Varčevanje je osnovna sestavina vaše finančne pogače. Kot nepogrešljivi del finančnega načrtovanja, pa tudi varčevanje ni brez stroškov. Obstajajo različni tipi stroškov, ki jih moramo upoštevati, ko izbiramo tip varčevanja oziroma tip finančnega produkta, v katerega bomo prelivali prihranke za svoje dolgoročne cilje. V tokratnem prispevku bomo podrobneje razložili osnovne tipe stroškov varčevanja.

Osnovni stroški varčevanja so naslednji:

  • vstopni (transakcijski) stroški,
  • stroški poslovanja,
  • izstopni (transakcijski) stroški,
  • oportunitetni stroški.

Tipi stroškov varčevanja, na katere morate biti pozorni

Vstopni (transakcijski) stroški

Vstopni stroški (pri trgovalnih platformah jih imenujemo transakcijski stroški) so stroški, ki nastanejo pri začetku varčevanja ali investicije.

Ti stroški vključujejo provizije in pristojbine, ki jih zaračunajo finančne institucije za odpiranje računa ali nakup finančnih produktov, kot so delnice, skladi ali drugi investicijski produkti. Najpogosteje se ti stroški izražajo kot odstotek od zneska, ki ga vlagate.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 1 % vstopnih stroškov in investirate 1.000 EUR, boste plačali 10 EUR kot vstopni strošek.

Stroški poslovanja

Stroški poslovanja so redni stroški, povezani z upravljanjem in vzdrževanjem vaših naložb. Ti stroški vključujejo upravljavske provizije, stroške skrbništva, stroške svetovanja in druge tekoče stroške, ki jih zaračunajo finančne institucije za upravljanje vaših sredstev.

Stroški poslovanja se običajno izražajo kot letni odstotek od vrednosti naložbe.

PRIMER

Če je letni strošek poslovanja 1 % in imate naložbo v vrednosti 10.000 EUR, boste letno plačali 100 EUR za stroške poslovanja. Dejansko pa jih finančne institucije obračunavajo dnevno od vrednosti premoženja, s čimer se vrednost posamezne enote premoženja zmanjšuje.

Stroški poslovanja pridejo najbolj do izraza v daljših časovnih obdobjih: višja kot je naložba, višji so stroški. Zato moramo biti pri izbiri naložb najbolj pozorni prav na stroške poslovanja, saj nam ti naredijo največ ‘’škode.”

Izstopni (transakcijski) stroški

Izstopni oz. transakcijski stroški, podobno kot vstopni stroški, nastanejo pri prodaji naložb ali pri izstopu iz varčevalnega načrta. Te stroške lahko zaračunajo finančne institucije kot provizijo za prodajo delnic, skladov ali drugih investicijskih produktov. Prav tako lahko vključujejo kazni ali pristojbine za predčasno prekinitev varčevalnega načrta.

PRIMER

Če finančna institucija zaračuna 0,5 % izstopnih stroškov in prodate naložbo v vrednosti 5.000 EUR, boste plačali 25 EUR kot izstopni strošek.

Oportunitetni stroški

Oportunitetni stroški so bolj konceptualni stroški, ki predstavljajo izgubljene priložnosti, ko se odločite za eno investicijo namesto druge. Gre za potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili, če bi sredstva vložili drugam. Izhodišče za oportunitetne stroške pogosto znaša 8 % bruto, pred stroški poslovanja, na dolgi rok (merjeno na 10, še raje 20 let), kar pomeni, da če vaša trenutna naložba ne prinaša vsaj 8 % donosa letno, izgubljate potencialni donos, ki bi ga lahko zaslužili z drugimi naložbami.

PRIMER

Če imate 10.000 EUR v naložbi, ki prinaša 5 % letno, bi lahko teoretično zaslužili dodatnih 3 % ali 300 EUR letno, če bi vložili v naložbo z 8 % donosom.

Poleg navedenih stroškov pa varčevalec oz. investitor plačuje še vrsto drugih stroškov, ki se jih pogosto sploh ne zaveda. Še več, teh stroškov pogosto ne poznajo niti tržniki oz. agenti, ki vam “svetujejo” oziroma prodajajo posamezne produkte. Med najpomembnejše sodijo:

  • stroški garancije,
  • zavarovanja,
  • sklepalni stroški (značilno za naložbena zavarovanja),
  • transakcijski stroški,
  • stroški vodenja naložbenega računa itd.

Poleg teh pa med stroške sodijo tudi davki! Ti so pri investiranju zelo pomembni, saj vam lahko brez letne davčne optimizacije velik del dobička, pa tudi glavnice (da, tudi to je mogoče pri nekaterih naložbah), pobere država.

Kateri finančni produkt ima najnižje stroške varčevanja?

Različni finančni produkti vključujejo različne tipe stroškov. In napačna izbira finančnega produkta vas lahko stane veliko, saj bo vašo privarčevano vsoto močno oklestila s stroški varčevanja. Poglejmo si, kateri finančni produkti vas stanejo najvišje stroške. In katere.

Klasično življenjsko zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje je še vedno najbolj priljubljena izbira med Slovenci. Pri tem tipu varčevanja so vstopni stroški (skupaj s sklepalnimi) skriti v premiji in izračunu. Prav tako si zavarovalnica obračuna tudi izstopne stroške, ki običajno znašajo okoli 1 %. Največji izziv pa so omejeni donosi. Pomembno je upoštevati tudi oportunitetne stroške, saj zavarovalnica investira sredstva zelo konzervativno, kar pomeni, da izgubljamo potencialni donos, ki bi ga lahko dosegli z alternativnimi naložbami.

Finančni produkti se med seboj razlikujejo po donosnosti in višini stroškov. Preveriti moramo oboje.

KOLIKO ZNAŠAJO VAŠI STROŠKI VARČEVANJA?

Preverite, koliko plačujete, da lahko varčujete!

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje vključuje številne stroške. Med njimi so sklenitveni, vstopni, administrativni stroški in stroški obdelave zavarovanja. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let lahko ti stroški znašajo več kot 3.000 EUR. Poleg tega moramo upoštevati tudi stroške poslovanja skladov, zlasti upravljavsko provizijo, ki zmanjšuje donos. Tudi tukaj moramo upoštevati stroške pri predčasnem dostopanju do sredstev, kot so pogoji odkupa in izstopni stroški.

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi so priljubljena oblika varčevanja v Sloveniji. Pri teh produktih se soočamo z vstopnimi stroški, ki lahko znašajo do 3 %, in stroški poslovanja, zlasti upravljavsko provizijo, ki znatno zmanjšuje naš donos. Pri varčevanju 100 EUR mesečno na dobo 20 let bi v skladu s 4 % povprečnim letnim donosom, ob upoštevanju 2 % vstopnih stroškov in 2,5 % stroškov poslovanja, za stroške plačali skoraj 10.000 EUR. Poleg tega je naše izplačilo lahko obremenjeno še z izstopnimi stroški in davkom na kapitalski dobiček.

Namensko varčevanje v banki

Namensko varčevanje v banki je zelo priljubljeno med Slovenci, ki imajo na bankah skoraj 30 mrd EUR. Tukaj sicer ni stroškov varčevanja, vendar obresti skoraj ni, če želimo, da so sredstva likvidna. Obrestne mere se gibljejo med 0,01 % do 0,1 % letno, kar pomeni, da za 1.000 EUR ne dobimo niti dvoštevilčnih obresti na leto. Oportunitetni stroški so visoki, saj bi enkratno naložena sredstva leta 2004 v 20-ih letih realno izgubila kar 59 % svoje vrednosti zaradi inflacije.

Delnice in ETF skladi

Nakup delnic in ETF skladov prinaša različne stroške. Stroški lahko izvirajo iz vodenja borzno posredniškega računa in transakcijskih stroškov (provizij za nakup in prodajo). Tradicionalne borzno posredniške hiše imajo transakcijske stroške do 1 % letno, medtem ko so stroški pri digitalnih borzno posredniških hišah nižji, navajajo tudi 0 %, četudi transakcijske stroške skrivajo v t.i. razponu med nakupno in prodajno ceno. Prav tako pri tradicionalnih ponudnikih plačujemo do 0,8 % letnih stroškov vodenja računa, medtek ko so pri digitalnih ponudnikih ti spet manjši, ponekod tudi 0 %. ETF skladi prav tako računajo stroške poslovanja, predvsem upravljavsko provizijo, ki se giblje med 0,07 % do 0,40 %, kar se prišteje k stroškom borzno posredniške hiše in zmanjšuje naš donos.

Zlato

Pri nakupu zlata moramo biti pozorni na razliko med nakupno in prodajno ceno. Stroški se razlikujejo glede na količino zlata, pri čemer so višji za manjše količine (več kot 20 % za 1 g in 3 % za 1.000 g, odvisno od ponudnika). Poleg tega so prisotni tudi stroški hranjenja zlata, ki lahko znašajo do 1,2 % vrednosti zlata.

Kriptovalute

Stroški nakupa in vzdrževanja kriptovalut se lahko precej razlikujejo. Transakcijski stroški lahko znašajo od 0,5 % do 5 % od vrednosti transakcije, odvisno od platforme in načina plačila. Vzdrževanje kriptovalut prinaša stroške varnostnih ukrepov, kot so strojne denarnice ali varnostne kopije, ki so ključnega pomena za zaščito sredstev pred hekerskimi napadi. Seveda pa tudi pri kriptovalutah že poznamo sklade, tako zasebne (podobni vzajemnim) kot ETF sklade, kjer so stroški podobni zgoraj navedenim.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Ni vse zlato, kar se sveti

Ko razmišljate o varčevanju, ne pustite, da vas zavajajo blišč in obljube tržnikov, ki se predstavljajo kot svetovalci (npr. bančni svetovalec, svetovalec za investicije ipd.). Samo zato, ker je določen finančni produkt enostavno dosegljiv in ga ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje. Stroški varčevanja, ki so pogosto skriti v drobnem tisku, lahko tiho odžirajo vaše prihranke in zmanjšujejo donosnost vaših naložb. Ne pozabite, da ni vse zlato, kar se sveti. Vzemite si čas, raziščite vse možnosti in bodite kritični pri izbiri finančnih produktov. Le tako boste lahko zagotovili, da bodo vaši prihranki resnično delali za vas.

Samo zato, ker vam finančni produkt ponujajo na vsakem vogalu, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vaše dolgoročne cilje.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

IZRAČUNAJTE SI
STROŠKE VARČEVANJA

Vas zanima, koliko plačujete, da lahko varčujete?
Naredite izračun z našim brezplačnim e-kalkulatorjem.

V obilju možnosti na finančnem trgu se dandanes mnogi sprašujejo, ali je sploh mogoče najti varno zavetje za svoja sredstva, da jih ne bi zdesetkala inflacija. Seveda priložnosti obstajajo, ampak so dostopna tistim, ki vedo, kje in kako jih iskati. Naša neodvisna analiza denarnega trga vam jih poklanja na dlani.

V aktualni analizi odkrijte, katere možnosti vam za učinkovitejše varčevanje in plemenitenje sredstev priporoča naš investicijski tim. V celoti si jo lahko pretočite TUKAJ.

Kaj je denarni trg?

Finančni trg je sistematično urejen prostor, kjer udeleženci medsebojno trgujejo z različnimi finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice itn. Cilj trgovanja je omogočiti prenos sredstev med tistimi, ki sredstva imajo (vlagatelji), do tistih, ki sredstva potrebujejo (podjetja, vlade). Za gospodarski razvoj je ključno učinkovito delovanje finančnih trgov.

Del finančnega trga predstavlja denarni trg, ki je namenjen predvsem tistim, ki iščejo varno zatočišče za svoja sredstva z minimalnim tveganjem. Med najbolj priljubljene produkte spadajo denarni vzajemni skladi, kratkoročni obvezniški skladi, ETF-ji za denarni trg in različni tipi varčevalnih računov, ki jih ponujajo tako tradicionalne banke kot digitalne finančne platforme.

Je čas, da svoj denar hranite drugje?

Če ste v preteklosti vložili denar v instrumente denarnega trga, ste dobili skoraj enako obrestno mero, ne glede na to, kje ste bili. Zakaj? Ker so bile obrestne mere Evropske centralne banke v preteklih obdobjih zelo nizke in tudi na ničli. Posledično smo večinoma svoj denar pustili ležati na varčevalnih računih pri bankah. In tam se ga je sedaj nabralo že več kot 26 milijard evrov!

Vendar pa je od druge polovice leta 2022 vse skupaj postalo bolj zanimivo. Centralne banke so zaradi visoke inflacije začele dvigovati obrestne mere, kar je pomenilo, da je izbira pravega instrumenta in ponudnika denarnega trga postala ključna. Zato je sedaj (skrajni) čas, da ponovno razmislimo o tem, kje hranimo svoj denar.

ČAS JE ZA PREMIK.
Denar prestavite tja,
kjer se vam hramba obrestuje!

Produkti, kot so vzajemni skladi denarnega trga in nekatere nove digitalne bančne storitve, ponujajo več za hrambo denarja. Ne le, da nudijo višje obresti, ohranjajo tudi likvidnosti, kar je nujno za hrambo sredstev, ki niso namenjena investiranju. Torej za zlato rezervo, ki mora biti ves čas pri roki.

Denar na banki ni edina možnost. Obstajajo alternative!

Naša analiza je tako razkrila, da nam aprila 2024 v Sloveniji najboljši ponudnik ponuja kar do 4 % letne obrestne mere (brez vezave), preden se odštejejo stroški in davki. Kar impresivno, kajne?

(Vam manjka kakšen delček informacij, da bi se vam to zdelo impresivno?
Naj vam pomaga g. Višek, ki te reči pojasni malo bolj po domače: KLIK.)

Kako izbrati pravi finančni produkt?

Pri izbiri pravega finančnega produkta upoštevamo dva glavna dejavnika: likvidnost in stroške.

LIKVIDNOST je pomembna, ker želimo imeti možnost hitro dostopati do svojih sredstev, ne da bi pri tem utrpeli dodatne tržne izgube.

Drugi ključni dejavnik so STROŠKI, ki so povezani s finančnimi produkti. Ti vključujejo upravljavske provizije, stroške transakcij in morebitne druge pristojbine, ki lahko znatno zmanjšajo neto donos naših naložb.

Cilj je dosežen, ko najdemo produkt s pravo kombinacijo nizkih stroškov, zagotovljene likvidnosti in zajamčene visoke letne obrestne mere. V ta namen pa se je potrebno temeljito poglobiti v ponudnike, še bolj pa v njihov drobni tisk.

Vas zanima, ali ste za hrambo svojega denarja naredili najboljšo izbiro?

Analiza razkrila najboljše izbire za hrambo denarja

Naša neodvisna analiza denarnega trga razkriva nekaj zelo zanimivih produktov, ki so izstopali zaradi svoje kombinacije likvidnosti, nizkih stroškov in varnosti.

Ali je to tudi najboljša izbira za vas in vašo finančno situacijo? Katere so alternative? Kdo je zmagovalec med vzajemnimi skladi in neo-bankami? Kako izvedemo prenos sredstev in koliko sredstev vam svetujemo hraniti na takšen način?

Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

Če vas zanima, kateri produkti so se resnično izkazali kot najboljši v trenutnih tržnih pogojih, vam priporočamo, da si prenesete našo celotno analizo. V njej boste našli dragocene informacije, ki so ključne za vaše naložbene odločitve in optimizacijo vaših finančnih strategij.

kaj pridobite z našo analizo?

Kje hraniti denar, ki ni namenjen investiranju?

Pri upravljanju finančnih sredstev je izjemno pomembno, da so naše odločitve temeljito premišljene in podprte z zanesljivimi informacijami. Svet denarnih trgov je poln možnosti, ki lahko na prvi pogled delujejo enako, vendar se ob podrobnejši analizi razlike hitro pokažejo.

Vedno je smiselno razmišljati dolgoročno in izbrati rešitve, ki vam ne le ohranjajo kapital, ampak ga v idealnih pogojih tudi plemenitijo. Vsak neinvestiran evro lahko še vedno deluje v vašo korist, če je pravilno razporejen.

POSTANITE FINANČNO INFORMIRANI

Naročite se na naše finančne novice in
ostanite v stiku s priporočili našega investicijskega tima.

Karkoli izberete, je bolje, kot da vam denar stoji na tekočem računu

Da bi resnično razumeli, kje in kako najbolje hraniti svoja sredstva, ki niso namenjena investiranju, vas vabimo, da si prenesete našo celotno analizo denarnega trga. V njej boste našli konkretne nasvete in vse odgovore na vprašanja v zvezi z denarjem, ki vas žuli v vaši denarnici.

POBERITE OBRESTI ZA
DENAR, KI VAM LEŽI

Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete osebni posvet, nas lahko kontaktirate na info@vezovisek.si ali pokličete na 041 616 073. Naši strokovnjaki so tukaj, da vam pomagajo razumeti vaše možnosti in vas podprejo pri sprejemanju finančnih odločitev, ki so najboljše za vas in vašo finančno prihodnost.

"Zdaj je odličen čas, da začnete obresti pobirati vi, ne vaša banka. Zgodovina nam kaže, da ko inflacija naraste, denarni trg ponudi višje obresti. Ko inflacija pade, obresti ostanejo visoke še nekaj časa. To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi."

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Nakup ali prodaja nepremičnine ni zgolj finančna odločitev; je korak, ki oblikuje vašo prihodnost, vaš dom in vaš naložbeni portfelj. V poplavi informacij, nasvetov in “zanesljivih” mnenj je težko ločiti zrno od plev. To še posebej drži na današnjem nepremičninskem trgu v Sloveniji, kjer se zdi vsaka odločitev zahtevna kot poteza v partiji šaha proti Kasparovu.

Pri Vezovišek & Partnerji razumemo, da je vsaka stranka edinstvena, zato smo razvili pristop, ki presega tradicionalno nepremičninsko posredovanje. Vključuje izdelavo načrta z neodvisnim osebnim finančnim svetovalcem, kar vam zagotovi, da napravite najbolj informirano in načrtovano finančno odločitev.  V tokratnem prispevku bomo predstavili, kako naš “nadgrajeni pristop” zagotavlja, da boste ne le opravili nakup nepremičnine, temveč da si boste v njej (ali z njo) lahko zgradili življenje, ki si ga zaslužite.

Pristop,
ki spreminja igro

Tradicionalni pristop k nakupu nepremičnine je pogosto linearen in omejen na površne informacije, ki ne upoštevajo vaše celotne finančne slike.

Ko stopite skozi naša vrata, vas ne bomo vprašali le, kakšna nepremičnina vas zanima, temveč bomo skupaj z vami raziskali in razumeli vaše življenjske cilje, finančno stanje in ambicije. Ta temeljit začetek omogoča, da vam izdelamo načrt, ki ni le odziv na trenutne trende trga, ampak je usklajen z vašo dolgoročno vizijo.

Z našo pomočjo boste razumeli, kako različni finančni scenariji vplivajo na vašo sposobnost nakupa in kako lahko optimalno strukturirate svoj proračun. Ne gre le za izbiro prave nepremičnine, gre za ustvarjanje strategije, ki vam bo služila leta in leta.

»Pri nas ne boste dobili le tega, kar običajno prejmete v nepremičninski družbi, temveč bomo poskrbeli tudi za vaše trdne finančne temelje, ki pa so ravno tako pomembni kot gradbeni.«

Osebni finančni svetovalec pri nakupu nepremičnine?

Vaš neodvisni zaveznik v šahovski vojni.

Pri Vezovišek & Partnerji se zavedamo, da finančna odločitev, kot je nakup nepremičnine, zahteva več kot le razumevanje trenutnih tržnih cen. Zahteva razumevanje celotnega finančnega ekosistema, ki vključuje kreditno sposobnost, morebitne davčne ugodnosti, likvidnostne načrte in dolgoročne investicijske cilje.

Ugodno financiranje, davčne olajšave, časovno usklajevanje nakupa z gibanji trga … – naš cilj je zagotoviti, da ste vedno korak pred drugimi.

Tukaj v igro vstopi vaš osebni finančni svetovalec – vaš zaupanja vreden neodvisni zaveznik, ki vam pomaga razumeti kompleksnost finančnih aspektov nakupa nepremičnine. Samo s strokovno neodvisno podporo se lahko izognete finančnim pastem in hkrati maksimizirate svoj finančni potencial.

»Je kredit, ki ga lahko pridobite, tudi zares to, kar si lahko privoščite?«

Izdelava načrta: zakaj je pomembna?

Izdelava načrta ni le pomembna, je bistvena. Je razlika med nakupom nepremičnine na pamet in med pametnim nakupom nepremičnine. Razlika, ki se ponavadi šteje v desetinah (tudi stotinah) tisočev evrov.

Načrt omogoča predvidevanje

In s tem varnost. S poglobljenim vpogledom v vaše finančne vzorce, cilje in želje lahko naši finančni specialisti oblikujejo načrt, ki ne le sledi vašim trenutnim potrebam, ampak predvidi prihodnje izzive in priložnosti. V finančnem načrtu se odraža vaša stopnja tveganja, vaša občutljivost za tržne spremembe in osebne preference.

"Izdelava načrta je razlika med nakupom nepremičnine na pamet in med pametnim nakupom nepremičnine."

Pristopite načrtno.

Svoj dom zgradite na
trdnih (finančnih) temeljih.

Naša naloga je, da vam zagotovimo načrt, ki je dovolj prilagodljiv, da lahko prenese kakršnekoli nepredvidljivosti in črne scenarije. Zavarujemo vas pred zunanjimi (in notranjimi) silami. In vam s svojim pristopom omogočamo finančni mir.

Uspešen nakup nepremičnine – zaključek je šele začetek

Načrt, ki smo ga skupaj ustvarili med postopkom nakupa nepremičnine, je le prvo poglavje v vaši (finančni) knjigi. Z načrtom smo vam namreč zgradili trdne in močne finančne temelje, ki vam bodo služili vse življenje. Z njim boste sedaj lahko z isto mero suverenosti sprejemali še preostale finančne odločitve in dosegali življenjske in finančne cilje.

Začetek finančnega skrbništva

Kot specialisti za dolgoročno rast vrednosti premoženja, vam bomo svojo dejansko dodano vrednost neizpodbitno dokazali z vzpostavljenim finančnim skrbništvom, ki bo sledilo.

Ker vemo, da je življenje nepredvidljivo in se bodo vaše potrebe s časom spreminjale, vidimo svojo odličnost v tem, da predvidimo nepredvidljivo in vas na to finančno pripravimo. Naša naloga je zagotoviti, da so vaše finančne odločitve prilagodljive in odporne – da prestanejo viharje trga in izkoristijo njegove sunke. Vaša finančna varnost in blagostanje sta naša glavna skrb, in s pomočjo aplikacije MojSkrbnik vam v sklopu finančnega skrbništva to zagotavljamo vsakodnevno.

Vaš naslednji korak

V času, ko nepremičninski trg ni več mali peskovnik in so v igri visoki vložki, je imeti dobro zasnovan načrt več kot le prednost – je nujnost. Z načrtom in osebnim finančnim svetovalcem nič ni prepuščeno naključju – vsak korak je vnaprej skrbno načrtovan, tako da ste vi lahko mirni, vedoč, da je vaša nepremičninska prihodnost v najboljših rokah.

»Zakaj ne vstopajte na nepremičninski trg brez osebnega finančnega strokovnjaka?
Zato, ker si tega enostavno ne morete privoščiti.«

Uspešen nakup nepremičnine pri nas pa je začetek dolgotrajnega odnosa, ki raste in se razvija skupaj z vami. Je začetek obdobja, ko se lahko zanesete na strokovno skrb in podporo, ki vam omogočata, da živite življenje, ki si ga zaslužite, in uresničite svoje finančne sanje.

KUPUJETE ALI
PRODAJATE NEPREMIČNinO?

Nadgradite svoj pristop in izdelajte načrt
optimalnega scenarija do svoje nepremičnine s finančnim strokovnjakom. Ne glede na to, ali iščete pot do idealnega doma ali želite zaslužiti z nepremičnino, je vaš najboljši zaveznik na tej poti osebni finančni svetovalec.

MOJ SKRBNIK

Aplikacija za nadzor osebnega premoženja.
Edina finančna nadzorna plošča, ki jo boste kdajkoli potrebovali.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
slovenske ljudske obveznice

Slovenske ljudske obveznice so trenutno vroče žemljice, ki jih je na stojnico finančnega trga postavilo Ministrstvo za finance. Čeprav je izredno pohvalno, da je država izdala ljudske obveznice, se je po naši oceni tega lotila nekoliko prepozno in nerodno. Za nakup je namreč potrebno odpreti trgovalni račun pri borznih hišah, kar prinaša dodatne stroške in logistične izzive za malega vlagatelja.

Na koncu dne pa vse zanima le odgovor na preprosto vprašanje: »Ali naj kupim slovenske ljudske obveznice? Da ali ne?« Odgovor seveda ni enoznačen za vsakogar. Naložbeni tim Vezovišek & Partnerji pa vam v tokratnem prispevku ponuja svoje priporočilo. In seveda pripadajoče pojasnilo zanj.

Slovenske ljudske obveznice: dejstva in številke

OSNOVNI PODATKI o ljudskih obveznicah

»Za malega vlagatelja je nakup ljudskih obveznic veliko boljša poteza, kot pa da ima depozit na banki. Vendar to velja le za nepoučene stranke, poučeni poznamo boljše alternative. Zato smo našim strankam nakup ljudskih obveznic praviloma odsvetovali.«

Novost na slovenskem trgu

Slovenske ljudske obveznice bodo na voljo od 1. februarja do 16. februarja 2024. Na voljo je 250 mio. € obveznic. S tem je Slovenija sledila zgledu preostalih držav, ki so to potezo že izvedle. Med zadnjimi Hrvaška, ki je v obtok poslala za 1,85 milijard € ljudskih obveznic in bila pri tem zelo uspešna. Poleg tega, da v svojem pristopu za vlagatelje ni imela stroška trgovalnega računa, je ponudila tudi višjo obrestno mero (3,65 %).

Kdo lahko investira in kakšni so pogoji?

Ljudske obveznice so namenjene polnoletnim državljanom Slovenije. Minimalni vložek znaša 1.000 €, maksimalno pa lahko vlagatelj vloži do 100.000 €. Obveznice se bodo prodajale v celotnem vpisnem obdobju do 16. 2. 2024. To pomeni, da se bo masa presežka (nad 250 mio. €) razporedila med vse vlagatelje.

Prvi program Radia Slovenija | Svetovalni servis

Intervju: upravljalec osebnega premoženja magister Mitja Vezovišek in Bojan Leskovec | 1. 2. 2024 | 31 min

Prisluhnite tukaj!

Analiza obrestne mere in ročnosti

Obrestna mera je 3.4 %. S triletno ročnostjo obveznic si vlagatelji zagarantirajo povračilo glavnice in obresti. Z drugimi besedami to pomeni, da so obresti garantirane samo v primeru, da mi obveznico kupimo v primarni izdaji (torej do 16. februarja 2024) in jo držimo do konca, do dospetja (kar je 3 leta). Le v tem primeru je garantirano, da bomo dobili nazaj glavnico in obresti. Razen v primeru, če bi v tem času država Slovenija (po grškem scenariju) bankrotirala. To pa je zelo malo verjetno.

KOMENTAR INVESTICIJSKEGA TIMA

Slovenske ljudske obveznice - da ali ne? In za koga?

Stroški in obdavčitev

Pri nakupu je potrebno upoštevati stroške vzdrževanja trgovalnih računov, ki lahko znašajo od 30 do 40 evrov letno. Kar se tiče obdavčitve, zakon o obnovi določa, da bodo obresti obdavčene enako kot obresti iz depozitov, kar pomeni neobdavčenje do višine 1.000 €, nad to mejo pa je 25-odstotna obdavčitev.

Slovenske ljudske obveznice našim strankam odsvetujemo

Naložbeni tim Vezovišek & Partnerji po temeljiti analizi ljudskih obveznic ostaja skeptičen. Čeprav bi naj bil smisel slovenskih ljudskih obveznic, da je to rešitev za vlagatelje, ki razmišljajo o manjših vložkih (pod 10.000 €), ravno njim to najbolj odsvetujemo.

Razlogi so v visokih (in nepotrebnih) stroških trgovalnih računov, relativno nizki obrestni meri in potencialni nelikvidnosti sredstev (oziroma tveganju, da bo imela naložba negativni donos, če jih prodamo predčasno). Za tovrstne male investitorje že sedaj na tržišču obstajajo boljše alternative.

Slovenske ljudske obveznice – naša ocena

INVESTICIJSKI WEBINAR

Konec januarja 2024 smo organizirali webinar Finančni trgi 2024: Kako investirati, da bo portfelj v zelenem?, na katerem je naš investicijski tim še globlje raziskal in pojasnil to temo. 

Ali je smiselno kupiti ljudske obveznice, ki jih bo izdala Slovenija v okolju padajoče inflacije? Kakšne so alternative za zaščito denarja pred inflacijo?

Če želite vedeti več o tem, ali so ljudske obveznice dobra investicija za vas, si lahko webinar ogledate TUKAJ.

Alternativne investicijske možnosti

Kot boljše alternative predlagamo obvezniške sklade. Ti ponujajo večjo likvidnost, nižje tveganje in potencialno višjo donosnost, posebej v trenutnih makroekonomskih razmerah. Prav tako omogočajo boljšo razpršenost naložb in, ob pravilni izbiri, tudi manjše stroške.

“Ali je obveznice dobro imeti v vsakem naložbenem portfelju?”

»Zelo odvisno od tega, v kakšnem položaju ste. Če ste mlad študent in želite varčevati za pokojnino, je to nesmiselno. Če ste investitor, potem pa je vprašanje bolj, kakšen naj bo delež obveznic v vašem portfelju.«

Finančni trgi 2024:
Kako investirati, da bo
portfelj v zelenem?

Kapitalski trgi so v preteklosti po prenehanju dvigovanja obrestnih mer beležili občutno rast. Čeprav s popolno gotovostjo ne moremo napovedati, da se bo ta trend ponovil, nas statistika in zgodovina opogumljata, da je rast možna, čeprav je odvisna tudi od drugih dejavnikov …
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ali kdaj v izložbi gledate vazo, ki presega vaš mesečni budget za hrano in se vprašate, če njen kupec je iz dražjega krožnika, kot stane vaš avto? Nenehno kujete načrte, ki vas bodo rešili finančnih okov, a kljub novi službi in napredovanju, živite isto življenje? Ko zvečer v roki držite knjigo o osebni rasti, resnično verjamete, da boste jutri vstali ob petih zjutraj za jutranji tek?

Če po finančni plati spadate v srednji razred, se boste najverjetneje poskušali iz njegovega skrajnega spodnjega roba čimprej prebiti do njegovega skrajnega zgornjega roba. Vendar izkaže se, da ta status veliko lažje pridobimo, kot pa vzdržujemo in tudi obdržimo. Poglejmo si, kateri dejavniki ogrožajo vašo finančno sliko in posledično tudi celoten srednji razred v Sloveniji.

Kdo spada v srednji razred? In kdo se v njem tudi res prepozna?

Uradna definicija srednjega razreda pogosto zajema gospodinjstva z dohodki, ki presegajo osnovni življenjski minimum, a ne dosegajo ravni 20 % najbogatejšega dela prebivalstva. Vendar pa ta definicija le bežno nakazuje realno sliko.

Pred kratkim je na to temo svoje mnenje delila Ana Vezovišek, priznana osebna finančna mentorica iz svetovalne hiše Vezovišek & Partnerji. Njeni vpogledi, skupaj z drugimi strokovnimi mnenji in analizami, so osvetlili številne vidike, ki oblikujejo trenutno stanje in prihodnost srednjega razreda v Sloveniji. Več na to temo si lahko ogledate na video prispevku Inšpektor, ki je na voljo na 24ur.com.

 

Če si želimo okrepiti srednji razred, bodo nujni premoženjski ukrepi na državni ravni.

Je v Sloveniji srednji razred še temeljni steber družbe? Ali v resnici izginja? Številke na papirju kažejo eno sliko, občutek v naši zavesti riše popolnoma drugo … Kje pa je resnica? Kdo še spada v srednji razred? Če sploh še obstaja …

Višji status dandanes zlahka pridobimo, še lažje pa izgubimo

Težava je v tem, da visok življenjski standard resnično veliko stane, zato ga na dolgi rok težko vzdržujemo in zato le redko obdržimo. Čeprav bi včasih radi verjeli, da so za naš finančni padec krivi zunanji dejavniki, pa so ti v resnici povečini zgolj notranji. Oglejmo si dejavnike, ki so po naših izkušnjah največkrat krivci, da naš socialni status potopijo in včasih celo pahnejo čez rob srednjega razreda pod prag revščine.

Finančna slika realnosti je čisto drugačna od tiste, ki jo kažemo navzven.

Zunanji dejavnik, ki ogroža srednji razred: država

Za okrepitev in stabilizacijo srednjega razreda v Sloveniji so nujni učinkoviti državni ukrepi na področju premoženja. Le s premišljenimi in ciljno usmerjenimi ukrepi lahko zagotovimo, da srednji razred ostane ključni del slovenske družbe in gospodarstva.

Si res želimo tako razslojeno družbo?

Kakšna je naša vizija slovenske družbe? Si res želimo družbe, kjer se srednji razred zmanjšuje in razslojuje? To razslojevanje ne prizadene le finančne stabilnosti, temveč vpliva tudi na socialno kohezijo, medsebojno solidarnost in kakovost življenja. Posledice tovrstnega razslojevanja so obsežne in dolgoročne, in jih moramo obravnavati z vso resnostjo.

"Glavni problem je, da so nepremičnine absolutno prevrednotene. Naš standard, ki ga živimo v Sloveniji, absolutno ne dosega tega. Dokler politika ne bo močno posegla v ta segment, bo stanje takšno, kakršno je."

Nadzor nad lastno finančno usodo ostaja v naših rokah

Kljub vsem zunanjim dejavnikom, ob katerih zlahka začutimo jezo, nemoč in obup nad lastno finančno in bivanjsko situacijo, je pomembno, da kot posamezniki prevzamemo nadzor nad tistimi stvarmi, ki jih lahko obvladujemo. To pomeni osredotočanje na svoje finančne odločitve, načrtovanje in gradnja odpornosti proti družbenemu pritisku. V časih negotovosti je to naša najboljša obramba in pot do osebne ter finančne stabilnosti.

“Višji status lahko pridobimo in s pravim pristopom tudi ohranimo. Kljub zunanjim izzivom imamo moč oblikovati svojo prihodnost.”

Zato ne dovolimo, da bi zunanji dejavniki določali našo finančno in socialno prihodnost. Srednji razred ima moč in odgovornost, da oblikuje družbo, v kateri želi živeti. Skupaj lahko ustvarimo boljši jutri. Če začnemo pri sebi.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na izziv za finančno fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ste že kdaj kupili veliko vrečko čipsa in ko ste vrečo odprli … se je zdelo, kot da jo je nekdo pozabil do konca napolniti? Da, to je skrčflacija – čarobni trik v svetu nakupovanja, kjer izdelki nenadoma “shujšajo”, vaša denarnica pa ostane enako obremenjena.

Dobrodošli v svetu, kjer je več res manj!

Več denarja, manj muzike

Skrčflacija je izraz, ki se nanaša na prakso zmanjševanja velikosti ali količine izdelka, medtem ko njegova cena ostaja enaka. To prefinjeno strategijo uporabljajo proizvajalci in trgovci kot način za ohranjanje marž, ne da bi izrecno dvignili cene. Čarovniški trik, kjer izginja vsebina, cena pa ostane nespremenjena.

In če mislite, da ste imuni na te majhne trike, pomislite še enkrat. Skrčflacija je subtilna oblika inflacije, ki jo potrošniki pogosto spregledamo in nevede plačujemo več za manj. Je v resnici precej stara taktika zavajanja potrošnika, ki pa se je ob vedno večji in pestri ponudbi lahko tiho razbohotila na naših policah.

ZPS opozarja: "Skrčflacija:
še vedno je tu!"

Zveza potrošnikov Slovenije nenehno raziskuje in analizira takšne potrošniku neprijazne prakse v Sloveniji. Če nanje ne bi glasno opozarjali, bi potrošniki še naprej kupovali v nevednosti, a z nemirnim občutkom negotovosti, da nekaj ne štima … Pred kratkim so na ZPS zato zbrali nov seznam aktualnih izdelkov, ki so se »skrčili« v zadnjem obdobju, da nam lajšajo nakupovalne odločitve. Preverite jih tukaj.

Taktike in triki skrčflacije

Z razvojem psihologije smo prejeli ključe do človeškega uma. Odprli smo Pandorino skrinjico, polno skrivnosti o tem, kako nas lahko besede in občutja premaknejo, in nehote omogočili, da so te informacije postale igralna karta v rokah mojstrov manipulacije.

Poglejmo si tipe psiholoških pasti, ki se jih premišljeno postavlja v naš potrošniški vsakdan.

Strašljivo? V sodobnem potrošniškem svetu so te taktike in triki skrčflacije postali skoraj neviden, a vseprisoten del našega vsakdana. Prepleteni so s subtilnimi psihološkimi mehanizmi, ki izkoriščajo naše percepcije, navade in pričakovanja. Kot potrošniki smo pogosto nezavedno ujeti v te mreže marketinških strategij, ki ciljajo na našo željo po vrednosti, kakovosti in udobju. Dobrodošli v realnost.

Kaj lahko kot potrošniki naredimo proti skrčflaciji?

Čeprav je težko popolnoma odpraviti skrčflacijo, lahko ozaveščenost in zagovorništvo potrošnikovih pravic pomagata zmanjšati njeno razširjenost. In tako spodbudimo podjetja, da ohranjajo preglednost in poštenost pri svojih cenovnih politikah (in praksah).

Kaj pa etika? Transparentnost kot temelj zaupanja

Medtem ko je razumljivo, da podjetja stremijo k ohranjanju dobička, ostaja dejstvo, da je skrčflacija etično vprašljiva praksa, ki zavaja potrošnike. Kljub temu, da se podjetja soočajo s številnimi izzivi, kot so naraščajoči stroški proizvodnje, inflacija in logistične težave, bi morala biti transparentnost do potrošnikov na prvem mestu.

Ko podjetja zmanjšajo količino ali kakovost izdelka, ne da bi to jasno komunicirala, potrošniki verjamejo, da še vedno kupujejo isti izdelek. To je zavajajoče in lahko vodi do izgube zaupanja, ko potrošniki odkrijejo resnico. Če bi bila podjetja odprta o spremembah in razlogih zanje, bi potrošniki lahko bolj razumeli situacijo in sprejeli informirano odločitev. Tudi kot potrošniki se namreč velikokrat znajdemo v vlogi proizvajalca ali ponudnika in višanje cen (četudi z nelagodjem) tako sprejmemo vsaj z razumevanjem.

Kot pravijo, kratkoročni dobički ne smejo ogroziti dolgoročne integritete, kajne?

Potrošniki imamo moč …

… da postavimo meje in zahtevamo etično in moralno integriteto od ponudnikov.

Ne moremo pristajati na prakse, ki nas z igranjem na občutek krivde silijo v okoljsko osveščene in družbeno koristne nakupe, a hkrati z uporabo t.i. ‘gaslighting’ in drugih manipulativnih metod zbijajo vrednost našemu nakupu.

Izreči odločen »Ne!« takim praksam ni le izraz naše moči, ampak tudi jasno sporočilo, da ne bomo tolerirali narcisoidnega odnosa, ki ima svoj rok trajanja. S tem ne prekinjamo le toksičnosti, ampak tudi spodbujamo okolje, kjer so cenjeni kakovost, spoštovanje in etično ravnanje.

Prispevajmo h kulturi, kjer je potrošnik spoštovan in kjer etična poslovna praksa prevladuje.

V dobi potrošništva, kjer kakovostni izdelki in etični trgovci obstajajo, je naša izbira, koga bomo podprli. Naučimo se reči »Ne« tam, kjer nismo cenjeni ali spoštovani, in s tem prispevajmo h kulturi, kjer je potrošnik spoštovan in kjer etična poslovna praksa prevladuje. To je pot k bolj zdravemu in odgovornemu potrošniškemu svetu, kjer je vsak nakup ne le transakcija, ampak izjava o naših vrednotah.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

»Vsak mesec je ista zgodba. Ko prejmem plačo, se za trenutek počutim kot kraljica sveta, polna upanja in načrtov. A komaj mine teden, plačam vse račune, napolnim hladilnik in tank, kupim kakšno reč … in že se sprašujem, kam je izginil ves denar. Zdi se, kot da sem nenehno ujeta v začaranem krogu, kjer lovim svoj rep in sanjam o prihodnosti, ko ne rabim za vsak nakup gledati na bančni račun in tuhtati ter tehtati, kaj bo zneslo in kaj ne …«

Poznate ta občutek, ko se zdi, da ne glede na to, kako trdo delate, nikoli ni dovolj? Ko si želite, da bi lahko privarčevali za tiste male radosti ali celo za večjo finančno neodvisnost, a se vam vedno znova zdi, da vas realnost brcne nazaj v finančno negotovost? Nič ni bolj frustrirajoče kot občutek, da se vaše finance vrtijo v krogu, brez prave smeri ali cilja. In vi z njimi …

Ko denar postane miselna igra

“Kam izgine ves moj denar?” se sprašuje Sara vsak mesec, ko pregleduje svoje mesečne stroške. Vedno se ji zdi, da denar zapravlja za nujne stvari, a še pred koncem meseca ji ostane v žepu le prazna denarnica in grenak občutek, da bolje ne bo nikoli: »Ne pri teh plačah, ko si še zraka ne morem več privoščiti!«

Pa je vse to res res? Na koncu dne niti sama sebi ne verjame, da so za vse njene denarne tegobe krivi tisti, ki imajo več denarja … 

Če je to res, ali ni potem zares obsojena na to, da bo tako tudi ostalo?

"Pogača je dovolj velika za vse. Naučiti se morate le, kako odrezati svoj kos."

Iskanje izhoda iz finančnega labirinta

»Res bo treba zamenjati službo. Višja plača bo spremenila vse. Ne, to ne bo to … To sem si rekla že večkrat, napredujem po plačnih razredih … Pa vendar vedno znova pristanem na istem mestu.«

»Svoj hobi moram spremeniti v biznis. To mi bo prineslo samostojnost in veliko večji dobiček. Samo lotiti se moram. Najprej v popoldanskem času, da steče, potem pa končno pustim svojo redno službo in živim z delom, ki ga obožujem … Ampak kako? Vsak prosti trenutek rabim za počitek, za igro z otroci, da z možem vsaj malo posediva in pogledava film. Že zdaj sem izčrpana … Kje bom našla čas in energijo za dodaten projekt?«

»Mora obstajati neka skrita pot, nek trik, s katerim bi lahko prekinila ta vzorec življenja 'od plače do plače'!«

»Mora obstajati neka skrita pot, nek trik, s katerim bi lahko prekinila ta vzorec!« Med brskanjem po internetu je naletela na forum, kjer so ljudje delili svoje zgodbe o finančnem preobratu. Nekateri so preporod doživeli iz čistega dna! Vsak deli skrivni recept za svojo zgodbo o uspehu: eni z obvladovanjem proračuna, drugi z investiranjem, tretji z minimalizmom. Katera zgodba je resnična? Vse? »Katera je moja?«

Od plače do plače ali
od palače do palače?

Za Saro, tako kot za mnoge druge, je pravljična pot od palače do palače bolj podobna neskončni sagi. Vsak mesec se pričenja nov krog boja za preživetje, kjer recept “od plače do plače” ne pripelje do zlate palače.

Ko Sara pod težo vseh svojih misli in skrbi na koncu dneva poskuša zaspati, si ponavadi tiho prigovarja:

“Morda ne živim v palači, a moj dom je poln ljubezni, topline in smeha. Ničesar mi ne manjka. Res moram biti hvaležna za to, kar imam. Bogati v svojih palačah pa naj ostanejo nesrečni in neljubljeni.”

Razumljivo. Ko človeka ohromi občutek nemoči, se na koncu preda v ponižnosti. Nič ni narobe s hvaležnostjo za to, kar imamo. Vendar pazljivi moramo biti pri tem, da ne sprejmemo drobtinic, ko si v resnici zaslužimo cel kos pogače. Hitro lahko namesto ponižnosti postanemo zgolj ponižani …

Ali ni pravica vsakega človeka do finančne varnosti in možnosti, da uživa v sadovih svojega dela?

Sara začne razmišljati, da morda na koncu koncev problem le ni v tem, koliko zasluži, ampak kako to, kar zasluži, porabi. Morda pa je ključ do palače v resnici preobrat v njenem odnosu do denarja, v njenem načinu razmišljanja in v njenih finančnih navadah? Morda pa je nastopil čas, da začne pisati svojo finančno pravljico, v kateri bo ona junakinja, ki najde svojo pot od plače do palače.

Prosimo, ne hranite volkov, medvedov in strahov

Strah, da ne bomo zmogli plačati računov, strah pred nepredvidenimi izdatki, strah, da ne bomo nikoli dosegli finančne stabilnosti, ki si jo tako močno želimo, je stvaren. In je poguben. Močno hromi in izničuje našo izkušnjo življenja. Zaradi njega delamo odločitve, ki jih drugače ne bi … Zaradi njega smo v krču. Zaradi njega je težko uživati tudi v malih stvareh … in do velikih sploh ne pridemo.

»Včasih se celo vprašam, ali si sploh zaslužim več, ali je to vse, kar lahko pričakujem od življenja?«

A kljub vsem tem strahovom in negotovostim, globoko v sebi čutite, da si zaslužite več. Hrepenite po finančni brezskrbnosti. Veste, da mora biti življenje več, kot le plačevanje računov. In je. Prav imate. Tudi mi vemo, da je življenje več. In da ga mnogi živijo. Mnogi, ki so živeli prej isto življenje, kot ga sedaj doživljate vi. Mi verjamemo in vemo, da si vsak posameznik zasluži in si lahko omogoči finančni mir. Pogača je dovolj velika za vse. Naučiti se morate le, kako odrezati svoj kos.

DOVOLJ JE BILO ŽIVOTARJENJA
OD PLAČE DO PLAČE

Prijavi se na finančni izziv za fit 2024 in 7 dni zapored boš vsak dan v nabiralnik prejela recepte za konkretne finančne korake, ki ti bodo pomagali izboljšati finančno sliko in zgraditi finančno kondicijo.
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

V sodobnem svetu je božič prešel skozi temeljito preobrazbo. Od časa, ko je bil osredotočen na družinsko toplino in preprosto izmenjavo pozornosti, se je razvil v globalni fenomen, ki ga poganja potrošništvo. Ulice so zasvetile s tisočerimi lučkami, izložbe trgovin so okrašene z najnovejšimi igračkami (za otroke in odrasle). Vse v imenu prazničnega duha.

Ta novi obraz božiča je postal simbol ekstravagance in pretirane potrošnje, kjer vrednost darila pogosto odraža finančni status in družbeni prestiž. V tem času, ko razsajanje nakupovalne mrzlice prekaša vse respiratorne bolezni skupaj, pristni občutki radodarnosti in medsebojne pomoči ostajajo v senci zaslepljujočega blišču materializma.

Božič, nekoč praznik, ki je simboliziral ljubezen, družinsko povezanost in nesebično dajanje, se je preoblikoval v blagovno znamko, ki poudarja status in zunanjo podobo. V tem kontekstu radodarnost ni več samo izraz skrbi za druge; postaja valuta, s katero ljudje krepimo svoj družbeni status.

Luč v zimski temi: zgodovinski pomen božiča

Božič, kot ga poznamo danes, ima korenine daleč v zgodovini. Tradicionalno je bil božič čas, ko so se družine zbrale, delile obroke in izkazovale hvaležnost za to, kar imajo. Njegov izvor je pogosto povezan s krščanskimi tradicijami praznovanja rojstva Jezusa Kristusa, vendar so elementi praznika izvirali iz mnogih drugih kultur in verovanj. Od rimskega praznika Saturnalija, ki je praznoval obilje, do poganskih zimskih solsticijev, ki so častili ponovno rojstvo sonca, so različne tradicije in obredi skozi stoletja oblikovali božič, kot ga poznamo danes.

Decembrska praznovanja so bila vedno čas za postanek in premislek, za regeneracijo in radostno druženje. Ne glede na versko ali kulturno ozadje so bili ti trenutki priložnost za ljudi, da se povežejo, delijo radosti in težave minulega leta ter z upanjem zrejo v prihodnost. V tem kontekstu je božič simboliziral obljubo novega začetka in toplino človeške povezanosti.

Loading...

Ko božič postane blagovna znamka, radodarnost postane valuta ega

V zadnjih desetletjih smo tudi v Sloveniji vedno bolj priča temu, da božični čas vse bolj agresivno postaja sinonim za materialno zapravljanje. Ulice mest so preplavljene z okrašenimi izložbami, ki nas vabijo k nakupovanju, televizijski oglasi prikazujejo idealizirane praznične prizore, polne daril in luksuza. Vse večji poudarek na darilih in okrasitvi je ustvaril kulturo, kjer se uspeh praznovanja meri s količino porabljenega denarja. To ne le da izkrivlja prvotni pomen božiča, ampak tudi pušča globok pečat na naših financah in vrednotah.

V luči teh izzivov vam ponujamo alternativo. Na naši Facebook strani do konca decembra izvajamo podarilnik, kjer podarjamo paket kartic Anini finančni recepti. Ta paket je namenjen vsem, ki želijo v 2024 vstopiti finančno fit in preoblikovati svoj pogled na pravo bogastvo. Kartice so zasnovane tako, da vam pomagajo pri upravljanju osebnih financ, spodbujajo odgovorno porabo in vas učijo, kako ustvariti finančno stabilnost.

Namesto prazničnega obilja, finančno opustošenje

Praznični čas pogosto prinese s seboj finančne izzive, s katerimi se soočajo številni, ki se k nam obračajo po nasvet. Ena izmed največjih težav, s katero se soočajo, je tendenca zapravljanja preko lastnih finančnih zmožnosti. Ta vzorec je še posebej izrazit med prazniki, ko družbena pričakovanja in marketinški pritiski spodbujajo ljudi, da porabijo več, kot si lahko privoščijo. Pogosto to vodi v nakupovanje dragih daril, ekstravagantne večerje in pretirane praznične okrasitve, kar ustvari velik pritisk na osebne finance.

Poleg tega opažamo tudi izgubljeni fokus na varčevanje in investiranje v lasten razvoj. 

V želji, da zadovoljimo materialne želje in pričakovanja drugih, pogosto zanemarimo pomembnost varčevanja in vlaganja v stvari, ki prinašajo dolgoročno zadovoljstvo in finančno varnost, kot so izobraževanje, zdravje ali razvoj osebnih veščin.

Varčevanje je ob pritiskih družbe resničen izziv vsakega posameznika.

Ta trend ima pomemben vpliv na dolgoročno finančno zdravje posameznikov. Ko porabimo več, kot si lahko privoščimo, se nam zmanjšujejo možnosti za ustvarjanje varčevalnih rezerv ali investiranje v lastno prihodnost. Dolgoročno to lahko vodi v finančno nestabilnost, pomanjkanje sredstev za nujne potrebe ali upokojitev, in celo v dolgove, ki jih je težko nadzorovati.

Pravi darovi prihajajo iz srca, ne iz trgovine

Sodobna kultura nas prepričuje, da je življenje merljivo z materialnim bogastvom, a v resnici pravo bogastvo izvira iz globine naših medosebnih odnosov in iz notranjega zadovoljstva. Te vrednote bi morale biti osrednja tema praznikov, ko naj bi bilo darovanje izraz iskrene naklonjenosti in ne tekmovanje v materialni razsipnosti.

Skrajni čas je, da nezdrav cikel prazničnega zapravljanja prekinemo. Praksa pretiranega obdarovanja ne koristi niti obdarovancu, niti obdarovalcu. Navada maničnega zapravljanja v imenu praznikov ustvarja zgolj praznino – v denarnici, v srcu in v naših odnosih.

Življenje je resnično več kot le zbirka materialnih dobrin. Pravi darovi so tisti, ki prihajajo iz srca, ne iz trgovine. Ko spoznamo to, lahko ustvarimo bolj izpolnjeno, bogato življenje, ki ne temelji na cenenosti, temveč na resničnih vrednotah, ki nas združujejo in obogatijo našo izkušnjo življenja.

PRVEGA ČASTIMO MI!

Zakaj bi se soočali s finančnimi dilemami sami? Zaupajte našim strokovnjakom in skupaj bomo dosegli najboljše rezultate. Prijavite se na posvet pri svojem osebnem finančnem svetovalcu zdaj!
Kdor deli, znanje podari.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp