavedamo, da finančna odločitev, kot je nakup nepremičnine, zahteva več kot le razumevanje trenutnih tržnih cen. Zahteva razumevanje celotnega finančnega ekosistema, ki vključuje kreditno sposobnost, morebitne davčne ugodnosti, likvidnostne načrte in dolgoročne investicijske cilje.

Ugodno financiranje, davčne olajšave, časovno usklajevanje nakupa z gibanji trga … – naš cilj je zagotoviti, da ste vedno korak pred drugimi.

Tukaj v igro vstopi vaš osebni finančni svetovalec – vaš zaupanja vreden neodvisni zaveznik, ki vam pomaga razumeti kompleksnost finančnih aspektov nakupa nepremičnine. Samo s strokovno neodvisno podporo se lahko izognete finančnim pastem in hkrati maksimizirate svoj finančni potencial.

»Je kredit, ki ga lahko pridobite, tudi zares to, kar si lahko privoščite?«

Izdelava načrta: zakaj je pomembna?

Izdelava načrta ni le pomembna, je bistvena. Je razlika med nakupom nepremičnine na pamet in med pametnim nakupom nepremičnine. Razlika, ki se ponavadi šteje v desetinah (tudi stotinah) tisočev evrov.

Načrt omogoča predvidevanje

In s tem varnost. S poglobljenim vpogledom v vaše finančne vzorce, cilje in želje lahko naši finančni specialisti oblikujejo načrt, ki ne le sledi vašim trenutnim potrebam, ampak predvidi prihodnje izzive in priložnosti. V finančnem načrtu se odraža vaša stopnja tveganja, vaša občutljivost za tržne spremembe in osebne preference.

"Izdelava načrta je razlika med nakupom nepremičnine na pamet in med pametnim nakupom nepremičnine."

Pristopite načrtno.

Svoj dom zgradite na
trdnih (finančnih) temeljih.

Naša naloga je, da vam zagotovimo načrt, ki je dovolj prilagodljiv, da lahko prenese kakršnekoli nepredvidljivosti in črne scenarije. Zavarujemo vas pred zunanjimi (in notranjimi) silami. In vam s svojim pristopom omogočamo finančni mir.

Uspešen nakup nepremičnine – zaključek je šele začetek

Načrt, ki smo ga skupaj ustvarili med postopkom nakupa nepremičnine, je le prvo poglavje v vaši (finančni) knjigi. Z načrtom smo vam namreč zgradili trdne in močne finančne temelje, ki vam bodo služili vse življenje. Z njim boste sedaj lahko z isto mero suverenosti sprejemali še preostale finančne odločitve in dosegali življenjske in finančne cilje.

Začetek finančnega skrbništva

Kot specialisti za dolgoročno rast vrednosti premoženja, vam bomo svojo dejansko dodano vrednost neizpodbitno dokazali z vzpostavljenim finančnim skrbništvom, ki bo sledilo.

Ker vemo, da je življenje nepredvidljivo in se bodo vaše potrebe s časom spreminjale, vidimo svojo odličnost v tem, da predvidimo nepredvidljivo in vas na to finančno pripravimo. Naša naloga je zagotoviti, da so vaše finančne odločitve prilagodljive in odporne – da prestanejo viharje trga in izkoristijo njegove sunke. Vaša finančna varnost in blagostanje sta naša glavna skrb, in s pomočjo aplikacije MojSkrbnik vam v sklopu finančnega skrbništva to zagotavljamo vsakodnevno.

Vaš naslednji korak

V času, ko nepremičninski trg ni več mali peskovnik in so v igri visoki vložki, je imeti dobro zasnovan načrt več kot le prednost – je nujnost. Z načrtom in osebnim finančnim svetovalcem nič ni prepuščeno naključju – vsak korak je vnaprej skrbno načrtovan, tako da ste vi lahko mirni, vedoč, da je vaša nepremičninska prihodnost v najboljših rokah.

»Zakaj ne vstopajte na nepremičninski trg brez osebnega finančnega strokovnjaka?
Zato, ker si tega enostavno ne morete privoščiti.«

Uspešen nakup nepremičnine pri nas pa je začetek dolgotrajnega odnosa, ki raste in se razvija skupaj z vami. Je začetek obdobja, ko se lahko zanesete na strokovno skrb in podporo, ki vam omogočata, da živite življenje, ki si ga zaslužite, in uresničite svoje finančne sanje.

KUPUJETE ALI
PRODAJATE NEPREMIČNinO?

Nadgradite svoj pristop in izdelajte načrt
optimalnega scenarija do svoje nepremičnine s finančnim strokovnjakom. Ne glede na to, ali iščete pot do idealnega doma ali želite zaslužiti z nepremičnino, je vaš najboljši zaveznik na tej poti osebni finančni svetovalec.

MOJ SKRBNIK

Aplikacija za nadzor osebnega premoženja.
Edina finančna nadzorna plošča, ki jo boste kdajkoli potrebovali.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ali kdaj v izložbi gledate vazo, ki presega vaš mesečni budget za hrano in se vprašate, če njen kupec je iz dražjega krožnika, kot stane vaš avto? Nenehno kujete načrte, ki vas bodo rešili finančnih okov, a kljub novi službi in napredovanju, živite isto življenje? Ko zvečer v roki držite knjigo o osebni rasti, resnično verjamete, da boste jutri vstali ob petih zjutraj za jutranji tek?

Če po finančni plati spadate v srednji razred, se boste najverjetneje poskušali iz njegovega skrajnega spodnjega roba čimprej prebiti do njegovega skrajnega zgornjega roba. Vendar izkaže se, da ta status veliko lažje pridobimo, kot pa vzdržujemo in tudi obdržimo. Poglejmo si, kateri dejavniki ogrožajo vašo finančno sliko in posledično tudi celoten srednji razred v Sloveniji.

Kdo spada v srednji razred? In kdo se v njem tudi res prepozna?

Uradna definicija srednjega razreda pogosto zajema gospodinjstva z dohodki, ki presegajo osnovni življenjski minimum, a ne dosegajo ravni 20 % najbogatejšega dela prebivalstva. Vendar pa ta definicija le bežno nakazuje realno sliko.

Pred kratkim je na to temo svoje mnenje delila Ana Vezovišek, priznana osebna finančna mentorica iz svetovalne hiše Vezovišek & Partnerji. Njeni vpogledi, skupaj z drugimi strokovnimi mnenji in analizami, so osvetlili številne vidike, ki oblikujejo trenutno stanje in prihodnost srednjega razreda v Sloveniji. Več na to temo si lahko ogledate na video prispevku Inšpektor, ki je na voljo na 24ur.com.

 

Če si želimo okrepiti srednji razred, bodo nujni premoženjski ukrepi na državni ravni.

Je v Sloveniji srednji razred še temeljni steber družbe? Ali v resnici izginja? Številke na papirju kažejo eno sliko, občutek v naši zavesti riše popolnoma drugo … Kje pa je resnica? Kdo še spada v srednji razred? Če sploh še obstaja …

Višji status dandanes zlahka pridobimo, še lažje pa izgubimo

Težava je v tem, da visok življenjski standard resnično veliko stane, zato ga na dolgi rok težko vzdržujemo in zato le redko obdržimo. Čeprav bi včasih radi verjeli, da so za naš finančni padec krivi zunanji dejavniki, pa so ti v resnici povečini zgolj notranji. Oglejmo si dejavnike, ki so po naših izkušnjah največkrat krivci, da naš socialni status potopijo in včasih celo pahnejo čez rob srednjega razreda pod prag revščine.

Finančna slika realnosti je čisto drugačna od tiste, ki jo kažemo navzven.

Zunanji dejavnik, ki ogroža srednji razred: država

Za okrepitev in stabilizacijo srednjega razreda v Sloveniji so nujni učinkoviti državni ukrepi na področju premoženja. Le s premišljenimi in ciljno usmerjenimi ukrepi lahko zagotovimo, da srednji razred ostane ključni del slovenske družbe in gospodarstva.

Si res želimo tako razslojeno družbo?

Kakšna je naša vizija slovenske družbe? Si res želimo družbe, kjer se srednji razred zmanjšuje in razslojuje? To razslojevanje ne prizadene le finančne stabilnosti, temveč vpliva tudi na socialno kohezijo, medsebojno solidarnost in kakovost življenja. Posledice tovrstnega razslojevanja so obsežne in dolgoročne, in jih moramo obravnavati z vso resnostjo.

"Glavni problem je, da so nepremičnine absolutno prevrednotene. Naš standard, ki ga živimo v Sloveniji, absolutno ne dosega tega. Dokler politika ne bo močno posegla v ta segment, bo stanje takšno, kakršno je."

Nadzor nad lastno finančno usodo ostaja v naših rokah

Kljub vsem zunanjim dejavnikom, ob katerih zlahka začutimo jezo, nemoč in obup nad lastno finančno in bivanjsko situacijo, je pomembno, da kot posamezniki prevzamemo nadzor nad tistimi stvarmi, ki jih lahko obvladujemo. To pomeni osredotočanje na svoje finančne odločitve, načrtovanje in gradnja odpornosti proti družbenemu pritisku. V časih negotovosti je to naša najboljša obramba in pot do osebne ter finančne stabilnosti.

“Višji status lahko pridobimo in s pravim pristopom tudi ohranimo. Kljub zunanjim izzivom imamo moč oblikovati svojo prihodnost.”

Zato ne dovolimo, da bi zunanji dejavniki določali našo finančno in socialno prihodnost. Srednji razred ima moč in odgovornost, da oblikuje družbo, v kateri želi živeti. Skupaj lahko ustvarimo boljši jutri. Če začnemo pri sebi.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na izziv za finančno fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ste že kdaj kupili veliko vrečko čipsa in ko ste vrečo odprli … se je zdelo, kot da jo je nekdo pozabil do konca napolniti? Da, to je skrčflacija – čarobni trik v svetu nakupovanja, kjer izdelki nenadoma “shujšajo”, vaša denarnica pa ostane enako obremenjena.

Dobrodošli v svetu, kjer je več res manj!

Več denarja, manj muzike

Skrčflacija je izraz, ki se nanaša na prakso zmanjševanja velikosti ali količine izdelka, medtem ko njegova cena ostaja enaka. To prefinjeno strategijo uporabljajo proizvajalci in trgovci kot način za ohranjanje marž, ne da bi izrecno dvignili cene. Čarovniški trik, kjer izginja vsebina, cena pa ostane nespremenjena.

In če mislite, da ste imuni na te majhne trike, pomislite še enkrat. Skrčflacija je subtilna oblika inflacije, ki jo potrošniki pogosto spregledamo in nevede plačujemo več za manj. Je v resnici precej stara taktika zavajanja potrošnika, ki pa se je ob vedno večji in pestri ponudbi lahko tiho razbohotila na naših policah.

ZPS opozarja: "Skrčflacija:
še vedno je tu!"

Zveza potrošnikov Slovenije nenehno raziskuje in analizira takšne potrošniku neprijazne prakse v Sloveniji. Če nanje ne bi glasno opozarjali, bi potrošniki še naprej kupovali v nevednosti, a z nemirnim občutkom negotovosti, da nekaj ne štima … Pred kratkim so na ZPS zato zbrali nov seznam aktualnih izdelkov, ki so se »skrčili« v zadnjem obdobju, da nam lajšajo nakupovalne odločitve. Preverite jih tukaj.

Taktike in triki skrčflacije

Z razvojem psihologije smo prejeli ključe do človeškega uma. Odprli smo Pandorino skrinjico, polno skrivnosti o tem, kako nas lahko besede in občutja premaknejo, in nehote omogočili, da so te informacije postale igralna karta v rokah mojstrov manipulacije.

Poglejmo si tipe psiholoških pasti, ki se jih premišljeno postavlja v naš potrošniški vsakdan.

Strašljivo? V sodobnem potrošniškem svetu so te taktike in triki skrčflacije postali skoraj neviden, a vseprisoten del našega vsakdana. Prepleteni so s subtilnimi psihološkimi mehanizmi, ki izkoriščajo naše percepcije, navade in pričakovanja. Kot potrošniki smo pogosto nezavedno ujeti v te mreže marketinških strategij, ki ciljajo na našo željo po vrednosti, kakovosti in udobju. Dobrodošli v realnost.

Kaj lahko kot potrošniki naredimo proti skrčflaciji?

Čeprav je težko popolnoma odpraviti skrčflacijo, lahko ozaveščenost in zagovorništvo potrošnikovih pravic pomagata zmanjšati njeno razširjenost. In tako spodbudimo podjetja, da ohranjajo preglednost in poštenost pri svojih cenovnih politikah (in praksah).

Kaj pa etika? Transparentnost kot temelj zaupanja

Medtem ko je razumljivo, da podjetja stremijo k ohranjanju dobička, ostaja dejstvo, da je skrčflacija etično vprašljiva praksa, ki zavaja potrošnike. Kljub temu, da se podjetja soočajo s številnimi izzivi, kot so naraščajoči stroški proizvodnje, inflacija in logistične težave, bi morala biti transparentnost do potrošnikov na prvem mestu.

Ko podjetja zmanjšajo količino ali kakovost izdelka, ne da bi to jasno komunicirala, potrošniki verjamejo, da še vedno kupujejo isti izdelek. To je zavajajoče in lahko vodi do izgube zaupanja, ko potrošniki odkrijejo resnico. Če bi bila podjetja odprta o spremembah in razlogih zanje, bi potrošniki lahko bolj razumeli situacijo in sprejeli informirano odločitev. Tudi kot potrošniki se namreč velikokrat znajdemo v vlogi proizvajalca ali ponudnika in višanje cen (četudi z nelagodjem) tako sprejmemo vsaj z razumevanjem.

Kot pravijo, kratkoročni dobički ne smejo ogroziti dolgoročne integritete, kajne?

Potrošniki imamo moč …

… da postavimo meje in zahtevamo etično in moralno integriteto od ponudnikov.

Ne moremo pristajati na prakse, ki nas z igranjem na občutek krivde silijo v okoljsko osveščene in družbeno koristne nakupe, a hkrati z uporabo t.i. ‘gaslighting’ in drugih manipulativnih metod zbijajo vrednost našemu nakupu.

Izreči odločen »Ne!« takim praksam ni le izraz naše moči, ampak tudi jasno sporočilo, da ne bomo tolerirali narcisoidnega odnosa, ki ima svoj rok trajanja. S tem ne prekinjamo le toksičnosti, ampak tudi spodbujamo okolje, kjer so cenjeni kakovost, spoštovanje in etično ravnanje.

Prispevajmo h kulturi, kjer je potrošnik spoštovan in kjer etična poslovna praksa prevladuje.

V dobi potrošništva, kjer kakovostni izdelki in etični trgovci obstajajo, je naša izbira, koga bomo podprli. Naučimo se reči »Ne« tam, kjer nismo cenjeni ali spoštovani, in s tem prispevajmo h kulturi, kjer je potrošnik spoštovan in kjer etična poslovna praksa prevladuje. To je pot k bolj zdravemu in odgovornemu potrošniškemu svetu, kjer je vsak nakup ne le transakcija, ampak izjava o naših vrednotah.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

»Vsak mesec je ista zgodba. Ko prejmem plačo, se za trenutek počutim kot kraljica sveta, polna upanja in načrtov. A komaj mine teden, plačam vse račune, napolnim hladilnik in tank, kupim kakšno reč … in že se sprašujem, kam je izginil ves denar. Zdi se, kot da sem nenehno ujeta v začaranem krogu, kjer lovim svoj rep in sanjam o prihodnosti, ko ne rabim za vsak nakup gledati na bančni račun in tuhtati ter tehtati, kaj bo zneslo in kaj ne …«

Poznate ta občutek, ko se zdi, da ne glede na to, kako trdo delate, nikoli ni dovolj? Ko si želite, da bi lahko privarčevali za tiste male radosti ali celo za večjo finančno neodvisnost, a se vam vedno znova zdi, da vas realnost brcne nazaj v finančno negotovost? Nič ni bolj frustrirajoče kot občutek, da se vaše finance vrtijo v krogu, brez prave smeri ali cilja. In vi z njimi …

Ko denar postane miselna igra

“Kam izgine ves moj denar?” se sprašuje Sara vsak mesec, ko pregleduje svoje mesečne stroške. Vedno se ji zdi, da denar zapravlja za nujne stvari, a še pred koncem meseca ji ostane v žepu le prazna denarnica in grenak občutek, da bolje ne bo nikoli: »Ne pri teh plačah, ko si še zraka ne morem več privoščiti!«

Pa je vse to res res? Na koncu dne niti sama sebi ne verjame, da so za vse njene denarne tegobe krivi tisti, ki imajo več denarja … 

Če je to res, ali ni potem zares obsojena na to, da bo tako tudi ostalo?

"Pogača je dovolj velika za vse. Naučiti se morate le, kako odrezati svoj kos."

Iskanje izhoda iz finančnega labirinta

»Res bo treba zamenjati službo. Višja plača bo spremenila vse. Ne, to ne bo to … To sem si rekla že večkrat, napredujem po plačnih razredih … Pa vendar vedno znova pristanem na istem mestu.«

»Svoj hobi moram spremeniti v biznis. To mi bo prineslo samostojnost in veliko večji dobiček. Samo lotiti se moram. Najprej v popoldanskem času, da steče, potem pa končno pustim svojo redno službo in živim z delom, ki ga obožujem … Ampak kako? Vsak prosti trenutek rabim za počitek, za igro z otroci, da z možem vsaj malo posediva in pogledava film. Že zdaj sem izčrpana … Kje bom našla čas in energijo za dodaten projekt?«

»Mora obstajati neka skrita pot, nek trik, s katerim bi lahko prekinila ta vzorec življenja 'od plače do plače'!«

»Mora obstajati neka skrita pot, nek trik, s katerim bi lahko prekinila ta vzorec!« Med brskanjem po internetu je naletela na forum, kjer so ljudje delili svoje zgodbe o finančnem preobratu. Nekateri so preporod doživeli iz čistega dna! Vsak deli skrivni recept za svojo zgodbo o uspehu: eni z obvladovanjem proračuna, drugi z investiranjem, tretji z minimalizmom. Katera zgodba je resnična? Vse? »Katera je moja?«

Od plače do plače ali
od palače do palače?

Za Saro, tako kot za mnoge druge, je pravljična pot od palače do palače bolj podobna neskončni sagi. Vsak mesec se pričenja nov krog boja za preživetje, kjer recept “od plače do plače” ne pripelje do zlate palače.

Ko Sara pod težo vseh svojih misli in skrbi na koncu dneva poskuša zaspati, si ponavadi tiho prigovarja:

“Morda ne živim v palači, a moj dom je poln ljubezni, topline in smeha. Ničesar mi ne manjka. Res moram biti hvaležna za to, kar imam. Bogati v svojih palačah pa naj ostanejo nesrečni in neljubljeni.”

Razumljivo. Ko človeka ohromi občutek nemoči, se na koncu preda v ponižnosti. Nič ni narobe s hvaležnostjo za to, kar imamo. Vendar pazljivi moramo biti pri tem, da ne sprejmemo drobtinic, ko si v resnici zaslužimo cel kos pogače. Hitro lahko namesto ponižnosti postanemo zgolj ponižani …

Ali ni pravica vsakega človeka do finančne varnosti in možnosti, da uživa v sadovih svojega dela?

Sara začne razmišljati, da morda na koncu koncev problem le ni v tem, koliko zasluži, ampak kako to, kar zasluži, porabi. Morda pa je ključ do palače v resnici preobrat v njenem odnosu do denarja, v njenem načinu razmišljanja in v njenih finančnih navadah? Morda pa je nastopil čas, da začne pisati svojo finančno pravljico, v kateri bo ona junakinja, ki najde svojo pot od plače do palače.

Prosimo, ne hranite volkov, medvedov in strahov

Strah, da ne bomo zmogli plačati računov, strah pred nepredvidenimi izdatki, strah, da ne bomo nikoli dosegli finančne stabilnosti, ki si jo tako močno želimo, je stvaren. In je poguben. Močno hromi in izničuje našo izkušnjo življenja. Zaradi njega delamo odločitve, ki jih drugače ne bi … Zaradi njega smo v krču. Zaradi njega je težko uživati tudi v malih stvareh … in do velikih sploh ne pridemo.

»Včasih se celo vprašam, ali si sploh zaslužim več, ali je to vse, kar lahko pričakujem od življenja?«

A kljub vsem tem strahovom in negotovostim, globoko v sebi čutite, da si zaslužite več. Hrepenite po finančni brezskrbnosti. Veste, da mora biti življenje več, kot le plačevanje računov. In je. Prav imate. Tudi mi vemo, da je življenje več. In da ga mnogi živijo. Mnogi, ki so živeli prej isto življenje, kot ga sedaj doživljate vi. Mi verjamemo in vemo, da si vsak posameznik zasluži in si lahko omogoči finančni mir. Pogača je dovolj velika za vse. Naučiti se morate le, kako odrezati svoj kos.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp