V sodobnem poslovnem svetu, kjer se delovna dinamika nenehno spreminja in finančne negotovosti lahko kaj hitro postanejo del vsakdana, postaja finančna varnost zaposlenih vedno bolj pomemben steber za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in uspeha podjetij. Vendar pa se ob tem poraja ključno vprašanje: Ali je vlaganje v finančno varnost zaposlenih prava investicija za vaše podjetje?

Finančna varnost zaposlenih ni le vprašanje osebnega zadovoljstva; je temelj, ki podpira produktivnost, motivacijo in splošno počutje vsakega člana vaše ekipe. Vpliv, ki ga ima finančno dobro počutje na delovnem mestu, je daleč od površinskega, saj neposredno vpliva na zmanjšanje stresa, povečanje zavzetosti in spodbujanje lojalnosti med zaposlenimi.

V tokratnem prispevku bomo raziskali, kako ugotoviti, ali je vlaganje v programe finančne varnosti in finančnega dobrega počutja zaposlenih smiselna in koristna odločitev za vaše podjetje. Razpravljali bomo o tem, kaj finančna varnost dejansko pomeni za zaposlene in kako lahko njihova finančna stabilnost prispeva k večji uspešnosti celotnega podjetja. Z razumevanjem ključnih elementov finančnega dobrega počutja in prepoznavanjem znakov, ki kažejo na potrebo po takšnih programih, boste lahko sprejeli informirane odločitve, ki ne bodo koristile le vašim zaposlenim, ampak bodo imele pozitiven vpliv tudi na vaše podjetje kot celoto.

Kaj je program Finančne varnosti zaposlenih?

Finančni wellness (ali finančna varnost) je celostni pristop k upravljanju finančnega zdravja zaposlenih, ki se osredotoča na njihovo sposobnost uspešno uravnavati ekonomske vidike življenja. To vključuje obvladovanje vsakodnevnih finančnih zadev, razvijanje odpornosti na nepredvidene finančne izzive in doseganje dolgoročnih finančnih ciljev.

V podjetju se finančni wellness izvaja skozi izobraževalne programe, svetovalne storitve, orodja za načrtovanje in upravljanje osebnih financ ter programe, ki spodbujajo varčevanje in investiranje. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Prednosti finančnega wellnessa za zaposlene in podjetja

Zaposleni, ki so finančno zdravi, pogosto izkazujejo manjšo stopnjo stresa in večjo zavzetost za delo, kar neposredno prispeva k boljšemu delovnemu okolju in povečanju produktivnosti. Programi finančnega wellnessa lahko privedejo do nižje stopnje absentizma, manj zahtevkov za posojila in zmanjšajo finančno motivirane zamenjave zaposlitve. Za podjetja to pomeni bolj stabilno delovno silo, manjše stroške zaradi fluktuacije kadrov in boljšo podobo podjetja, ki investira v svoje zaposlene. Na koncu to ne ustvarja le bolj zadovoljne in lojalne zaposlene, ampak tudi izboljšuje splošno korporativno kulturo in krepi podjetje kot celoto.

Ali je to vaše podjetje?

 • Podjetje, ki se zaveda vrednosti in pomena svojih zaposlenih (ne glede na branžo).
 • Podjetje, ki je pripravljeno vlagati v ljudi in v njihovo dobrobit.
 • Podjetje, ki ceni zaposlene in njihovo zadovoljstvo.
 • Podjetje, ki se zaveda, da je investicija v finančno dobro počutje zaposlenih edina investicija, ki se zagotovo povrne.

Ali spada vaše podjetje med tiste, za katere je finančna varnost zaposlenih prava investicija?

PODJETJA, KI SO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV
FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje zaposluje večinoma redno zaposlene s pogodbo za nedoločen čas.
 • Podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih.
 • Zaposleni so podjetju pomembni, zato z njimi ustvarjajo boljše odnose (skrb za kulturo).
 • Podjetju so pomembne vrednote in pristop, ki temelji na poslanstvu podjetja.
 • Podjetje skrbi za dobrobit zaposlenih na različne načine (izobraževanja, teambuildingi, sadje v pisarni …).
 • Podjetju je pomembna trajnost in družbena odgovornost.
 • V podjetju je omogočena fleksibilnost pri izrabi delovnega časa in prostora – delo od doma, drseč delovni čas.
 • Podjetje zaposlenim omogoča prilagodljivost pri oblikovanju lastnega urnika.
 • Podjetje ima certifikat “Družini prijazno podjetje.”
 • Podjetju je pomembna skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
 • Podjetje želi pozitivno vplivati na življenje zaposlenega.
 • Podjetje zagovarja premišljene in celostne pristope k dobremu počutju zaposlenih.

PODJETJA, KI (ŠE) NISO PRIMERNA ZA VZPOSTAVITEV FINANČNE VARNOSTI ZAPOSLENIH

 • Podjetje, ki deluje na podlagi prekarnih delavcev, zaposlenih za določen čas, zaposlenih po pogodbi, projektnih delavcih.
 • Mala podjetja, s.p.-ji.
 • Podjetje je osredotočeno na zagotavljanje zaposlitve.
 • Vrednote in poslanstvo nista v ospredju podjetja, v ospredju je dobiček.
 • Zaposleni naj poskrbi za rast in razvoj podjetja.
 • Podjetje je osredotočeno na zadovoljevanje povpraševanja in maksimalen dobiček.
 • V podjetju so zelo toga pravila glede izrabe delovnega časa.
 • Urnik je določen vnaprej in ni možnosti prilagajanja.
 • Podjetje nima certifikatov (ali interesa do pridobivanja tovrstnih certifikatov).
 • Zasebno življenje zaposlenega ni v interesu podjetja.
 • Podjetje si želi pozitivnega vpliva zaposlenih na podjetje.
 • Podjetje nima izdelanih pristopov za dobro počutje zaposlenih in kadrovskih strategij.

Je vaše podjetje primerno za uvedbo programa finančne varnosti zaposlenih?

Spoznajte program MojSkrbnik za zaposlene - program za zagotavljanje finančne varnosti zaposlenih, ki vas uvrsti med premium delodajalce.

Če se vam morda v tem trenutku zdi, da finančni wellness programi niso prava izbira za vaše podjetje, je pomembno razumeti, da je vsako podjetje na svoji edinstveni poti in lahko sčasoma razvije potrebne pogoje za uspešno uvedbo teh programov. Podjetja, ki trenutno ne izpolnjujejo idealnih meril za finančni wellness, lahko postavijo dolgoročne cilje in s prilagoditvijo svojih strategij ter postopnim spodbujanjem kulture finančnega izobraževanja ustvarijo rodovitno okolje za prihodnjo implementacijo. Ne glede na to, kje se podjetje trenutno nahaja, je vedno prostor za rast in izboljšave, ki lahko pripeljejo do boljšega finančnega dobrega počutja vseh zaposlenih.

Program Finančne varnosti zaposlenih kot cilj vsakega zdravega podjetja

Finančno dobro počutje ni le koristno, ampak ključno za celovito finančno varnost zaposlenih, saj prinaša duševni mir in veča notranjo umirjenost ter splošno zadovoljstvo posameznika. Zaposleni, osvobojeni bremen finančnih skrbi, delujejo v manj stresnem okolju, so bolj zdravi, srečni in zavzeti, kar naravno pelje do višje kakovosti njihovega življenja in dela. To je trajnostna paradigma uspeha, kjer blaginja zaposlenih rojeva blaginjo podjetja.

Ali je program Finančne varnosti zaposlenih prava odločitev v tem trenutku?

Vprašalnik za samooceno 

 • Ali opažate visoko stopnjo stresa, povezanega s financami med zaposlenimi?
 • Kako pogosto zaposleni izražajo skrbi glede svoje finančne prihodnosti?
 • Ali menite, da finančne skrbi vplivajo na produktivnost vaših zaposlenih?
 • Kako dobro so zaposleni opremljeni z znanjem o finančnem načrtovanju in upravljanju osebnih financ?
 • Ali podjetje že nudi kakšne oblike finančnega svetovanja ali izobraževanja za zaposlene?
 • Kakšen odstotek zaposlenih bi ocenili kot “finančno pismenih”?
 • Ali vaše podjetje trenutno izvaja kakršnekoli programe za izboljšanje finančnega blagostanja zaposlenih?
 • Kako bi ocenili vpliv finančnega stanja zaposlenih na delovno moralo in vzdušje v podjetju?
 • Ali je vaše podjetje pripravljeno na dolgoročno investicijo v finančno blagostanje zaposlenih, ki ne prinaša takojšnjih finančnih rezultatov?
 • Ali je vaša organizacijska kultura odprta za razprave o finančnih temah in blagostanju?
 • Kako bi vaše vodstvo ocenilo pomen finančnega dobrega počutja zaposlenih za celotno podjetje?
 • Ali so vaši zaposleni izrazili interes ali potrebo po podpori v zvezi z njihovimi finančnimi odločitvami?
 • Kako bi se vaše podjetje odzvalo na morebitne izzive, ki bi jih prinesla implementacija programa za finančno varnost zaposlenih?

Strategija vključevanja programa finančne varnosti v osrčje poslovne in kadrovske strategije podjetja ni le etična odločitev, ampak strateška poteza, ki podjetjem zagotavlja konkurenčno prednost.

Podjetja, ki to spoznajo in ukrepajo, postanejo magneti za vrhunske talente, so arhitekti organizacijske odličnosti in dosežejo ne samo kratkoročne, ampak tudi dolgoročne finančne cilje.

"Finančni wellness ni le vrsta ukrepov, ampak je proces učenja, prilagajanja in sprejemaja odločitev, torej je tako pot, kot cilj, ki lahko pomaga posamezniku izboljšati finančno stanje in kakovost življenja."

Zato naj postane program finančne varnosti zaposlenih več kot zgolj ena od postavk na seznamu korporativnih ugodnosti – naj postane bistveni cilj vsakega podjetja, ki teži k zdravju, rasti in dolgoročni uspešnosti. Prizadevanja za finančno varnost zaposlenih morajo biti vodilo in zaveza, ki usmerja poslovne strategije, saj je prav finančno dobro počutje zaposlenih tista temeljna investicija, ki se obrestuje v nešteto dimenzijah – od individualnega zadovoljstva do kolektivne uspešnosti.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Si predstavljate, da bi najboljšemu dietetiku na svetu anonimno postavili vprašanje o idealnem dnevnem vnosu kalorij, da boste imeli dolgo in zdravo življenje? Preden boste od njega dobili svoj odgovor, bo poleg vaše starosti in spola potrebno odgovoriti na obsežen seznam vprašanj, ki pokrivajo vse od vaše telesne aktivnosti do morebitnih alergij in drugih zdravstvenih posebnosti. Namesto v kalorijah, vam bo vaš novi življenjski slog predstavljen skozi uravnotežene sestavine in obroke.

In preden čisto preveč zaidemo v načrtovanje prehranske diete, se vrnimo nazaj na denarno dieto. Ta bo poskrbela, da boste finančno fit na dan, ko se boste odločili zaključiti delovno kariero. Podobno kot pri prehranski dieti, kjer ni univerzalnega odgovora za vse, moramo tudi pri načrtovanju za upokojitev upoštevati raznolike osebne in finančne okoliščine. To vključuje razumevanje vaših trenutnih in pričakovanih življenjskih stroškov, vaše zdravstvene pripravljenosti (t.j. morebitne nepredvidene zdravstvene izdatke) in seveda vaše finančne cilje in sanje za upokojitev.

dejavniki za izračun finančnih potreb za upokojitev v Sloveniji

Koliko denarja potrebujemo za upokojitev? Odgovor je torej odvisen je od številnih dejavnikov, izpostavili pa bomo tri:

 • željeni življenjski slog (bo kava z mlekom ali brez, v kafiču ali na lastnem vrtičku?),
 • zdravstveno stanje (boste tekli maratone ali maratonsko gledali televizijo?),
 • pričakovana življenjska doba (ne želimo, da bi se naš bančni račun “upokojil” pred nami).

Z uporabo statističnih podatkov o minimalnih in povprečnih življenjskih stroškov v Sloveniji tako lahko skiciramo nekaj smernic.

Številke jasno kažejo na pomembnost zgodnjega načrtovanja za upokojitev, pri katerem ne smemo pozabiti vračunati inflacijo.

Povprečni življenjski stroški na gospodinjstvo

Razmislek o finančnih potrebah za upokojitev nas pripelje do osnovnih številk. Začnemo lahko z minimalnimi mesečnimi stroški v Sloveniji, ki trenutno znašajo 669,83 evra. Za trideset let mirnega upokojenskega življenja bi to pomenilo potrebo po približno 241.138,80 evra, ne da bi pri tem upoštevali inflacijo. A inflacija je (stalna) spremenljivka, ki lahko občutno zmanjša vrednost našega denarja skozi čas. Ob predpostavki povprečne letne inflacije v višini 2,5 % bi morali na stran dati okrog 505.000 evrov, da bi zagotovili, da bodo minimalni življenjski stroški pokriti skozi celotno tridesetletno obdobje upokojitve.

Ko se ozremo proti povprečnim mesečnim stroškom gospodinjstva, ki znašajo 1.630 evrov, se potrebni znesek za trideset let upokojitve povzpne na okoli 586.800 evrov, če inflacijo pustimo ob strani.

A ko vključimo realnost 2,5 % letne inflacije, se izkaže, da bi za ohranjanje povprečnega življenjskega standarda potrebovali skoraj 1.230.000 evrov.

Na poti do finančne pripravljenosti za upokojitev

Naši izračuni služijo zgolje orientacijsko v svetu finančnega načrtovanja za upokojitev, a so, kot svetilnik v noči, zgolj vodilo, ne pa zemljevid celotne poti.

Treba je poudariti, da ti približki ne vključujejo spremenljivk, kot so spremembe v življenjskem slogu, nepredvideni stroški (denimo zdravstveni izdatki) ali potencialni donosi od naložb. Prav tako ostajajo neprizadeti od morebitnih nihanj inflacije ali sprememb v davčni zakonodaji, ki lahko korenito preoblikujejo naše finančne potrebe in možnosti.

Vendar pa ti izračuni predstavljajo dragoceno izhodišče za naše razumevanje temeljnih potreb, ki jih moramo nasloviti pri načrtovanju upokojitve, glede na želeni življenjski slog. Da bi zagotovili, da naš finančni načrt za upokojitev ni le statičen dokument, ampak živa strategija, ki se razvija skupaj z nami in našimi spreminjajočimi se potrebami, je ključnega pomena individualno svetovanje.

Vsak posameznik bi moral iskati usmeritev pri kvalificiranem osebnem finančnem svetovalcu. Ta lahko pomaga pri oblikovanju prilagojenega načrta za upokojitev, ki ne samo da odraža naše trenutne finančne sposobnosti in cilje, ampak tudi predvideva in se prilagaja nepredvidljivostim prihodnosti. Tak pristop nam omogoča, da z zaupanjem zremo proti upokojitvi, vedoč, da smo si zagotovili najboljšo možno pripravljenost za vse, kar nam življenje še prinaša.

Danes je pravi dan, da pričnete aktivno ustvarjati svojo sanjsko upokojitev. Ne veste kje začeti? Prijavite se na posvet z osebnim finančnim svetovalcem in skupaj bosta ustvarila načrt, prikrojen za vas.

Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Predčasna upokojitev so sanje mnogih, ki si želijo že v mlajših letih uživati v zasluženem prostem času in oddihu. Vendar, ko začnemo razmišljati o tem koraku, se pojavi ključno vprašanje: kolikšno finančno varnost potrebujemo za upokojitev pri 55 letih, da bi si zagotovili bodisi minimalen bodisi udoben življenjski standard? Koliko denarja potrebujete?

Odgovor na to vprašanje je odvisen od več dejavnikov, vključno s trenutnimi življenjskimi stroški, pričakovanimi izdatki v pokoju, pričakovano življenjsko dobo in seveda, želenim življenjskim slogom po upokojitvi. V tem prispevku se bomo osredotočili na predčasno upokojitev pri 55. letih, če želimo ohranjati minimalen ali povprečen življenjski standard v Sloveniji.

Seveda so ti izračuni zelo poenostavljeni in ne upoštevajo individualnih razmer ali možnih prihodkov od investicij. Zato je priporočljivo, da se za natančnejšo oceno in načrtovanje posvetujete z osebnim finančnim svetovalcem.

Analiza dveh življenjskih standardov: minimalni in povprečni

Poglejmo si analizo dveh različnih življenjskih standardov v Sloveniji – minimalnega in povprečnega. Raziskali bomo, koliko sredstev je potrebno privarčevati za ohranitev teh standardov, ob upoštevanju inflacije in predvidenega izpada dohodka po upokojitvi pri 55 letih.

1. Želim ohranjati minimalen življenjski standard

Trenutno v Sloveniji minimalni mesečni stroški za življenje znašajo 669,83 evra. Posameznik, ki načrtuje upokojitev pri 55 letih, lahko računa na 10-letni izpad dohodka. V luči tega bi moral imeti na strani privarčevanih 102.892 evra, pri čemer je ta znesek že prilagojen pričakovani inflaciji.

Po desetih letih naj bi državna pokojnina skoraj v celoti pokrila minimalne stroške življenja.

2. Želim ohranjati povprečen življenjski standard

Povprečna plača v Sloveniji trenutno znaša okoli 1.418 evrov. Da bi posameznik lahko pokril desetletje brez dohodka, bi moral imeti prihranjeno približno 217.819 evrov, upoštevajoč pričakovano inflacijo. Ob predpostavki podatkov za leto 2023, bi državna pokojnina po desetih letih znašala okoli 900 evrov. Za vzdrževanje življenjskega standarda, ki ga omogoča povprečna slovenska plača, bi bila potrebna enkratna razlika v višini 287.877 evrov. To pomeni, da bi za predčasno upokojitev pri 55 letih in ohranitev standarda, ki ga nudi povprečna plača, vse do konca življenja, posameznik moral privarčevati skupno 505.697 evrov, ob upoštevanju inflacije.

Iz zgornje analize je razvidno, da so potrebni zneski za zagotavljanje udobne predčasne upokojitve v Sloveniji na prvi pogled precej visoki, še posebej glede na povprečni slovenski standard. Kljub temu pa so ti cilji popolnoma dosegljivi, če sledimo enemu od ključnih načel investiranja: čas ima večjo vrednost kot denar. Z dovolj dolgim načrtovanjem in strategijo lahko celo visoki zneski postanejo dostopni.

Na grafu je prikazan razvoj sredstev ob mesečnem varčevanju v znesku 650 evrov skozi obdobje 25 let ter nadaljnje izplačevanje teh sredstev skozi naslednjih 35 let, pri čemer predpostavljamo, da bomo doživeli 90 let.

Upokojitev pri 55.? Varčevanje pri 30.

Če načelo uporabimo v praksi, lahko izračunamo, koliko je treba mesečno varčevati, da bi dosegli potrebne zneske.

V prvem scenariju mora oseba, stara 30 let, mesečno varčevati približno 130 evrov, ob predpostavki 7 % letnega nominalnega donosa na investicije.

V drugem, bolj ambicioznem scenariju, bi morala oseba pri isti donosnosti na mesec varčevati 625 evrov, da bi dosegla želen življenjski standard predhodne upokojitve.

"Če od 30. leta dalje dajete na stran 130 € na mesec, se lahko upokojite pri 55. letih."

Tako prikazane številke nam ponujajo vpogled v moč dolgoročnega načrtovanja in investiranja. S pravilnim pristopom in doslednim varčevanjem lahko tudi visoki cilji postanejo dosegljivi in upokojitev pri 55. letih ne ostane le nedosegljiva fantazija.

Analiza rezultatov nedvoumno potrjuje, da je za uspešno načrtovanje naše finančne prihodnosti čas naš največji zaveznik. Čim prej začnemo z načrtovanjem in varčevanjem, prej bomo lahko uresničili svoje finančne cilje in si zagotovili želeno prihodnost.

Upokojitev pri 55. letih
ni fantazija –
je uresničljiva vizija

Predčasna upokojitev pri 55 letih je realno dosegljiv cilj za tiste, ki se zgodaj posvetijo finančnemu načrtovanju, varčevanju in investiranju. Ključ do uspeha leži v izkoriščanju časa kot našega najdragocenejšega vira, skupaj z modrimi in premišljenimi finančnimi odločitvami. Čeprav se zahteve za zagotovitev udobne upokojitve morda zdijo visoke, nam pravočasno in dosledno finančno načrtovanje omogoča, da ti izzivi postanejo obvladljivi.

V finančnem svetu, polnem spremenljivosti, je naše najmočnejše orodje za doseganje zgodnje upokojitve znanje, ki ga dopolnjujemo z akcijo. Na koncu je jasno, da za tiste, ki so pripravljeni načrtovati in delovati, predčasna upokojitev niso le sanje, ampak povsem izvedljiv načrt.

V finančnem svetu, polnem spremenljivosti, je naše najmočnejše orodje za doseganje zgodnje upokojitve znanje, ki ga dopolnjujemo z akcijo. Na koncu je jasno, da za tiste, ki so pripravljeni načrtovati in delovati, predčasna upokojitev niso le sanje, ampak povsem izvedljiv načrt.

Vsaka finančna pot edinstvena. Prijavite se na posvet z osebnim finančnim svetovalcem in skupaj bosta ustvarila načrt, prikrojen za vas.

Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Za mnoge je 250.000 evrov ogromen znesek, a ko gre za upokojitev, se lahko ta nepredstavljivo masivna gmota hitro zmanjša, če jo (po)trošimo nepremišljeno. Ključno vprašanje, ki se poraja ob vstopu v zasluženi počitek, je torej, kako dolgo bomo lahko živeli od svojih prihrankov. Ob upokojitvi pri starosti 65 let se namreč soočamo s perspektivo, da bi naša sredstva morala preživeti tri desetletja ali celo dlje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) namreč napoveduje, da naj bi povprečna pričakovana življenjska doba za osebo staro 65 let znašala kar 92 let.

Kako dolgo bodo prihranki zdržali?

Kako hitro bo četrt milijona evrov velika vreča denarja (pri nas jo strokovno imenujemo naložbena vreča) izpuhtela, je odvisno od letnega dohodka oz. želenega izplačila.

Če si vsako leto želimo privoščiti 25.000 evrov dodatka k pokojnini, kar znaša približno 2.080 evrov mesečno, bodo naša sredstva zadoščala za desetletje – to seveda ne upošteva inflacije ali potencialnih donosov na investicije.

Če pa ciljamo na letno izplačilo 10.000 evrov, kar pomeni okoli 833 evrov dodatka k mesečni pokojnini, bi naš prihranek lahko zdržal 25 let.

Glede na povprečno pričakovano življenjsko dobo, računajmo raje, da bi iz tega sklada naj črpali 27 let, kar pomeni, da bi naš dodatek k pokojnini znašal 771 evrov mesečno. Vendar ne smemo pozabiti, da bo ob upoštevanju inflacije realna vrednost našega denarja proti koncu upokojitvenega obdobja precej nižja – do konca upokojitve bi se realna vrednost našega denarja lahko prepolovila.

Vpliv inflacije

Pri načrtovanju upokojitve ne smemo spregledati vpliva inflacije. V obdobju treh desetletij ali več lahko inflacija dramatično zmanjša kupno moč naših prihrankov. Ob predpostavki povprečne letne inflacije 2,5 %, se pričakuje, da bo vrednost denarja v 30 letih padla za 48 %, ob kumulativni inflaciji 109 %.
 To pomeni, da se bodo stroški življenja podvojili, medtem ko bo vrednost naših prihrankov na papirju ostala nespremenjena.

Brez ustreznega načrtovanja in prilagajanja za inflacijo, se lahko hitro zgodi, da kar danes izgleda kot zadosten kup denarja za brezbrižno in udobno prihodnost, v resnici ne bo dovolj za upokojitev.

"Čez 30. let bo inflacija naše premoženje prepolovila."

Investirajte modro

Če si želimo zagotoviti, da bo sredstev dovolj za upokojitev, je investiranje izjemna priložnost za ohranjanje in povečanje vrednosti naših prihrankov. Vendar pa s seboj prinaša tudi določeno mero tveganja, kar pomeni, da je premišljeno načrtovanje investicij v okviru naše osebne strategije, ki upošteva našo toleranco do tveganja, izjemnega pomena.

Da bi zagotovili, da bodo naši prihranki služili svojemu namenu – zagotavljanju finančne varnosti skozi zlata leta – je ključnega pomena, da v ta namen poiščemo pomoč kvalificiranega osebnega finančnega svetovalca. Takšen strokovnjak nam lahko pomaga oblikovati investicijsko strategijo, ki ne bo samo varovala našega kapitala, ampak ga tudi pametno oplemenitila, zagotavljajoč, da naš denar ne bo samo zdržal, ampak bo tudi rasel skozi leta, ki prihajajo.

S tako pridobljenim nadzorom nad premoženjem bo naša upokojitev lahko resnično mirna in finančno stabilna; brez skrbi, da bi nas presenetili nepredvidljivi kapitalski trgi ali inflacijski pritiski.

»Nekaj sva privarčevala, a se bojiva, da ne bo dovolj za upokojitev …«

Od para smo pred kratkim prejeli vprašanje, ki ga na nas naslovijo stranke precej pogosto …

“S partnerjem sva v svojih 50-ih s 30.000 evri na računu in 70.000 evri na varčevalnem računu. Imava povprečni plači in ne moreva več dolgo delati in strah me je, da se nisva bolje pripravila. Ali bova lahko živela preprosto življenje v pokoju?”

Želja po preprostem življenju v zasluženem počitku zahteva pravočasno in skrbno načrtovanje. Sto tisoč evrov se nam morda zdi kot zajeten znesek, toda ko enkrat začnemo črpati ta sredstva, hitro spoznamo, da brez temeljitega načrta ta vsota ne more zagotoviti dolgotrajne finančne varnosti.

Kaj pa, če bi v pokoju živeli le “preprosto življenje”

Ko razmišljamo o preprostem življenju po upokojitvi, je pomembno, da si najprej razjasnimo, kaj točno “preprosto” pomeni za nas. Ta koncept je izrazito subjektiven in se lahko drastično razlikuje od osebe do osebe. Razmislek o želenem načinu življenja po upokojitvi zahteva predvsem iskrenost do sebe glede lastnih pričakovanj in želja. Nato je treba ustvariti natančen načrt, ki bo usmerjal, kako te cilje doseči. Tak načrt nam bo razkril, ali lahko vzdržujemo naš sedanji življenjski slog ali ga bomo morda morali prilagoditi, da ne bi naša finančna sredstva prehitro kopnela.

Bo imel naš par ”preprosto življenje”?

Odgovor na to vprašanje, je: »Žal, ne.« Da bi par ohranil enak življenjski standard kot pred upokojitvijo, bi moral imeti ob začetku pokojninskega obdobja na strani vsaj 335.664 evrov. Poleg tega bi moral biti ta znesek še višji, da bi upošteval letno inflacijo.

Ob upoštevanju njune povprečne neto plače, ki junija 2023 znaša okoli 1.418 evrov, lahko pričakujeta približno 900 evrov pokojnine. Ker si želita ohraniti isti življenjski standard, se bo njun mesečni dohodek zmanjšal za približno 1.036 evrov. Na podlagi privarčevanih sredstev bosta lahko to razliko pokrivala zgolj 8 let.

"Kar se zdi zajeten kup privarčevanih sredstev še ne pomeni zadostnega zalogaja, če mora zdržati tri desetletja."

Dodatno delo po upokojitvi je še vedno možna rešitev …

Če naši prihranki niso obsežni, bi bilo smiselno razmisliti tudi o možnosti dodatnega dela med upokojitvijo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da to ni najbolj privlačna opcija, bi lahko prav dodaten vir dohodka znatno prispeval k naši finančni varnosti v letih, ko bi si najraje oddahnili od delovnih obveznosti. Če se na svojo prihodnost nismo uspeli pripraviti pravočasno, je to mogoče naša edina možnost. Si pa verjetno nihče ne želi iskati dodatnega dela v obdobju, ki bi ga morali preživljati bolj sproščeno …

Investiranje je rešitev za želeno upokojitev

Kot vaši osebni finančni svetovalci vam zagotavljamo, da je najboljši način za povečanje naših prihrankov in pripravo na brezskrbno upokojitev brez dvoma investiranje. Pravočasno in preudarno investiranje.

Pomembno pa je biti previden in se zavedati tveganj, ki jih takšna odločitev prinaša. Osnovno pravilo investiranja je, da nikoli ne smemo vlagati denarja, katerega izgubo si ne moremo privoščiti. Drugo temeljno pravilo pa je, da se na pot investiranja podamo opremljeni z znanjem in finančno pismenostjo ali pa za to poiščemo kvalificirano strokovno pomoč.

Začnite danes: nikoli ni prepozno za načrtovanje

Četudi danes niste tam, kjer bi si želeli biti, nikoli ni prepozno, da ne bi zavihali rokavov in začeli delati na svoji prihodnosti. Pomembno je, da ne izgubite upanja ali se predate občutku nemoči. Morda še niste v optimalnem položaju za upokojitev, a s pravilnim načrtovanjem in pametnimi finančnimi odločitvami lahko še vedno uživate v udobnem življenju.

Najboljši dan za prvi korak k brezskrbni upokojitvi je bil 10 let nazaj. Drugi najboljši dan je danes. Marsikaj se zdi ta trenutek dosti bolj pomembno: ta položnica, ono popravilo, tisti izdatek … In tako nenehno pritiskamo na »dremež« in puščamo na cedilu svojo prihodnost.

Danes je pravi dan, da pričnete aktivno ustvarjati svojo sanjsko upokojitev. Ne veste kje začeti? Prijavite se na posvet z osebnim finančnim svetovalcem in skupaj bosta ustvarila načrt, prikrojen za vas.

Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ste skeptični do novodobnih izrazov, ki prihajajo iz ‘dežele sanj’? Ni vse “Made in USA” vredno posnemanja, a včasih se splača prevetriti predsodke. Med dobre prakse, ki bi jih bilo vsekakor vredno posvojiti, uvrščamo koncept ‘finančnega wellnessa’.

‘Finančni wellness’ lahko štejemo med ključne prioritete delodajalcev, ki razumejo, da je dobro počutje zaposlenih temelj uspeha podjetja. Naprednejši delodajalci se zavedajo, da so zaposleni največji kapital vsake organizacije.

“Financial Wellness” v ZDA

V ZDA so vložili veliko v raziskovanje vzrokov nezadovoljstva na delovnem mestu in uvajanju rešitev za izboljšanje počutja zaposlenih. Koncept ‘finančnega wellnessa’ je tam že trdno uveljavljen in velja za znak družbeno odgovornih podjetij, ki celovito skrbijo za dobrobit svojih zaposlenih. Čeprav se zdi, da je ta pristop izhajal iz empatije, je verjetno osnova te usmeritve kapitalistična logika – naložba v finančno dobro počutje zaposlenih se enostavno izplača.

Kaj je finančni wellness?

Finančni wellness (ang. “Financial Wellness”) je koncept, ki se nanaša na splošno finančno zdravje posameznika, njegovo razumevanje finančnih konceptov in zmožnost upravljanja osebnih financ. V kontekstu delovnega mesta to pomeni paket storitev ali programov, ki jih delodajalci nudijo svojim zaposlenim, z namenom izboljšanja njihove finančne pismenosti in spodbujanja zdravih finančnih navad.

Ti programi vključujejo:

 • svetovanje o upravljanju dolgov,
 • pomoč pri načrtovanju za upokojitev,
 • izobraževanja o vlaganju,
 • upravljanje proračuna …

Glavni cilj je pomoč zaposlenim pri doseganju finančne stabilnosti in zmanjšanje stresa, povezanega s financami, kar pozitivno vpliva na njihovo splošno dobrobit in produktivnost na delovnem mestu.

1 $ vložka v finančni wellness
prinese 3-6 $ dobička.

Učinki finančnega wellnessa

Raziskave dosledno potrjujejo: investicija v finančni wellness zaposlenih prinaša oprijemljive rezultate. Zanemarjanje finančnega počutja zaposlenih pa ne prinaša le izgub, ampak lahko vodi tudi do resnih posledic. Stres – ta veliki sovražnik produktivnosti, kreativnosti, zdravja in dobrega počutja – v konkurenčnem poslovnem svetu preprosto nima mesta. 

Finančni stres, ki pogosto izhaja ne le iz podplačanosti, ampak tudi iz finančne nepismenosti in nezmožnosti upravljanja s financami, predstavlja glavni vzrok za tovrstne skrbi.

Nova služba, višja plača – rešitev, ki ne deluje

Pri reševanju finančnih težav se zaposleni največkrat poslužijo iskanja nove, bolje plačane zaposlitve, kar za podjetje zagotovo ni dobra rešitev. Podjetja so spoznala, da je za dobrobit zaposlenih potrebno poskrbeti – in to na etičen, sočuten in koristen način. Tako se je razvil koncept ‘finančnega wellnessa’.

Raziskave kažejo, da so zaposleni z vzpostavljenim finančnim wellnessom veliko bolj sproščeni, brezskrbni in svoj delovni čas posvečajo  delu. Prav tako imajo veliko manj bolniških odsotnosti in prehodov med službami.

Jedro finančnega wellnessa

‘Finančni wellness’, ali finančno blagostanje, se osredotoča na ‘učinkovito upravljanje finančnega aspekta posameznikovega življenja’.

 • Ohranjanje potrošnje v okviru svojih zmožnosti: Skrbno ravnanje z osebnimi financami v izogib nepotrebnim dolgovom.
 • Finančna pripravljenost na nujne primere: Ustvarjanje varčevalnega rezervnega sklada za nepredvidene izdatke.
 • Dostop do informacij in orodij za sprejemanje dobrih finančnih odločitev: Zagotavljanje znanja in virov, potrebnih za informirano upravljanje financ.
 • Imeti načrt za prihodnost: Razvoj dolgoročnih finančnih strategij, ki podpirajo osebne in poklicne cilje.

Finančni wellness
je edini protistrup za finančni stres.

Ključni cilj finančnega wellnessa je zagotavljanje finančne varnosti

Finančna varnost je med najpomembnejšimi cilji zaposlenih. Kljub temu mnogi zaposleni nimajo dostopa do finančnih storitev in ugodnosti, ki bi jim najbolj koristile. Zato je potrebno razviti bolj celovit pristop k finančnemu blagostanju, ki bo zaposlene finančno opolnomočil in jim omogočal graditi trajno finančno stabilnost. Takšen pristop prispeva k večji trdnosti in uspešnosti celotnega podjetja ali organizacije.

Programi finančnega wellnessa tako ponujajo zaposlenim celostno podporo in strokovna finančna svetovanja, da lahko zaposleni zadovoljijo svoje kratkoročne potrebe, medtem ko si hkrati prizadevajo za doseganje dolgoročnih ciljev.

Kako uvesti Finančni Wellness?

Vsak zaposleni ima drugačne finančne prioritete in obveznosti, zato so za uspešen program dobrega počutja potrebne rešitve, prilagojene edinstvenim okoliščinam zaposlenega.

1. KORAK: ANALIZA STANJA

To se začne z digitalnim sodelovanjem, razgovori ter pregledom evidenc o plačah in prejemkih zaposlenih, da bi dobili popolno sliko o njihovih financah. Cilj je razumeti cilje zaposlenih pri plačevanju davkov, nakupu stanovanja, vzpostavitvi in ohranjanju dobrega kredita, zdravstvenem varstvu, pripravljenosti na izredne razmere, stroških izobraževanja, odplačevanju dolga, varčevanju za pokojnino in drugih delih njihovega finančnega življenja.

2. KORAK: ORODJA & ZNANJA

Naslednji korak vključuje izobraževanje zaposlenih o ključnih konceptih finančnega zdravja ter zagotavljanje orodij, ki jim omogočajo, da to znanje uporabijo v praksi. To ne pomeni le nudenja izobraževanja, ampak tudi zagotavljanje možnosti za praktično uporabo pridobljenih informacij.

3. KORAK: podpora

Za nekatere zaposlene to lahko pomeni uporabo programske opreme za sledenje finančnim ciljem, za druge pa individualno svetovanje s finančnim trenerjem ali svetovalcem, ki lahko pregleda njihove osebne finance in ponudi prilagojene nasvete za dosego finančnih ciljev.

Prednosti finančnega wellnessa ima delodajalec in zaposleni

Učinkovita rešitev finančnega wellnessa ima pomemben vpliv na celotno organizacijo, od zaposlenih do vodstvenih krogov. Vpliv finančnega zdravja zaposlenih imajo torej vsi.

Zaposleni, ki se soočajo s finančnim stresom, pogosto niso tako produktivni in imajo večjo verjetnost, da bodo zapustili svoje delovno mesto. Statistike kažejo, da približno četrtina zaposlenih zaradi finančnih težav izostane vsaj en dan z dela, 15 % zaposlenih pa porabi do 20 ur mesečno za reševanje osebnih finančnih zadev med delovnim časom. Prav tako se je izkazalo, da finančni stres prisili približno 20 % zaposlenih k odhodu iz podjetja.

Leta 2022 je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo v Sloveniji izgubljenih skupaj 17,2 milijona delovnih dni.

Vsak dan odsotnosti zaposlenega lahko podjetje stane približno 300 € zaradi izgube produktivnosti. Zato ima zagotavljanje finančne stabilnosti zaposlenih neposreden pozitiven vpliv na dobičkonosnost podjetja, saj zmanjšuje odsotnost z dela in povečuje zadržanje zaposlenih.

dolgoročna vrednost finančnega wellnessa

Finančno blagostanje lahko pomembno prispeva k zmanjšanju nepotrebnih izdatkov podjetij, ki nastanejo zaradi odsotnosti zaposlenih in zmanjšane produktivnosti. Finančni wellness pa omogoča podjetjem, da razširijo svoje ugodnosti za zaposlene in jim ponudijo:

 • Programe za izboljšanje finančnih veščin, ki pomagajo zaposlenim pri ustvarjanju in rasti premoženja.
 • Orodja in publikacije o finančni pismenosti.
 • Seminarji o naložbah, pokojninskih shemah in proračunskem načrtovanju.
 • Programi za pomoč pri odplačevanju dolgov in kreditov.

Z obogatenim seznamom ugodnosti lahko podjetja pritegnejo in zadržijo kvalificirane zaposlene, saj finančno zadovoljni delavci ostanejo v podjetju dalj časa.

"Finančni wellness ni le vrsta ukrepov, ampak je proces učenja, prilagajanja in sprejemaja odločitev, torej je tako pot, kot cilj, ki lahko pomaga posamezniku izboljšati finančno stanje in kakovost življenja."

Vzpostavitev in vzdrževanje finančne kondicije zahteva prizadevanje tako posameznikov kot podpornega delovnega okolja z dostopnimi in kakovostnimi finančnimi storitvami. To ne prinaša le koristi kot so večja zvestoba, večja produktivnost in nižji stroški, temveč zaposlenim omogoča, da uskladijo odgovorno življenje v sedanjosti s pametnim načrtovanjem za prihodnost.

Postanite premium zaposlovalec!

MojSkrbnik za zaposlene - vaš program finančne varnosti
preobrazi zaposlene v finančno opolnomočene posameznike in izboljšuje dolgoročno finančno sliko in zdravje zaposlenih ter podjetja.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Te dni z navdušenjem in ponosom spremljamo naše športnike, ki na Olimpijskih igrah drug za drugim osvajajo odlične uvrstitve in seveda olimpijske medalje. A te ne prinašajo le vpisa v zgodovino in njihov portfelj uspehov, ampak prinašajo tudi finančne nagrade za te izjemne dosežke …

Pisalo se je leto 1913, ko je Pierre de Coubertin ustvaril olimpijski znak, osnovno moč olimpijskega gibanja, ki je danes poznan po celem svetu. Med seboj povezani olimpijski krogi predstavljajo zvezo petih celin in srečanje športnikov celega sveta. Pomenijo povezanost, sožitje, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo narodov petih celin. Vsaka barva ima svoj pomen, modra predstavlja Evropo, črna Afriko, rdeča Ameriko, rumena Azijo in zelena Avstralijo z Oceanijo.

Glede na to, bi vsakdo pomislil, da se vsaj med temi športniki, ki vsi dosegajo uspehe na istem tekmovanju, ne dogajajo razlike, a se. In to precejšnje, v finančnem smislu (pa tudi drugih pogosto slišimo).

In ker so nas ta teden naši Olimpijci ponovno razveselili z novimi medaljami, smo preverili, koliko je ta in vse ostale letošnje kolajne, finančno ovrednotena ob »povratku v domovino«.

Koliko so torej slovenski Olimpijci vredni v primerjavi z Olimpijci drugih držav?

Večina športnikov v svoji karieri nikoli ne izsanja olimpijskih sanj. Tudi med tistimi, ki se na to veliko tekmovanje prebijejo, jih le peščica poseže po največjih uspehih. A pot do tja je trnova, skromne štipendije, ne prav pogosta sponzorstva, ki niti stroškov dolgoletnih treningov, opreme in zdravstvene oskrbe, kaj šele potnih stroškov ne pokrijejo, so njihova stalnica.

Ne glede na vse in ne glede na to, da se zavedajo, da morda ne bodo prejeli bonusa, morda tudi zato, ker pač »niso iz prave države«, dajejo vse od sebe. Za višje cilje. A preživeti morajo in nagrade so tiste, ki lahko vsaj delno odtehtajo tudi pretekle (ne)uspehe in borbe.

Več deset držav, ki si prislužijo eno od 327 medalj v 15 športih na letošnjih Olimpijskih igrah, je pripravilo bonuse za nosilce kolajn. Na tekmovanju se letos predstavljajo športniki iz 91 držav in pokrajin, med njimi pa jih bo zagotovo izplačalo nagrade za najboljše uvrstitve 32.

Od 624 tisoč dolarjev navzdol …

In za katero državo morajo nastopati športniki, če želijo dobiti najvišje nagrade?

Na prvem mestu je Hong Kong, ki nastopa neodvisno od Kitajske, svojim športnikom so obljubili kar 624 tisoč dolarjev nagrade. Na drugem mestu pa je Turčija, ki je za zlato medaljo pripravljena plačati približno 380 tisoč dolarjev. Na drugi strani pa recimo ZDA plačajo za zlato medaljo »samo« 37,5 tisoč dolarjev.

In kje je Slovenija?

Kot je razvidno iz slike spodaj (vir: Forbes), smo nekje v zlati sredini.

Do leta 2021 so bile slovenske olimpijske medalje vredne od dobrih 15 tisoč pa do nekaj več kot 31 tisoč evrov. A lani so vrednost medalj zvišali, tako naši Olimpijci zdaj dobijo za:

 • zlato medaljo nagrado v višini 55.000 evrov
 • srebrno medaljo nagrado v višini 45.000 evrov
 • bronasto medaljo nagrado v višini 38.000 evrov

Za medalje, ki jih osvojijo ekipe v individualnih športnih panogah (recimo mešana ekipa naših zlatih skakalcev) posamezen član ekipe prejme nagrado v višini 75 odstotkov nagrade, ki je predvidena za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci. Za zlato medaljo v tem primeru posamezen član ekipe dobi 41.250 evrov, in tako naprej.

Lahko bi šli še naprej, koliko dobijo športniki, ki tekmujejo v kolektivnih športih, pa trenerji in drugi člani ekipe, a bistveno ni, koliko dobijo, ampak kaj bodo z novimi zaslužki naredili.

Preverili smo tudi, kaj menijo naši bralci, ali je denarna nagrada, ki jo prejmejo slovenski nosilci olimpijskih medalj prenizka, ravno prav visoka ali previsoka. Rezultate si lahko ogledate v grafu.

Pomembno je sodelovati, ne zmagati …

… je sam slogan Olimpijskih iger, pa vendar kariera vrhunskih športnikov ne traja večno, zato je finančna stabilnost še kako pomembna. Načrtovanje prihodnosti in skrb za premoženje je ključno, v kolikor želijo po končani karieri živeti brez finančnih skrbi. In nič kaj dosti ni drugače za vse nas, ki smo delovno aktivni. S svojim premoženjem moramo ravnati tako, da bomo od njega lahko živeli.

Pred kratkim se mi je zgodilo, da sem ob brskanju po internetu naletela na zanimivo ponudbo, ki je niti jaz nisem mogla spregledati. Ena od slovenskih finančnih hiš je ponujala izračun Zajamčene pokojnine. Ker so nekatere trditve izgledale realne, določene pa so bile resnično nenavadne, predvsem tiste o zajamčenem donosu, sem se prijavila na njihov informativni izračun.

Sprva sem mislila, da izračuna ne bom prejela, saj se nisem skrivala za nobenim drugim imenom, a po nekaj dneh sem na e-mail le prejela sporočilo s spodnjo vsebino.

Spoštovana ga. Nataša,
za vas sem pripravil ZAJAMČENO POKOJNINO po najugodnejših tablicah 2005!
Izplačilo denarja je možno v obliki enkratnega dviga ali mesečne rente.

In potem spodaj še lep nagovor, zakaj se ljudje odločajo za tovrstno varčevanje …

Zakaj se ljudje odločajo za rentno varčevanje?
• Želijo imeti dobro pokojnino.
• Ne želijo delati do smrti. Želijo imeti pasivne dohodke.
• Večina si ne želi biti v finančno breme drugih. Želijo biti finančno neodvisni.
• Vsi si želimo penzijo, ki nam bo zadoščala za normalno življenje po 65. letu – torej želimo si iste dohodke, kot danes prejemamo plačo. Želimo si dostojno preživeti zadnja leta našega življenja.
• Želimo vedeti, kako že danes denar naložiti varno, da bomo lahko uživali na stara leta in bo denar delal za nas.
• Ko gremo v pokoj se nam prihodki praktično prepolovijo in vse preveč ljudi se znajde na pragu revščine.
V primeru dodatnih vprašanj vam bom z veseljem pomagal.
Z odličnim spoštovanjem!

Ja, lepo napisano. Moram priznati. Pa vendar sem oseba, ki želi vse večkrat preveriti in ugotoviti ali je res vse tako lepo kot je napisano.

Pa pojdimo po vrsti …

Izračun temelji na 20-letnem varčevanju po 100 evrov mesečno, kar pomeni, da bi skupaj vložila 24.000 EUR, privarčevala pa bi 39.301 EUR. Na prvi pogled lepo, ni kaj. To pomeni, da bi imela zajamčeno 4,7 % letno obrestno mero. To bi bilo, glede na tržne razmere, ko moramo praktično plačati za sredstva, ki nam stojijo na banki, res odlična ponudba. Se strinjate?
Moja prva misel je bila: le katera finančna institucija bi si to danes lahko privoščila in kako? Takoj zatem pa: kakšno jamstvo mi dejansko ponujajo?

Sledilo je osebno srečanje …

Da bi ugotovila, za kaj točno gre, sem se odločila, da sprejmem njihovo ponudbo za osebno srečanje. V kolikor se bo izkazalo, da je ponudba realna, bi to lahko bilo primerno tudi zame. In konec koncev tudi za nekatere naše stranke. A verjetno za razliko od večine, sama nisem pričakovala, da se bo srečanje končalo uspešno.

Namreč, razlika je v tem, da tovrstnih edinstvenih priložnosti vidim kar nekaj na mesec, skozi sito pa prideta ena ali dve na leto. Ja, dejansko tako malo! Preden se namreč odločim, da bi to bila primerna rešitev zame ali za naše stranke, mora iti rešitev čez kar nekaj korakov:
1. Študija splošnih pogojev
2. Analiza ponudnika
3. Ločeno analiziranje še dveh oseb v našem naložbenem odboru
4. Mnenje zunanjega strokovnjaka

Samo, če vse štiri točke prejmejo zeleno luč, grem v rešitev sama s svojimi sredstvi. No, in če gre seveda za nekaj, kar sodi v moj portfelj. V začetku z manjšo količino, saj vedno preverim, kakšen je celoten proces, tudi proces izplačila, če je sploh mogoč. Šele, ko izkusim, da vse poteka brez zapletov, se odločim za vstop v %, kot je to opredeljeno z mojo strategijo po načrtu (upam, da ga vi imate – sicer je pa osnovno izhodišče izračun naše finančne starosti, ki ga lahko najdete TUKAJ)

Rentno varčevanje z indeksacijo

Vas zanima, kaj sem ugotovila na srečanju?

Šlo je za rentno varčevanje z indeksacijo. To je varčevanje z garantirano obrestno mero in potencialno udeležbo na dobičku. Pa si poglejmo, kaj to dejansko pomeni.
Indeksacija = 4 % (pomeni, da bi se moja vplačila vsako leto povišala za 4 %). Konkretno – začnem vplačevati 100 evrov, naslednje leto 104 evre, naslednje leto 108,16 evrov itn … Ja, kaj hitro nisem več na 100 evrih mesečno.

In kaj to pomeni? Da v 20-tih letih nismo vplačali 24.000 evrov, temveč kar 35.734 EUR!!!! To pa je razlika, se vam ne zdi?

S polico bi bila sicer zaščitena tudi za riziko smrti, a bi bila zaščita minimalna. Police namreč ni mogoče skleniti brez tega, saj gre za zavarovanje. A glede na svojo situacijo, te zaščite ne potrebujem in bi bil ta strošek popolnoma odveč.

Po nekoliko globljem poizvedovanju pa sem izvedela še sledeče:
Zajamčena renta je dejansko 0,5 % letno. Ostalo je odvisno od višine dobička zavarovalnice. Skupaj bi dejansko realno lahko pričakovala ca. 2,50 % donosnost.
Se vam zdaj še sliši tako obetavno?
Rentno varčevanje je običajno najdražja oblika varčevanja (več o tem, kje vse še delamo napake bom govorila na 6. Dnevu finančne pismenosti. Več o dogodku izveste TUKAJ).
V kolikor se inflacija poviša, z njim najverjetneje realno izgubljamo, že danes pa komaj držimo glavo nad gladino. Rešitev je običajno nefleksibilna, prav tako tudi nelikvidna. Je pa res, da imamo občutek varnosti zato, ker so številke vnaprej določene.

Dolgoročno varčevanje zahteva druge rešitve

Žalostno, a običajno se celo izkaže, da bi z varčevanjem na banki privarčevali več!
Za dolgoročno varčevanje je torej potrebno izbirati druge rešitve. Take, kjer ni garancije. Strošek, fleksibilnost in likvidnost pa so ključni parametri pri odločanju.
V bran osebi, s katero sem se srečala, pa lahko povem, da je bila nenavadno transparentna. Ne vem, če je vedela, kdo sem, kljub temu, da nisem skrivala svoje identitete, a pohvalno je že to, da je na vsa moja vprašanja odgovorila brez celofana.

Ob zaključku srečanja mi je zaupala celo, da je izračun marketinški trik, saj se na tej podlagi precej strank odloči za osebno srečanje. Upam le, da stranke to razumejo in da ne pričakujejo, da bodo prejele zneske, kot jih obljubljajo v svojih sporočilih. V tem primeru bodo namreč na koncu razočarane.

Da pa med njimi ne boste vi, vabljeni na tradicionalni 6. Dan finančne pismenosti! Več o dogodku izveste TUKAJ >>

Nataša Kozlevčar, osebna finančna svetovalka

 

Vedno, ampak res vedno, ko ljudem predstavimo 3-VD sistem, dobimo isti odziv. Ne glede na to ali imajo denarja veliko ali premalo, se vsi strinjajo, da bi ta sistem morali uporabljati, še preden so investirali svoj prvi evro.

Zakaj? Ker je tako enostaven, ima pa neverjetno velik učinek. Zniža stroške, poviša donos in predvsem odpravlja finančni stres.

Zakaj sploh potrebujemo “sistem”?

Vsi v naši ekipi veliko beremo, poslušamo webinarje in se nasploh izobražujemo s področja osebnih financ. Skoraj vedno pa se nam zgodi, da na koncu knjige, webinarja ali izobraževanja nekaj pogrešamo. Res je, da čedalje bolj pogosto dobimo ponudbo za naslednjo veliko stvar (beri dodaten seminar, coaching itd.), a največkrat nočemo tega. To želi tisti na drugi strani, mi pa želimo nekaj konkretnega, nekaj uporabnega, kar bomo lahko takoj začeli uporabljati in izboljšali naše rezultate.

Recimo vsaj kakšen konkreten izračun, ki bi nam povedal, kje smo danes in kaj moramo storiti, da se premaknemo iz točke A na točko B. Takšen, kot je na primer izračun finančne starosti, ki ga najdete TUKAJ. Saj veste … Vsak zase misli, da je višje na lestvici, kot pa je v resnici.

Sistem, ki lahko izboljša donose in zniža stroške

A izračun je začetek, ni pa dovolj. Pri investiranju običajno pogrešamo tudi predstavitev konkretnega, enostavnega sistema, ki bi temeljil na resničnih primerih, s katerim se lahko poistovetimo in izboljšamo naše donose, znižamo stroške. Pa naj gre za investiranje velikih zneskov ali pa le varčevanje težko prisluženih 100 evrov mesečno.

Takšnega izračuna, kot ga omenjamo zgoraj, ni nikjer. Tudi sistema, ki bi učinkovito poganjal naš denar po poti do finančne zrelosti, ni razvil še nihče, zato sta se tega lotila Mitja in Ana Vezovišek. V svoji najnovejši knjigi sta predstavila edinstven Sistem 3-VD, ki pomaga vsem.

Ne glede na to ali smo bogati ali revni ali pa, kot večina, sodimo med srednji sloj, je naš prvi finančni cilj pokojnina, nepremičnina ali kup denarja. Sistem, ki je preverjen v praksi in vsebuje najboljša spoznanja iz 20-letnega dela na področju osebnih financ, je zdaj dostopen vsem. In deluje, še kako deluje.

Investiram nek znesek in potem se zalomi …

Do tega sistema ne bi nikoli prišla, če se ne bi v naši ekipi že toliko let srečevali z ljudmi, ki so nam zaupali svoje izzive in nas vzpodbudili k temu, da poiščemo nek univerzalen sistem, ki bi jim pomagal. Izzivi s katerimi so se soočali so bili namreč zelo različni in najbolje, da si pogledamo nekaj resničnih primerov:

“Želim si privarčevati en kupček denarja ‘za vsak slučaj’, katerega se ne bi rad dotikal, razen v skrajnih primerih in potem še en kupček, ki bi me osrečeval, s katerim bi si nekaj privoščili in da se ne bi nikoli več bal ostati sam, le z nekaj evri v denarnici.” Željko

investiranje 3-vd sistem

“Vem, da je potrebno ločiti denar za cilje, sicer jih težko dosežeš. Pa vendar ne vem kam, kako in predvsem koliko ga usmeriti, da bom cilje dosegla. Eno je cilj za avto, ki ga želim uresničiti čez dve leti, pa potem plačilo pomoč otrokom čez 11 let itn. Res bi želela vedeti kako se tega lotiti.” Maja

“Ne vem koliko seminarjev sem že obiskal na temo investiranja … Vsakič mi ponujajo nekaj novega in tako sem se že kar nekajkrat opekel. Investiram nek znesek in potem se zalomi. Kar naenkrat nimam nič kaj dosti privarčevano oz. še huje, nimam niti za hujše čase. Ne vem kako vzpostaviti pravi nadzor.” Borut

8 let sem varčevala za pokojnino, potem pa sem bila zaradi bolezni in posledično izpada dohodka primorana ves privarčevani denar porabiti. Tega si ne želim več, saj vem, da bom zaradi tega težko dosega višjo pokojnino. ” Valerija

“Že dlje časa varčujem, a me je stanje na nepremičninskem trgu streznilo, da sem še daleč od želenega. Sem v precepu ali naj se za dolgo časa zadolžim, vsekakor dalj, kot si želim. Ali pa naj še več let naprej varčujem, morda počakam na padec cen. Bega me dejstvo, da nihče ne ve, kako bo čez par let; bodo cene res padle, bodo krediti manj ugodni, bom imela dobro službo ipd.! “ Majda

Takšnih in podobnih primerov je več sto oziroma bolje tisoče … Vsi tisti, ki so se danes že znebili finančnega stresa so si enotni: v kolikor bi vedeli kako ravnati s prihodki, torej kako razporediti denar, ko ga prejmeš, koliko ga investirati in koliko hraniti za hude čase … bi bila situacija drugačna.

Sistem brez »finančnih bomb« in finančnega stresa

O kakšnem sistemu je torej govora?

O sistemu Treh vreč denarja ali krajše 3-VD. Uh, le kaj bi to bilo?

Nekaj nam že ime samo pove – imeti moramo tri vreče denarja, ki so si med seboj različne. Tako po svoji vlogi kot po velikosti. In ravno te tri vreče nam omogočajo, da lahko najprej postavimo močne finančne temelje in potem začnemo varčevati in investirati.

Ne vemo koliko primerov smo videli, kako ljudje varčujejo za pokojnino (pustimo to, da varčujejo v čisto napačnih produktih) in potem ob prvi “finančni bombi”, ko se jim na primer pokvari avto ali še huje, so dlje časa bolni in imajo nižje prihodke, hitijo izplačevati navadno težko privarčevani denar. Tako se oddaljijo od primarnega cilja in kar je še huje – si ga le redki ponovno zastavijo kot cilj in potem ne varčujejo več.

Škoda, saj se nam z uporabo sistema 3-VD to ne more zgoditi. V kolikor bi namreč svoje vreče polnili skladno z obdobjem v katerem se nahajajo, jim takšna “finančna bomba” ne bi povzročila stresa, stroškov in izničila donosov.

Sistem 3-VD nas uči, da vse svoje finančno premoženje razporedimo v eno od treh vreč denarja in med njimi vzpostavimo povratne povezave. Če uporabimo finančni jezik, govorimo o transakcijski, likvidnostni in naložbeni vreči. Kako velika mora biti posamezna vreča in kako jih polnimo je odvisno do tega kje smo danes. Ne moremo namreč imeti vsi enako velikih vreč, saj so naše potrebe drugačne. Je pa zelo veliko (vse pravzaprav) odvisno od tega kje smo danes. TUKAJ lahko tudi vi preverite, kje ste danes.

Zakaj je ta sistem tako drugačen?

Ker temelji na resničnih primerih v Sloveniji. To je zelo pomembno! Nič nam ne pomaga ameriški sistem, ko pa so njihov pokojninski, zdravstveni in šolski sistem popolnoma nekaj drugega kot pri nas.

Prav nič nam ne pomaga tudi dokler bomo v Sloveniji ljudi, ki so pristali v osebnem stečaju obsojali. Saj veste, v Ameriki se s tem hvalijo. : ) Da ne govorimo o izgubah pri investiranju, ko ljudje nasedajo lažnim obljubam.

Bolj kot želja po finančni neodvisnosti ali svobodi, bi morala biti želja nas vseh, da živimo brez finančnega stresa. Da se pametno pomikamo skozi obdobja finančne starosti. Večina nas začne v obdobju otroka (in s tem ni prav nič narobe) ali mladostnika. Ali sodite tudi vi v enega izmed njih lahko preverite TUKAJ.

Potem je pa potrebno osvojiti le še sistem, ki vam bo pomagal preiti v naslednje obdobje. In nato, ja, šele nato, ko osvojite ta sistem, lahko začnete varčevati in investirati. Sistem 3-VD vam bo povedal koliko.